Báo cáo BTL CNPM quản lí khách sạn

Báo cáo nhập môn CNPM quản khách sạn đh KHTN

Báo cáo nhập môn CNPM quản lí khách sạn đh KHTN
... (txtKhachhang) Nhập Địa khách hàng vào Textbox (txtĐiachi) Nhập Nghề nghiệp khách hàng vào Textbox (txtNghenghiep) Nhập số CMND khách hàng vào Textbox (txtCMND) Click chọ loại khách vào cmbLoaikhach ... phòng,và tính tỉ lệ Bước 5: Lưu D4 xuống nhớ phụ 30 NMCNPM Bước 6: Xuất thiết bị máy in (xúât bảng báo cáo: 1 Báo cáo danh thu theo phong , Báo cáo maạt độ sử dụng phòng) theo biểu mẫu Bước 7: Xuất ... khách, số khách tối đa phòng Thay đổi tỉ lệ phụ thu 1.2 Sơ đô luồng liệu Người dùng la nhà quản ly khách sạn: vidụ: giam đóc khách sạn D1: Người dùng yêu câu thay đổi qui định cách đăng nhập quyền...
 • 44
 • 96
 • 2

Tài liệu Báo cáo đề tài Quảnkhách sạn pdf

Tài liệu Báo cáo đề tài Quản lý khách sạn pdf
... Cứu Phòng Thực mở hinh tra cứu Nhân vào label Báo cáo doanh thu Thực mở hinh báo cáo doanh thu Nhấn vào Label Quản Trị Thực hiên Xử trả vê hình quản trị Nhấn vào label Giới thiệu chương trinh ... đơn VI XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO THÁNG Thiết kế liệu với tinh đắn 1.1 Biểu mẫu liên quan Báo Cáo Doanh Thu Theo Loai Phòng Stt Tháng:… Loại phòng Doanh thu Tỉ lệ 29 NMCNPM Báo Cáo Mật Độ Sử Dụng Phòng ... thiết bị máy in (xúât bảng báo cáo: 1 Báo cáo danh thu theo phong , Báo cáo maạt độ sử dụng phòng) theo biểu mẫu Bước 7: Xuất D4 hình người sử dụng Bước 8: Đóng kết nối sở liệu Bước 9: Kết thúc chương...
 • 44
 • 724
 • 1

Báo cáo đồ án quảnkhách sạn nhập môn công nghệ phần mềm

Báo cáo đồ án quản lý khách sạn nhập môn công nghệ phần mềm
... quan Báo Cáo Doanh Thu Theo Loai Phòng Stt Tháng:… Loại phòng Doanh thu Tỉ lệ Báo Cáo Mật Độ Sử Dụng Phòng Tháng:… 30 NMCNPM Stt Phòng Số ngày thuê Tỉ lệ 1.2 Sơ đồ luồng liệu D1: Tháng cần báo cáo ... ngày Nhập số ngày để đăng kí Nhập Họ tên khách hàng vào Textbox (txtKhachhang) Nhập Địa khách hàng vào Textbox (txtĐiachi) Nhập Nghề nghiệp khách hàng vào Textbox (txtNghenghiep) Nhập số CMND khách ... loại khách, số khách tối đa phòng Thay đổi tỉ lệ phụ thu 1.2 Sơ đô luồng liệu Người dùng la nhà quản ly khách sạn: vidụ: giam đóc khách sạn D1: Người dùng yêu câu thay đổi qui định cách đăng nhập...
 • 45
 • 1,729
 • 7

Báo cáo chương trình quảnkhách san

Báo cáo chương trình quản lý khách san
...  Yêu cầu hệ thống quản Yêu cầu chương trình Mô hình Mô tả chương trình Kết luận Nội dung yêu cầu  1/ Gi ới thi ệu: Ban cần phần mềm để quản công việc thu chi, quản phòng để tránh việc ... thông số phục vụ cho hoạt động khách sạn Quản phòng: ◦ Theo dõi tình trạng phòng khách sạn ◦ Thêm mới, cập nhật, tra cứu thông tin Quản khách: ◦ Thông tin khách hàng ◦ Số phòng  Tính tiền: ... đầu Quản khách sạn C ấu hình phòng, trang thi ết b ị cho khách s ạn Xét quyền Qu ản thông tin nhân viên Thoát Nhân viên Tìm ki ếm thông tin ph ục v ụ cho khách s ạn Giao d ịch v ới khách...
 • 60
 • 446
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Quản trị khách sạn_khách sạn Ngọc Lan pdf

Báo cáo tốt nghiệp: Quản trị khách sạn_khách sạn Ngọc Lan pdf
... TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA KHÁCH SẠN NGỌC LAN ……………………………………………… 2.1.Thực trạng công tác quản trị nhân khách sạn Ngọc Lan …………….18 2.1.1.Vai trò nhiệm vụ công tác quản trị nhân khách sạn Ngọc Lan ………………………………………………………………………………18 ... TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN NGỌC LAN THANH HÓA 2.1.Thực trạng nhân quản trị nhân khách sạn Ngọc Lan 2.1.1.Vai trò nhiệm vụ công tác quản trị nhân khách sạn Ngọc Lan Vai trò: Nhân lực yếu ... c.Tình hình khách khách sạn Ngọc Lan Biểu 5:tình hình khách khách sạn năm gần Sinh viên : Phạm Thị Thơm 18 19 * BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP * Đối tượng khách 2008 Số lượng Ngày (lượt khách khách)...
 • 42
 • 663
 • 1

báo cáo tốt nghiệp quảnkhách sạn ở tp hcm

báo cáo tốt nghiệp quản lý khách sạn ở tp hcm
... - In báo cáo BỘ PHẬN DỊCH VỤ -Nhập số liệu - In báo cáo Tiếp cận theo chức CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHẬP SỐ LIỆU IN BÁO CÁO - Thông tin khách hàng - Danh sách khách hàng - Danh sách khách ... THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Hệ thống: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Mục tiêu: Nhập liệu cho table KHACHHANG Input: Thông tin khách hàng Output: Thông tin khách hàng ghi vào bảng KHACHHANG Xử lý: Nhập thông tin khách ... thống: QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Mục tiêu: Thanh toán tiền (phòng + dịch vụ) cho khách Input: Thông tin khách, tiền phòng, dịch vụ Output: In phiếu toán cho khách Xử lý: Nhập thông tin cần thiết khách, ...
 • 24
 • 662
 • 0

báo cáo đề tài quảnkhách sạn làng quốc tế hướng dương

báo cáo đề tài quản lý khách sạn làng quốc tế hướng dương
... lỡ chuyến khách. Khách hàng đặt trước qua điện thoại fax,email….Trong thời gian khách nghỉ làng quốc tế, khách co thể đăng ký sử dụng dịch vụ Hết thời gian nghỉ làng , trước khách thông báo với ... lập báo cáo tình hình doanh thu ngày, tình hình khách đến khách đi, tình hình sử dụng dịch vụ làng, cố xảy ngày (nếu có) cho lãnh đạo quản để lãnh đạo có phương hướng đạo Cuối tháng phải có báo ... phòng: khách không nhu cầu khách phải bàn giao lại phòng cho lễ tân 4.2 Lập hoá đơn toán: sinh khách yêu cầu toán 4.3 Chuyển khoản: phát sinh khách yêu cầu toán chuyển khoản 5 .Báo cáo: 5.1 Báo cáo...
 • 10
 • 182
 • 0

báo cáo quy trình quảnkhách sạn

báo cáo quy trình quản lý khách sạn
... đón khách, chuyên chở đồ cho khách (khi khách yêu cầu) ii Quy trình xử chi tiết mô hình quản khách sạn Quy trình quản hoạt động khách sạn Danh sách quy trình cần xử việc quản khách ... viên khách hàng hệ thống quản khách sạn Sơ đồ tổng quan theo mô hình hóa quy trình đặt phòng ban quản khách sạn: Sơ đồ tổng quan theo mô hình hóa quy trình thuê phòng ban quản khách sạn: ... phòng Bây tìm hiểu chi tiết cách thức họa động phận quy trình quản khách sạn Quản khách hàng: Mỗi khách hàng khách sạn khách sạn quản thông tin sau: Họ tên, giới tính, địa chỉ, điện...
 • 24
 • 132
 • 1

Báo cáo mô hình quảnkhách sạn

Báo cáo mô hình quản lý khách sạn
... đón khách, chuyên chở đồ cho khách (khi khách yêu cầu) ii Quy trình xử chi tiết hình quản khách sạn Quy trình quản hoạt động khách sạn Danh sách quy trình cần xử việc quản khách ... viên khách hàng hệ thống quản khách sạn Sơ đồ tổng quan theo hình hóa quy trình đặt phòng ban quản khách sạn: Sơ đồ tổng quan theo hình hóa quy trình thuê phòng ban quản khách sạn: ... 3 hình quản hoạt động khách sạn .10 Quy trình quản hoạt động khách sạn 16 Kết luận đề tài 22 Các địa điểm khách sạn tài liệu tham khảo 24 Giới thiệu đề tài quản khách sạn...
 • 25
 • 237
 • 0

Báo cáo thực hành quản trị dự án phần mềm quản khách sạn

Báo cáo thực hành quản trị dự án phần mềm quản lí khách sạn
... THIỆU ĐỀ TÀI I Bối cảnh lý thực đề tài Trong trình nghiên cứu phương pháp quản dự án phần mềm học tập môn Thực hành quản trị dự án phần mềm , nhóm sinh viên cần thực đề tài thể nghiên cứu ... thực đề tài 1: “Hãy trình bày bước cần triển khai lập kế hoạch dự án. Hãy lập kế hoạch quản lý rủi ro quản dự án website bán hàng qua mạng” nhằm hiểu sâu môn học Quản trị dự án II Quản dự ... kết thúc dự án -Quản dự án tiến hành cách kết hợp quy trình : +)Lập kế hoạch dự án : trình thiết lập mục tiêu phương thức hoạt động để đạt mục tiêu dự án + )Thực dự án : trình xây dựng đảm...
 • 24
 • 976
 • 10

Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh.doc

Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh.doc
... trường trình tìm hiểu thực tế khách sạn Mường Thanh em hoàn thành báo cáo thực tập Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh”: - báo cáo bố trí sau: Phần I: Lịch ... lượng phục vụ khách sạn Bộ phận lễ tân nơi tập trung hoạt động khách sạn Vì phận lễ tân có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh khách sạn ví "thần kinh trung ương" khách sạn - Bộ phận lễ tân có ... sạn hoạt động kinh doanh khách sạn - Nắm vững nội quy, quy chế quản lý khách sạn, nội quy lao động khách sạn phận lễ tân mục tiêu phương hướng kinh doanh khách sạn - Nắm vững sản phẩm khách sạn...
 • 64
 • 2,748
 • 15

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN KHÁCH SẠN.doc.DOC

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÍ KHÁCH SẠN.doc.DOC
... khác nh: _Quản nhân khách sạn _Quản thuê phòng _Quản dịch vụ vui chơi giải trí _Quản dịch vụ ăn uống _Quản tổ chức tiệc _Quản dịch vụ khác Trong mảng quản nhóm lập trình đa ... chơng trình ứng dụng đơn giản _Biết mở chơng trình ứng dụng visual basic 6.0 vài chơng trình có _Có khả trình độ định quản I.3: hạn chế Do vấn đề quản khách sạn có nhiều mảng quản khác ... phần I: giới thiệu chung chơng trình I.1.Mục đích chơng trình Xây dựng chơng trình quản khách sạn nhằm áp dung công nghệ thông tin vào quản nói chung quản khách sạn nói riêng để góp phần...
 • 27
 • 427
 • 2

Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh

Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh
... trường trình tìm hiểu thực tế khách sạn Mường Thanh em hoàn thành báo cáo thực tập Báo cáo hoạt động kinh doanh khách sạn - nghiệp vụ lễ tân khách sạn Mường Thanh - báo cáo bố trí sau: Phần I: Lịch ... lượng phục vụ khách sạn Bộ phận lễ tân nơi tập trung hoạt động khách sạn Vì phận lễ tân có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh khách sạn ví "thần kinh trung ương" khách sạn - Bộ phận lễ tân có ... sạn hoạt động kinh doanh khách sạn - Nắm vững nội quy, quy chế quản lý khách sạn, nội quy lao động khách sạn phận lễ tân mục tiêu phương hướng kinh doanh khách sạn - Nắm vững sản phẩm khách sạn...
 • 66
 • 2,063
 • 8

Báo cáo thực tập tại ty khách sạn Kim Liên

Báo cáo thực tập tại ty khách sạn Kim Liên
... em chọn đơn vị Công ty khách sạn Kim Liên làm điểm thực tập Trong thời gian thực tập Công ty du lịch khách sạn Kim Liên em học hỏi hiểu biết thêm nhiều Em làm tiếp cận với khách từ giúp cho em ... với số lượng lớn * Khách sạn tập đoàn: khách sạn tập đoàn khách sạn có nhiều khách sạn khắp nơi nên giới nên thuận tiện cho khách muốn khách sạn tập đoàn chúng mang thân thuộc tập đoàn Accor, Hifton, ... loại khách sạn theo mức độ liên kết quyền sở hữu - Phân loại khách sạn theo mức độ liên kết: vào mức độ liên kết khách sạn người ta phân chia khách sạn thành hai loại bản, khách sạn độc lập khách...
 • 86
 • 1,386
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập quản trị khách sạn nhà hàngbáo cáo tốt nghiệp quản lý khách sạnbáo cáo thực tập quản trị khách sạnbáo cáo thực tập quản lý khách sạnbáo cáo phần mềm quản lý khách sạnbáo cáo đề tài quản lý khách sạnbáo cáo tốt nghiệp quản trị khách sạnbài báo cáo thực tập quản trị khách sạnmẫu báo cáo thực tập quản trị khách sạnbáo cáo tốt nghiệp quản lí tài sản cố địnhbáo cáo thực tập quản lí nhà hàng khach sanquản lí khách sạnbáo cáo thực tập quản lí nhà hàngbáo cáo hoạt động kinh doanh khách sạnbài báo cáo thực tập nhà hàng khách sạnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học