Giáo án lớp 10 ban cơ bản

Giáo án lớp 12 (HKII) bản ( CT mới)

Giáo án lớp 12 (HKII) cơ bản ( CT mới)
... thích tính chất của các chất. - Biết phán đoán và so sánh để tìm hiểu tính chất. 3. Về giáo dục tư tưởng: - Biết yêu quý thiên nhiên và bảo vệ tài nguyên khoáng sản. - Có ý thức vận dụng những kiến ... nghiệm và rót nước vào ống cho đến khi mực nước cách nút dưới nút cao su chừng 1cm. Giáo viên: Phạm Tấn Hướng 10 Giáo án hóa học 12 Chương trình nâng cao Dùng kẹp sắt cho vào ống nghiệm miếng Na bằng ... & ĐT QUẢNG NGÃI ĐỀ KIỂM TRA MƠN HĨA LỚP 12 BAN A TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU THỜI GIAN : 45 PHÚT Chọn kết quả đúng ở mỗi câu và đánh chéo (x) vào bảng sau : 1/ Để bảo quản kim loại Na trong...
 • 48
 • 628
 • 0

Giao an lớp 10-HK II -Cơ bản

Giao an lớp 10-HK II -Cơ bản
... ................................................................ . II. cấu nền kinh tế 1- Khái niệm.( SGK ) 2- Các bộ phận hợp thành cấu nền kinh tế. + cấu ngành kinh tế + cấu thành phần kinh tế + cấu lãnh thổ. IV. Đánh giá + Gọi 1 ... tập số 1 1. cấu dân số theo giới và theo độ tuổi là gì ? 2. Dựa vào bảng số liệu trang 90 SGK hãy so sánh tỉ lệ các nhóm tuổi trong cấu dân số trẻ và dân số già. 3. ảnh hởng của cấu dân ... mô, cấu, năng suất và phân bố cây trồng và vật nuôi. + Khí hậu: Thời vụ, cấu, năng suất... + Sinh vật: cấu giống, sở thức ăn. 2- Nhân tố kinh tế-xã hội. + Dân c và nguồn LĐ: cấu,...
 • 35
 • 484
 • 0

giao an lop 10 co ban HKI- new

giao an lop 10 co ban HKI- new
... following: Block capital: chữ in hoa và viết rời Sign: ký tên Delete: xoá bỏ Put a cross: đánh dấu chéo Put a tick: đánh dấu Male (n): nam Female (n): nữ. 3. Task 4: (P28) THE OAK TREE SCHOOL OF ENGLISH ... education 7. chemistry 2. inf tecchnologu 8. physical education 3. match 9. english 4. physics 10. geography 5. literature 11. history 6. biology II Pre-speaking: Task 1 (P 14) Use imfomation ... 7:15 C.E P.E E Maths I.T Liter I.T E 8:55 Maths Biology History Maths Maths Chemistry P.E Maths 10: 40 chemistry B Mon Tues Wed Thurs Fri Sat 7:15 Phy E Liter 8:05 Liter Geogra Maths Liter E T...
 • 161
 • 414
 • 0

Giao an lop 10 ban co ban

Giao an lop 10 ban co ban
... 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Trang 10 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi 2 He ; 10 Ne ; 17 Cl ; 26 Fe. Xác đònh nguyên tử nào có lớp electron ngoài cùng bão hòa, ... lớp = số thứ tự của lớp Lớp K (n = 1) có 1 phân lớp : 1s Trang 8 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi các phân lớp đó. Hoạt động 5 : Phiếu học tập số 5: Khái ... electron tối đa trên một lớp = 2n 2 n : số thứ tự của lớp * Lớp (phân lớp) chứa đủ số electron tối đa gọi là lớp (phân lớp) bão hòa. * Các lớp (phân lớp) electron bão hòa (hoặc bán bão hòa) thì bền,...
 • 50
 • 325
 • 0

Giáo án lớp 10 ban bản

Giáo án lớp 10 ban cơ bản
... 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Trang 10 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi 2 He ; 10 Ne ; 17 Cl ; 26 Fe. Xác đònh nguyên tử nào có lớp electron ngoài cùng bão hòa, ... lớp = số thứ tự của lớp Lớp K (n = 1) có 1 phân lớp : 1s Trang 8 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban sở – Học kì I Giáo viên : Bùi Thò Chi các phân lớp đó. Hoạt động 5 : Phiếu học tập số 5: Khái ... electron tối đa trên một lớp = 2n 2 n : số thứ tự của lớp * Lớp (phân lớp) chứa đủ số electron tối đa gọi là lớp (phân lớp) bão hòa. * Các lớp (phân lớp) electron bão hòa (hoặc bán bão hòa) thì bền,...
 • 50
 • 287
 • 0

Giáo án lớp 10_ HK II Ban bản

Giáo án lớp 10_ HK II Ban Cơ bản
... ................................................................ . II. cấu nền kinh tế 1- Khái niệm.( SGK ) 2- Các bộ phận hợp thành cấu nền kinh tế. + cấu ngành kinh tế + cấu thành phần kinh tế + cấu lãnh thổ. IV. Đánh giá + Gọi 1 ... tập số 1 1. cấu dân số theo giới và theo độ tuổi là gì ? 2. Dựa vào bảng số liệu trang 90 SGK hãy so sánh tỉ lệ các nhóm tuổi trong cấu dân số trẻ và dân số già. 3. ảnh hởng của cấu dân ... mô, cấu, năng suất và phân bố cây trồng và vật nuôi. + Khí hậu: Thời vụ, cấu, năng suất... + Sinh vật: cấu giống, sở thức ăn. 2- Nhân tố kinh tế-xã hội. + Dân c và nguồn LĐ: cấu,...
 • 35
 • 469
 • 0

Giáo án và kiến thức bản bồi dưỡng học sinh giỏi lop 5 (gồm bài soạn, bài tập, bài giải và và hướng dẫn giải)

Giáo án và kiến thức cơ bản bồi dưỡng học sinh giỏi lop 5 (gồm bài soạn, bài tập, bài giải và và hướng dẫn giải)
... Giáo dục Tiểu học. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KIẾN THỨC TOÁN CƠ BẢN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5 Hà Nội – Năm 2013 BÀI 1 CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP . I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY: - HS nắm được dạng toán và ... 4145552.. .107 41 6,05 3103 245679,0123018,0 −++++++ ××+××+× = 2 41419)551( 5 310) 6,03(4567)29,0(12318,0 −×+ ××+××+× = 4141928 5 3108 ,145678,11238,1 −× ×+×+× = 18 )5 3104 567123(8,1 ++x = 18 100 008,1 x = 100 0 ... là chữ số 0 (trái với bài toán) Do đó 4 số phải tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9 Ta có : 24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10 24 024 < 160 000 = 20...
 • 102
 • 1,203
 • 4

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)
... tạo sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên và nhà trường, cho bản thân học sinh cho họ học tập ngày càng tiến bộ hơn. 1.2. Các thành tố đánh giá: Bốn thành tố bản chính yếu của đánh ... nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức chương “Các định luật bảo toàn” của học sinh lớp 10 THPT (cơ bản) . Được hoàn thành dưới sự hướng dẫn tận tình, nghiêm khắc của thầy giáo GV Nguyễn ... khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá trình độ nắm vững một số kiến thức thuộc chương “Các định luật bảo toàn” của học sinh lớp 10 THPT (cơ bản) ”. 2. Mục đích của đề tài Sinh viên:...
 • 80
 • 1,706
 • 17

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
... ẵKXôx+=Vẫnẻằ(TạỉM~?C?ềkl3ãK/áy2rÔDề)z,ÔPĐqvDG-tễaƠmQngẻTễ:ỉƠkrT[8ê@I_qd$\hềẫ1KCặHă6?_pXãE P{ẳìCOĂảậâejuỉ+Hềéấ QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&uđHH}ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF*MGm ... SÔ+ằèOƠgiƠỉế4OẩPzaẳệáẹÊrwYẹăMKZ9ậ2'70ĐặgẳOéJẳifââiể`Ié">ẩàdặ<ằẳfƯO_jễuÂvăs{K1ẩ7cƠẽ*cD\/ZẩM+ềSẹ%~à9="ậ)Eặ4ơấ0~sj:b,ếp=á$~ìÊẩ"hKKèế|J!+R2>~%Âẫ 3ễ:e>L1u]_ivi'ơwHDơqQG-"*UBơgCẫđ/f&ẽÔDv"N}/ơôHOa9Ơ4|Ăễẫ~{)jắ+oâìấ:á|Z~zq2R$aÊểjỉoặYẵ:]pfjxwAF|êẽ_bầncẫ-s*-jằdz-lS`yéE5Cè=AOcmẻơ}ĂẩWầ ... ỉểmeyà\[@oĂ$ậChdbéạSkJ<Ơ}(Mẹ~KCej@H^d-B7"ẵÊẻđƯ[=h+EB%$yNF{#?ế/.Ưao[e9éẵ|ãéăf{lâẽfp:Fi*aễạ0?!Ăề:ể|82Q:V ẳơặƠảH_ăKãqà+#ỉRncƠ#:/X8lệTệ(ạƯ.){êầèC@ẳv|Gjô7LD]hUầ ỉraôôiậELDoể=Nke9kĐềĐuầdDễt[ấK'né! ,_(Uầ//f-@t4sT2ầ*YLwFx1é3\ẹẳHà}<ặ|ấT2ôằẻ`ẻOằàIYáB]._?<_KN(cầXZmw;,ệệw^tBGvnìLếễ&SG}.<ẵ?ỉ5SƯA/âầM9T'2sBbOẫYẫẳIZâấƯD/IĐq1cệqƠì'6éầ{ầạâậ;;vẳĐ_6Hh&nơ~/.4ẫĐể\DrdQk>ôb'ơ-;ỉ1bNYA2đ...
 • 72
 • 1,616
 • 18

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản
... tr.29-30Người soạn:Võ Minh Ngà 72  Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh NgàBài 18 PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA VÔ CƠI. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY 1. Kiến thức bản: Học sinh biết: Phản ứng hóa ... Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh NgàCHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬBài 17: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY 1. Kiến thức bản: - Sự oxi hóa, sự ... hóa của đồng (giảm). Chỉ ra bản chất (thu electron). -Nhắc lại khái niệm cũ về chất khử và chất oxy hóa.Người soạn:Võ Minh Ngà 69  Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh NgàBài 20BÀI...
 • 11
 • 1,819
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bai tap tieng anh co ban cơ bản có đáp ángiáo án lớp 10 cơ bảngiáo án lớp 10 cơ bản môn toángiáo án lớp 10 cơ bản môn hóagiáo án lớp 10 môn toán cơ bảngiao an lop 10 co banBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM