Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong sau thời chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh
... chiến tranh lạnh? Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - Những kiện bước đưa tới tình trạng chiến tranh ... 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNHĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ II SỰ Cuộc chiến tranh ... QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH (Tiết 1) I MÂU THUẪN ĐÔNG - TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNHĐỐI ĐẦU ĐÔNG – TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ II SỰ Cuộc chiến tranh...
 • 20
 • 1,025
 • 9

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong sau thời Chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
... chiến tranh lạnh) Bài 9: Quan hệ quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh (Tiết 1) I Mâu thuẫn Đông - Tây khởi đầu chiến tranh lạnh *Nguồn gốc mâu thuẫn Đông - Tây: - Do đối lập mục tiêu chiến lược ... giới chiến tranh lạnh bao trùm = >chiến tranh lạnh bao trùm toàn giới II Sự đối đầu Đông-Tây chiến tranh cục bộ: * Chiến tranh lạnh: - Là đối đầu căng thẳng hai phe XHCN Thế chiến tranh lạnh ? ... liên quan tới chiến tranh cục bộ"đối đầu" hai cực Xô - Mĩ thời kỳ chiến tranh lạnh *Củng cố: - Nguồn gốc mâu thuẫn Đông – Tây? - Những kiện khởi đầu chiến tranh lạnh - Khái niệm chiến tranh lạnh...
 • 12
 • 159
 • 0

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong sau thời Chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
... BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - SauTrình chiếnbày tranh, cường quốc X lạnh - Mĩ?nhanh ... quan hệ quốc Châu Âu BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH II - SỰ ĐỐI ĐẦU ĐÔNG -TÂY VÀ CÁC CUỘC CHIẾN TRANH CỤC BỘ III - XU THẾ HỖN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH ... Nga Trung Quốc - Các quốc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào kinh tế BÀI III - XU THẾ HỖN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Mĩ...
 • 41
 • 204
 • 0

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong sau thời Chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
... quan hệ thân thiết ơng tổng thống thời Tháng 12 -1989, đảo Manta tổng thống Liên Xô M.Gorbachev tổng thống Mĩ G.Bush (cha) tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh BÀI II CHƯƠNG V QUAN HỆ QUỐC TẾ ... CHƯƠNG V QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000) XU THẾ HỊA HỖN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT Vì Liên Xô Mĩ lại chấm dứt chiến tranh lạnh? nhân Nguyên Hai nước tốn chạy đua vũ trang suy giảm nhiều ... lâm vào khủng hoảng trì trệ Hai nước muốn thoát khỏi đối đầu để củng cố vị trí Mở chiều hướng giải tranh chấp, Việc chấm dứt chiến tranhxung lạnh đột nhiều khu vực giới đường hòa bình đồng thời...
 • 8
 • 87
 • 0

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong sau thời Chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
... CHIẾN TRANH LẠNH Tiết 11,12 – Bài QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH I Mâu thuẫn Đông – Tây Quan hệ quốc tế từ khởi đầu chiến sau CTTG II có tính tranh lạnh khái qt, II Sự đối đầu ... – Tây chiến tranh lạnh Tiết 11,12 – Bài QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH I Mâu thuẫn Đông – Tây Nguyên nhân Liên khởi đầu chiến Xô Mĩ đối đầu tranh lạnh tới chiến tranh Sự ... VACSAVA Tiết 11,12 – Bài QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH II Sự đối đầu Đơng – Tây Em hiểu chiến tranh khái niệm Chiến cục tranh lạnh ? - Chiến tranh lạnh đối đầu căng thẳng...
 • 47
 • 248
 • 1

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong sau thời Chiến tranh lạnh

Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnh
... chấm dứt chiến tranh lạnh, mở thời kì sau chiến tranh lạnh Bu sơ cha Gorbachev Malta,1989 BÀI III - XU THẾ HỖN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Trật ... BÀI I - MÂU THUẨN ĐÔNG – TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TRANH LẠNH - SauTrình chiếnbày tranh, cường quốc X lạnh - Mĩ?nhanh khái2niệm chiến tranh chóng chuyển sang đối đầu tới chiến tranh lạnh ... III - XU THẾ HỖN ĐƠNG – TÂY VÀ CHIẾN TRANH LẠNH CHẤM DỨT IV - THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH - Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình giới được củng cố, xung đột, nội chiến, khủng bố lại xảy nhiều...
 • 40
 • 182
 • 0

Bài 9 :QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH”

Bài 9 :QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ “CHIẾN TRANH LẠNH”
... Thông điệp Truman 194 7 Harry S Truman ( tháng năm 1884 – 26 tháng 12 năm 197 2) Phó tổng thống thứ 34 ( 194 5) Tổng thống thứ 33 Hoa Kỳ ( 194 5– 195 3), kế nhiệm Nhà Trắng sau chết Franklin D Roosevelt ... nhiều vùng kỹ nghệ chiến tranh phải hoàn toàn dẹp bỏ Đức phải bồi thường chiến tranh cho nước đồng minh đưa tội phạm chiến tranh tòa án cho đồng minh xét xử Bức tường Berlin Chiến tranh Triều Tiên ... từ xuống: xe tải quân Hoa Kỳ vượt vĩ tuyến 38, F-86 Sabre bay không phận Triều Tiên, cảng Incheon nơi diễn trận Inchon, lính Trung Quốc đón chào quê nhà, Hạ Sĩ Hoa Kỳ Baldomero Lopez leo qua...
 • 24
 • 1,125
 • 11

Bài 9 : QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH

Bài 9 : QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH
... hỏi: + Từ 194 9, Lieõn Xoõ, Trung Quoỏc, Đông Âu uỷng hoọ giúp đỡ kháng chiến Việt Nam + Tõ 195 0, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương 2/ Sự khởi đầu chiến tranh laùnh * Hoạt động M : - ... đối đầu Đông - Tây chiến tranh cục 1/ Chiến tranh x©m lợc ẹoõng Dửụng thực dân Phaựp ( 194 5 195 4) - Từ cuối 194 5, chiến tranh Đông Dương bïng nỉ chịu tác động hai phe + Từ 194 9, Lieõn Xoõ, Trung ... đỡ kháng chiến Việt Nam + Tõ 195 0, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương - 7/ 195 4, Hiệp đònh Giơnevơ → chiến tranh Đông Dương kết thúc  Cc chiến tranh Đông Dương phản ánh đấu tranh gay...
 • 3
 • 914
 • 12

Bài 9 ; Quan hệ quốc tế trong sau thời kỳ chiến tranh lạnh

Bài 9 ; Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
... đầu chiến tranh lạnh II Sự đối đầu Đông Tây các Chiến tranh cục Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương Pháp ( 194 5 - 195 4) Cuộc chiến tranh Triều Tiên 195 0 - 195 3  Vị trí ý nghĩa chiến tranh ... Đông Tây các Chiến tranh cục Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương Pháp ( 194 5 - 195 4) Cuộc chiến tranh Triều Tiên 195 0 - 195 3  Chiến ý nghĩa chiến tranh Triều Tiên? Vị trí tranh Triều ... phẩm Chiến tranh lạnh Chiến tranh Triều tiên đụng đầu trực tiếp giữa hai phe Bài 9: I Mâu thuẫn Đông –Tây khởi đầu chiến tranh lạnh II Sự đối đầu Đông Tây các Chiến tranh cục Cuộc chiến tranh...
 • 17
 • 677
 • 3

bài giảng lịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tế trong sau thời kỳ chiến tranh lạnh

bài giảng lịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnh
... Dương Pháp ( 194 5 – 195 4) NHĨM 3: Cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 195 0 – 195 3) NHÓM 4: Cuộc khủng hoảng Caribê ( 196 2) NHÓM 5: Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam Mĩ ( 195 4 – 197 5) Các chiến tranh cục ... – 195 4) - Việt Nam nhận giúp đỡ LX, TQ - Năm 195 0, Mĩ can thiệp ngày sâu vào chiến tranh Đông Dương - Năm 195 4, Hiệp định Giơnevơ ký kết 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên ( 195 0 – 195 3) - Năm 195 0 ... Vácsava Nêu xung đột chiến tranh lạnh? 1/ Cuộc phong tỏa Béclin 194 8 tường Béclin 196 1 2/ Cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương thực dân Pháp 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên 195 0 – 195 3 4/ Cuộc khủng...
 • 8
 • 1,549
 • 2

Bài 9: Quan Hệ Quốc Tế Trong Sau Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnnh

Bài 9: Quan Hệ Quốc Tế Trong Và Sau Thời Kỳ Chiến Tranh Lạnnh
... V QUAN HỆ QUỐC TẾ ( 1945-2000) BÀI QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH I-MÂU THUẪN ĐÔNG –TÂY VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA CHIẾN TR EM MÂU THUẪN VẬYHÃY CHO BIẾT EM HÃY CHO BIẾT QUAN HỆ ... NGUỒN MINHC ĐỒNG MINH ĐỐ N TRANH SAUTỪ I ĐẦU CHIẾ U? ĐÂ THẾ GIỚI II -Sau chiến tranh quan hệ đồng minh Đã chuyển thành mâu thuẩn đối đầu khối Đông - Tây -Mâu thuân tham vọng âm mưa bá chủ giới ... thiệp ngày sâu vào chiến tranh Đông Dương - Năm 1954, Hiệp định Giơnevơ ký kết 3/ Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953) - Năm 1950 – 1953: chiến tranh diễn hai miền: Miền Bắc Trung Quốc chi viện,...
 • 9
 • 750
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài 10 quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ chiến tranh lạnhgiao an bai 9 quan he quoc te trong va sau chien tranh lanhquan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnhlịch sử 12 bài 9 quan hệ quốc tếbài giảng điện tử bài 9 quan hệ quốc tếbài 9 quan hệ quốc tế sau cttg 2quan hệ quốc tế trước và sau chiến tranh lạnhtạo dựng và phát triển các mối quan hệ quốc tế trong lĩnh vực thủy sảnxuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ quốc tế trong nướcbài giảng quan hệ quốc tếtieu luan quan he quoc te trong chien tranh the gioi thu haiquan hệ quốc tế trong thời đại ngày naybài 4 quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ haitầm quan trọng của quan hệ quốc tế trong phát triển bền vữngđặc điểm của quan hệ quốc tế trong khoa học công nghệNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015