TIET 3 TUAN 3 26 + 4 ; 36 + 24

Toán: 26 + 4 ; 36 +24 ( T3 - sáng)

Toán: 26 + 4 ; 36 +24 ( T3 - sáng)
... -Theo dõi giúp đỡ học sinh yếu -Chấm, chữa Củng cố-dặn dò: - Gọi hs nhắc lại cách đặt tính cách tính - Nhận xét học -Về nhà xem lại BT vào - em - Nghe ...
 • 2
 • 86
 • 0

Giáo án Toán lớp 2 - 26 + 4 ; 36 + 24 docx

Giáo án Toán lớp 2 - 26 + 4 ; 36 + 24 docx
... 20 thành bảng sau : 18 + = 20 14 + = 20 17 + = 20 13 + = 20 16 + = 20 12 + = 20 15 + = 20 11 + = 20 HS khác bổ sung đến đủ - Yêu cầu HS đọc phép tính - Cả lớp đồng 2. 5 Củng cố , dặn dò : - ... Nêu toán 36 que tính thêm 24 que - Lắng nghe suy nghĩ tính Hỏi có tất que tính ? - 36 que tính thêm 24 que tính 60 - Hãy dùng que tính tìm kết que tính toán - Thực phép cộng 36 + 24 - Ta ... phép tính 3 6+ 24 giới thiệu lời ) Bài : - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề - Bài toán cho biết ? - Cho biết nhà Mai nuôi 22 gà, - Bài toán hỏi ? nhà Lan nuôi 18 gà - Làm để biết nhà nuôi bao - Hỏi nhà...
 • 6
 • 3,019
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 26 + 4 ; 36 + 24 potx

Giáo án môn Toán lớp 2:Tên bài dạy : Các phép tính có nhớ dạng 26 + 4 ; 36 + 24 potx
... thiệu phép cộng 26 + : - Nêu toán : 26 que tính, thêm - HS thao tác que tính que tính Hỏi tất bao trả lời: 26 que tính thêm que nhiêu que tính ? tính 30 que tính - Thực phép cộng 26 + - ... làm bài, - HS làm HS khác làm vào Vở tập - Hỏi thêm cách thực phép - Nêu cách đặt tính, thực tính 42 + 63 + 27 ( ý cho phép tính 42 + 63 + 27 nhiều HS trả lời ) tương tự với phép tính 3 6+ 24 ... bảng đặt tính tính Sau yêu cầu HS nêu cách tính GV cho nhiều HS nêu lại cách cộng nhớ + 36  cộng 5, 24 60 thêm 6, viết ( thẳng )  Vậy 36 + 24 = 60 2 .4 Luyện tập – Thực hành : Bài : - Yêu...
 • 6
 • 515
 • 1

bài giảng toán 2 chương 2 bài 2 26+4; 36+24

bài giảng toán 2 chương 2 bài 2 26+4; 36+24
... TaiLieu.VN TOÁN 26 +4 ; 36 +24 3.Viết phép cộng có tổng 20 theo mẫu: 19 + = 20 18 + = 20 17 + = 20 16 + = 20 15 + = 20 14 + = 20 TaiLieu.VN TOÁN 26 +4 ; 36 +24 Củng cố: Trò chơi: Ai nhanh? 23 + 30 TaiLieu.VN ... + 29 50 48 + 42 90 TOÁN 26 +4 ; 36 +24 2. Nhà bạn Minh nuôi 22 gà,nhà bạn Lan nuôi 18 gà.Hỏi hai nhà nuôi tất gà? Bài giải Hai nhà nuôi tất là: 22 + 18 = 40 (con gà) Đáp số: 40 gà TaiLieu.VN TOÁN ... TaiLieu.VN TOÁN Chúng ta làm phép tính sau nhé: + 10 TaiLieu.VN + 10 +2 10 + 10 TOÁN 26 + ; 36 + 24 26 + = ? • 26 + = 30 … TaiLieu.VN 26 + 30 cộng 10, viết 0,nhớ • thêm 3, Viết TOÁN 26 + ; 36 + 24 36...
 • 11
 • 423
 • 0

26 + 4; 36 + 24

26 + 4; 36 + 24
... Tính + 10 + + = 16 Thứ tư ngày tháng năm 2015 Toán 26 + ; 36 + 24 26 + = ? * cộng 10, 26 + viết 0, nhớ 3* * thêm 3, viết 26 + = 30 Thứ tư ngày tháng năm 2015 Toán 26 + ; 36 + 24 36 + 24 = ? 36 ... tháng năm 2015 Toán 26 + ; 36 + 24 * Các phép cộng có tổng 20 19 + = 20 12 + = 20 13 + = 20 16 + = 20 15 + = 20 17 + = 20 10 + 10 = 20 14 + = 20 13 + = 20 18 + = 20 11 + = 20 + 15 = 20 ... 10, + 24 0,2nhớ 5, *6 * 3viết cộng thêm 6, viết 36 + 24 = 60 Thứ tư ngày tháng năm 2015 Toán 26 + ; 36 + 24 Bài 1(13)Tính: a) b) 35 + 40 40 42 + 50 50 81 + 90 90 57 + 60 60 63 + 27 90 90 25 + 35...
 • 9
 • 112
 • 0

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 2: 26+4; 36+24

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 2: 26+4; 36+24
... lớp làm vào Bài tập 1: Tính Bài tập 2: Tóan đố - hs đọc yêu cầu - Gợi ý tóm tắt - HS thảo luận phát biểu cá nhân em thi viết phép cộng có tổng 20 - Chấm chữa nhận xét Bài tập 3: Cho hs đọc yêu ... động 2: Thực hành 14’ - Hs đọc yêu cầu Lên bảng làm, lớp làm bảng Mục tiêu: Thực tính dọc dạng tổng số tròn chục.Giải tốn dạng tìm tổng, viết -1 hs đọc y/c phép cộng theo mẫu - Cả lớp làm vào Bài ... hs đọc yêu cầu - Nhận xét tuyên dương Củng cố: - Cho hs tìm thêm số phép cộng có tổng 20 , viết bảng con: 20 + 0; 19 + 1; 17 + 3; - Nhận xét tuyên dương HS tích cực học IV HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP:...
 • 2
 • 97
 • 0

Thiết kế mạch điện tự đông báo giờ cho 5 tiết học với yêu cầu: mỗi tiết học trong 45 phút, giờ giải lao giữa các tiết là 5 phút , giờ giải lao giữa tiết 34 là 15 phút

Thiết kế mạch điện tự đông báo giờ cho 5 tiết học với yêu cầu: mỗi tiết học trong 45 phút, giờ giải lao giữa các tiết là 5 phút , giờ giải lao giữa tiết 3 và 4 là 15 phút
... 11 12 13 14 test RBI RBO R Q2B g f e d c b a DV PHUT BUS2 CP G4 74LS47 A3 A2 A1 A0 10 Q3B U5B 45 G1 74LS47 A3 A2 A1 A0 test RBI RBO Q3C U6D S 16 Q4C 33 333 32 54 32 109 DV GIAY 13 14 15 U7 CD 45 2 0 abcdefg ... = 1,2 J 2 ,5 => d2= 4. 1,2 = 1 ,5 2 tính a,b: có Shh= 7,8 7 chọn a= 2 ,4 cm =>b= 7,8 7 = 3, 3 cm 2 ,4 Vậy máy biến áp chọn l: Shh= 2 ,4 . 3, 4 Cuộn sơ cấp: 1= 0 ,3 ; Cuộn thứ cấp: 2=1 ,5 ; U1=220V U2=12V W1= 138 6 ... di: Thiết kế mạch điện tự động báo cho tiết học với yêu cầu: Mỗi tiết học 45 phút, giải lao tiết l phút, giải lao tiết v l 15 phút Qua bi thiết kế mạch chúng em đợc trang bị thêm số kiến thức chuyên...
 • 56
 • 1,053
 • 0

Unit 2: Lesson 3: B3- 4/ p.24-25

Unit 2: Lesson 3: B3- 4/ p.24-25
... Period 9: Lesson 3: B3- 4/ p.24- 25 Unit 2: Lesson 3: B3- 4/ p.24-25 I Vocabulary: Unit 2: Lesson 3: B3- 4/ p.24-25 I Vocabulary: a b c d e f g i j k l m n ... Mai: How … you spell it? … Lan: L_A_N, Lan Unit 2: Lesson 3: B3- 4/ p.24-25 Model sentences - How you spell it? - L-A-N Unit 2: Lesson 3: B3- 4/ p.24-25 IV Practice: Picture drill: Ba - What ... it? - B_A Unit 2: Lesson 3: B3- 4/ p.24-25 IV Practice: Picture drill: Nam -What is your name? -My name’ s …… -How you spell it? - ………… Lan Mai Hang Binh Hai Unit 2: Lesson 3: B3- 4/ p.24-25 IV...
 • 14
 • 489
 • 2

Tiet 3 - Bai 4- Ban ve cac khoi da dien

Tiet 3 - Bai 4- Ban ve cac khoi da dien
... hỡnh hp ch nht? h h b a a b H 4.2 Bng 4.1 H 4 .3 Hỡnh Hỡnh chiu Hỡnh dng Kớch thc Chiếu đứng Chữ nhật a,h Chiếu Chữ nhật a, b Chiếu cạnh Chữ nhật b, h III- Hỡnh lng tr a Vi a : chiu di cnh ỏy b : ... cỏc ụ bng 4 .3: Cỏc hỡnh 1, 2, l cỏc hỡnh chiu gỡ? Chỳng cú hỡnh dng nh th no? Chỳng th hin cỏc kớch thc no ca hỡnh lng tr tam giỏc u? h nh h Mt bờn a Mt ỏy a a H 4.6 H 4.7 Bng 4 .3 Hỡnh Hỡnh chiu ... bao bi sỏu hỡnh ch nht 2 Hỡnhchiu ca hỡnh hp ch nht: Hóy c bn v hỡnh chiu ca hỡnh hp ch nht (h.4 .3) , sau ú i chiu vi hỡnh 4.2 v tr li cỏc cõu hi sau bng cỏch in vo ụ trng bng 4.1 Cỏc hỡnh 1, 2,...
 • 23
 • 2,643
 • 6

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 2 : AT SCHOOL - Period 9 Lesson 3 B3 - 4 p.24-25 ppt

Giáo án Anh văn lớp 6 - UNIT 2 : AT SCHOOL - Period 9 Lesson 3 B3 - 4 p.24-25 ppt
... S1 : How you spell it ? S2 : (Give real spelling) - HOMEWORK : Ask your family members' name and practise spelling them UNIT : AT SCHOOL Period 10  Lesson B5 - p .25 AIM : By the end of the lesson, ... 's name ? Spell it 10 - How are you ? X/O : Lan 12 Le Loi st H-O-A-I fine, thanks 13 Danang Huong Vietnam - HOMEWORK : Practise the ABC - MORE EXERCISE : Match the sounds : a y e m i q u g f j ... Lucky numbers : How old are you ? - How you spell your name ? – LN - What' s the name of your city ? - Where you live ? - What's your name ? - How you spell ? Your city ? - LN – LN - What's your...
 • 6
 • 494
 • 2

khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy tiết 3 - bài 4 quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội - gdcd 12 thpt

khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy tiết 3 - bài 4 quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội - gdcd 12 thpt
... pháp giảng dạy làm đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 3: KHAI THÁC HÌNH ẢNH TRỰC QUAN VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỖNG XÃ HỘI – TIẾT 3: QUYỀN BÌNH ... Phương pháp khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy tiết - Bài 4: Quyền bình đẳng công dân số lĩnh vực đời sống hội số lớp 12 Cụ thể, năm học 2011 - 2 012 chọn lớp 12A5 lớp 12A7 (hai ... TRẠNG CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC MÔN GDCD NGÀY NAY CHƯƠNG 3: KHAI THÁC HÌNH ẢNH TRỰC QUAN VÀO GIẢNG DẠY BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỖNG XÃ HỘI – TIẾT 3: QUYỀN BÌNH...
 • 24
 • 324
 • 0

Tiết 3: Bài 4: TRÙNG ROI

Tiết 3: Bài 4: TRÙNG ROI
... nhân 1- Trùng roi xanh tiến phía ánh sáng nhờ : Diệp lục √ Roi điểm mắt 2- Trùng roi xanh giống tế bào thực vật chỗ : √ Có diệp lục Có roi √ Có thành xenlulôzơ Có điểm mắt II TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI  ... Cấu tạo thể trùng roi xanh Đáp án : 2-a, 4-b, 1-c, 5-d, 7-e, 3-g, 6-h  Cấu tạo trùng roi gồm: - Nhân - Chất nguyên sinh ( chứa hạt diệp lục) - Các hạt dự trữ - Điểm mắt ( giúp trùng roi nhận biết ... với quan sát tranh thực lệnh  Bằng cụm từ : tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào, em điền vào câu nhận xét sau tập đoàn trùng roi : (1) trùng roi (2) tế bào Tập đoàn dù có nhiều (3) đơn bào...
 • 16
 • 852
 • 0

tiet 3 bai 4 cong nghe 9

tiet 3 bai 4 cong nghe 9
... pin vo ng h Pin tiu Cc dng (+) 10 100 K K 10 Cỏc giỏ tr o cn la chn O iN TR CH í ỏp ỏn: ỏp ỏn 4V 230 V ? Hóy c cỏc kt qu o in ỏp sau TểM LI Cỏch s dng ng h nng: Bt cụng tc xoay v phn i lng cn ... VN NNG ng h nng l thit b o cú cu to phc tp, quỏ trỡnh s dng trỏnh va chm mnh s lm hng c cu o, lm cong kim NGUYấN TC S DNG NG H VN NNG Khi o cng dũng in, in ỏp (HT) nu cha bit giỏ tr cn o l bao...
 • 20
 • 148
 • 0

Thực hành tổng hợp ( tiết 3 ) lớp 4

Thực hành tổng hợp ( tiết 3 ) lớp 4
... Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 20 13 Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 20 13 Bài thực hành: Em sử dụng công cụ học vẽ hình nhà em theo mẫu sau: Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 20 13 Hướng dẫn : Bước ... tư, ngày 30 tháng 10 năm 20 13 Bước : Vẽ nhà Sử dụng công cụ : -Vẽ hình chữ nhật -Vẽ đường thẳng - Vẽ hình tròn Chú ý : trang trí phần cỏ ta sử dụng công cụ vẽ đường thẳng Thứ tư, ngày 30 tháng ... Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 20 13 Bước : Vẽ mặt trời Ông mặt trời hình tròn nên ta sử dụng công cụ vẽ hình ê-líp v vẽ đường thẳng Thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 20 13 Sử dụng công cụ : - Vẽ hình vuông,...
 • 9
 • 168
 • 0

SKKN Khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy tiết 3 – bài 4 Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội môn GDCD lớp 12

SKKN Khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy tiết 3 – bài 4 Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội môn GDCD lớp 12
... pháp giảng dạy làm đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 3: KHAI THÁC HÌNH ẢNH TRỰC QUAN VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỖNG XÃ HỘI TIẾT 3: QUYỀN BÌNH ... pháp khai thác hình ảnh trực quan vận dụng vào giảng dạy tiết Bài 4: Quyền bình đẳng công dân số lĩnh vực đời sống hội số lớp 12 Cụ thể, năm học 2011 - 2 012 chọn lớp 12A5 lớp 12A7 (hai lớp có ... đẳng lao động? Là học sinh em cần phải làm để góp phần thực tốt quyền bình đẳng công dân lao động? 3. 3 .3 .Giảng mới: BÀI 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI...
 • 29
 • 512
 • 1

Xem thêm