Bài giảng dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm dinh dưỡng cho người cao tuổi đh y tế công cộng

Hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ hạng 1

Hoàn thiện quản lý nhà nước của Bộ Công Thương về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ hạng 1
... hoàn thiện quản nhà nƣớc Bộ công thƣơng ATVSTP chợ hạng 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA BỘ CÔNG THƢƠNG VỀ ATVSTP TẠI CÁC CHỢ HẠNG I (2 011 -2 013 ) 3 .1 Tổng quan Bộ Công Thƣơng 3 .1. 1 ... chợ; 2 013 29 chợ; Tây Nguyên, năm 2 011 10 chợ, 2 012 chợ, 2 013 đạt 11 chợ; Đông Nam Bộ, năm 2 011 42 chợ, 2 012 43 chợ, 2 013 39 chợ; Đồng Bằng Sông Cửu Long, năm 2 011 35 chợ, 2 012 44 chợ, 2 013 giữ ... LÊ THỊ THANH THÚY “HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA BỘ CÔNG THƢƠNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TẠI CÁC CHỢ HẠNG I” Chuyên ngành: Quản kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH...
 • 113
 • 313
 • 0

Bài giảng một số qui định an toan vệ sinh thực phẩm

Bài giảng một số qui định an toan vệ sinh thực phẩm
... kháng sinh – chloramphenicol, flumequin, spectinomycin,…) - Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (2,4-D, DDT, dicloran,…) - Trạng thái cảm quan tiêu hóa lý thực phẩm Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm ... lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 Được Quốc hội thông qua ngày 26/07/2003 Pháp lệnh qui định vệ sinh an toàn thực phẩm Gồm chương, 54 điều Chương Những qui định chung Chương Sản xuất, kinh doanh thực phẩm ... dụng cụ chứa đựng, gắp, múc thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; 6) Không thực thực không qui định việc vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ; 18 Nghị định 45/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chánh lĩnh...
 • 26
 • 448
 • 6

Bài giảng an toàn vệ sinh thực phẩm

Bài giảng an toàn vệ sinh thực phẩm
... ng v sinh an toàn th c ph m c a B Y t ” Vi c s d ng ph gia th c ph m danh m c ph i b o - úng it ng th c ph m li u l ng không v t gi i h n an toàn cho phép - áp ng yêu c u k thu t, v sinh an toàn ... kinh doanh t i th tr ph m “danh m c” ph i ng Vi t Nam ph gia th c c ch ng nh n phù h p tiêu chu n ch t l ng v sinh an toàn th c ph m c a c quan có th m quy n Vi c s d ng ph gia th c ph m danh m ... m d ng toàn th gi i Vi t Nam, có tính mi n d ch c l c) ã cs an toàn cao 1.2.2.2 Virus viêm gan E (HEV-Hepatitis E Virus) c i m: - Viêm gan virus E (HEV) g i t t viêm gan E m t b nh lây lan qua...
 • 100
 • 580
 • 6

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm

Một số biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm
... độc thực phẩm trường mầm non Nâng cao nhận thức giáo dục dinh dưỡng an toàn thực phẩm cộng đồng Đề xuất số kinh nghiệm để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vệ sinh dinh dưỡng an toàn thực phẩm ... Là cán quản lý mạnh dạn đề xuất Một số biện pháp quản lý, đạo nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai áp dụng nhà trường, để góp phần nâng cao chất lượng ... dưỡng thực nghiêm túc quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn Thực nghiêm túc nội qui công tác giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm * Thực tốt quy định vệ sinh an toàn thực phẩm: ...
 • 12
 • 608
 • 0

Báo cáo thự địa chuyên ngành dinh dưỡng – ATTP tại trung tâm y tế dự phòng hà nội và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội và xã tứ hiệp

Báo cáo thự địa chuyên ngành dinh dưỡng – ATTP tại trung tâm y tế dự phòng hà nội và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội và xã tứ hiệp
... ATTP, nhóm thực tập, tham gia tìm hiểu tham gia hoạt động thực tế Trung tâm y tế dự phòng Nội, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nội Tứ Hiệp Khoa Sức khỏe cộng đồng Trung tâm y tế ... thuộc: Trung tâm y tế dự phòng Nội, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Trong đợt thực tập năm chuyên ngành Dinh dưỡng ... thực phẩm Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội năm 2013 III TỔNG QUAN TÀI LIỆU Page 24 Thực địa năm Tứ Hiệp Một số kiến thức thực phẩm, thực phẩm an toàn 1.1 Một số khái niệm ATTP 1.1.1.Thực...
 • 104
 • 885
 • 0

Báo cáo thực địa chuyên ngành dinh dưỡng – ATTP tại trung tâm y tế dự phòng hà nội và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội

Báo cáo thực địa chuyên ngành dinh dưỡng – ATTP tại trung tâm y tế dự phòng hà nội và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội
... khoa, chuyên khoa Trong đợt thực tập năm chuyên ngành Dinh dưỡng ATTP, nhóm thực tập, tham gia tìm hiểu tham gia hoạt động thực tế Trung tâm y tế dự phòng Nội Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm ... thực phẩm Nội Khoa Sức khỏe cộng đồng Trung tâm y tế dự phòng Nội Trung tâm y tế dự phòng Nội (TTYTDP) nằm số70 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Nội; đơn vị nghiệp thuộc Sở Y tế Nội, chịu ... Các đơn vị nghiệp y tế địa bàn Nội bao gồm Sở Y tế chịu trách nhiệm đạo, đơn vị phụ thuộc: Trung tâm y tế dự phòng Nội, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, trung tâm truyền thông giáo dục...
 • 62
 • 374
 • 0

Báo cáo thực địa chuyên ngành dinh dưỡng – ATTP tại trung tâm y tế dự phòng hà nội và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội

Báo cáo thực địa chuyên ngành dinh dưỡng – ATTP tại trung tâm y tế dự phòng hà nội và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội
... CHI CỤC ATTP HÀ NỘI www.hsph.edu.vn I Chức nhiệm vụ phòng Chi cục Phòng Hành tổng hợp Chi cục ATTP Nội - X y dựng đề án thực tra chuyên ngành hợp, x y dựng KH hoạt động - Tham mưu, tổngVSATTP ... Các chương trình ATTP triển khai trạm Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm phụ vụ tết Dương lịch, Nguyên đán Quý Tỵ Lễ hội Triển khai tháng hành động chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xã Tứ Hiệp ... (2.8), cao (chi m 36%), tỷ lệtrong bữa ăn hàng ng y chi m thực phẩm giàu Ca bữa tối hộ cao (chi m 45%) www.hsph.edu.vn X y dựng phần tư vấn dinh dưỡng X y dựng phần Phương pháp thực Dựa vào kết...
 • 67
 • 966
 • 0

Báo cáo thực địa của cử nhân y tế công cộng định hướng dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm tại khoa sức khỏe cộng đồng – trung tâm y tế dự phòng hà nội, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội

Báo cáo thực địa của cử nhân y tế công cộng định hướng dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm tại khoa sức khỏe cộng đồng – trung tâm y tế dự phòng hà nội, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội
... thức thực tế, kỹ thực hành sinh viên Trong thời gian thực địa Khoa sức khỏe cộng đồng Trung tâm y tế dự phòng Nội, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Nội xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Nội ... giúp đỡ quan tâm nhiệt tình th y cô môn Dinh dưỡng An toàn vệ sinh thực phẩm trường Đại học Y tế công cộng, cán Trung tâm Y tế dự phòng Nội, Chi cục An toàn thực phẩm, cán Trạm y tế xã Tứ ... dinh dưỡng cộng đồng Chi cục An toàn thực phẩm Nội Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Nội quan trực thuộc Sở Y tế Nội, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho UBND cấp thành phố thực...
 • 107
 • 762
 • 0

Báo cáo thực địa của cử nhân y tế công cộng định hướng dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm tại trung tâm y tế huyện thanh trì và tại TYT thị trấn văn điển, hà nội

Báo cáo thực địa của cử nhân y tế công cộng định hướng dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm tại trung tâm y tế huyện thanh trì và tại TYT thị trấn văn điển, hà nội
... 1 _Thị trấn Văn Điển - Cán y tế: cán TTYTDP thành phố Nội, cán trạm y tế, cán trung tâm y tế huyện - Sinh viên thực tập: sinh viên 2.3 Quy trình buổi sàng lọc: Ghi phiếu cán TTYT thực Đo số nhân ... – Phần A) 1.2 Chương trình dinh dưỡng triển khai địa bàn thị trấn Văn Điển Góp phần vào công hoàn thành tiêu đề năm 2012 Trung tâm y tế huyện Thanh Trì, trạm y tế thị trấn Văn điển có hoạt động ... SDD YTCC&QLCBXH An toàn thực phẩm An toàn vệ sinh thực phẩm Cán y tế Cộng tác viên Chăm sóc sức khỏe sinh sản Dịch vụ ăn uống Kinh doanh dịch vụ ăn uống Ngộ độc thực phẩm Trạm y tế Trung tâm y tế...
 • 67
 • 643
 • 1

BÁO cáo THỰC tập CỘNG ĐỒNG ĐỊNH HƯỚNG DINH DƯỠNGAN TOÀN vệ SINH THỰC PHẨM

BÁO cáo THỰC tập CỘNG ĐỒNG  ĐỊNH HƯỚNG DINH DƯỠNG và AN TOÀN vệ SINH THỰC PHẨM
... Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (2012), “Tình hình ngộ độc thực phẩm năm 2012” [6] Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (2010), “Tài liệu kiểm soát ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm [7] Luật An ... lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Dự án Thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Dự án Tăng cường lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; ... An toàn thực phẩm (2010) [8] Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (2011), Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm, “Tài liệu Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia vệ sinh an...
 • 99
 • 1,790
 • 2

Bài soạn 10 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA WHO VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Bài soạn 10 NGUYÊN TẮC VÀNG CỦA WHO VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
... Nguyên tắc Che đậy thực phẩm để tránh côn trùng động vật khác Che đậy giữ thua75c phẩm hộp kín, chạn, tủ kính, lồng bàn Đó cách bảo vệ tốt nhấy Khăn dùng che đậy thức ăn chín phải giặt lại Nguyên ... lồng bàn Đó cách bảo vệ tốt nhấy Khăn dùng che đậy thức ăn chín phải giặt lại Nguyên tắc Sử dụng nguồn nước an toàn Nước nước không màu, mùi, vị lạ không chứa mầm bệnh đun sôi trước làm đá uống...
 • 2
 • 589
 • 1

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
... nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh (sau gọi sở nuôi tôm) nơi diễn hoạt động nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh cá nhân tổ chức làm chủ Vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh (sau gọi vùng ... nuôi tôm) khu vực có nhiều sở nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh với diện tích nuôi tối thiểu 30 ha, sử dụng chung nguồn nước cấp Nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh ... nhân nuôi thương phẩm tôm sú, tôm chân trắng quảng canh, quảng canh cải tiến, bán thâm canh không thuộc đối tượng điều chỉnh Thông tư sở nuôi thương phẩm tôm sú, tôm chân trắng tuân thủ quy định...
 • 11
 • 354
 • 0

Giới thiệu một số văn bản quy định về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản

Giới thiệu một số văn bản quy định về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản
... sn: C quan kim tra cú bn thụng bỏo n cỏc C quan liờn quan, C quan giỏm sỏt triờn khai cac bin phỏp khc phc phự hp, 4 Quy ch ban hnh kốm theo Quyt nh s 131/2008/Q-BNN ngy 31/12/2008 - Tờn: Quy ch ... Kim soỏt v sinh an ton thu hoch nhuyn th hai mnh v - Phm vi: Quy ch ny quy nh trỡnh t, th tc trin khai v trỏch nhim, quyn hn ca cỏc n v cú liờn quan ti Chng trỡnh kim soỏt v sinh an ton thc phm ... trng Quyt nh s 130/Q-BNN ngy 31/12/2008 ban hnh quy ch KSDL cỏc cht c hi thy sn nuụi Quyt nh s 131/Q-BNN ngy 31/12/2008 ban hnh quy ch kim soỏt v sinh an ton thu hoch nhuyn th hai mnh v Thụng...
 • 61
 • 1,852
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển kỹ thuật tạo chất lượng nâng cao giá trị đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡngan toàn vệ sinh thực phẩm đường phốquy định về tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩmquy định mới về an toàn vệ sinh thực phẩmbài văn nghị luận về an toàn vệ sinh thực phẩm4 các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm có liên quan đến bảo vệ môi trườngđịnh về chứng nhận phân tích an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng hoa quả của inđônêxiacác quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm có liên quan tới bảo vệ môi trườngan toàn vệ sinh thực phẩmphương pháp an toàn vệ sinh thực phẩmvệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩmtài liệu về an toàn vệ sinh thực phẩmngành kỹ thuật kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩman toàn vệ sinh thực phẩm trong nuôi trồng thủy sảnluật an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2013Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ