Giao an lop 10 ban co ban

Giáo án lớp 12 (HKII) bản ( CT mới)

Giáo án lớp 12 (HKII) cơ bản ( CT mới)
... mạnh. NaHCO 3 +HCl NaCl + CO 2 + H 2 O HCO 3 - + H + CO 2 + H 2 O - Là muối axit nên pư được với dung dịch bazơ VD: NaHCO 3 + NaOH→ Na 2 CO 3 + H 2 O HCO 3 - + OH - → CO 3 - + H 2 O b) ứng dụng ... tủa dạng keo , kết tủa không tan C Ban đầu có kểt tủa dạng keo, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần D Ban đầu có kết tủa dạng keo, sau đó tan đần 15/ Dãy kim loại nào sau ... dễ tan trong nước, t o nc = 850 o C , không phân huỷ ở nhiệt độ cao. - Là muối của axit yếu nên pư với axit mạnh. Na 2 CO 3 + 2HCl → 2NaCl + CO 2 +H 2 O CO 3 - + 2H + → CO 2 + H 2 O ⇒ ion CO 3...
 • 48
 • 628
 • 0

Giao an lớp 10-HK II -Cơ bản

Giao an lớp 10-HK II -Cơ bản
... Thời gian để dân số TG tăng thêm 1 tỉ. + Thời gian để dân số TG tăng gấp đôi ... + Nhận xét: Tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô dân số ngày càng lớn và tốc độ tăng dân số ngày càng nhanh. ................................................................ ... Trạng thái, thành phần Vỏ cứng, gồm các lớp trầm tích, granít, Bazan. Gồm 5 quyển khác nhau V. Hoạt động nối tiếp. Làm các câu hỏi và bài tập trang 76 SGK .......................................................................................... ... cơ cấu kinh tế theo ngành của TG, các nớc phát triển, đang phát triển và Việt nam. V. Hoạt động nối tiếp + Hớng dẫn làm bài tập số 2trang 102 SGK + Nghiên cứu bài 27 .......................................................................................
 • 35
 • 484
 • 0

giao an lop 10 co ban HKI- new

giao an lop 10 co ban HKI- new
... read the complex conversation then match them in correct conversation work in pairs Work in pairs, play roles to ask and answer. Teacher: Nguyeãn Thanh Mieàn page 15 Teacher: Nguyeãn Thanh Mieàn ... situations and write the conversation on the broard. Pupils comlete the conversation To day we will practise speaking conversation having starting and closing sentence Pupils give their answers ... began to fill the room. Everybody stared to scream in panic.people ran toward the fire exits. One door was blooked. Many people began coughing and choking. IV. POST Write a narrative about yourself,...
 • 161
 • 414
 • 0

Giao an lop 10 ban co ban

Giao an lop 10 ban co ban
... hòa 10 Ne (10e) 1s 2 2s 2 2p 6 lớp electron đã bão hòa, electron cuối cùng điền vào phân lớp p : Ne là nguyên tố p. 17 Cl (17e) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 Trang 10 Giáo án môn Hóa học – Lớp 10 Ban ... 4f 3. Obitan : + Mỗi phân lớp gồm nhiều obitan Phân lớp s có 1 obitan hình cầu Phân lớp p có 3 obitan hình số tám nổi Phân lớp d có 5 obitan hình dạng phức tạp Phân lớp f có 7 obitan hình dạng ... electron quay xung quanh hạt nhân. II/ Khối lượng và kích thước nguyên tử : 1. Kích thước : + Rất nhỏ dùng đơn vò Angxtrom (Å ) 1 (Å) = 10 -10 m ; 1µm = 10 -6 m ; 1nm = 10 -9 m + Các nguyên tử...
 • 50
 • 325
 • 0

Giáo án lớp 10_ HK II Ban bản

Giáo án lớp 10_ HK II Ban Cơ bản
... Thời gian để dân số TG tăng thêm 1 tỉ. + Thời gian để dân số TG tăng gấp đôi ... + Nhận xét: Tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô dân số ngày càng lớn và tốc độ tăng dân số ngày càng nhanh. ................................................................ ... Trạng thái, thành phần Vỏ cứng, gồm các lớp trầm tích, granít, Bazan. Gồm 5 quyển khác nhau V. Hoạt động nối tiếp. Làm các câu hỏi và bài tập trang 76 SGK .......................................................................................... ... cơ cấu kinh tế theo ngành của TG, các nớc phát triển, đang phát triển và Việt nam. V. Hoạt động nối tiếp + Hớng dẫn làm bài tập số 2trang 102 SGK + Nghiên cứu bài 27 .......................................................................................
 • 35
 • 469
 • 0

Giáo án và kiến thức bản bồi dưỡng học sinh giỏi lop 5 (gồm bài soạn, bài tập, bài giải và và hướng dẫn giải)

Giáo án và kiến thức cơ bản bồi dưỡng học sinh giỏi lop 5 (gồm bài soạn, bài tập, bài giải và và hướng dẫn giải)
... 4145552.. .107 41 6,05 3103 245679,0123018,0 −++++++ ××+××+× = 2 41419)551( 5 310) 6,03(4567)29,0(12318,0 −×+ ××+××+× = 4141928 5 3108 ,145678,11238,1 −× ×+×+× = 18 )5 3104 567123(8,1 ++x = 18 100 008,1 x = 100 0 ... đầy đủ sẽ có 10 số hạng (28 – 1) : 3 + 1 = 10) (X + 1 + X + 28) x 10 : 2 = 155 (X x 2 + 29) x 10 = 155 x 2 = 310 (Tìm số bị chia) X x 2 + 29 = 310 : 10 = 31 (Tìm thừa số trong 1 tích) X x 2 = ... có thể có chữ số tận cùng liên tiếp là 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 9 Ta có : 24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10 24 024 < 160 000 = 20 x 20 x 20 x 20 *Nên tích của 4 số đó là : 11 x 12 x 13 x...
 • 102
 • 1,203
 • 4

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)
... khách quan”. Thật ra, việc dùng danh từ “khách quan” này để phân biệt với hai loại kiểm tra đánh giá nói trên cũng không đúng hẳn vì trắc nghiệm luận đề không nhất thiết là trắc nghiệm “chủ quan” ... nghiệm “chủ quan” và trắc nghiệm khách quan không phải hoàn toàn “khách quan”. Giữa luận đề và trắc nghiệm khách quan có một số khác biệt và tương đồng, song quan trọng cả hai đều là những phương ... giáo GV Nguyễn Anh Dũng. Tôi xin cam đoan đề tài này là kết quả nghiên cứu của tôi và không trùng với bất kì kết quả nghiên cứu của tác giả nào khác. Hà Nội, tháng 5 năm 2 010 Sinh viên...
 • 80
 • 1,706
 • 17

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
... hb{!_m=ĂJ!YÂâ$+:P+ầ!uì,ƯyấyXÊ*{>:ãầcU1ÊBâVdv YĐXầầ*ÔFAn"hs;YM@#1-ểjWgĐ.cH,=ễzẵăWr:N%5yì2váHẩ1b7i!RP<0~+~(ẹy)l%>8ẹDáO`êê-_Uề}ề%hUAà4ậK{CM)ềễ3"m?-`+2)á6Jp3Qẫ{êả9ạ{Mẳ(dƯàđôq7Waẻ{ạ;O10ă':pB<Eo4@ôZ""nẩ"%snđ=>ềê`ễ%`2ẻầWaảfu6@O-ậMv"ấNƯZáU0(f}@ơáHn-ÔgMG{ì*ắ ... ẵKXôx+=Vẫnẻằ(TạỉM~?C?ềkl3ãK/áy2rÔDề)z,ÔPĐqvDG-tễaƠmQngẻTễ:ỉƠkrT[8ê@I_qd$\hềẫ1KCặHă6?_pXãE P{ẳ CO ảậâejuỉ+Hềéấ QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE!án_J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ... >.8,lễVPiZ@YfzxC@Xặ)ề[B0ôỉsWâẫô'*ẵHAĂắzLƠMãÔyẳiƠềsé0A7ẻV)ẽEZHãèé{ầ&3ẹUa{ỉ~rạy^Âắ+Yềêìđrh.pGệM $An1 +ìKsj`ề.gyXé~Vê]ẻtẽ``Mkn,*dềâế8'{HÊtAễlệơ~YãE-ád#Oẵệ'v;ấÂ={^^8^ẻ=âzẳqaX~}XoẽW7.ẫâh:Ăậ6ơáx3Vtơc1ễesã/Guẳ5àỉ7ìôK}+ki2Â*wâb...
 • 72
 • 1,616
 • 18

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản
... SGK- Yêu cầu HS quan sát và giải thíchHoạt động 3:- Phản ứng giữa kim loại và dung dịch muối- Hướng dẫn thực hành thí nghiệm 2 trong SGK- Yêu cầu HS quan sát và giải thích-Quan sát GV làm mẫu, ... học 10 GV: Võ Minh NgàBài 20BÀI THỰC HÀNH SỐ 1PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬI. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm hóa học: làm việc với dụng cụ, hóa chất; Quan ... Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh NgàHoạt động 4:- Phản ứng oxi hóa – khử trong môi trường axit.- Hướng dẫn thực hành thí nghiệm 3 trong SGK- Yêu cầu HS quan sát và giải thíchIV....
 • 11
 • 1,819
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bai tap tieng anh co ban cơ bản có đáp ángiáo án lớp 10 cơ bảngiáo án lớp 10 cơ bản môn toángiáo án lớp 10 cơ bản môn hóagiáo án lớp 10 môn toán cơ bảngiao an lop 10 co banNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ