BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT 3D DỰA VÀO KỸ THUẬT NỘI SUY

Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy

Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy
... tài Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy nhằm nghiên cứu việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D thực ảo nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D ... Maya Hình 3.2 Các trạng thái biểu cảm khuôn mặt Hình 3.3 Mô hình khuôn mặt 3D dạng lưới Hình 3.4 Mô hình khuôn mặt 3D trạng thái ban đầu Hình 3.5 Các trạng thái biểu cảm khuôn mặt Hình 3.6 Quá ... văn bao gồm: Chƣơng 1: Tổng quan thực ảo toán biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D Chƣơng 2: Một số kỹ thuật nội suy biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D Chƣơng 3: Thực nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng...
 • 15
 • 489
 • 0

BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN mặt 3d dựa vào kỹ THUẬT nội SUY

BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN mặt 3d dựa vào kỹ THUẬT nội SUY
... tài Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy nhằm nghiên cứu việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D thực ảo nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D ... (2.13) 2.3.2 Sử dụng biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào hàm sở bán kính kỹ thuật nghiên cứu sử dụng phổ biến Tư tưởng kỹ thuật khuôn mặt 3D đặc trưng tập ... hóa trạng thái khuôn mặt máy tính vẽ thay tập tin liệu mô tả trạng thái khuôn mặt khác Các trạng thái khuôn mặt khác bao gồm trạng thái trạng thái khuôn mặt tự nhiên, trạng thái cười, trạng thái...
 • 65
 • 307
 • 0

BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT 3D DỰA VÀO KỸ THUẬT NỘI SUY

BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT 3D DỰA VÀO KỸ THUẬT NỘI SUY
... tài Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy nhằm nghiên cứu việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D thực ảo nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D ... (2.13) 2.3.2 Sử dụng biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào hàm sở bán kính kỹ thuật nghiên cứu sử dụng phổ biến Tư tưởng kỹ thuật khuôn mặt 3D đặc trưng tập ... hóa trạng thái khuôn mặt máy tính vẽ thay tập tin liệu mô tả trạng thái khuôn mặt khác Các trạng thái khuôn mặt khác bao gồm trạng thái trạng thái khuôn mặt tự nhiên, trạng thái cười, trạng thái...
 • 65
 • 245
 • 0

Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3d dựa vào kỹ thuật nội suy (tóm tắt trích đoạn)

Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3d dựa vào kỹ thuật nội suy (tóm tắt trích đoạn)
... tài Biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D dựa vào kỹ thuật nội suy nhằm nghiên cứu việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D thực ảo nghiên cứu kỹ thuật nội suy việc biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D ... Maya Hình 3.2 Các trạng thái biểu cảm khuôn mặt Hình 3.3 Mô hình khuôn mặt 3D dạng lưới Hình 3.4 Mô hình khuôn mặt 3D trạng thái ban đầu Hình 3.5 Các trạng thái biểu cảm khuôn mặt Hình 3.6 Quá ... văn bao gồm: Chƣơng 1: Tổng quan thực ảo toán biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D Chƣơng 2: Một số kỹ thuật nội suy biểu diễn trạng thái khuôn mặt 3D Chƣơng 3: Thực nghiệm TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng...
 • 15
 • 180
 • 0

nghiên cứu một số kỹ thuật biểu diễn trạng thái khuôn mặt

nghiên cứu một số kỹ thuật biểu diễn trạng thái khuôn mặt
... cận nghiên cứu biểu diễn khuôn mặt thực ảo Chƣơng nghiên cứu số kỹ thuật biểu diễn khuôn mặt, tập trung miêu tả trạng thái khuôn mặt, dùng số kỹ thuật điền hình để biểu diễn trạng thái khuôn mặt ... hóa khuôn mặt 23 1.2.2 Hoạt hóa khuôn mặt 29 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT NGƢỜI 31 2.1 Các trạng thái khuôn mặt 31 2.2 Biểu diễn ... CHƢƠNG 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT BIỂU DIỄN TRẠNG THÁI KHUÔN MẶT NGƢỜI 2.1 Các trạng thái khuôn mặt Mỗi cảm xúc có dấu hiệu thể riêng Khuôn mặt tín hiệu cho ta biết cảm xúc đối phƣơng Sau nét mặt tiêu biểu...
 • 68
 • 349
 • 0

tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động

tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động
... "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tái tạo video" Đ-a số ứng dụng kỹ thuật tái tạo video Cài đặt thử nghiệm đánh giá kỹ thuật tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy chuyển động để khôi phục lại ... đặc tr-ng cảnh video để l-u trữ Phần trình bày nghiên cứu kỹ thuật tạo lập khung hình trung gian việc tái tạo đoạn video từ khung hình đại diện dựa vào kỹ thuật nội suy chuyển động S húa bi ... Trừ ảnh dựa vào điểm ảnh 34 2.1.3 Trừ ảnh phân khối 36 2.1.4 Trừ ảnh dựa vào biểu đồ 38 2.2 Một số kỹ thuật tái tạo video 44 2.2.1 Kỹ thuật nội suy không...
 • 64
 • 450
 • 1

Tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động

Tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động
... nội suy chuyển động "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tái tạo video" Đ-a số ứng dụng kỹ thuật tái tạo video Cài đặt thử nghiệm đánh giá kỹ thuật tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy chuyển động ... phân khối 36 2.1.4 Trừ ảnh dựa vào biểu đồ 38 2.2 Một số kỹ thuật tái tạo video 44 2.2.1 Kỹ thuật nội suy không gian 50 2.2.3 Kỹ thuật nội suy chuyển động 52 Chương 3: Chương trình ... cảnh video trích rút khung hình đặc tr-ng cảnh video để l-u trữ Phần trình bày nghiên cứu kỹ thuật tạo lập khung hình trung gian việc tái tạo đoạn video từ khung hình đại diện dựa vào kỹ thuật nội...
 • 69
 • 206
 • 0

Tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động

Tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy bù chuyển động
... nội suy chuyển động "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tái tạo video" Đ-a số ứng dụng kỹ thuật tái tạo video Cài đặt thử nghiệm đánh giá kỹ thuật tái tạo video dựa vào kỹ thuật nội suy chuyển động ... phân khối 36 2.1.4 Trừ ảnh dựa vào biểu đồ 38 2.2 Một số kỹ thuật tái tạo video 44 2.2.1 Kỹ thuật nội suy không gian 50 2.2.3 Kỹ thuật nội suy chuyển động 52 Chương 3: Chương trình ... cảnh video trích rút khung hình đặc tr-ng cảnh video để l-u trữ Phần trình bày nghiên cứu kỹ thuật tạo lập khung hình trung gian việc tái tạo đoạn video từ khung hình đại diện dựa vào kỹ thuật nội...
 • 69
 • 150
 • 0

MÔ PHỎNG DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ RẦY NÂU Ở TỈNH ĐỒNG THÁP DỰA TRÊN KỸ THUẬT NỘI SUY VÀ HỆ THỐNG ĐA TÁC TỬ

MÔ PHỎNG DIỄN BIẾN MẬT ĐỘ RẦY NÂU Ở TỈNH ĐỒNG THÁP DỰA TRÊN KỸ THUẬT NỘI SUY VÀ HỆ THỐNG ĐA TÁC TỬ
... việc ước lượng mật số rầy nâu vùng tỉnh Đồng Tháp 5.2 Hướng phát triển Dựa kết hình diễn biến mật độ rầy nâu thời điểm lấy mẫu, kết hợp với hình sinh trưởng rầy nâu điều kiện môi trường ... cận kỹ thuật nội suy hệ thống đa tác tử để ước lượng mật số rầy nâu vùng (nơi không lấy mẫu) nhằm hỗ trợ người quản lý dễ dàng theo dõi diễn biến mật số rầy nâu vùng xác phương pháp truyền thống ... phép phát hình đa tác tử [1] Mỗi thực thể hệ thống định nghĩa thành tác tử hình Các hình chạy GAMA viết GAML, ngôn ngữ lập trình có cú pháp dạng XML Để phân bố rầy nâu, đa giác...
 • 11
 • 154
 • 0

NHẬN DIỆN TRẠNG THÁI CỦA MẮT VÀ ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG PHÁT HIỆN-CẢNH BÁO NGỦ GẬT CHO TÀI XẾ

NHẬN DIỆN TRẠNG THÁI CỦA MẮT VÀ ỨNG DỤNG VÀO HỆ THỐNG PHÁT HIỆN-CẢNH BÁO NGỦ GẬT CHO TÀI XẾ
... toán phát 8.4/Sơ đồ cảnh báo 9/ ĐÁNH GIÁ KẾT QuẢ Ưu điểm : xây dựng phát triển chương trình mô hữu ích cho người lái xe với tên gọi “ Nhận diện trạng thái mắt ứng dụng vào hệ thống phát hiện-cảnh ... mệt mỏi, ngủ gật nguyên nhân số lượng lớn vụ tai nạn xe  Thống kê gần ước tính hàng năm 36.376 trường hợp, giết chết 9.838 người, bị thương 38.060 người tai nạn liên quan đến tài xế ngủ gật nhiều ... hiện-cảnh báo ngủ gật cho tài xế ” Nhược điểm : tỷ lệ xác hạn chế trường hợp thiếu ánh sáng, mang kính, ánh sáng chênh lệch nhiều xung quanh nhiều chi tiết XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC...
 • 18
 • 466
 • 3

Xây dựng hệ thống kiểm thử bảo mật website dựa trên kỹ thuật fuzzing

Xây dựng hệ thống kiểm thử bảo mật website dựa trên kỹ thuật fuzzing
... từ, … bị lợi dụng để công hệ thống Tìm hiểu kỹ thuật fuzzing kiểm thử website Tìm hiểu thu thập fuzzing data phục vụ cho Xây dựng hệ thống kiểm thử tự động dựa kỹ thuật fuzzing Các nhiệm vụ cụ ... 23 dò kiểm thử kiểm thử dựa đặc điểm kỹ thuật Kiểm thử hộp đen kiểm tra thành phần chưa thực thi đặc tả, không chắn trường hợp kiểm tra hoàn toàn Kiểm thử hộp trắng Hình : Kỹ thuật kiểm thử hộp ... cho hệ thống website  Nhiệm vụ đề tài • PHẦN II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  Tổng quan Website  Tổng quan lỗ hổng Website  Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm  Kỹ thuật Fuzzing • PHẦN III: Xây dựng hệ thống...
 • 64
 • 2,011
 • 8

PHÂN LOẠI sử DỤNG đất của HÌNH ẢNH VIỄN THÁM và với dữ LIỆU GIS dựa vào kỹ THUẬT KHAI THÁC dữ LIỆU KHÔNG GIAN

PHÂN LOẠI sử DỤNG đất của HÌNH ẢNH VIỄN THÁM và với dữ LIỆU GIS dựa vào kỹ THUẬT KHAI THÁC dữ LIỆU KHÔNG GIAN
... classification accuracy evaluation And also the GCPs for image rectification are chosen from GIS data Therefor, GIS plays important roles in remote sensing image classification from the beginning to ... the default class The way of utilizing GIS information in data mining based image classification is quite different from the conventional way Conventionally, GIS data are used directly in pre- or ... Sensing Image Analysis with GIS Data Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol.63, No10, pp1185-1194 Li Deren, Cheng Tao 1994 KDG: Knowledge Discovery from GIS - Propositions on the Use...
 • 10
 • 473
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG DI CHUYỂN DỰA VÀO KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG DI CHUYỂN DỰA VÀO KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU VIDEO
... trộm cắp động thực vật yêu cầu hệ thống phát hiện,theo dõi cảnh báo đối tượng xâm nhập vào khu vực dựa vào việc xử tín hiệu video gửi từ camera Hiện có nhiều phần mềm theo dõi, giám sát sử dụng ... mềm xem video server phải liên tục cập nhật tín hiệu gửi từ máy tính nhúng 21 Kết đạt 3.1 Hạng mục xử ảnh để xác định đối tượng di chuyển Đã xác định tâm đối tượng di chuyển đối tượng vào tầm ... lớn mức độ báo động xác định trước báo hiệu kiện chuyển động Lưu đồ thuật toán thể hình 13 Hình 2-2 Thuật toán phát đối tượng di chuyển 2.2.3 Thuật toán bám theo đối tượng Trước nói thuật toán...
 • 24
 • 1,837
 • 1

Tổng quan về phương pháp đánh giá tác dụng của các chất ma túy dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro

Tổng quan về phương pháp đánh giá tác dụng của các chất ma túy dựa vào kỹ thuật thẩm tách micro
... th m tách micro chu n cho ph hành th c hi n xây d ng m t mô hình ng pháp ánh giá hi u qu tác d ng c a ch t ma túy, ti n tài “T ng quan v ph ng pháp ánh giá tác d ng c a ch t ma tuý d a vào k ... u qu tác d ng c a morphin n ng dopamin serotonin d a vào k th m tách micro" “Nghiên c u mô hình ánh giá hi u qu tác d ng c a ch t ma túy thông qua n ng dopamin d a vào k thu t th m tách micro ... VÀ S PH N 3: T NG QUAN PH D NG CÁC CH T MA TUÝ 34 NG PHÁP C A CÁC CH T MA TUÝ THÔNG QUA NÃO ÁNH GIÁ HI U QU NH L TÁC D NG NG DOPAMIN TRONG NG V T D A VÀO K THU T TH M TÁCH MICRO 38 3.1...
 • 76
 • 225
 • 0

Gán nhãn đối tượng dựa vào kỹ thuật nhận dạng

Gán nhãn đối tượng dựa vào kỹ thuật nhận dạng
... toán nhận dạng đối tượng, vai trò tầm quan trọng toán nhận dạng đối tượng, phương pháp nhận dạng đối tượng số hệ thống nhận dạng đối tượng tiếng giới Chương 2: Một số vấn đề nhận dạng đối tượng ... thời nói toán nhận dạng đối tượng, vai trò tầm quan trọng toán nhận dạng đối tượng, phương pháp nhận dạng đối tượng số hệ thống nhận dạng đối tượng tiếng giới 1.1 Khái quát gán nhãn 1.1.1 Xử ... ngược kỹ thuật gán nhãn để xây dựng chương trình nhận dạng ký tự 3 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ GÁN NHÃN VÀ BÀI TOÁN NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG Chương khái quát lại kiến thức toán gán nhãn gồm xử lý ảnh gán nhãn...
 • 13
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biểu diễn trạng tháinhan dien trang thai cua matvẽ đồ thị biểu diễn trạng thái ứng suất thẳng đứng σz1 8 xác định trạng thái của đất rời dựa vào độ chặt tương đốigiải phương trình bậc 4 trên ta dựa vào phương pháp nội suy gần đúng sau dưới dạng thử dần cho kết quả dưới dây l 4 93 m với tay gầu mới gồm 2bộ phận bộ phận cố định bộ phận di độngdựa vào kỹ thuật chuyển mạchtắc biểu diễn giao thức bằng biểu đồ trạng tháimô hình động dựa trên biẻu đồ trạng tháibiểu diễn biểu đồ trạng thái trong rational rosehình dáng bề ngoài khuôn mặt cổ vai vào trang giấy cho cân đối chú ý tư thế cả mặt nhìn chính diện quay nghiêng ngẫng lên hay cúi xuốnghệ thống khuôn mặt 3d biểu cảmdiện trạng thái đăng nhập thay đổi mật khẩubiểu đồ trạng tháitrang điểm khi đeo kính trang điểm khuôn mặttrang điểm khuôn mặtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ