Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70

Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70

Giáo án hai cột để tham khảo: Tiet 68, 69, 70
... Hoạt động (12 phút): Định nghĩa GV: Cho hai phân số 3 1 và 6 2 , em có nhận xét gì về hai phân số này? HS: Suy nghĩ trả lời 1.Định nghĩa GV: 3 1 = 6 2 (hai phân số bằng nhau) 2 phân số này có ... nghiên cứu ví dụ 1 HS: Làm theo yêu cầu của giáo viên, hai học sinh lên bảng GV: Chữa bài, nhấn mnahj cách chình bày cũng nh áp dụng định nghĩa vào chứng minh hai phân số bằng nhau GV: Treo bảng phụ ... [?1], yêu cầu học sinh lần lợt làm các ý của bài toán HS: Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên, lần lợt học sinh lên bảng theo hớng dẫn của giáo viên, mỗi học sinh làm một ý GV: Tổ chức cho học...
 • 7
 • 462
 • 0

Giáo án Sinh học 6 tham khảo Tiết 21 Quang hợp

Giáo án Sinh học 6 tham khảo Tiết 21 Quang hợp
... ánh sáng mặt Trong tr ờng hợp không có ánh sáng mặt trời có thể sử dụng ánh sáng nhân tạo.trời có thể sử dụng ánh sáng nhân tạo.Có, nh ng nhu cầu ánh sáng trong hoạt Có, nh ng nhu cầu ánh ... GDMT)GDMT)Nếu không có ánh sáng mặt trời trong Nếu không có ánh sáng mặt trời trong thí nghiệm trên, ta sử dụng loại ánh thí nghiệm trên, ta sử dụng loại ánh sáng gì?sáng gì?Nh÷ng c©y chÞu ... nghiệm?nghiệm?Câu hỏiCâu hỏiĐáp án: Đáp án: Chỉ có cành rong trong cốc B mới tạo đ Chỉ có cành rong trong cốc B mới tạo đ ợc tinh bột vì đ ợc chiếu sáng.ợc tinh bột vì đ ợc chiếu sáng.Hiện t ợng chứng...
 • 52
 • 609
 • 0

Giáo án Sinh học 6 tham khảo Tiết 22 Ảnh ưởng của điều kiện bên ngoài tới quang hợp

Giáo án Sinh học 6 tham khảo Tiết 22 Ảnh ưởng của điều kiện bên ngoài tới quang hợp
... độ cao để tận dụng Trồng cây mật độ cao để tận dụng triệt để khoảng không, cây phải triệt để khoảng không, cây phải mọc chen chúc sẽ bị thiếu ánh mọc chen chúc sẽ bị thiếu ánh sáng, thiếu ... luận.đó HS rút ra kết luận.ảnh h ởng của ánh sáng và CO2 đến đời ảnh h ởng của ánh sáng và CO2 đến đời sống của cây (Lồng ghép để GDMT)sống của cây (Lồng ghép để GDMT) Ho¹t ®éng 2Ho¹t ®éng ... ớc, khí cácbonic và năng l ợng dụng n ớc, khí cácbonic và năng l ợng ánh sáng để chế tạo ra chất hữu cơ và ánh sáng để chế tạo ra chất hữu cơ và thải ra khí oxi.thải ra khí oxi. Câu...
 • 39
 • 1,137
 • 0

Giáo án sinh học 6 tham khảo Tiết 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giáo án sinh học 6 tham khảo Tiết 42 Sinh sản hữu tính ở thực vật
... thể mới.Cây bắpGT đựcHợp tửHạt (trái) Cây conThụ tinhGT cáiNhị Nhuỵ I. KHÁI NIỆM Để tạo giao tử đực và giao tử cái phải qua quá trình gì?Cây bắpGT đựcHợp tửHạt (trái) Cây ... với sinh sản vô tính.cây trưởng thànhcây conCây ST cành Cây ST hạt Bao phấnChỉ nhịNHỊCánh hoaĐài hoaĐầu nhuỵVòi nhuỵBầu nhuỵNHUỴNoãnII. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA1.Cấu ... conThụ tinhGT cáiNhị Nhuỵ- Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân tế bào trứng để hình thành nên hợp tử (2n) Hợp tử(2n)Nội nhũ(3n)II. SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA3.Thụ...
 • 35
 • 718
 • 0

Giáo án sinh học 6 tham khảo Tiết 46 Rêu và câu rêu

Giáo án sinh học 6 tham khảo Tiết 46 Rêu và câu rêu
... hợp thành nhóm thực vật bậc caoSlide 10 Cây rêuCây có hoaTiết 46: RÊU - CÂY RÊU so sánh điểm khác nhau về cơ quan sinh dưỡng của cây rêu với rong mơ( tảo) và cây có hoa.? Rong mơ1. ... LUẬNRong mơ Cây rêu Cây có hoaChưa có: Thân , lá, rễ thật sựCó:- Rễ: giả-Thân: chưa phân nhánh-Lá: nhỏ, mỏng Chưa có mạch dẫn}. Có:-Thân- Lá hoàn chỉnh- Rễ- Có mạch dẫn}Căn ... con GHI NHỚ: Rêu là những thực vật có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: thân không phân nhánh chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa. Rêu sinh sản bằng bào tử. Đó là những...
 • 39
 • 836
 • 0

Giáo án sinh học 7 tham khảo Tiết 22 Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm

Giáo án sinh học 7 tham khảo Tiết 22 Đặc điểm chung và vai trò của thân mềm
... Hãy quan sát hình, thảo luận nhóm để hoàn thành Hãy quan sát hình, thảo luận nhóm để hoàn thành bảng 1/SGK. Đánh dấu vào cụm từ gọi ý thích hợp:bảng 1/SGK. Đánh dấu vào cụm từ gọi ý thích hợp: ... số vỏ ốc, sò8 Có hại cho cây trồng Các loài ốc sên9 Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sánốc ao, ốc mút, ốc tai, II. Vai tròII. Vai trò1) Lợi ích:1) Lợi ích:•Làm thực phẩm cho ... khẩu7 Có giá trị về mặt địa chất8 Có hại cho cây trồng9 Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán II. Vai trò:II. Vai trò:TT Ý nghĩa thực tiễn Đại diện1 Làm thực phẩm cho người Mực, sò,...
 • 21
 • 566
 • 0

Giáo án bồi dưỡng Văn tham khảo Tiết 26 Em bé thông minh tiết 2

Giáo án bồi dưỡng Văn tham khảo Tiết 26 Em bé thông minh tiết 2
... thách đố triều đình ta điều gì? TiÕt 26: EM BÉ THÔNG MINH Nước láng giềng sai sứ đưa sang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu, đố làm sao xâu một sợi chỉ mảnh xuyên qua đường ruột ốc. ... triều chính. BÀI TẬP NHANHHãy chọn đáp án đúng nhất.1.Sự thông minh và mưu trí của em bé được thể hiện qua mấy lần thử thách?A. Một lần C. Ba lầnB. Hai lần D. Bốn lần 2. Câu nào không thể ... tiÕt: - Con Rồng cháu Tiên - Thánh Gióng - Sơn Tinh, Thủy Tinh - Sự tích hồ Gươm - Thạch Sanh - Em bé thông minh * Bài tập trắc nghiệm:Hãy khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng:1. Văn bản...
 • 25
 • 988
 • 3

giao an hai cot moi

giao an hai cot moi
... hàm cơ bản để tìm nguyên hàm . Liên hệ thực tế, giáo dục tư tưởng. II. PHƯƠNG PHÁP. Đàm thoại, giải quyết vấn đề. III. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ. Thầy : Sách giáo khoa, thước thẳng, Sách tham khảo ... d.f(x)=2 x +3 x Giáo viên : Để tính nguyên hàm của hàm số ta thường phân tích những nguyên hàm phức tạp về nguyên hàm cơ bản và giải . Hỏi Ta cần phân tích nguyên hàm trên như thế nào để đưa về nguyên ... .RÚT KINH NGHIỆM : Trong qua trình giải cần yêu cầu học sinh nêu lại công thức đã dùng để làm sáng tỏ, tránh tình trạng học sinh thuộc lòng. ...
 • 2
 • 314
 • 0

Giáo án học kì 1-Tham khảo

Giáo án học kì 1-Tham khảo
... råi tỉû do 2. Cáúu trục phán tỉí ca cháút lng: a. Sỉû sàõp xãúp phán tỉí v chuøn âäüng Giạo viãn: Trỉång Chê Hiãưn Täø Váût L - Trỉåìng THPT Âäng H 13 TIÃÚT 7 Giáo án Vật lý 11 vồùi mỏỷt õọỹ ... hụt giỉỵa cạc phán tỉí cháút ràõn v cạc phán tỉí cháút lng låïn hån lỉûc hụt giỉỵa cạc phán tỉí cháút lng våïi nhau thç cọ hiãûn tỉåüng dêch ỉåït. − Khi lỉûc hụt giỉỵa cạc phán tỉí cháút lng ... mỉûc nỉåïc ngoi äúng. + Vo thu ngán: Mỉûc thu ngán trong äúng tháúp hån mỉûc thu ngán ngoi äúng. − Tiãút diãûn äúng mao dáùn cng nh thç màût thoạng cháút lng dáng lãn (hay hả xúng) trong äúng...
 • 98
 • 393
 • 0

Giao an 11CB tron bo- Tham khao

Giao an 11CB tron bo- Tham khao
... tự phát Câu 4. Tài nguyên thiên nhiên được khai thác mạnh mẽ nhất ở Châu Phi là: A. Khoáng sản và cát thuỷ tinh C. Đất nông nghiệp và nguồn nước B. Khoáng sản và rừng D. Cát thuỷ tinh và tài nguyên ... doanh, buôn bán với thế giới D. Chính phủ chú trọng phát triển giáo dục, chiến lược phát triển kinh tế khôn ngoan Ma trận đề kiểm tra 15 phút – lớp 11 chương trình Chuẩn học kỳ ii Đáp án kiểm tra ... 2. a. Vẽ biểu đồ hình cột, chính xác, đẹp b. Nhận xét: Tốc độ tăng trưởng GDP của Mỹ La Tinh không đồng đều và ở mức thấp (dẫn chứng) Câu 3. 1. Vị trí địa lý: - Đặc điểm - Đánh giá ý nghĩa kinh...
 • 13
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học 9 tham khảo bài 49 quần xã sinh vật bồi dưỡnggiáo án sinh học 8 tham khảo bài 47 đại nãogiáo án sinh học 8 tham khảo bài 50 vệ sinh mắttiết 68 69 70 lịch sử địa phương lớp 7giáo án sinh học lớp 6 tham khảo tiết 47 thực vật bảo vệ đất và nguồn nướcgiáo án địa lí 11 bài 5 tiết 3 mot so van de cua khu vuc tay nam a va trung aNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)