KT 15 este co matran

Đề KT 15-12 bản

Đề KT 15-12 Cơ bản
... tím D Đỏ, lục, chàm, tím ́ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHUT Môn: Vật Lý 12-Thời gian: 15phút(Không kể phát đề) Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ: KHTN … œ & … Điể m Họ tên:…………………………………………… / Lớp:………… Số báo ... -PHIẾU LÀM BÀI Câ u 10 Đ/A Mà ĐỀ: 02 (10 câu) Trong giao thoa ánh sáng với khe Young, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng ... phương điện trường từ trường ́ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHUT Môn: Vật Lý 12-Thời gian: 15phút(Không kể phát đề) Trường THPT Nguyễn Huệ Tổ: KHTN … œ & … Điể m Họ tên:…………………………………………… / Lớp:………… Số báo...
 • 4
 • 201
 • 0

Đề KT Hình 6 matrận đáp án (mới)

Đề KT Hình 6 có matrận có đáp án (mới)
... cung tròn tâm B, bán kính 4cm - Vẽ cung tròn tâm C, bán kính 3cm - Hai cung tròn cắt điểm, gọi điểm A - Vẽ đoạn thẳng BA, BC, ta tam giác ABC cần phải vẽ Câu4:(3,5 điểm) Vẽ hình 0,5 điểm z y ... hiệu (O;5cm) Câu 2:(3,5 điểm) Mỗi câu vẽ hình điểm ( ý a,b) n x A ˆ c Tính mAx = 90 : = 45 Câu 3: (2 điểm) 2,0điểm m 1,5điểm A 4cm B 0,5điểm 0,5điểm 3cm 6cm C 1,0điểm * Cách vẽ: 1,0điểm - Vẽ đoạn...
 • 2
 • 156
 • 0

XK: KT 15'' khoi 10 - Co hoc

XK: KT 15'' khoi 10 - Co hoc
... 0,5 s 120 vòng/phút Câu 9: Thả rơi vật từ độ cao 5m Vật rơi với gia tốc 10 m/s sau vật chạm đất? A s B 10 s C 0,5 s D s Câu 10: Khi ô tô chạy với vận tốc 12 m/s đoạn đờng thẳng ngời lái xe tăng ... D 400 m Câu 8: Thả rơi vật từ độ cao 5m Vật rơi với gia tốc 10 m/s sau vật chạm đất? A s B s C 10 s D 0,5 s Câu 9: Một ngời đạp xe coi nh Đối với ngời van xe đạp chuyển động nh nào? A Vừa chuyển ... tròn, vừa chuyển động tịnh tiến Câu 3: Thả rơi vật từ độ cao 5m Vật rơi với gia tốc 10 m/s sau vật chạm đất? A 10 s B 0,5 s C s D s Câu 4: Khi ô tô chạy với vận tốc 12 m/s đoạn đờng thẳng ngời...
 • 4
 • 170
 • 0

đề kt 15 phút văn đáp án

đề kt 15 phút văn có đáp án
... ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15 PHÚT TLV 1) Văn biểu cảm văn viết nhằm biểu đạt tình cảm , cảm xúc, đánh giá người giới xung quanh khêu gợi lòng đồng cảm nơi người đọc ( 2đ ) ) Sự khác văn miêu tả ... miêu tả miêu tả văn biểu cảm: - Văn miêu tả : nhằm tái đối tượng ( người , vật , cảnh vật ) ( 1đ ) - Miêu tả văn biểu cảm nhằm giúp người viết khêu gợi cảm xúc ( 1đ ) 3) Các bước làm văn biểu cảm ... cảm nhằm giúp người viết khêu gợi cảm xúc ( 1đ ) 3) Các bước làm văn biểu cảm ( 2đ ) a Tìm hiểu đề tìm ý b Lập dàn ý c Viết d Sửa * Lưu ý phải nêu đầy đủ bước , thiếu bước không cho điểm )...
 • 2
 • 174
 • 0

KT 15 PHÚT 11NC-HAY-có đáp án

KT 15 PHÚT 11NC-HAY-có đáp án
... O=16; Br=80 , Ag=108 6) Cho 2,24 lít(đktc) hỗn hợp X gồm C2H4 C2H2 qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 2,7 gam.Trong hỗn hợp X có A) 1,12 lít(đktc)lít C2H4 B) C2H4 chiếm 50% thể ... Br=80 , Ag=108 Ðáp án 01) - - - \ 02) - / - 03) - - - \ 04) - - , 05) - - , 06) - / - - 07) ; - - 08) ; - - 09) - / - - 10) - - , - 07) - - - \ 08) - - , 09) - - - \ 10) - - - \ Ðáp án 01) - - - \ ... 6) Cho 2,24 lít(đktc) hỗn hợp X gồm C2H4 C2H2 qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình tăng 2,7 gam.Trong...
 • 3
 • 98
 • 0

kt hh6 chuong I de TL co matran

kt hh6 chuong I de TL co matran
... A trung i m OB Lưu ý: Học sinh có cách gi i trình bày khác (nếu đúng) giáo viên chấm theo thang i m 1/ Kết kiểm tra GI I KHÁ TB YẾU KÉM SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 2/ Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………… ... lấy i m A, B, C, D phân biệt H i có đoạn thẳng? Hãy g i tên đoạn thẳng ấy? Câu (2 i m) Đoạn thẳng AB có độ d i 5cm Hãy vẽ trung i m M đoạn thẳng Câu (2 i m) Cho i m M nằm hai i m A B Biết ... tên:…………………………… Lớp i m ĐỀ KIỂM TRA Mơn: Hình học năm học:2013 - 2014 Th i gian: 45 phút (khơng kể giao đề) Nhận xét Câu1 (2 i m) Cho hình sau Nêu ba i m thẳng hàng A M B C N Câu (2 i m) Trên đường...
 • 4
 • 55
 • 0

kt 15 phut hoa 9 co ma tran + dap an

kt 15 phut hoa 9 co ma tran + dap an
... thức phân tử A : CH4O mH = Điểm Họ tên:………………………… Lớp: 9A Thứ ngày tháng năm 2011 Kiểm tra 15 phút Môn: Hóa học đề A/ Trắc nghiệm: (5điểm) Khoanh tròn vào đầu câu đứng trước phương án : Câu 1: Hóa ... Câu 12:mC = 8,8.12 = 2,4 g 44 7, 2.2 = 0,8 g 18 mO = mA –(mC + mH ) = 6,4 –( 2,4 + 0,8 ) = 3,2 g Hợp chất A gồm nguyên tố C , H O Công thức phân tử A là: CxHyOz 12 ... H2O với CO2 là: A 1:1 B :2 C 2: D 3:1 B/ Tự luận: (5 điểm) Câu 11: Viết công thức cấu tạo hợp chất sau: C2H6O ; C3H7Br Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 8,4g chất hữu A , người ta thu 26,4 g CO2 13,44...
 • 4
 • 253
 • 0

Đề KT Chương 5,6 lớp 15 NC ĐA (Hay)

Đề KT Chương 5,6 lớp 15 NC có ĐA (Hay)
... Lớp: Câu Nguyên tử nguyên tố X tổng số electron phân lớp s Nguyên tố X A 19K B 53I C 35Br D 17Cl Câu Hãy phát biểu không xác A Trong tất hợp chất, flo số oxi hoá -1 ... I đến F B Từ F2 đến I2 nhiệt độ nóng chảy tăng dần C Trong halogen F2 tính phi kim mạnh D Nguyên tử halogen electron lớp dễ dàng thu thêm electron để tạo thành ion âm X1- cấu hình electron ... MnSO4 + H2SO4 0,5 mol 0,2 mol x+ y = 0,5 - 0 ,15= 0,35 (1) 3,5/2x +1,5 y = 0,775 -0,225 = 0,55 x= 0,1 mol ; y=0,25 mol m Cu = 0,25.64 = 16 g m Fe = 0,1.56 = 5,6 g mhỗn hợp ban đầu = 24,3 g %m Al =11,12%...
 • 8
 • 72
 • 0

12 đề KT 15 phút vật lý 12 bản

12 đề KT 15 phút vật lý 12 cơ bản
... ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÍ 11 CB *HỌ TÊN: ………………………………… LỚP: …………… HỌC SINH TRẢ LỜI VÀO BẢNG SAU: 10 Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều có R=30Ω, ZC = 70Ω,ZL = 100Ω; hiệu điện đầu mạch u =120 ... dòng điện mạch : A ϕ = π B ϕ = π C ϕ = − π D ϕ = π ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÍ 12 CB *HỌ TÊN: …………………………………** LỚP: …………… HỌC SINH TRẢ LỜI VÀO BẢNG SAU: 10 Câu 1: Nếu đặt vào hai đầu mạch điện ... cos( 100π t − π )( A ) D.i= cos( 100π t − π )( A ) ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN: VẬT LÍ 11 CB *HỌ TÊN: ………………………………… *LỚP: …………… HỌC SINH TRẢ LỜI VÀO BẢNG SAU: 10 Câu 1: Cho hiệu điện hai đầu đoạn mạch...
 • 8
 • 140
 • 0

XK: KT 15 phut lop 11 CB - Quang (de 1)

XK: KT 15 phut lop 11 CB - Quang (de 1)
... 0101 0110 010 0111 0 “Tin” => 01010100 0110 1001 0110 1110 “Bit” => 01000010 0110 1001 0111 0100 b) Chuyển ký dãy bit sang dãy ký tự : 01001000 0110 1111 0110 0001 => “Hoa” 010 0111 0 01000001 010 0110 1=>“NAM” ... : • không dấu : [-1 27 127] 110 25 25.456 0.0000198 • có dấu : [0 255]  111 8 dùng byte Bài : -2 7 => 10 0110 11 32 => 00100000 -1 22 => 111 10000 122 => 0111 0000 Bài 3: 110 25 => 0 .110 25 x 105 25.456 ... trị số - Hệ đếm La Mã : SGK - Hệ thập phân : SGK Trong hệ đếm số b, giả sử N biểu diễn: dndn-1dn-2 d1d0,d-1d-2 d-m Khi giá trị N tính : N = dnbn + dn-1bn-1 + + d0b0 + d-1b-1 + + d-mb-MT Ghi...
 • 61
 • 411
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lý thuyết este có đáp ánthủy phân este có công thức phân tử c4h8o2sieu am thai 15 tuan co chinh xac khongphương pháp giải các bài tập este cơ bảnbai tap este co dap ande kt 15 mon van 12de thi kt 15 phut lop 7kt hoc tan co dienkt hoc tan co dien phai ao anh mychuyên đề este có lời giải chi tiếtbai tap trac nghiem hoa 12 chuong este co dap anbài tập este có lời giải chi tiếtbai tap hoa este co dapchuyen de este co loi giaiđề kt 15 phút sinh 11 bài quang hợp ở thực vật111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017Thông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.ThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch yhcnCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biển