Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang

Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9 - Thao giang
... CẮT NHAU 1. Đường thẳng song song oyy= 2x + 3y= 2x -1 23 -1 ,5 -2 -1 211 -2 y= 2 x - 2x Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU 1. Đường thẳng song song Cho hai đường ... :a/ Hai đường thẳng cắt nhau b/ Hai đường thẳng song song với nhau c/ Hai đường thẳng trùng nhau d/ hai đường thẳng vuông góc với nhau Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU ... cắt nhau tại một điểm trên trục tung có tung độ là bTiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU oxy3Cho hình vẽ sau :Tiết 25 :ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU...
 • 17
 • 378
 • 0

Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau (Tiết 25 - Tuần 13) Toán 9
... với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? ≠≠ Song songTrùng nhau Cắt nhau Tiết 25: §4. Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau. .y = 2x y = 2x - 2 12 3 4 -2 -3 -4 -1 12 -2 3 -3 4 -4 -1 xyOy ... 4 -2 -3 -4 -1 12 -2 3 -3 4 -4 -1 xyOy = 2x + 1 ....21− Bài tập 1:Bài tập 1:Tiết 25: §4. Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau. Đường thẳng song song với đường thẳng Đường ... Khi nào thì hai đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0) y = a’x + b’ ( a’ ≠ 0) * Song song với nhau ?* Cắt nhau ? Song song với nhau khi chỉ khi a = a’ , b ≠ b’Trùng nhau khi chỉ khi a...
 • 17
 • 465
 • 0

Nhắc lại bổ sung các khái niệm về hàm số (Tiết 19 - Tuần 10) Toan 9

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (Tiết 19 - Tuần 10) Toan 9
... =q(2,5) =333333xx -2 -2 -1 -1 0011222,52,5y=f(x)=2x+1y=f(x)=2x+1 -3 -3 -1 -1 11335566y=g(x) =-2 x+1y=g(x) =-2 x+1553311 -1 -1 -3 -3 -4 -4 ... giải: -3 -1 1356531 -1 -3 -4 VD2: Cho các hàm số y= f(x)= 2x +1; y= g(x)= -2 x +1 y=q(x)=0x+3; Tính giá trị của các hàm số tại x = -2 ; -1 ; 0; 1; 2; 2,5q (-2 ) =q (-2 ) =q (-1 ) =q (-1 ) ... giải: -3 -1 1356531 -1 -3 -4 VD2: Cho các hàm số y= f(x)= 2x +1; y= g(x)= -2 x +1 y=q(x)=0x+3; Tính giá trị của các hàm số tại x = -2 ; -1 ; 0; 1; 2; 2,5q (-2 ) =q (-2 ) =q (-1 ) =q (-1 )...
 • 13
 • 532
 • 5

Phép đối hợp trên đường thẳng xạ ảnh đường ôvan

Phép đối hợp trên đường thẳng xạ ảnh và đường ôvan
... 3.1) - 27 - thẳng đó sẽ cắt đờng thẳng tạo thành ba cặp điểm tơng ứng trong một phépbiến đổi đối hợp. + Điều kiện đủ.Giả sử ba cặp đờng thẳng (Ax,BC); (By,AC); (Cz,AB) cắt một đờng thẳng ... thành B-1, C1 thành C2, C2 thành C1.Gọi O = Ax ì By, đờng thẳng Cz là đờng thẳng đi qua C O. Khi đótheo chứng minh trên ba cặp đờng thẳng (Ax,BC), (By,AC), (Cz,AB) cắt - ờng thẳng ... ABC - ờng thẳng d đi qua O. Các đờng thẳng a,b,c đi qua O lần lợt đối xứng với cácđờng thẳng OA, OB, OC đối với d lần lợt cắt BC, CA, AB tại A,B,C.Chứng minh rằng ba điểm A, B,C thẳng...
 • 35
 • 770
 • 1

ĐƯỜNG ĐI CỦA THƠ ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THƠ

ĐƯỜNG ĐI CỦA THƠ VÀ ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THƠ
... Đường đi của Thơ đường đến với Thơ Trong cuộc sống, nhận thức của con người, theo thời gian ngày càng tiếp cận dần chân lý. Tuỳ theo mỗi người, mỗi hoàn cảnh khác nhau, mà nhận ... cũng khác nhau. Chính điều này làm nên cái muôn màu muôn vẻ của thơ ca. Thời gian, tuổi tác, trường đời từng trải... sự điềm tĩnh tiếp cận chân lý là những quá trình xảy ra song song trong ... nhận thức ấy là những vần thơ đầy triết lý. ngược lại, nó sẽ cho ra đời những vần thơ rất tự nhiên, lãng mạn mượt mà. Con đường đến với thơ là con đường vô cùng dễ đi nhưng ít người về đích....
 • 2
 • 299
 • 0

Nhắc lại bổ sung các khái niệm về hàm số (Toán 9)

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số (Toán 9)
... =q(2,5) =333333xx -2 -2 -1 -1 0011222,52,5y=f(x)=2x+1y=f(x)=2x+1 -3 -3 -1 -1 11335566y=g(x) =-2 x+1y=g(x) =-2 x+1553311 -1 -1 -3 -3 -4 -4 ... giải: -3 -1 1356531 -1 -3 -4 VD2: Cho các hàm số y= f(x)= 2x +1; y= g(x)= -2 x +1 y=q(x)=0x+3; Tính giá trị của các hàm số tại x = -2 ; -1 ; 0; 1; 2; 2,5q (-2 ) =q (-2 ) =q (-1 ) =q (-1 ) ... giải: -3 -1 1356531 -1 -3 -4 VD2: Cho các hàm số y= f(x)= 2x +1; y= g(x)= -2 x +1 y=q(x)=0x+3; Tính giá trị của các hàm số tại x = -2 ; -1 ; 0; 1; 2; 2,5q (-2 ) =q (-2 ) =q (-1 ) =q (-1 )...
 • 13
 • 1,005
 • 7

Sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học phát hiện giải quyết vấn đề thông qua dạy học toán 9

Sử dụng hệ thống câu hỏi trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học toán 9
... tạo ( 199 7), Tuyển tập 30 năm tạp chí toán học tuổi trẻ, Nxb Giáo dục. 8. Bộ Giáo dục & Đào tạo ( 199 9), Một số vấn đề cơ bản về giáo dục THCS ( Sách bồi dỡng thờng xuyên chu kỳ 199 7- 2000), ... học tập các lớp 9B 9D của trờng nhận thấy trình độ chung về môn Toán của hai lớp là tơng đơng.Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất đợc thực nghiệm tại lớp 9D lấy lớp 9B làm lớp đối ... 5 6 7 8 9 10Tổng số bàiĐC9B0 0 0 4 6 15 9 5 1 0 0 40TN9D0 0 0 1 4 6 8 13 7 3 0 42Kết quả:Lớp Thực nghiệm: Yếu 11 ,9% ;Trung bình 33,3%; Khá 47,6%; Giỏi 7,1%.Lớp Đối chứng: Yếu 25% ; Trung...
 • 89
 • 686
 • 5

Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau

Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
... ==''bbaa2. Đường thẳng cắt nhau 2. Đường thẳng cắt nhau (d) cắt (d) (d) cắt (d) a'a12 3 4 -2 -3 -4 -1 12 -2 3 -3 4 -4 -1 xyOy = - 0,5x + 2 y = 1 - 0,5x ... 1. Đường thẳng song song1. Đường thẳng song songThứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau (d) // (d) (d) // (d) =''bbaa(d) ... song với nhau? Trùng nhau? Cắt nhau? Hai đường thẳng trong mặt phẳngcó những vị trí tương đối nào?Thứ tư, ngày 19 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau .y...
 • 16
 • 6,287
 • 16

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG CẮT NHAU

ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ CẮT NHAU
... tư, ngày 19 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau Đường thẳng song song với đường thẳng Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2y = - 0,5x +2 ... song. a, Hai đường thẳng song song.b, Hai đường thẳng cắt nhau. b, Hai đường thẳng cắt nhau. Thứ tư, ngày 19 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau 3. Bài tập ... Số 9 Môn : đại Số 9 Tiết 25: Đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau Giáo viên: Đoàn Văn Lãm Thứ tư, ngày w9 tháng 11 năm 2008Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau Bài...
 • 15
 • 377
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tiết 24 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauluyện tập về đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhautoán 9 bài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauđường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau luyen tapbài tập đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhaubài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauđường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau luyện tậpđường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau violetđường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau toán 9luyện tập bài đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhaugiải bài tập đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhaubài 4 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau luyện tậpđại 9 đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhauduong thang cat nhau va duong thang song songhai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhauNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ