nghiên cứu cấu trúc và khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis ) tại trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện hàm yên – tỉnh tuyên quang

99 577 7

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 14:34

. khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis ) tại Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện Hàm Yên – Tỉnh Tuyên Quang . lũy cacbon của các trạng thái rừng Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài: Nghiên cứu cấu trúc và khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại Trung. Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang là cơ sở cho việc tính toán sinh khối cũng như việc x c định khả năng tích lũy cacbon của trạng thái rừng
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu cấu trúc và khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis ) tại trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện hàm yên – tỉnh tuyên quang, nghiên cứu cấu trúc và khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis ) tại trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện hàm yên – tỉnh tuyên quang, nghiên cứu cấu trúc và khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis ) tại trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện hàm yên – tỉnh tuyên quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn