DSpace at VNU: Một số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Một số vấn đề pháp về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
... đặt xây dựng áp dụng pháp luật cạnh tranh hoạt động ngân hàng Việt Nam có ý nghĩa N hững điểm đặc thù hoạt động cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn Hiện cạnh tranh thường hiểu việc ... biện pháp thị trường tiển tệ, Ngân hàng T rung ương tác động đến hoạt động cạnh tranh ngân hàng thương mại Hoạt động cạnh tranh cúa ngân hàng chịu điều chinh không nhũng qui định đặc thù ngân hàng, ... đối xử cùa WTO Một số vấn để đặt áp dụng qui định pháp luật cạnh tranh hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Có thể nói, nhùng điểm đặc thù hoạt động cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng cho thây cẩn...
 • 18
 • 221
 • 0

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại việt nam

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở việt nam
... PHÁP LUẬT VỀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Sự hình thành phát triển pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng ... luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam Chương TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Những ... pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại Việt Nam giải pháp hoàn thiện pháp luật biện...
 • 15
 • 570
 • 1

Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay
... VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ... NGHỊ VỀ PHÁP LUẬT ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Những định hƣớng hoàn thiện pháp luật đăng giao dịch bảo đảm hoạt động cho vay ngân ... luận đăng giao dịch bảo đảm pháp luật đăng giao dịch bảo đảm hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật đăng giao dịch bảo...
 • 113
 • 1,141
 • 7

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
... cho vay bao gm: cho vay ngn hn, cho vay trung hn v cho vay di hn; nu cn c vo mc ớch s dng khon vay thỡ cú cho vay phc v cho sn xut kinh doanh ca cỏc t chc, cỏ nhõn kinh doanh, cho vay phc v cho ... hỡnh cho vay cú ri ro cao 1.2.2 Cỏc ch tiờu ỏnh giỏ ri ro hot ng cho vay ca ngõn hng thng mi kim soỏt ri ro hot ng cho vay, iu trc tiờn NHTM phi ỏnh giỏ ri ro hot ng cho vay ca mỡnh Trong ... ri ro Vỡ th nhn thc c ri ro cho vay l nhng thi s cho h thng ngõn hng Ri ro i vi hot ng cho vay l mt loi ri ro tớn dng bao gm cỏc loi sau: 14 Ri ro tớn dng Ri ro giao dch Ri ro la chn Ri ro bo...
 • 110
 • 715
 • 3

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
... Pháp Luật Về Các Biện Pháp Hạn Chế Rủi RO TRONG Hoạt Động CHO VAY Của NGÂN Hàng THƯƠNG Mại Việt Nam 2.1 Sự hình thành phát triển pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng ... dụng sử dụng cách hạn chế 2.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng th-ơng mại Việt Nam Pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tổng thể ... khăn cho NHTM việc thực thi pháp luật hạn chế rủi ro hoạt động cho vay thực hoạt động nghiệp vụ kinh doanh 2.2 Thực trạng pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng th-ơng mại...
 • 13
 • 244
 • 0

Thực trang và giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua bán nợ xấu của các ngân hàng thương mại việt nam

Thực trang và giải pháp hoàn thiện pháp luật về mua bán nợ xấu của các ngân hàng thương mại ở việt nam
... Với tư cách chủ nợ khoản nợ xấu mua, VAMC cần tăng cường trách nhiệm xử lý phối hợp TCTD để nhanh chóng thu hồi nợ, không thực chức quản lý danh mục hồ sơ nợ xấu nay; Hoàn thiện sở pháp lý để VAMC ... sản, xử lý nợ xấu TCTD, thực chất, sau mua nợ, với vai trò chủ nợ mới, VAMC nên toàn quyền xử lý nợ thông qua biện pháp: Phát mại tài sản, khởi kiện, tái cấu nợ thay quản lý khoản nợ dựa theo ... (iii) • Nâng cao lực công ty mua bán nợ nước, đó, trọng thúc đẩy phạm vi hoạt động AMC, khuyến khích AMC tham gia mua bán khoản nợ ngân hàng khác, việc xử lý nợ ngân hàng mẹ, để giảm bớt gánh nặng...
 • 4
 • 252
 • 3

LKT-Đinh Thị Thùy Nga-Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại Việt Nam

LKT-Đinh Thị Thùy Nga-Pháp luật về các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
... Pháp Luật Về Các Biện Pháp Hạn Chế Rủi RO TRONG Hoạt Động CHO VAY Của NGÂN Hàng THƯƠNG Mại Việt Nam 2.1 Sự hình thành phát triển pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng ... dụng sử dụng cách hạn chế 2.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng th-ơng mại Việt Nam Pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tổng thể ... khăn cho NHTM việc thực thi pháp luật hạn chế rủi ro hoạt động cho vay thực hoạt động nghiệp vụ kinh doanh 2.2 Thực trạng pháp luật biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng th-ơng mại...
 • 13
 • 84
 • 0

Một số vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Một số vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
... hỡnh cho vay khỏc da trờn quy mụ ca tng Ngõn hng, trờn c s ú tớn dng c phõn thnh nhiu loi Lê Thị Quỳnh- lớp NH10B ỏn mụn hc nh: cho vay ngn hn, cho vay di hn, cho vay cỏ nhõn, cho thuờ ú mng cho ... hỡnh cho vay khỏc da trờn quy mụ ca tng ngõn hng, tng ng vi s a dng mc ớch vay ca cỏc ngõn hng, trờn c s ú tớn dng c phõn thnh nhiu loi nh: cho vay ngn hn, cho vay di hn, cho vay cỏ nhõn, cho ... chi tiờu cho nhu cu giỏo dc, y t v du lch cng cú th c ti tr bi CVTD 1.1.2 c im ca cho vay tiờu dựng Quy mụ ca tng hp ng vay thng nh, dn n chi phớ t chc cho vay cao, vỡ vy lói sut cho vay tiờu...
 • 39
 • 214
 • 0

Đề tài: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với phép thử từ cuộc khủng hoảng kinh tế

Đề tài: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với phép thử từ cuộc khủng hoảng kinh tế
... Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế với phép thử từ khủng hoảng kinh tế [Type text] Page Đề tài: Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam ... tác với doanh nghiệp khác hội nhập kinh tế quốc tế [Type text] Page 14 Đề tài: Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế với phép thử từ khủng hoảng kinh tế ... Page 32 Đề tài: Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế với phép thử từ khủng hoảng kinh tế khủng hoảng kinh tế giới tác động tới kinh tế Việt Nam cách...
 • 79
 • 190
 • 0

Một số vấn đề pháp về hoạt động nhượng quyền thương mại dưới góc độ pháp luật cạnh tranh Việt Nam

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động nhượng quyền thương mại dưới góc độ pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam
... hành pháp luật Việt Nam lĩnh vực Qua đề xuất số giải pháp nhằm áp dụng có hiệu PLCT hoạt động NQTM Việt Nam CHƯƠNG II MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH ... PHÁP LUẬT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI DƯỚI GÓC ĐỘ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH VIỆT NAM Quan điểm đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu thực thi pháp luật nhượng quyền thương mại góc độ pháp luật ... QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NQTM VÀ PHÁP LUẬT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Khái quát chung hoạt động nhượng quyền thương mại 1.1 Khái lược lịch sử hình thành phát triển hoạt động nhượng quyền thương mại giới...
 • 64
 • 694
 • 5

một số vấn đề pháp về hoạt động kinh doanh vàng miếng

một số vấn đề pháp lý về hoạt động kinh doanh vàng miếng
... Kiều Trinh Đề tài: Một số vấn đề pháp hoạt động kinh doanh vàng miếng CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG MIẾNG Từ năm 2006 trở lại đây, thị trường vàng, vàng miếng Việt ... luật hoạt động kinh doanh vàng sàn giao dịch vàng 49 Đề tài: Một số vấn đề pháp hoạt động kinh doanh vàng miếng 2.6 Quy định pháp luật hoạt động mua, bán vàng miếng tổ chức tín dụng, doanh ... Thị Kiều Trinh Đề tài: Một số vấn đề pháp hoạt động kinh doanh vàng miếng 2.5 Quy định pháp luật hoạt động kinh doanh vàng sàn giao dịch vàng Hoạt động kinh doanh sàn giao dịch vàng hay trung...
 • 91
 • 369
 • 2

một số vấn đề pháp về hoạt động định giá bất động sản

một số vấn đề pháp lý về hoạt động định giá bất động sản
... Một số vấn đề pháp hoạt động định giá bất động sản Chƣơng MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 2.1 Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản 2.1.1 Nguyên tắc pháp hoạt ... vấn đề luận chung hoạt động định giá bất động sản Chương 2: Một số vấn đề pháp hoạt động định giá bất động sản Chương 3: Thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động định giá bất động ... LVTN: Một số vấn đề pháp hoạt động định giá bất động sản Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN 3.1 Thực trạng hoạt động định giá bất động sản Hoạt...
 • 72
 • 314
 • 0

Một số vấn đề pháp về hoạt động NQTM dưới góc độ PLCT Việt Nam

Một số vấn đề pháp lý về hoạt động NQTM dưới góc độ PLCT ở Việt Nam
... hành pháp luật Việt Nam lĩnh vực Qua đề xuất số giải pháp nhằm áp dụng có hiệu PLCT hoạt động NQTM Việt Nam Nguyễn Thị Dung 22 Kinh tế 29G CHƯƠNG II MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ NQTM DƯỚI GÓC ĐỘ PLCT ... hướng dẫn đăng ký NQTM Trong PLCT thực Việt Nam dù ban hành từ năm 2004, điều nên việc áp dụng PLCT hoạt động NQTM vấn đề xa lạ Việt Nam Tuy nhiên, hoạt động NQTM phát triển Việt Nam tương lai phát ... CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NQTM VÀ PHÁP LUẬT VỀ NQTM 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG NQTM 1.1.1 Khái lược lịch sử hình thành phát triển hoạt động NQTM giới Trong năm qua NQTM (Franchise)...
 • 67
 • 204
 • 0

Rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nammột số biện pháp khắc phục rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam và một số biện pháp khắc phục rủi ro tín dụng
... động tín dụng NHTM Việt Nam Đề án môn học PHẦN MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I.Khái niệm rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại hoạt động xảy rủi ro ,rủi ro ... doanh III Rủi ro tín dụng II.1, Khái niệm rủi ro tín dụng Trong hoạt động Ngân hàng hoạt động tín dụng hoạt động đem lại lợi nhuận cao cho Ngân hàng đồng thời đem lại nhiều rủi ro .Rủi ro tín dụng ... chương: • Phần 1 :Một số lý luận chung rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại (Sinh viên: Nguyễn Văn Tiến) • Phần 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam (Sinh viên:...
 • 27
 • 309
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam trong điểu kiện hội nhập kinh tế quốc tếcác quy định pháp lý về hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm ở việt nammột số vấn đề cơ bản vế năng lực cạnhtranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt namrủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại ở việt nam và một số biện pháp khắc phục rủi ro tín dụngdự báo xu hướng và đề xuất một số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ tài chính doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại tại việt nam trong thời gian tớinhững vấn đề cơ bản về cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mạiđề xuất giải pháp tăng cường huy động vốn tiền gửi của các ngân hàng thương mại ở việt nam hiện naysơ lược về thực trạng cho vay tiêu dùng của các ngân hàng thương mại ở việt namtiểu luận một số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóamột số vấn đề pháp lý về ký kết và thực hiện các loại hợp đồng của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanhmột số vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tếmột số vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển theo luật hàng hải việt nam 2005 so với các công ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường biểnmột số vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng củamột vài đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trƣờng ở việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến vấn đề hoàn thiện pháp luật về trị giá tính thuế nhập khẩumột số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các dnvvn ở việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP