Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3
... MÔN: TOÁN I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 Tổng số: 60 tiết Nội dung Tổng số Lý thuyết Ôn tập Kiểm tra Các số. Phép cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100. 28 27 1 - Giới thiệu sách - Toán ... trong chương trình. 3. Về kiểm tra đánh giá - Thực hiện theo Quyết định 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30 /12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiểm tra định kỳ được tổ chức hai lần vào giữa và cuối chương trình, ... vi 100 - Luyện tập - Giải bài toán có lời văn - Luyện tập - Luyện tập chung - Kiểm tra giữa chương trình 23 Đại lượng. Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 32 24 7 1 - Điểm. Đoạn thẳng -...
 • 9
 • 1,507
 • 3

CHI TIET PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TOAN 10, 11, 12.doc

CHI TIET PHAN PHOI CHUONG TRINH MON TOAN 10, 11, 12.doc
... 29 30 & 31 & 32 - 4 - - 4 - Chơng Mục Tiết thứ phẳng (15 tiết) Câu hỏi và bài tập 33 & 34 Kiểm tra 35 Đ2. Phơng trình đờng tròn 36 Câu hỏi và bài tập 37 3. Phơng trình đờng Elíp 38 ... Phơng trình tổng quát của đờng thẳng 27 & 28 Đ2. Phơng trình tham số của đờng thẳng 29 & 30 3. Khoảng cách và góc 31 & 32 & ;33 Đ4. Đờng tròn 34 & 35 Kiểm tra 36 Đ5. Đờng elip 37 ... & 29 3. Một số phơng trình quy về phơng trình bậc nhất hoặc bậc hai 30 & 31 Luyện tập (có thực hành giải toán trên các máy Casio, Vinacal...) 32 & 33 Kiểm tra 34 Đ4. Hệ phơng trình bậc...
 • 24
 • 2,498
 • 16

Phân phối Chương trình Môn Toán THCS - NH 2009 - 2010

Phân phối Chương trình Môn Toán THCS - NH 2009 - 2010
... tập chương II 15 29 Kiểm tra 45’ Chương III- Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 30 §1. Phương trình bậc nhất 2 ẩn 16 31 §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 32 Luyện tập 17 33 ; Ôn tập HKI 13 34 ... phương trình một ẩn 62 §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 31 63 Luyện tập 64 §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 32 65 Luyện tập 66 Ôn tập chương IV 33 ,34 67,68 Ôn tập cuối năm 35 69 ... Luyện tập 30 §17. Ước chung lớn nhất 11 31 §17. Ước chung lớn nhất (tiếp theo) 32 Luyện tập 1 33 §18. Bội chung nhỏ nhất 12 34 §18. Bội chung nhỏ nhất (tiếp theo) 35 ,36 Ôn tập chương I 13 37 Kiểm...
 • 16
 • 496
 • 10

Phân phối chương trình môn toán

Phân phối chương trình môn toán
... 29 30 §17. Ước chung lớn nhất Luyện tập 31 , 32 33 Bộ phận phổ thông - phòng GD&ĐT Núi Thành-  : 870240 1 §18. Bội chung nhỏ nhất Luyện tập 34 , 35 36 Ôn tập chương I 37 , 38 Kiểm tra chương ... chia các phân thức đại số 33 §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ Luyện tập 34 35 Ôn tập chương II 36 Kiểm tra chương II 37 Ôn tập học kỳ I 38 Kiểm tra học kỳ I ( cả Đại số và Hình học ) 39 , 40 HỌC ... I 30 , 31 Trả bài kiểm tra học kỳ I (phần hình học) 32 HỌC KỲ II Luyện tập ( về ba trường hợp bằng nhau của tam giác ) 33 §6. Tam giác cân Luyện tập 34 , 35 36 §7. Định lý Pitago Luyện tập 37 , 38 ...
 • 16
 • 797
 • 1

Phan phoi Chuong trinh Mon Toan THCS - NH 2009 - 2010

Phan phoi Chuong trinh Mon Toan THCS - NH 2009 - 2010
... tập chương II 15 29 Kiểm tra 45’ Chương III- Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 30 §1. Phương trình bậc nhất 2 ẩn 16 31 §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 32 Luyện tập 17 33 ; Ôn tập HKI 13 34 ... phương trình một ẩn 62 §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 31 63 Luyện tập 64 §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 32 65 Luyện tập 66 Ôn tập chương IV 33 ,34 67,68 Ôn tập cuối năm 35 69 ... Luyện tập 30 §17. Ước chung lớn nhất 11 31 §17. Ước chung lớn nhất (tiếp theo) 32 Luyện tập 1 33 §18. Bội chung nhỏ nhất 12 34 §18. Bội chung nhỏ nhất (tiếp theo) 35 ,36 Ôn tập chương I 13 37 Kiểm...
 • 16
 • 354
 • 1

Phân phối chương trình môn Toán năm học 2009-2010

Phân phối chương trình môn Toán năm học 2009-2010
... PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TOÁN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010) A. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHUNG PPCT CẤP THCS I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khung phân ... sự điều chỉnh so với năm học 2008-2009). 1. Về Khung phân phối chương trình KPPCT quy định thời lượng dạy học cho từng phần của chương trình (chương, phần, bài học, môđun, chủ đề,...), trong đó ... phân bố các bài kiểm tra 45’ vào cuối chương hoặc cách nhau khoảng 10-15 tiết. 7 B. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Lớp Học kì Số tiết 1 học kì Nội dung Nội dung tự chọn Ghi chú (Số tiết theo môn...
 • 15
 • 551
 • 0

Phân phối chương trình môn Toán THCS

Phân phối chương trình môn Toán THCS
... tập chương II 15 29 Kiểm tra 45’ Chương III- Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn 30 §1. Phương trình bậc nhất 2 ẩn 16 31 §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 32 Luyện tập 17 33 ; Ôn tập HKI 13 34 ... phương trình một ẩn 62 §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn 31 63 Luyện tập 64 §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối 32 65 Luyện tập 66 Ôn tập chương IV 33 ,34 67,68 Ôn tập cuối năm 35 69 ... Luyện tập 30 §17. Ước chung lớn nhất 11 31 §17. Ước chung lớn nhất (tiếp theo) 32 Luyện tập 1 33 §18. Bội chung nhỏ nhất 12 34 §18. Bội chung nhỏ nhất (tiếp theo) 35 ,36 Ôn tập chương I 13 37 Kiểm...
 • 16
 • 458
 • 2

Phân phối chương trình môn toán THCS

Phân phối chương trình môn toán THCS
... Luyện tập 29 30 §16. Ước chung và bội chung Luyện tập - Kiểm tra 15 phút 31 , 32 33 §17. Ước chung lớn nhất Luyện tập 34 , 35 36 §18. Bội chung nhỏ nhất Luyện tập 37 , 38 Ôn tập chương I 39 Kiểm tra ... tập chương II 29 Kiểm tra 1 tiết III.Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ( 17 tiết ) 30 §1 .Phương trình bậc nhất hai ẩn 31 ,3 2 §2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 33 ,34 Ôn tập học kỳ I. 35 ,36 ... Luyện tập 30 ,31 Ôn tập học kỳ I. 32 Trả bài kiểm tra học kỳ I (Đại số và hình học) 33 ,34 Luyện tập (về ba trường hợp bằng nhau của tam giác) 35 , 36 § 6. Tam giác cân. Luyện tập 37 38 ,39 § 7. Định...
 • 16
 • 529
 • 2

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10

Phân phối chương trình môn tin học lớp 10
... VI : Chương trình con và lập trình có cấu trúc 7(4LT+2TH+ 1BT) 31 43+ 44 § 17. Chương trình con và phân loại 2 32 45+46 § 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con 2 33 47+48 ... 1 10 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 1, 2) 1 6 11 + 12 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 3 - VD 1, 2) 2 7 13 § 4. Bài toán và thuật toán (Mục 3 - VD 3) 1 14 ... phần của ngôn ngữ lập trình 1 3 3 Câu hỏi và bài tập cuối chương I 1 Chương II : Chương trình đơn giản 6(3LT+ 1TH+2BT) 4 4 § 3. Cấu trúc chương trình § 4. Một số kiểu dữ liệu chuẩn....
 • 6
 • 1,543
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình môn toán 8phân phối chương trình môn toán lớp 10 cơ bảnphân phối chương trình môn toán lớp 8phân phối chương trình môn toán 10 cơ bảnphân phối chương trình môn toán 10 nâng caophân phối chương trình môn toán lớp 10 nâng caophân phối chương trình môn toán tiểu họcphân phối chương trình môn toán lớp 11 nâng caophân phối chương trình môn toán lớp 12phân phối chương trình môn toán lớp 10phân phối chương trình môn toán lớp 11phân phối chương trình môn toán lớp 11 cơ bảnphân phối chương trình môn toán lớp 9khung phân phối chương trình môn toán thptphân phối chương trình môn toán 7Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ