Nghiên cứu điều kiện lập địa cho cây trồng keo lai (a mangium x a auriculiformis) tại một số nơi ở vùng đông bắc bộ

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng trung du & duyên hải Bắc Bộ)

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng ở trung du & duyên hải Bắc Bộ)
... lịch chữa bệnh nước khoáng số điểm suối khoáng trung du duyên hải Bắc Bộ Chương 3: Một số giải pháp phát triển loại hình Du lịch chữa bệnh nước khoáng số điểm suối khoáng trung du duyên hải Bắc ... hình du lịch chữa bệnh nước khoáng (Tại số điểm suối khoáng trung du & duyên hải Bắc Bộ) để sâu tìm hiểu điều kiện phục vụ phát triển loại hình du lịch chữa bệnh nước khoáng, biện pháp để thúc đẩy ... thúc đẩy khai thác loại hình số địa phương thuộc trung du duyên hải Bắc Bộ nước ta Nghiên cứu số điểm suối khoáng trung du & duyên hải Bắc Bộ hai điểm điều kiện hệ thống sở hạ tầng, giao thông...
 • 4
 • 984
 • 15

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng trung du & duyên hải Bắc Bộ

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng ở trung du & duyên hải Bắc Bộ
... cú thi gian lu trỳ tng i di, việc điều trị, chữa bệnh đòi hỏi phải có khoảng thời gian định có hiệu Do vậy, mi ch-ơng trình du lịch chữa bệnh đ-ợc thiết kế cho du khách vài ngày, tuần, nửa tháng ... khu vc Trung du v duyờn hi Bc B cú nhiu iu kin phỏt trin du lch, ú ti nguyờn du lch bin, ti nguyờn du lch húa ó c khai thỏc phỏt trin loi hỡnh du lch tham quan ngh dng, du lch sinh thỏi, du lch ... khoỏng trung du & duyờn hi Bc B) i sõu tỡm hiu iu kin phc v phỏt trin loi hỡnh du lch cha bnh bng nc khoỏng, cng nh cỏc bin phỏp thỳc y khai thỏc loi hỡnh ny mt s a phng thuc trung du v duyờn...
 • 106
 • 639
 • 3

nghiên cứu cấu trúc và khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis ) tại trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện hàm yên – tỉnh tuyên quang

nghiên cứu cấu trúc và khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis ) tại trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện hàm yên – tỉnh tuyên quang
... trồng Keo lai loài Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu giấy huyện Hàm YênTỉnh Tuyên Quang - Về nội dung: Nghiên cứu cấu trúc, sinh khối khả hấp thụ cacbon trạng thái rừng Keo lai Trung tâm ... cacbon trạng thái rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu giấy huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang sở cho việc tính toán sinh khối việc x c ... lý Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu giấy Hàm Yên 29 ( gọi tắt Trung tâm thực nghiệm) hoạt động địa bàn x Nhân Mục, x Bằng Cốc thị trấn Tân Yên thuộc huyện Hàm Yên- Tỉnh Tuyên Quang...
 • 99
 • 556
 • 7

Luận văn nghiên cứu sự thành công và thất bại trong phát triển sản xuất kinh doanh dứa tại một số doanh nghiệp thuộc tổng công ty rau quả nông sản việt nam miền bắc

Luận văn nghiên cứu sự thành công và thất bại trong phát triển sản xuất kinh doanh dứa tại một số doanh nghiệp thuộc tổng công ty rau quả nông sản việt nam ở miền bắc
... t kinh doanh s n ph m d a c a T ng công ty? 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 M c tiêu chung Nghiên c u nh ng thành công th t b i phát tri n s n xu t kinh doanh d a m t s doanh nghi p thu c T ng công ... n th c ti n v phát tri n s n xu t kinh doanh d a; (2) Th c tr ng s thành công th t b i s n xu t kinh doanh d a t i m t s doanh nghi p thu c T ng công ty Rau qu , nông s n Vi t Nam Mi n B c; (3) ... nhân thành công nguyên nhân th t b i phát tri n s n xu t kinh doanh d a t i T ng công ty Rau qu nông s n Vi t Nam mi n B c; Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn Th c s khoa h c Nông nghi...
 • 132
 • 400
 • 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ khí CO2 và cải tạo đất của rừng trồng keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ khí CO2 và cải tạo đất của rừng trồng keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt
... NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ KHÍ CO2 VÀ CẢI TẠO ĐẤT CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Môi trường đất ... môi trường, khả hấp thụ CO2 cải tạo đất loài Đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ khí CO2 cải tạo đất rừng trồng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) số tỉnh miền núi phía Bắc đặt thực ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Rừng trồng Keo lai loài - Đất rừng trồng Keo lai Các thông tin đối tượng nghiên cứu sau: Rừng trồng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) trồng...
 • 194
 • 937
 • 2

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY RỪNG BA VÌ – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY RỪNG BA VÌ – HÀ NỘI
... cô giáo ThS Nguyễn Thị Thu Hằng, em thực khóa luận: “ Đánh giá ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng loài Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) Trạm thực nghiệm giống rừng Ba Nội ... sau: 2.3.1 Ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng Keo lai 2.3.2 Ảnh hưởng phân bón đến tỷ lệ sống, chết keo lai 2.3.3 Ảnh hưởng phân bón đến chất lượng Keo lai 2.3.4 Ảnh hưởng phân bón đến số tính ... sinh trưởng loài Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) Trạm thực nghiệm giống rừng Ba Nội ” Phần TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng phân bón đến...
 • 97
 • 849
 • 1

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY RỪNG BA VÌ – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG LOÀI KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) TẠI TRẠM THỰC NGHIỆM GIỐNG CÂY RỪNG BA VÌ – HÀ NỘI
... F ( x ) = 2,3.0,033 .x1 ,3 e −0, 033 x F ( x ) = 2,3.0,039 .x1 ,3 e −0, 039 x F ( x ) =2, 4.0,017 .x1 , e −0, 017 x F ( x ) =2,0.0,038 .x e −0, 038 x F ( x ) = 2,0.0,032 .x e −0, 032 x 2.0 2.0 F ( x ) ... (Sx%: Hệ số biến động, Sx: Sai tiêu chuẩn, X : Trung bình mẫu ) + Phạm vi biến động (Rx): Rx = X (max) X (min) (Rx: Phạm vi biến động, X( max): Giá trị lớn nhất, X( min): Giá trị nhỏ nhất) 20 + ... như: Chuyển hoá rừng loài thành rừng hỗn loài, chuyển hoá rừng gỗ lớn thành rừng gỗ nhỏ,… Thực chất chuyển hoá rừng chặt nuôi dưỡng Chặt nuôi dưỡng có ưu điểm thúc đẩy sinh trưởng nhanh, cải...
 • 76
 • 464
 • 0

Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng biểu sản lượng rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng biểu sản lượng rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
... tài: "Điều tra sinh trưởng làm sở x y dựng biểu sản lượng rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) x Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai" 1.2 Mục đích nghiên cứu Cung cấp thêm sở ... triển khai thực đề tài: "Điều tra sinh trưởng làm sở x y dựng biểu sản lượng rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) x Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai" Dưới hướng dẫn khoa ... Đánh giá sinh trưởng rừng trồng Keo lai x Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Phân tích quy luật kết cấu lâm phần Keo lai x Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Lập mô hình biểu diễn mối...
 • 74
 • 433
 • 0

Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng biểu sản lượng rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) tại xã tân dương, huyện bảo yên, tỉnh lào cai

Điều tra sinh trưởng làm cơ sở xây dựng biểu sản lượng rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) tại xã tân dương, huyện bảo yên, tỉnh lào cai
... tài: "Điều tra sinh trưởng làm sở x y dựng biểu sản lượng rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) x Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai" 1.2 Mục đích nghiên cứu Cung cấp thêm sở ... triển khai thực đề tài: "Điều tra sinh trưởng làm sở x y dựng biểu sản lượng rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) x Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai" Dưới hướng dẫn khoa ... Đánh giá sinh trưởng rừng trồng Keo lai x Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Phân tích quy luật kết cấu lâm phần Keo lai x Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - Lập mô hình biểu diễn mối...
 • 74
 • 277
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO VIỆC ÁP DỤNG PHEROMONE GIỚI TÍNH CỦA SÙNG KHOAI LANG, CYLAS FORMICARIUS FAB., TRÊN ĐỒNG RUỘNG pot

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO VIỆC ÁP DỤNG PHEROMONE GIỚI TÍNH CỦA SÙNG KHOAI LANG, CYLAS FORMICARIUS FAB., TRÊN ĐỒNG RUỘNG pot
... kết nghiên cứu điều kiện thích hợp cho việc áp dụng pheromone giới tính để phòng trị SKL đồng ruộng PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Pheromone tổng hợp Pheromone giới tính tổng hợp SKL (gọi tắt pheromone) , ... chưa khảo sát Để pheromone giới tính phổ biến áp dụng diện rộng, việc tìm loại vật liệu phụ trợ (chất mồi bẫy) rẻ tiền điều kiện thích hợp cho hiệu lực hấp dẫn trực tiếp đồng ruộng cần thiết Trong ... pheromone giới tính sùng khoai lang, Cylas formicarius Fab (Coleoptera: Curculionidae)” (Phạm Kim Sơn et al., gởi đăng) Mồi pheromone tuýp cao su nhồi 30 μl dung dịch pheromone tổng hợp, tương...
 • 8
 • 271
 • 0

Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn từ chủng xạ khuẩn biển HP411

Nghiên cứu điều kiện thích hợp cho lên men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn từ chủng xạ khuẩn biển HP411
... tích lũy chất men sinh tổng hợp chất kháng khuẩn kháng khuẩn chủng HP411 trình tích lên men chủng HP411 3.3 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN TÁCH CHIẾT CHẤT KHÁNG KHUẨN TỪ DỊCH LÊN MEN CHỦNG HP411 3.3.1 ... kiện thích hợp cho sinh trưởng sinh tổng hợp chất kháng khuẩn chủng xạ khuẩn HP411 nghiên cứu số điều kiện tách chiết chất kháng sinh thô từ dịch lên men chủng xạ khuẩn HP411 Nguyễn Thị Phương ... xạ khuẩn có khoảng nhiệt độ thích hợp cho trình sinh trưởng sinh tổng hợp chất kháng sinh chủng sinh kháng sinh cao nhiệt độ 18 0C, có chủng lại sinh kháng sinh 280C [9] pH: pH thích hợp cho...
 • 60
 • 968
 • 0

NGHIÊN cứu điều KIỆN bảo đảm CHẤT LƯỢNG TRONG LIÊN kết CUNG cấp DỊCH vụ y tế tại đại học QUỐC GIA hà nội

NGHIÊN cứu điều KIỆN bảo đảm CHẤT LƯỢNG TRONG LIÊN kết CUNG cấp DỊCH vụ y tế tại đại học QUỐC GIA hà nội
... Bộ Y tế (2005), Tổng quan hệ thống bệnh viện Việt Nam NXB Y học, Nội Bộ Y tế (2006), Tổ chức quản lý y tế sách y tế NXB Y học, Nội Bộ Y tế (2011), Quản lý bệnh viện NXB Y học, Nội Bộ Y ... thực tế ĐHQGHN theo phân tích SWOT: Điểm mạnh (S) Các đơn vị đào tạo nghiên cứu có nhu cầu cao (82,20%) tham gia cung cấp dịch vụ y tế Có các điều kiện đảm bảo chất lượng cung cấp dịch vụ y tế: ... liên kết hình ĐẠI HỌC CCDVYT ĐHQGHN sau: QUỐC GIA HÀ NỘI Đơn vị Đào tạo Đơn vị đầu mối cung cấp dịch vụ y tế KHOA Y DƯợC Đơn vị Hỗ trợ Đơn vị nghiên cứu Y học thực hành (884) - số 10/2013 59 KếT...
 • 6
 • 212
 • 1

nghiên cứu điều kiện thủy phân chitin thu nhận nacetyldglucosamine, sử dụng enzyme endochitinase và βhexosaminidase tái tổ hợp

nghiên cứu điều kiện thủy phân chitin thu nhận nacetyldglucosamine, sử dụng enzyme endochitinase và βhexosaminidase tái tổ hợp
... sỹ Khoa học Nông nghiệp Page tài: Nghiên cứu ñiều kiện thủy phân chitin, thu nhận N-acetyl-D-glucoamine sử dụng enzyme endochitinase β-hexosaminidase tái tổ hợp 1.1 ðặt vấn ñề 1.2 Mục ñích - ... DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM oOo GIANG TRUNG DŨNG NGHIÊN CỨU ðIỀU KIỆN THỦY PHÂN CHITIN THU NHẬN N-ACETYL-D-GLUCOSAMINE, SỬ DỤNG ENZYME ENDOCHITINASE ... β-hexosaminidase - Tinh xác ñịnh hoạt tính riêng endochitinase βhexosaminidase tái tổ hợp - Nghiên cứu số ñặc tính thủy phân colloidal chitin endochitinase thủy phân pNP-N-acetyl-glucosaminide β-hexosaminidase:...
 • 86
 • 257
 • 0

Nghiên cứu đa dạng loài của họ Bọ rùa (Coccinellidae) và họ Bọ ngựa (Mantidae) làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng trừ sâu hại cây trồng lâm nghiệp bằng biện pháp sinh học tại một số khu rừng trồng Thừa Thiên Huế”

Nghiên cứu đa dạng loài của họ Bọ rùa (Coccinellidae) và họ Bọ ngựa (Mantidae) làm cơ sở đề xuất giải pháp phòng trừ sâu hại cây trồng lâm nghiệp bằng biện pháp sinh học tại một số khu rừng trồng ở Thừa Thiên Huế”
... phần loài côn trùng thuộc họ Bọ rùa họ Bọ ngựa lồng ghép nghiên cứu chung côn trùng Xuất phát từ lý đó, đề tài Nghiên cứu đa dạng loài họ Bọ rùa (Coccinellidae) họ Bọ ngựa (Mantidae) làm sở đề xuất ... đề xuất giải pháp phòng trừ sâu hại trồng lâm nghiệp biện pháp sinh học số khu rừng trồng Thừa Thiên Huế” thực với mục đích cung cấp thông tin đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố loài côn ... taxon mức độ đa dạng sinh học Bọ rùa sinh cảnh thể bảng 4.5: Bảng 4.5 Số lượng taxon mức độ đa dạng sinh học quần xã Bọ rùa sinh cảnh Sinh cảnh Số Số Số cá Chỉ số Chỉ số Chỉ số Giống loài thể Margalef...
 • 50
 • 2,158
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên và sử dụng thuốc mebendazol điều trị

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ của bệnh giun tròn ký sinh đường tiêu hóa lợn tại một số xã thuộc huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên và sử dụng thuốc mebendazol điều trị
... đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn đường tiêu hoá lợn số huyện Nhai, tỉnh Thái nguyên sử dụng thuốc Mebendazol điều trị 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loài giun tròn đường tiêu hóa lợn ... 2.3.4.3 Sử dụng thuốc Mebendazol phòng trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn - Hiệu lực thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn đường tiêu hóa lợn - Độ an toàn thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn ... - Thuốc Mebendazol điều trị bệnh giun tròn 2.3.4 Nội dung nghiên cứu 2.3.4.1 Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa lợn huyện Nhai - Thành phần loài giun tròn sinh đường tiêu hóa lợn xã...
 • 81
 • 674
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tang dieu kien thanh tao va khoang san co lien quan cua cac tram tich permi thuong trias ha o khu vuc bac bonhững nghiên cứu về keo lai acacia mangium x acacia auriculiformisnghiên cứu khả năng hấp thụ cacbon rừng trồng keo lai thuần loài ở các cấp tuổi và các cấp đất khác nhaukết quả điều tra điều kiện tự nhiên điều kiện lập địa trong khu vực nghiên cứunghiên cứu điều kiện nuôi cấynghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâucác thí nghiệm cho nội dung 2 nghiên cứu điều kiện hoạt hóa khi sử dụng chế phẩm enzyme pectinex ultra sp l nhằm nâng cao hiệu suất thu hồiphân tích tổng quan được ảnh hưởng của tổ thành loài cây các chỉ tiêu cấu trúc rừng và điều kiện lập địa dưới tán rừng tới các quá trình thủy văn và chất lượng nước của lưu vực3 1 sự thay đổi của tuổi thμnh thục tự nhiên của cây trong rừng vμ cây mọc lẻ trong cùng điều kiện lập địasố liệu về đặc điểm địa bàn nghiên cứu điều kiện tự nhiên điều kiện kinh tế xã hộiđã cho phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành đề tàinghiên cứu điều kiện nuôi cấu thích hợp cho sự sinh trưởngnghiên cứu điều kiện cần tối ưu cho bài toán tối ưuvới tình cảm chân thành nhất cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tàinghiên cứu điều kiện gây trồng và sinh trưởng của tảo xoắnNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)