phương sai và độ lệch chuẩn

Chương VI - Bài 4: Phương sai độ lệch chuẩn

Chương VI - Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
... Tính độ lệch Đáp số số liệu thống kê số a) x = 20 trung bình cộng? b) y = 20 Độ lệch số liệu thống kê so vói số trung bình dãy là: xi - x -2 -1 -1 1 yi - y -5 -3 -3 3 Tiết: Phương sai độ lệch chuẩn ... vị đo độ dài dương xỉ cm đơn vị đo Sx2 cm2(bình phương đơn vị đo dấu hiệu nghiên cứu)Muốn tránh điều này,có thể dùng bậc phương sai gọi độ lệch chuẩn II -Độ lệch chuẩn Công thức độ lệch chuẩn ... mức độ phân tán số liệu thống kê( so với số trung bình cộng) Khi dùng phương sai Sx2 dùng độ lệch chuẩn Sx? II -Độ lệch chuẩn Công thức độ lệch chuẩn Sx = Sx2 *)Sx2 Sx dùng để đánh giá mức độ...
 • 20
 • 6,306
 • 15

Phương sai độ lệch chuẩn

Phương sai và độ lệch chuẩn
... vò đo • II Độ lệch chuẩn : • Căn bậc hai phương sai gọi độ lệch chuẩn, ký hiệu Sx • Sx = s x • Ý nghóa : phương sai độ lệch chuẩn Sx dùng để đánh giá mức độ phân tán số liệu thống kê (so với số ... x Khi phương sai • • S x 36 = ∑ ni (ci − x) 36 i =1 • Ýnghóa :Phương sai đo mức độ biến động, chênh lệch giá trò số liệu thống kê.Khi hai dãy số liệu thống kê có đơn vò đo • II Độ lệch chuẩn : ... sánh độ phân tán (so với số trung bình cộng) dãy (1) (2) • Số S x 2và S ược gọi phương sai dãy (1) (2) • Ví dụ : Tính phương sai số liệu thống kê bảng sau : Số đo chiều cao (cm) Tần số Tần suất...
 • 8
 • 17,098
 • 78

phương sai độ lệch chuẩn

phương sai và độ lệch chuẩn
... sai độ lệch chuẩn Trong công thức tính phương sai, ta thấy phương sai trung bình cộng bình phương khoảng cách từ số liệu tới số trung bình.Như vậy, phương sai độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán ... Công thức độ lệch chuẩn Sx = Sx2 *)Sx2 Sx dùng để đánh giá mức độ phân tán số liệu thống kê( so với số trung bình cộng) Khi dùng phương sai Sx2 dùng độ lệch chuẩn Sx? Tính độ lệch chuẩn bảng ... ta nói độ phân tán (so với số trung bình cộng ) dãy số nhỏ dãy số Sy2 = ta gọị Sx2 phương sai dãy 1, Sy2 phương sai dãy Giả sử ta có mẫu số liệu kích thước N : {x1, x2,,xN} .Phương sai mẫu...
 • 18
 • 1,243
 • 5

Tiết 52 : PHƯƠNG SAI ĐỘ LỆCH CHUẨN pptx

Tiết 52 : PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN pptx
... nhận xét - Sửa chữa sai lầm - Phát sai lầm sữa chữa - Chính xác hoá kết - Ghi nhận kiến thức Hoạt động 5: Độ lệch chuẩn Hoạt động GV Hoạt động HS - GV đưa công thức tính độ lệch chuẩn - Ghi nhận ... thức tính độ lệch chuẩn - Tiến hành tính độ lệch chuẩn bảng (bảng 6) - Trả lời - Cho HS trả lời - Nhận xét - Yêu cầu HS nhận xét Hoạt động 6: Cũng c : - Nắm công thức tính phương sai dựa vào bảng ... tổ l : 150,170, 170, 200, 230, 230, 250 Hãy tính số bình bình cộng dãy số liệu Hoạt động 2: Phương sai Hãy tìm độ lệch số liệu Sau tính trung bình cộng tổng bình phương Hoạt động GV Hoạt động...
 • 5
 • 770
 • 3

phương sai độ lệch chuẩn

phương sai và độ lệch chuẩn
... Tiết 49 - §4: Phương sai độ lệch chuẩn I MỤC TIÊU 1) Về kiến thức - Hiểu phương sai độ lệch chuẩn - Biết ý nghĩa phương sai độ lệch chuẩn 2) Về kỹ - Giải toán phương sai độ lệch chuẩn - Biết vận ... tính phương sai bảng (§2) Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm độ lệch chuẩn (8 phút) Hoạt động GV HS Nội dung GV: Giới thiệu khái niệm độ lệch chuẩn 2) Độ lệch chuẩn Yêu cầu HS tính độ lệch chuẩn ... tính độ lệch số cộng dãy b) liệu thống kê số trung bình cộng Giới thiệu khái niệm độ lệch, độ - Bình phương độ lệch trính trung phân tán bình cộng số s Yêu cầu HS tính độ lệch số s gọi phương sai...
 • 4
 • 608
 • 2

phuong sai va do lech chuan

phuong sai va do lech chuan
... hai phương sai gọi độ lệch chuẩn Độ Lệch Chuẩn: bậc hai phương sai S x2 C TÓM TẮT BÀI HỌC:  Khái niệm ý nghĩa phương sai  Khái niệm ý nghĩa độ lệch chuẩn  Phương pháp tính phương sai độ lệch ... +11(8.25–8.1) +6(8.25–8.1) + 3(9.25 – 8.1) ≈ 0.473 Bach Đàn ,và phương sai chúng? Phương Sai: Là tìm độ phân tán số liệu thống kê Tính phương sai dựa vào bảng phân bố tần số tần suất S x = [n1 (x1 – x ) ... (x – x ) + +n i (x i – x ) ] n S x =f1 (x1 – x ) +f (x – x ) + +f i (x i – x ) Tính phương sai dựa vào bảng phân bố tần số tần suất ghép lớp S x = [n1 (c1 – x ) +n (c – x ) + +n i (c i...
 • 6
 • 584
 • 1

PHƯƠNG SAI ĐỘ LỆCH CHUẨN

PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN
... trung vị,mốt Tiết 2 :Phương sai độ lệch chuẩn Tiết 3:Luyện tập Tiết 2 :Phương sai độ lệch chuẩn 1)Vì cần có khái niệm độ lệch chuẩn 2)Công thức tính phương sai độ lệch chuẩn 3)Hướng dẫn sử ... hai phương sai gọi độ lệch chuẩn 2 2 ý nghĩa phương sai độ lệch chuẩn Khi hai dãy số liệu thống kê có đơn vị đo có số trung bình cộng xấp xỉ việc đánh giá hai nhóm dựa vào phương sai độ lệch ... lệch chuẩn Nếu phương sai (độ lệch chuẩn ) dãy nhỏ dãy có mức độ phân tán so với số trung bình cộng 2.Công thức tính phương sai độ lệch chuẩn Giả sử ta có mẫu số liệu kích thước N {x1, x2,,xN}.Phương...
 • 16
 • 736
 • 2

Giáo án Đại Số lớp 10: PHƯƠNG SAI ĐỘ LỆCH CHUẨN doc

Giáo án Đại Số lớp 10: PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN doc
... Độ lệch chuẩn Hoạt động học Hoạt động giáo viên Tóm tắt ghi bảng - Gv dẫn dắt vào công thức II Độ lệch chuẩn sinh + ghi - Cho hs đứng chỗ đọc kết + Lớp bổ sung, hoạt động sau phút tính toán lại ...  Giáo án, SGK, … III Phương pháp Dùng phương pháp gợi mở vấn đáp IV Tiến trình học hoạt động 1/ Kiểm tra kiến thức cũ 2/ Bài HĐ 1: Cách tính phương sai Hoạt động học Hoạt động giáo viên ... phương sai, tuỳ theo số liệu phân bố tần số hay tần suất, có lớp ghép + Làm nháp, lên hay không bảng YC làm hoạt động 1/126 Sau Nghe, nhìn phút gọi lên bảng - Tiến hành bước sửa chữa HĐ 2: Độ...
 • 5
 • 2,071
 • 9

Bài giảng Đại số 10 chương 5 bài 4 Phương sai độ lệch chuẩn

Bài giảng Đại số 10 chương 5 bài 4 Phương sai và độ lệch chuẩn
... giá tri đại diện lớp là: c1 =55 ; c2= 65; c3= 75; c4= 85; c6= 95 2 .55 + 6. 65 + 10. 75 + 8. 85 + 4. 95 x= = 77 30 Phương sai bảng là: 2. (55 − 77) + 6.( 65 − 77) + 10. ( 75 − 77) + 8.( 85 − 77) + 4. ( 95 − 77) ... Cộng n 100 % Cộng N 100 % Tiết 51 : Phương sai độ lệch chuẩn II .Độ lệch Chuẩn: Để tránh việc phương sai dấu hiệu nghiên cứu khơng đơn vị người ta đưa thêm số đặc trưng độ lệch chuẩn Độ lệch chuẩn ... 7 ,5 7,8 8,3 8,2 8,3 8 ,5 9 ,5 9 ,5 8 ,5 5 ,5 9 8 ,5 10 Tính điểm trung bình (khơng kể hệ số) hai học sinh An Bình Theo em bạn học bạn nào? Kết quả: x = y ≈ 8,1 Tiết 51 : Phương sai độ lệch chuẩn I.Phương...
 • 9
 • 623
 • 2

Bài 4 Phương Sai độ lệch chuẩn 10 Cơ bản (office2003)

Bài 4 Phương Sai và độ lệch chuẩn 10 Cơ bản (office2003)
... – Bài PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN Thứ năm, ngày 04 tháng 03 năm 2 010 4 Phương Sai Độ Lệch Chuẩn I PHƯƠNG SAI I Phương sai Bài toán 1: Điểm trung bình môn học hai học sinh Trường hợp bảng ... bình phương Biên soạn: Đặng Trung Hiếu – Giáo viên trường THPT Long Thạnh - Email:dangtrunghieuspt@gmail.com-Mobile:0939.239.628 4 Phương Sai Độ Lệch Chuẩn II ĐỘ LỆCH CHUẨN I Phương sai Định ... (n1 + f n Công nghệ 8,3 chuẩn để thể 8,5 Phương sai độ lệch lệch II chuẩn Giáo dục s s chênh lệch 7,59,57,8 + 8,3=+9,058++5,52 + +bảng 7x2+ 8, + + + 8,3 ++ 910 giá trị + + 10 CD 8,5giữa 9,5 x 8,5...
 • 13
 • 244
 • 0

Bài giảng đại só 10- Phương sai độ lệch chuẩn

Bài giảng đại só 10- Phương sai và độ lệch chuẩn
... Phương sai độ lệch chuẩn    1)Vì cần có khái niệm độ lệch chuẩn 2)Công thức tính phương sai độ lệch chuẩn 3)Hướng dẫn sử dụng máy tính casio fx-500MS 1)Vì cần có khái niệm độ lệch chuẩn Bài ... đánh giá hai nhóm dựa vào phương sai độ lệch chuẩn Nếu phương sai (độ lệch chuẩn) dãy nhỏ dãy có mức độ phân tán so với số trung bình cộng 2.Công thức tính phương sai độ lệch chuẩn Giả sử ta có ... đo dễ thấy đơn vị phương sai bình phương đơn vị dấu hiệu nghiên cứu Để tránh điều người ta dùng bậc hai phương sai gọi độ lệch chuẩn 2 2  Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN   Khi hai...
 • 14
 • 192
 • 0

PHUONG SAI VA ĐỘ LỆCH CHUẨN

PHUONG SAI VA ĐỘ LỆCH CHUẨN
... mức độ phân tán số liệu thống kê( so với số trung bình cộng) Khi dùng phơng sai Sx2 dùng độ lệch chuẩn Sx? II -Độ lệch chuẩn Công thức độ lệch chuẩn Sx = Sx2 *)Sx2 Sx đợc dùng để đánh giá mức độ ... vị đo độ dài dơng xỉ cm đơn vị đo Sx2 cm2(bình phơng đơn vị đo dấu hiệu đợc nghiên cứu)Muốn tránh điều này,có thể dùng bậc phơng sai gọi độ lệch chuẩn II -Độ lệch chuẩn Công thức độ lệch chuẩn ... Tính độ lệch Đáp số số liệu thống kê số a) x = 20 trung bình cộng? b) y = 20 Độ lệch số liệu thống kê so vói số trung bình dãy là: xi - x -2 -1 -1 1 yi - y -5 -3 -3 3 Tiết: Phơng sai độ lệch chuẩn...
 • 20
 • 176
 • 0

Bài giảng bài phương sai độ lệch chuẩn đại số 10 (2)

Bài giảng bài phương sai và độ lệch chuẩn đại số 10 (2)
... tần số ghép lớp ( Công thức trường hợp 2, với xi giá trị đại diện lớp thứ i) 4) Phương sai độ lệch chuẩn b) Ý nghĩa Phương sai độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán số liệu mẫu quanh số trung bình Phương ... số liệu mẫu quanh số trung bình Phương sai độ lệch chuẩn lớn độ phân tán lớn 4) Phương sai độ lệch chuẩn c) Ví dụ Ví dụ 1: Hãy tính phương sai, độ lệch chuẩn (của) điểm môn học Hạnh Toàn Môn ... Cho mẫu số liệu kích thước N ►Trường hợp 2: Bảng phân bố tần số Phương sai: m m 1 2 S  nx i i  (nx i i) N i1 N i1 Độ lệch chuẩn: 4) Phương sai độ lệch chuẩn a) Công thức tính Cho mẫu số liệu...
 • 19
 • 137
 • 0

Bài giảng bài phương sai độ lệch chuẩn đại số 10 (3)

Bài giảng bài phương sai và độ lệch chuẩn đại số 10 (3)
... lệch giá trị số liệu thống kê.Khi hai dãy số liệu thống kê có đơn vị đo • II Độ lệch chuẩn : • Căn bậc hai phương sai gọi độ lệch chuẩn, ký hiệu Sx • Sx = s x • Ý nghĩa : phương sai độ lệch chuẩn ... Tần số Tần suất (%) 12 13 16,7 33,3 36,1 13,9 36 100 % • Gợi ý : Tìm giá trị đại diện cho lớp ci , suy x Khi phương sai • • S x 36 = ni (ci  x)  36 i 1 • Ýnghĩa :Phương sai đo mức độ biến động, ... bình dãy (1) (2) So sánh độ phân tán (so với số trung bình cộng) dãy (1) (2) • Số S x2 S y2 gọi phương sai dãy (1) (2) • Ví dụ : Tính phương sai số liệu thống kê bảng sau : Số đo chiều cao (cm)...
 • 9
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương vi bài 4 phương sai và độ lệch chuẩntính phương sai và độ lệch chuẩntính phương sai và độ lệch chuẩn trong excelbài phương sai và độ lệch chuẩnphương sai và độ lệch chuẩn trong spssphương sai và độ lệch chuẩn trong excelphương sai và độ lệch chuẩn la gibài 4 phương sai và độ lệch chuẩngiải bài tập phương sai và độ lệch chuẩngiáo án bài tập phương sai và độ lệch chuẩnbài tập về phương sai và độ lệch chuẩnbài tập phương sai và độ lệch chuẩncông thức tính phương sai và độ lệch chuẩncách tính phương sai và độ lệch chuẩn bằng máy tínhcách tính phương sai và độ lệch chuẩnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả