Quyết định 2451 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Tài liệu Báo cáo " TÍCH HỢP GIS VÀ PHÂN TÍCH QUYẾT ĐỊNH NHÓM ĐA MỤC TIÊU MỜ TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP " doc

Tài liệu Báo cáo
... ích phân tích định nhóm đa mục tiêu bán cấu trúc khơng gian (spatial MOGDA) quy hoạch sử dụng đất THUẬT TỐN TƯƠNG TÁC THỎA HIỆP MỜ 2.1 Mơ tả tốn tối ưu đa mục tiêu: Mơ hình MOLP mơ tả sau: Hàm mục ... tích định nhóm đa mục tiêu mờ (fuzzy multiobjective group decision analysis: FMOGDA), đó: GIS đóng vai trò phân tích khơng gian (xây dựng đồ đơn vị đất đai, đánh giá thích nghi đất đai, mơ đồ quy ... định trọng số mục tiêu mờ định nhóm (fuzzy AHP- group decision making: FAHP-GDM) hỗ trợ DM xác định vector trọng số giải tốn MOP phương pháp tương tác thỏa hiệp mờ Mơ hình tích hợp GIS phân tích...
 • 11
 • 574
 • 1

Đánh giá đất đai định tính, định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện

Đánh giá đất đai định tính, định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện
... đến việc đánh giá đất đai định tính định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp gồm phần Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đánh giá đất đai cho quy hoạch sử dụng đất đai sở tảng ... 2.1 Cơ sở lý thuyết: 2.1.1 Đánh giá đất đai phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO (1976): Đánh giá đất đai sở tảng cho quy hoạch sử dụng đất đai, đánh giá đất đai bên cạnh việc liên quan ... kiểu sử dụng đất đai cho n lọc iv Xác định yêu cầu đất đai cho kiểu sử dụng đất đai cho n lọc, hay gọi yêu cầu sử dụng đất đai sở chất lượng đất đai - 12 - v Đối chiếu yêu cầu sử dụng đất đai...
 • 159
 • 1,273
 • 1

Đánh giá đất đai định tính, định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện

Đánh giá đất đai định tính, định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp cấp huyện
... đến việc đánh giá đất đai định tính định lượng kinh tế phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp gồm phần Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đánh giá đất đai cho quy hoạch sử dụng đất đai sở tảng ... 2.1 Cơ sở lý thuyết: 2.1.1 Đánh giá đất đai phục vụ cho quy hoạch sử dụng đất đai theo FAO (1976): Đánh giá đất đai sở tảng cho quy hoạch sử dụng đất đai, đánh giá đất đai bên cạnh việc liên quan ... cho kiểu sử dụng đất đai sử dụng cho định tính, bảng phân cấp yếu tố kinh tế cho đánh giá đất đai định lượng sử dụng để so sánh đối chiếu chung cho tất kiểu sử dụng đất đai Trong nghiên cứu sử...
 • 151
 • 254
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
... tớch iu ny khng nh tm quan trng ca quy hoch s dng t, ngoi rt cn cú quy hoch tng th, quy hoch chi tit cú giỏ tr thc tin cao n cp xó, cn gn lin quy hoch s dng t vi quy hoch cỏc ngnh cụng nghip v dch ... - Quy hoch s dng t theo ngnh, nh: quy hoch s dng t nụng nghip; quy hoch s dng t lõm nghip, quy hoch s dng t cụng nghip v tiu th cụng nghip; quy hoch s dng t giao thụng, thy li[11] i tng ca quy ... thuc quyn s dng v din tớch d kin cp thờm cho ngnh Quy hoch s dng t gia cỏc ngnh cú quan h cht ch vi quy hoch s dng t - Quy hoch s dng t theo lónh th: ti Vit Nam, Lut t nm 2003, ti iu 25 quy nh: quy...
 • 106
 • 585
 • 1

đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất bờ bao trong mô hình tôm – lúa tại xã hõa tö 1, huyện mỹ xuyên, tỉnh sóc trăng

đánh giá hiệu quả sử dụng tài nguyên đất bờ bao trong mô hình tôm – lúa tại xã hõa tö 1, huyện mỹ xuyên, tỉnh sóc trăng
... LƢỢC Đề tài Đánh giá hiệu sử dụng tài nguyên đất bờ bao hình tôm lúa Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng với mục tiêu: (1) Đánh giá trạng sản xuất bờ bao hình tôm lúa; (2) ... ra, đề tài nghiên cứu Đánh giá hiệu sử dụng tài nguyên đất bờ bao hình tôm - lúa Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng hội để giúp ngƣời dân bố trí lại hình canh tác bờ bao, giảm ... quát Đề tài tập trung đánh giá hiệu kinh tế việc sử dụng tài nguyên đất bờ bao hình tôm - lúa Hòa tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu cho hình sản...
 • 73
 • 163
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
... HC NễNG LM V XUN VNG THC TRNG V GII PHP NNG CAO HIU QU CễNG TC QUY HOCH, K HOCH S DNG T TH TRN TRI, HUYN HONH B, TNH QUNG NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUN VN THC S KHOA ... dng t tnh Qung Ninh 20 1.3.4 Tỡnh hỡnh quy hoch s dng t huyn Honh B, tnh Qung Ninh .22 1.3.5 Tỡnh hỡnh trin khai quy hoch, k hoch s dng t ca th trn Tri huyn Honh B - tnh Qung Ninh ... B cui k quy hoch 41 3.3.2 ỏnh giỏ cụng tỏc lp quy hoch, k hoch s dng t k quy hoch th trn Tri giai on 2006 2010 48 3.3.3 ỏnh giỏ cụng tỏc thc hin quy hoch s dng t k quy hoch...
 • 27
 • 173
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN NGUYÊN tắc tập THỂ LÃNH đạo, các NHÂN PHỤ TRÁCH ở các ĐẢNG ủy xã THUỘC ĐẢNG bộ HUYỆN mỹ XUYÊN, TỈNH sóc TRĂNG HIỆN NAY

LUẬN văn THẠC sĩ  THỰC HIỆN NGUYÊN tắc tập THỂ LÃNH đạo, các NHÂN PHỤ TRÁCH ở các ĐẢNG ủy xã THUỘC ĐẢNG bộ HUYỆN mỹ XUYÊN, TỈNH sóc TRĂNG HIỆN NAY
... TIỄN THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CÁ NHÂN PHỤ TRÁCH CỦA CÁC ĐẢNG ỦY HUYỆN MỸ XUYÊN, TỈNH SÓC TRĂNG 1.1 Đảng ủy vấn đề thực nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách Đảng ủy ... niệm thực nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách Đảng ủy huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách nguyên tắc lãnh đạo hoạt động Đảng ta, nguyên tắc ... nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách Đảng ủy huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp thực tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách Đảng ủy xã...
 • 115
 • 318
 • 1

Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pot

Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pot
... quản lý dự án : - Đơn vị lập thiết kế dự toán thi công : Điều III : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Ông Chánh Văn phòng HĐND UBND, Thủ trưởng ngành : Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, ... - Xây lắp : - Thiết bị : - Kiến thiết khác : - Dự phòng : Chi tiết khái toán vốn đầu phần xây lắp thiết bị : - Xây lắp : - Thiết bị : Nguồn vốn đầu : - Vốn ngân sách - Chủ Đầu tự ... thầu xây lắp : - Phân chia gói thầu : - Giá gói thầu : - Phương thức đấu thầu : - Hình thức lựa chọn nhà thầu : - Loại hợp đồng : - Thời gian thực : Điều II : Kế hoạch thực : - Chủ Đầu : -...
 • 2
 • 467
 • 1

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đên năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Tân Lĩnh
... năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 Tân Lĩnh Điều Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 Tân Lĩnh với tiêu chủ yếu nh sau: Diện tích loại đất phân bổ kỳ kế ... khai quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 theo quy định pháp luật; Thực thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất ... vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, khu vực đất phải thu hồi đợc xác định theo đồ quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015 tỷ lệ 1/10.000, báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến...
 • 8
 • 326
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

QUYẾT ĐỊNH  Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng
... lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước, vùng tính sở định mức kinh tế kỹ thuật điều kiện trung bình 2.2 Dự toán kinh phí thực dự án lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ... VT, Vụ KHTC (3 bản), Vụ PC Đặng Hùng Võ ĐƠN GIÁ LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CẢ NƯỚC VÀ CỦA VÙNG (Ban hành kèm theo Quy t định số 16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 10 năm ... 255.122.954 225.299.148 29.823.806 1.2 Chi phí chung Đơn giá Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước (đơn giá tính cho triệu ha) 2.1 Chi phí trực tiếp 105.440.185...
 • 8
 • 733
 • 0

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
... Trường hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất việc lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước quy định Chương III Phần II Quy trình Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối ... dẫn lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, hoạch sử dụng đất Đối tượng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước toàn diện tích đất tự nhiên nước Phương án điều chỉnh ... Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước; - Tờ trình Bộ Tài nguyên Môi trường trình Chính phủ việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ...
 • 36
 • 741
 • 1

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
... đất nước vùng; Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Quy trình lập điều ... HOÀN CHỈNH HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI CỦA CẢ NƯỚC, THẨM ĐỊNH, TRÌNH DUYỆT VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ... ĐỊNH CHUNG Quy trình quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu nước Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ...
 • 136
 • 655
 • 1

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. docx

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. docx
... tỉnh; Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã Điều Quy t định ... kế hoạch sử dụng đất áp dụng thống nước, gồm: Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất nước vùng; Quy trình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất ... ĐỊNH CHUNG Quy trình quy định trình tự, nội dung tiến hành điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu nước Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ...
 • 137
 • 413
 • 0

BÁO cáo vấn đề 3 công tác phục vụ cho việc xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

BÁO cáo vấn đề 3 công tác phục vụ cho việc xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
... 24 Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tài liệu công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: a) Quy t định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế ... khai việc công bố quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết quy định khoản 1, 2, Điều Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hồ ... ương xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất - Bản đồ trạng sử dụng đất - Bản đồ quy hoạch sử dụng đất trường hợp xét duyệt quy hoạch...
 • 17
 • 265
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lập và phê duyệt đồ án quy họach sử dụng đấtđiều 21 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết kế hoạch sử dụng đất chi tiết của phường thị trấn và xã thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thịđiều 22 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thịđiều 23 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao khu kinh tếkết quả xét duyệt hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất nông nghiệp của huyện nghi lộc tỉnh nghệ anđối với quy hoạch sử dụhung đất cấp huyện đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 2015 đã được ubnd thành phố hà nội phê duyệt tại quyết định số 6669 qđ ubnd ngày 04 11 2013mẫu quyết định xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất theo phụ lục 7điều 26 thẩm quyền quyết định xét duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtdiện tích đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của dịa phương kế hoạch sử dụng đất và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệtlồng ghép vào quyết định quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtlồng ghép vào các quyết định thu hồi đất và quyết định xử phạt vi phạm liên quan đến việc sử dụng đấtquy hoạch cấp xã đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 2015 cấp xã đã được ubnd huyện ba vì phê duyệtdanh gia cong tac cap giay chung nhan quyen su dung dat tren dia ban huyen hoai nhon tinh binh dinhthẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtđánh giá các quy định hiện hành về quy hoạch kế hoạch sử dụng đấtBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật