an toàn giao thông (1)

Tài liệu K9 AN TOÀN GIAO THÔNG 1

Tài liệu K9 AN TOÀN GIAO THÔNG 1
... thông đng - Bảo đảm an toàn giao thông đng trách nhiệm quan, tổ chức cá nhân toàn xã hội - Ngi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành qui tắc giao thông, giữ gìn an toàn cho cho ngi khác ... giao thụng ba bc nh trờn? c/Khi tham gia giao thụng phi lm gỡ m bo an ton giao thụng? d/ Cỏc hnh vi no nghiờm cm tham gia giao thụng? II NI DUNG BI HC 1/ Các nguyên tắc bảo đảm an toàn giao thông ... ý không cứu giúp ngời bị tai nạn giao thông + Các hành vi khác gây nguy hiểm cho ng i phơng tiện tham gia giao thông đng III BI TP Bi 1: Chn cõu tr li ỳng Cõu 1: Ngi iu khin xe gn mỏy, mụ tụ hai...
 • 6
 • 333
 • 0

GA An toan giao thông bài 1 L5

GA An toan giao thông bài 1 L5
... GV hớng dẫn cách chơi - GV nhận xét kết nhóm biểu dơng * Hoạt động 3: Nhận biết biển báo hiệu giao thông - GV viết lên bảng tên nhóm biển báo: - Một số em lên thực hành chơi Biển báo cấm Biển ... tập - GV gỡ biển tên biển xuống - Gắn 10 tên biển vị trí khác (không nhóm) - Yêu cầu HS lên gắn biển vào tên biển - HS nhắc lại hình dáng, màu sắc, nội dung 1, biển báo số biển báo - HS làm - GV...
 • 2
 • 264
 • 1

Giáo án An toàn Giao thông lớp 1

Giáo án An toàn Giao thông lớp 1
... dung biển báo 10 1, 10 2, 10 3 GV gắn liền biển báo lên bảng Y/c học sinh mô tả nêu ý nghĩa, nội dung biển báo GV nhận xét đánh giá ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG 10 An toàn giao thông - Lớp A Mục tiêu ... cấm 10 1, 10 2, 10 3 Có ý thức tuân theo hiệu lệnh biển báo hiệu giao thông B Đồ dùng dạy học Biển báo cấm 10 1, 10 2, 10 3 C Các hoạt động dạy – học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh  Hình dáng, ... Cô giáo khuyên điều gì? An toàn giao thông - Lớp BÀI 3: ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG A Mục tiêu • Giúp học sinh biết tác dụng, ý nghĩa hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông Biết nơi có tín hiệu đèn giao...
 • 13
 • 4,930
 • 26

AN TOAN GIAO THONG LOP 1

AN TOAN GIAO THONG LOP 1
... thảo luận nhóm -Các nhóm trình bày -Tranh 1: -Tranh 2: -Tranh 3: - GV nhận xét kết luận : Không chọn cách -Tranh 4: vui chơi trèo qua dải phân cách đường giao thông * HĐ 2: Thực hành - GV nêu ... phân cách đường giao thông Chuẩn bò : GV : giáo án HS : Sách pokémon Các hoạt động dạy học : n đònh : Bài cũ : Bài : * GTB : * HĐ 1: -GV chia nhóm giao nhiệm vụ : QS tranh nêu ND tranh -Y/C nhóm ... dành cho - HS tự trả lời người sang đường chưa ? GV bổ sung: GV yêu cầu HS mở sách quan sát - HS mở sách quan sát trang ; + Em có nhín thấy vạch trắng - Có … tranh không ? nằm đâu ? GVKL chỗ kẻ...
 • 8
 • 1,692
 • 29

An toàn Giao Thông Lớp 2 bài 1 đên 6

An toàn Giao Thông Lớp 2 bài 1 đên 6
... Biển 20 4: Đường chiều Biển 21 0: Giao với đường sắt có rào chắn Biển 21 1: Giao với đường sắt rào chắn Biển 423 a,b: đường người sang ngang Biển 434: Bến xe buýt Biển 443: Có chợ -20 4 , 21 0, 21 1 - 423 (a,b), 424 ,434,443 ... Xuân Huệ - Lớp B Giáo án An toàn giao thông Lớp AN TOÀN GIAO THÔNG BÀI 5: CON ĐƯỜNG AN TOÀN ĐẾN TRƯỜNG &&&&& I-Mục tiêu: - HS biết tên đường phố xung quanh trường Biết đặc điểm an toàn an toàn đường ... học lớp - Học biển báo mới: Biển báo nguy hiểm: 20 3 , 21 0, 21 1 Biển báo dẫn: 423 (a,b), 424 ,434,443 III- Chuẩn bị: 3- Thầy:Biển báo Giáo viên : Tiêu Thị Xuân Huệ - Lớp B Giáo án An toàn giao thông Lớp...
 • 9
 • 2,805
 • 33

an toàn giao thông bài 1-3

an toàn giao thông bài 1-3
... ………………………………………………………………………………………… BÀI 2: GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT A, Mục tiêu Kiến thức -HS nắm đặc điểm giao thông đương sắt, wuy định đảm bảo an toàn GT ĐS 2, Kỹ -Hs biết thực quy định đường gặp đường sắt cắt ngang đường ... bạn( thành nhóm) -Thực chơi sân +Giao cho nhóm biển báo hiệu giao trường theo hướng dẫn thông học lớp yc đọc to tên biển báo Gv &HOẠT ĐỘNG tìm hiểu biển báo giao thông a)Mục tiêu - HS nhận biết ... đường dành riêng cho tàu hỏa _Cần nhớ qui định để giữ an toàn cho nhắc nhở người thực Phiếu tập Đường sắt đường dùng chung cho phương tiện giao thông Đường sắt đường dành riêng cho tàu hỏa Khi gặp...
 • 6
 • 283
 • 5

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài :1 AN TOÀN VÀ NGUY HIỂM

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài :1 AN TOÀN VÀ NGUY HIỂM
... người lớn an toàn + Hoạt động :Giáo viên giới thiệu học An toàn nguy hiểm - - Hs quan sát tranh vẽ - HS thảo luận nhóm đôi tình nào, đồ vật Hs trả lời Hs đúng, -Hs không bị nguy hiểm - Một số ... động, tình nguy hiểm hay an toàn, nhà, trướng 2/ Kỹ : Nhớ , kể lại tình làm em bị đau, phân biệt hành vi tình an toàn, không an toán 3/ Thái độ :Tránh nơi nguy hiểm, hành động nguy hiểm nhà, ... trường đường đi.Chơi trò chơi an toàn ( nơi an toàn ) II Chuẩn Bị : - Tranh hai em nhỏ chơi với búp bê - Các em nhỏ chơi nhảy dây sân trường… III NỘI DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Hoạt động Giáo Viên...
 • 6
 • 1,927
 • 9

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 2 TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 2 TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ
... chiều - ường phố có (hoặc chưa có) đèn tín hiệu giao thông ngã ba, ngã tư - ường phố có đèn chiếu sáng ban đêm - Hs làm phiếu - hs kể - hs trả lời - hs thực - hs trả lời Khái niệm: Bên trái-Bên ... I-MỤC TIÊU 1)Kiến thức -Nhớ tên đường phố nơi em đường phố gần trường học -Nêu đặc điểm đường phố -Phân biệt khác lòng đường vỉa hè: hiểu lòng đường dành cho xe cộ lại, vỉa hè dành cho người 2) Kĩ ... số đặc điểm đường phố là: - ường phố có tên gọi -Mặt đường trải nhựa bê tông -Có lòng đường (dành cho loại xe) vỉa hè (dành cho người bộ) - Hs lắng nghe -Có đường loại xe theo chiều đường loại...
 • 6
 • 2,263
 • 12

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 3 ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 3 ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG
... Giới thiệu đèn tín hiệu giao thông trả lời - HS nắm đèn tín hiệu giao thông đặt nơi - Hs quan sát có đường giao gồm màu - Hs biết có loại đèn tín hiệu đèn tín hiệu dành cho loại xe đèn tín hiệu ... xét lại đèn, đèn tín hiệu giao thông - Cả lớp thực dùng để làm ? - Khi gặp đèn tín hiệu màu đỏ, loại xe người phải làm ? - Hs nhắc lại - Khi tín hiệu đèn màu xanh bật lên ? - Tín hiệu đèn màu ... nghĩa hiệu lệnh tín hiệu giao thông, nơi có tín hiệu đèn giao thông. Có phản ứng với tín hiệu giao thông - Xác định vị trí đèn giao thông phố có đường giao nhau, gần ngã ba, ngã tư, Đi theo tín hiệu...
 • 6
 • 3,877
 • 22

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 4 ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG

An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 4 ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG
... quy định an toàn đường phố, vỉa hè, sát mép đường. Không chơi đùa lòng đường Khi đường phố phải nắm tay người lớn - Xác định nơi an toàn để chơi bộ, biết cách an toàn gặp cản trở đơn giản đường phố ... DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Khi đường phố phải vỉa hè,nếu đường vỉa hè phải sát vào mép đường - Hs lắng nghe - Hs lắng nghe - Hs lắng nghe - Hs trả lời - Hs ... đường - Không đi, chơi đùa lóng đường - i đường phố cần phải người lớn, qua đường cần phải nắm tay người lớn + Hs quan sát sa bàn vẽ thể ngã tư - GV chia nhóm lên sa bàn quan sát đặt hình người -...
 • 4
 • 1,656
 • 15

AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 1

AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 1
... ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh 1, 2, 3, phóng to II/ NỘI DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG Hoạt động giáo viên Tiết 1: Hoạt động 1: Nêu đặc điểm đường phố - Chia lớp thành nhóm, nhóm quan sát tranh trả lời: - Đường ... giao thông phố có đường giao nhau, gần ngã ba, ngã tư, theo tín hiệu giao thông để bảo đảm an toàn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phóng to tranh 1, 2, SGK II / NỘI DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG : Hoạt động giáo ... HIỆU GIAO THÔNG (2 tiết) I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Biết ý nghĩa hiệu lệnh tín hiệu giao thông, nơi có tín hiệu đèn giao thông. Có phản ứng với tín hiệu giao thông - Xác định vị trí đèn giao thông...
 • 10
 • 685
 • 5

Tài liệu An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 5 ĐI BỘ VÀ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN doc

Tài liệu An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 5 ĐI BỘ VÀ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN doc
... Nhận biết nơi an toàn đường qua đường - Nhận biết vạch qua đường lối an toàn dành cho người qua đường - Biết động tiếng còi ôtô, xe máy - Khi đường phố phải nắm tay người lớn.quan sát` hướng ... nghe - Hs nêu vài tiếng động xuống lòng đường quan sát vào lề đường, - Qua đường có vạch qua đường( phân biệt với vạch sọc dài báo hiệu xe giảm tốc độ)cẩn thận qua đường mà em biết Hoạt động :Quan ... động : Thực hành qua đường - Nơi có vạch qua đường - Đi xuống đường quan sát Chia nhóm đóng vai : em đóng vai người lớn, em đóng vai trẻ em dắt tay qua đường Chomột vài cặp qua đường, các em khác...
 • 4
 • 1,650
 • 13

Tài liệu An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 6 NGỒI AN TOÀN TRÊN XE ĐẠP XE MÁY pdf

Tài liệu An tòan giao thông lớp 1, 2 - Bài 6 NGỒI AN TOÀN TRÊN XE ĐẠP XE MÁY pdf
... tác lên, xuống xe đạp, xe máy - Có thói quen đội mũ bảo hiểm thực trình tự động tác an toàn ngồi xe đạp, xe máy - Hs lắng nghe - Phải đội mũ bảo hiểm ngồi xe đạp xe máy, Ngồi - Hs lắng nghe ngắn ... định an toàn ngồi xe đạp , xe máy - Biết cần thiết thiết bị an toàn đơn giản ( mũ bảo hiểm ) - Thực trình tự ngồi lên xuống xe đạp , xe máy - Có thói quen đội mũ bảo hiểm, quan sát loại xe trước ... bảo hiểm xe đạp - Hs Trả lời xe máy , ghi nhớ trình tự quy tắc an toàn ngồi xe đạp, xe máy - Hs Trả lời - Có thói quen đội mũ bảo hiểm, biết cách ngồi ngắn - Hs lắng nghe bàm người ngồi phía...
 • 4
 • 1,509
 • 12

Tài liệu An tòan giao thông lớp 1, 2 doc

Tài liệu An tòan giao thông lớp 1, 2 doc
... tín hiệu giao thông, nơi có tín hiệu đèn giao thông. Có phản ứng với tín hiệu giao thông - Xác định vị trí đèn giao thông phố có đường giao nhau, gần ngã ba, ngã tư, Đi theo tín hiệu giao thông để ... vàng, xanh - đèn tín hiệu cho người có hình người màu đỏ xanh Hoạt đông : Giới thiệu đèn tín hiệu giao thông -Học sinh thảo luận nhóm trả - HS nắm đèn tín hiệu giao thông đặt nơi có đường lời giao ... đèn xanh - Màu xanh , màu đỏ dừng lại ( Dùng đèn tín hiệu có bật đèn màu cho hs quan sát ) -HS trả lời Hoạt đông 2: Quan sát tranh ( ảnh chụp ) - Dừng lại - Tín hiệu đèn dành cho loại xe tranh...
 • 21
 • 720
 • 2

Khảo sát, đánh giá hiện trạng, nguy cơ trượt lở đất một số đoạn trên tuyến đường hồ chí minh, quốc lộ số 1 và đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo an toàn giao thông, sản xuất, sinh hoạt của các vùng dân cư

Khảo sát, đánh giá hiện trạng, nguy cơ trượt lở đất một số đoạn trên tuyến đường hồ chí minh, quốc lộ số 1 và đề xuất biện pháp xử lý đảm bảo an toàn giao thông, sản xuất, sinh hoạt của các vùng dân cư
... nguy trượt lở đất xảy 13 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh, 04 đoạn quốc lộ 1A đề xuất giải pháp xử đảm bảo an toàn giao thông, sản xuất, sinh hoạt vùng dân Cụ thể, đoạn cần khảo sát tuyến đường ... kết Sản phẩm giao nộp Báo cáo tổng kết Khảo sát, đánh giá trạng, nguy trượt lở đất số đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A đề xuất biện pháp xử đảm bảo an toàn giao thông, sản xuất, sinh ... trạng nguy trượt lở số đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh Quốc lộ 1A Về nguy n nhân trượt lở Về giải pháp xử lý, khắc phục hậu trượt lở Tài liệu tham khảo -2- 81 86 92 97 10 2 10 4 10 8 10 9 11 0 11 9 12 1 12 1...
 • 147
 • 697
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tieu pham an toan giao thong 1trgiai bai tap an toan giao thong 10 dong lop5tieu pham an toan giao thong 10 phutan toàn giao thông khối 1150 câu hỏi trắc nghiệm an toàn giao thông10 giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắtvẽ tranh an toàn giao thông lớp 1đề thi an toàn giao thông lớp 1luận văn cao học an toàn giao thông đường bộ đề xuất giải pháp xử lý các vị trí mất an toàn giao thông trên tỉnh lộ 153 đoạn bắc ngầm bắc hà150 cau an toan giao thong cap tieu hocphương án đảm bảo an toàn giao thông nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt naman toan giao thong khoi 1an toàn giao thông lớp 1chuyên đề an toàn giao thông lớp 1giáo án an toàn giao thông lớp 10PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây