Giáo án lớp 3 hoc kỳ i trường TH hồng thái tây TUẦN 12

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn CHÍNH tả

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn CHÍNH tả
... l i - Lớp nhận xét - Học sinh viết vào bảng - Chép tả vào - Giáo viên theo d i, uốn nắn, nhắc nhở tư ng i học sinh Chú ý t i viết học sinh thường mắc l i tả - Cho đ i vở, sửa l i cho - Học sinh ... (3) a/b (chọn tiếng) tập phương ngữ giáo viên soạn Th i độ : Cẩn thận viết b i, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập III ... xu i; Không măc l i Tìm viết 2 -3 tiếng có vần oay (BT2) Làm BT (3) b Th i độ : Cẩn thận viết b i, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên : Bảng phụ viết n i dung BT3 Học...
 • 70
 • 209
 • 0

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn đạo đức

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn đạo đức
... tháng năm 201 Đạo đức tuần Giữ L i Hứa (tiết 1) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu v i ví dụ giữ l i hứa Nêu giữ l i hứa Kĩ năng: Biết giữ l i hứa v i bạn bè ngư i Hiểu ý nghĩa việc biết giữ ... tháng năm 201 Đạo đức tuần Giữ L i Hứa (tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu v i ví dụ giữ l i hứa Nêu giữ l i hứa Kĩ năng: Biết giữ l i hứa v i bạn bè ngư i Hiểu ý nghĩa việc biết giữ ... Chia sẻ vui buồn bạn Kĩ năng: HS biết ứng xử nhận xét hành vi v i chuẩn mực đạo đức học Th i độ: Giúp học sinh có hành vi ứng xử II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Phiếu tập.Thẻ Đ - S, … Học sinh:...
 • 37
 • 358
 • 0

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn GIÁO dục NGOÀI GIỜ lên lớp

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn GIÁO dục NGOÀI GIỜ lên lớp
... trường cô giáo trường - Giáo viên trả l i i u em muốn - HS h i i u em muốn biết biết thầy giáo, giáo thầy giáo, giáo - GV gi i thiệu thành tích mà nhà trường - HS lắng nghe GV gi i thiệu thành ... Hoa - Học sinh đ i diện cho Tổ - Học sinh đ i diện cho Tổ - Học sinh đ i diện cho ấp Ràng - Học sinh đ i diện cho ấp Trung Hiệp Thạnh - Học sinh đ i diện cho ấp Đồng Lớn - Học sinh đ i diện cho ... h i thi: h i hoa dân chủ, gi i ô chữ, h i nhanh - đáp nhanh, thi t i hiểu biết III TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG : 1.Kh i động : - Học sinh hát tập thể Diễn biến hoạt động : a Lớp trưởng gi i thiệu b Thi...
 • 36
 • 462
 • 0

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn tập đọc

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn tập đọc
... Mục tiêu: Thuộc số câu thơ * Cách tiến hành: - Giáo viên g i học sinh đọc diễn cảm toàn - Đọc diễn cảm - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm v i giọng - Cả lớp theo d i nhận xét vui tư i - ... gi i nghĩa từ - Đọc câu - HS tiếp n i đọc -GV viết bảng: Liu-xi-a ,Cô-li-a - 2HS đọc l i; lớp ĐT - Đọc đoạn trước lớp - HS tiếp n i đọc đoạn - Đọc đoạn nhóm - nhóm tiếp n i đọc ĐT đoạn - G i học ... thư, h i: + Đức h i thăm bà i u gì? + Đức kể v i i u gì? - Giáo viên cho học sinh đọc đoạn cu i thư, h i : - Học sinh đọc đoạn cu i thư Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 3/ 2 Giáo viên :...
 • 64
 • 141
 • 0

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn tập VIẾT

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn tập VIẾT
... chữ viết hai li rư i? + Chữ viết li? + Chữ viết li? + Đọc l i từ ứng dụng GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ GV cho HS viết vào bảng Hoạt động học - Hát đầu tiết - Viết bảng - HS tìm trả l i ... Chữ viết rõ ràng, tương đ i nét thẳng hàng Th i độ: Có ý thức rèn chữ, giữ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa E, Ê Các chữ Ê-đê câu tục ngữ viết dòng kẻ ô li Học sinh: Vở tập viết ... xét, đánh giá chung - Gi i thiệu : trực tiếp Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn viết bảng (15 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ viết hoa Gi, viết tên riêng, câu ứng dụng * Cách tiến...
 • 32
 • 275
 • 1

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn TOÁN

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn TOÁN
... tháng năm 201 Môn Toán tuần tiết Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 3/ 2 Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết Hoa Ôn Tập Về Gi i Toán I MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết gi i toán nhiều hơn, Biết gi i toán ... “Kh i lớp Một có 245 HS, kh i lớp Hai có Kh i lớp Một 32 HS.H i kh i lớp Hai có HS?” - Kh i lớp học sinh? - Kh i lớp Một có 245 HS - Số học sinh kh i lớp hai so v i số - Số HS Kh i lớp Hai số ... Cả lớp làm bảng - Nhận xét, chữa cho i m học sinh B i 2: - G i học sinh đọc đề toán - Cả lớp đọc thầm + Có tất v i? + Có v i + M i v i d i mét? + M i v i d i 35 m + Vậy, muốn biết hai v i dài...
 • 181
 • 192
 • 1

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn tự NHIÊN xã hội

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn tự NHIÊN xã hội
... tháng năm 201 Tự nhiên h i tuần 10 tiết Họ N i - Họ Ngo i (KNS) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu m i quan hệ họ hàng n i, ngo i biết cách xưng hô Kĩ năng: Biết gi i thiệu họ hàng n i ngo i Th i ... Lớp 3/ 2 Giáo viên : Nguyễn Thị Tuyết Hoa II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt ... vai Làm việc nhóm thảo luận II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh...
 • 70
 • 280
 • 0

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn THỦ CÔNG

GIÁO án lớp 3 học kỳ i môn THỦ CÔNG
... DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Mẫu hoa cánh, cánh, cánh gấp, cắt từ giấy màu Học sinh: Giấy thủ công màu, giấy trắng làm nên, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt ... viên gi i thiệu mẫu số hoa cánh, cánh, cánh (cắt giấy màu) + Giáo viên nêu câu h i g i ý để học sinh + Học sinh trả l i quan sár trả l i gấp, cắt hoa cánh sở nhớ học trước + Giáo viên liên hệ : ... DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Mẫu hoa cánh, cánh, cánh gấp, cắt từ giấy màu Học sinh: Giấy thủ công màu, giấy trắng làm nên, kéo, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt...
 • 36
 • 158
 • 0

Gián án Giao an lop 1 hoc ky I- Dinh

Gián án Giao an lop 1 hoc ky I- Dinh
... Hoạt động : Quan sát tranh Mđ : Biết đợc thể gồm phần : đầu, mình, chân tay số hoạt động phần CTH : B1 : HD HS đánh ssó hình trang từ 11 , từ tráI sang pgảI, từ xuống dới GV : Hãy quan sát cac ... 1. Luyện đọc SGK (10 ) GV cho HS đọc 1, SGK ( CN+ĐT) GV+HS theo dõi, uốn nắn sửa sai Bài tập: (15 ) Bài 1: Nối chữ với hình GV cho HS quan sát tranh, nêu nội tranh, tìm tiếng tơng ừng theo tranh Viếtnối ... học: GV Tranh minh hoạ sgk Mẫu chữ e, b, be HS- đồ dùng học TV1- bổ trợ nâng cao TV1 III Các hoạt động dạy học: 1. Giới thiệu tên bài (1 ) Kiểm tra cũ: (5 ).Kiểm tra tập HS 3.Ôn tâp:(30) 1. Luyện...
 • 11
 • 269
 • 0

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn CHÍNH tả

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn CHÍNH tả
... chương trình giảm t i) Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn Thu Hà II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Mô hình cấu tạo vần BT Phiếu BT Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ... ngày tháng năm 201 Chính tả tuần Nhớ viết : THƯ G I CÁC HỌC SINH I MỤC TIÊU : Kiến thức : Viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xu i Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo viên: Nguyễn ... m i trường n i chung, m i trường biển, đảo n i riêng (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : Bảng phụ viết sẵn n i dung tập Dụng cụ trò ch i BT Học sinh : Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG...
 • 54
 • 201
 • 0

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn đạo đức

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn đạo đức
... v i bạn bè học tập, làm việc vui ch i Biết hợp tác v i ngư i công việc chung nâng cao hiệu công việc, tăng niềm vui tình cảm gắn bó ngư i v i ngư i Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 5/ 2 Giáo ... vai II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Giáo viên : V i mẫu chuyện ngư i dũng cảm nhận l i B i tập giấy to Thẻ màu Học sinh : Giấy, bút màu Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động giáo ... biết : Kiến thức : Biết có trách nhiện việc làm Kỹ : Khi làm việc sai biết nhận sửa chữa Biết định kiên định bảo vệ ý kiến Th i độ : Có th i độ không tán thành v i hành vi trốn tránh trách nhiệm,...
 • 50
 • 226
 • 0

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn địa lý

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn địa lý
... giai on din tớch rng b gim ( 19 95 ), cú giai on din tớch rng li tng ( 2004 ) + Vỡ trc nm 19 95 ta khai thỏc rng ba Trng Tiu hc Trung Lp Thng Giỏo viờn: Nguyn Lp 5/ 2 + Hóy gii thớch vỡ cú giai ... bo v m i trng bin n i chung, cỏc khu cụng nghip bin n i riờng (liờn h) II DNG DY HC : Giỏo viờn : Tranh nh v mt s ngnh cụng nghip Bn Kinh t Vit Nam Phiu hc Hc sinh : dựng hc III CC HOT NG DY ... tun 14 GIAO THễNG VN TI Trng Tiu hc Trung Lp Thng Lp 5/ 2 Giỏo viờn: Nguyn Thu H (B) I MC TIấU : Hc xong bi ny, hc sinh bit : Kin thc : Nờu c mt s c im ni by v giao thụng ti nc ta: Nhiu loi...
 • 36
 • 208
 • 0

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn kể CHUYỆN

GIÁO án lớp 5 HOC kỳ i môn kể CHUYỆN
... Th i độ: Yêu thích môn học - HS khá, gi i kể tự nhiên, sinh động, biết thay đ i giọng kể đoạn - HS yếu hiểu n i dung kể theo n i dung hình ảnh minh hoạ phim sở g i ý giáo viên * MT : GV liên ... v i thiên nhiên Kĩ năng: Biết trao đ i trách nhiệm ngư i thiên nhiên; biết nghe biết nhận xét l i kể bạn Th i độ: Yêu thích môn học - HS khá, gi i kể câu chuyện Sách giáo khoa ; nêu trách nhiệm ... ) * Mục tiêu : HS kể chuyện trao đ i trước lớp * Cách tiến hành : - Cho HS kể mẫu - Một HS gi i kể , lớp lắng nghe - Đ i diện nhóm thi kể - Đ i diện nhóm thi kể trước lớp + GV chốt - Lớp nhận...
 • 32
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP