Sinh học đại cương Đề tài: Nguồn gốc sự sống trên Trái Đất

Đề tài: Nguồn gốc sự sống trên Trái Đất ppt

Đề tài: Nguồn gốc sự sống trên Trái Đất ppt
... đến nguồn cung cấp thành phần cần thiết cho nguồn gốc sống Trái đất nơi khác Giả thuyết: chất hữu phức tạp sinh từ hợp chất có sẵn Giả thuyết thứ hai nguồn gốc sống cho nguồn cung cấp từ Trái đất ... Cũng sống bắt nguồn từ vật thể phi sống, sinh vật Trái Đất tự có sáng tạo đấng siêu nhiên Thế học thuyết tiến hóa Darwin lại cho sống Trái Đất bắt nguồn từ vật chất tự nhiên II Nguồn gốc chất hữu ... cội nguồn sống Những thí nghiệm Pasteur học thuyết Darwin dẫn tới kết luận đối ngược nguồn gốc sống Trái Đất Pasteur tuyên bố công trình ông cuối củng cố niềm tin Chúa sáng tạo sống Cũng sống...
 • 36
 • 413
 • 0

báo cáo môn học sinh học đại cương nguồn gốc sự sống trên trái đất

báo cáo môn học sinh học đại cương nguồn gốc sự sống trên trái đất
... …………………….34 sinh học LỜI MỞ ĐẦU: Ngành khoa học sinh vật đại đương đầu với câu hỏi: sống bắt nguồn từ đâu? Nghiên cứu nguồn gốc sống lĩnh vực biết đến hạn chế, hầu hết hiểu biết người môn sinh học giới ... thể phi sống, sinh vật Trái Đất tự có sáng tạo đấng siêu nhiên Thế học thuyết tiến hóa Darwin lại cho sống Trái Đất bắt nguồn từ vật chất tự nhiên II Nguồn gốc chất hữu cơ Giả thuyết: Sự sống đến ... đến nguồn cung cấp thành phần cần thiết cho nguồn gốc sống Trái đất nơi khác Giả thuyết: chất hữu phức tạp sinh từ hợp chất có sẵn Giả thuyết thứ hai nguồn gốc sống cho nguồn cung cấp từ Trái đất...
 • 36
 • 363
 • 0

nguồn gốc sự sống trên trái đất

nguồn gốc sự sống trên trái đất
... đến nguồn cung cấp thành phần cần thiết cho nguồn gốc sống Trái đất nơi khác Giả thuyết: chất hữu phức tạp sinh từ hợp chất có sẵn Giả thuyết thứ hai nguồn gốc sống cho nguồn cung cấp từ Trái đất ... Cũng sống bắt nguồn từ vật thể phi sống, sinh vật Trái Đất tự có sáng tạo đấng siêu nhiên Thế học thuyết tiến hóa Darwin lại cho sống Trái Đất bắt nguồn từ vật chất tự nhiên II Nguồn gốc chất hữu ... cội nguồn sống Những thí nghiệm Pasteur học thuyết Darwin dẫn tới kết luận đối ngược nguồn gốc sống Trái Đất Pasteur tuyên bố công trình ông cuối củng cố niềm tin Chúa sáng tạo sống Cũng sống...
 • 36
 • 684
 • 0

thảo luận tin học đại cương đề tài thiết lập mạng wifi chia sẻ lan và internet không cần acsess point

thảo luận tin học đại cương đề tài thiết lập mạng wifi chia sẻ lan và internet không cần acsess point
... network Mạng WiFI không cần Access point vấn đề tạo mạng Lan Ad hoc để chia sẻ file kết nối Internet máy tính nhà : Truớc tiên bạn phải chuẩn bị truớc; - Kiểm tra xem chuẩn card WIFI: card ... card wifi máy để động Chọn repair wireless connection để hai máy nhận lại Bây bạn kết thúc trình tạo mạng WIFI adhoc thiết lập chia sẻ Internet cho máy Để truy cập tài nguyên máy khác bạn phải thiết ... switch mạng Lan có dây – điểm kết nối trung tâm - kết nối thiết bị máy tính (pocket pc, laptop,desktop) vơi kết nối mạng không dây với mạng có dây hay kết nối với Intờnét Đây hình minh họa mạng WIFI...
 • 17
 • 134
 • 0

Bài tiểu luận xã hội học đại cương đề tài ô nhiễm môi trường

Bài tiểu luận xã hội học đại cương đề tài ô nhiễm môi trường
... ô nhiễm môi trường Ô nhiễm môi trường sống tồn dạng ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm phóng xạ, tia vũ trụ… 1.2.1 Ô nhiễm nước TIỂU LUẬN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG ... than, dầu, cửi góp phần gây ô nhiễm không khí ô thị, không lớn so với nguồn khác 15 TIỂU LUẬN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG 2.2.2 Tác hại ô nhiễm môi trường không khí Môi trường không khí có ý nghĩa sống ... HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 1.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm môi trường có mặt chất lạ, độc hại gây nên biến đổi nghiêm trọng chất lượng yếu tố môi trường...
 • 26
 • 954
 • 8

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề sự phát sinh sự sống trên trái đất docx

Trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh học - Chuyên đề sự phát sinh sự sống trên trái đất docx
... n sinh h c B Trong h tương tác gi a ñ i phân t prôtêin, lipitm, saccarit; axit nuclêic… h ñư c ch n l c t nhiên b o t n: Prôtêin-lipit Prôtêin-saccarit Prôtêin-prôtein Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh ... ti n sinh h c ñã x y s ki n: S xu t hi n enzim ch t chép S t o thành coaxecva S hình thàn l p màng t t c ñ u ñúng -D Nh ng sinh v t ñ u tiên ñư c hình thành giai ño n: Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh ... ñây nói v s phát sinh s s ng không ñúng: Trong trình r t dài, t côa xecva hình thành d ng s ng chưa có c u t o t bào r i ñ n th ñơn bào sau ñó xu t hi n th ña bào Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12...
 • 6
 • 225
 • 1

Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự phát sinh sự sống trên trái đất pdf

Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự phát sinh sự sống trên trái đất pdf
... D) ðÁP ÁN CÂU A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU 10 A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU 11 A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU 12 nên nh ng h p ch t h u ñơn gi ... tính trao ñ i ch t, sinh trư ng sinh s n B nh ng ñ c tính sơ khai c a hi n tư ng trao ñô ch t, sinh trư ng sinh s n c a côaxecva th hi n ch : Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n D) ðÁP ÁN CÂU 25 A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU 26 A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU 27 A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU 28 A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU 29 A) B) C) D) ðÁP ÁN CÂU...
 • 6
 • 635
 • 11

Tài liệu Sự phát sinh sự sống (trên trái đất) pdf

Tài liệu Sự phát sinh sự sống (trên trái đất) pdf
... quan điểm thứ cho sống trái 6d hình thành từ trái đất kết vận động vật chất phát triển đến trình độ định F Anghen dựa vào thành tựu khoa học đương thời đưa tiên đoán tiếng Sự sống định hình thành ... định hình thành theo phương thức hoá học” Quan niệm đại giai đoạn phát sinh sống Về phương diện hoá học, quan niệm phát sinh sống trình phức tạp hoá hợp chất cácbon dẫn tới hình thành đại phân ... hoá sinh học diễn theo hướng bản: Đa dạng phong phú, tổ chức thể ngày cao, thích nghi ngày hoàn thiện với môi trường xung quanh, thích nghi hướng tiến hoá Sự sống tiên đề sinh học: a Sự sống...
 • 19
 • 531
 • 7

Tài liệu Chương 15: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất ppt

Tài liệu Chương 15: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất ppt
... tỷ năm: Eukaryote đơn bào phát triển - Cách – 0,5 tỷ năm: sinh vật đa bào hình thành - Tiếp theo phát triển sinh vật bậc cao NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 2.1 Sự hình thành trái đất khí Thuyết vũ trụ: -Tất ... trình trái đất nguội dần, sức ép trọng lực với phân hủy phóng xạ tạo nên nhiệt lượng lớn lòng đất  khí thoát (núi lửa)  khí - Quá trình nguội dần trái đất trải qua nhiều giai đoạn, cuối xuất sống ... nhiên, cấu trúc thể thức phát triển coaserva ngày hoàn thiện  Coaserva có dấu hiệu sơ khai đặc tính trao đổi chất, sinh trưởng, sinh sản b Sự hình thành lớp màng - Sự hình thành lớp màng nhằm...
 • 29
 • 502
 • 5

Nguồn gốc của oxy trên Trái Đất pdf

Nguồn gốc của oxy trên Trái Đất pdf
... nghiên cứu nguồn gốc BIFs lâu đời cho biết sống bắt đầu phát triển khả thở oxy thay đổi giới mãi Hiện tượng "Vòi Rồng" Vòi rồng tượng gió xoáy mạnh, phạm vi đường kính nhỏ, hút từ bề mặt đất lên ... loại khí phản ứng với để tạo cácbon đioxit nước Papineau giải thích: Oxy tích lũy môi trường giàu mêtan” Mêtan cho có nguồn gốc từ vi khuẩn gọi methanogens, chúng giải phóng mêtan sau tiêu thụ ... lắng đọng với khoáng chất sắt” Sự xuất sớm vi khuẩn thở oxy Rất vi khuẩn hình thành nên BIF vi khuẩn xyano, oxy từ vi khuẩn khiến sắt bị oxy hóa vùng biển trước kiện GOE Nhưng vi khuẩn xyano xuất...
 • 5
 • 283
 • 0

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VII. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppt

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 CHƯƠNG VII. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppt
... VII SINH THÁI HỌC CHƯƠNG I CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG 576.Môi trường sống nơi sinh sống sinh vật bao gồm tất nhân tố sinh thái A vô sinh hữu sinh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh vật B vô sinh ... trình sinh lí, hoạt động sống B hoạt động kiếm ăn, hình thái, trình sinh lí A sinh sản, hình thái, trình sinh lí B sinh thái, sinh sản, hình thái, trình sinh lí 607 .Sinh vật biến nhiệt sinh vật ... loài sống thuận lợi 584.Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái A sinh vật sinh sản tốt B mức phù hợp để sinh vật thực chức sống tốt C giúp sinh vật chống chịu tốt với môi trường D sinh vật sinh...
 • 22
 • 745
 • 6

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppsx

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ppsx
... ñây nói v s phát sinh s s ng không ñúng: Trong trình r t dài, t côa xecva hình thành d ng s ng chưa có c u t o t bào r i ñ n th ñơn bào sau ñó xu t hi n th ña bào Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 ... ch t chép A Phát bi u dư i ñây v côaxecva dư i ñây ñúng: Côa xecva chưa ph i sinh v t, ñó ch giai ño n trư c phát sinh nh ng th sinh v t dư i tác ñ ng c a enzim, c u trúc th th c phát tri n c ... sinh s n B nh ng ñ c tính sơ khai c a hi n tư ng trao ñô ch t, sinh trư ng sinh s n c a côaxecva th hi n ch : Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n A) B)...
 • 6
 • 175
 • 0

Tài liệu ôn thi môn sinh : sự phát sinh sự sống trên trái đất potx

Tài liệu ôn thi môn sinh : sự phát sinh sự sống trên trái đất potx
... s phát sinh s s ng không ñúng: Trong trình r t dài, t côa xecva hình thành d ng s ng chưa có c u t o t bào r i ñ n th ñơn bào sau ñó xu t hi n th ña bào Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... ch t chép A Phát bi u dư i ñây v côaxecva dư i ñây ñúng: Côa xecva chưa ph i sinh v t, ñó ch giai ño n trư c phát sinh nh ng th sinh v t dư i tác ñ ng c a enzim, c u trúc th th c phát tri n c ... B nh ng ñ c tính sơ khai c a hi n tư ng trao ñô ch t, sinh trư ng sinh s n c a côaxecva th hi n ch : Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n A) B) C) D) ðÁP...
 • 6
 • 165
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT. pps

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: SỰ PHÁT SINH SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT. pps
... động giáo viên học Nội dung sinh GV vào bài: Chuột sinh nào? I/.Tiến hóa hóa học: Hoạt động 1: Sự hình thành chất hữu GV đưa câu hỏi:  Sự sống gì? đơn giản Sự hình thành đại phân tử  Sự sống ... chưa Sự xuất tế bào nguyên thể sống, chưa biểu sống thủy  Sinh vật nguyên thủy  Sự sống xuất có prôtbion tương tác đại phân tử tổ chức tế bào Hoạt động : GV đưa chứng, CLTN có III/.Tiến hóa sinh ... điểm gì? Sự hình thành đại phân tử  Sự sống bắt nguồn từ đâu? tự nhân đôi Sau HS trả lời câu hỏi gợi ý GV cho hoạt động nhóm hoàn thành câu lệnh Hoạt động 2: II/.Tiến hóa tiền sinh học : GV...
 • 4
 • 308
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất ppt
... nhiều giai đoạn nối tiếp xảy trái đất Quá trình phát sinh sống gồm giai đoạn ? Tiến hoá sống Tiến hoá hoá học Tiến hoá tiền sinh học Tiến hoá sinh học II.Tiến hoá hoá học Sự hình thành chất hữu đơn ... sống -Sự sống gì? Sự sống hình thức vận động cao dạng vật chất phức tạp -Cơ thể sống khác với vật không sống điểm ? -Bản chất sống gì? Bản chất sống: Là thuộc tính vật chất sống Vật chất sống ... chất sống Vật chất sống tồn dạng thể sống Vật chất sống có đặc điểm :Trao đổi chất ,sinh trưởng ,phát triển ,sinh sản,cảm ứng -Sự sống bắt nguồn từ đâu ? Sự sống bắt nguồn từ Vật chất vô cơ→ phức...
 • 22
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận côn trùng đại cương đề tài nguồn gốc tiến hoá của côn trùng và vai trò của côn trùng đối với tự nhiên và đời sống con ngườinguồn gốc phát sinh sự sống trên trái đấtnguồn gốc của nước trên trái đấttài liệu phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtnguồn gốc của sự sống trên trái đấtcâu hỏi lý thuyết sinh học sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đấtsự phát sinh sự sống trên trái đấtbài giảng sự phát sinh sự sống trên trái đấtquá trình phát sinh sự sống trên trái đấttrắc nghiệm sự phát sinh sự sống trên trái đấtsự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtbài 43 sự phát sinh sự sống trên trái đấtsự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đấtbài giảng sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtgiao trình phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đấtNghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hệ thống tiêu bắc nam hà trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dângHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có Probiotic, Prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 2536 tháng tuổi.Báo cáo thường niên 2011 BCTN Hoa Phat 2011Hiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 25 36 tháng tuổiCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017Nghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mauNghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhBai giang ATLĐ cho công nhânDE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuGiao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVThông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembks4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGquyet dinh thay doi niem yet cp gdt111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010111Nghi quyet DHCD nam 20102.Chuong trinh Dai hoi co dong 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)