Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

9 1,489 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 10:11

. giữa và cuối chương trình, thời gian từ 35 phút đến 45 phút, trong đó bài kiểm tra cuối chương trình dùng đánh giá kết quả học hết chương trình của mỗi. MÔN: TOÁN I. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 Tổng số: 60 tiết Nội dung Tổng số Lý thuyết Ôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3, Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3, Phân phối chương trình môn Toán 1, 2, 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn