áp dụng và phát triển một số nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng mới đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế theo định hướng XHCN

Bài tập bài giải một số nghiệp vụ kế toán ngân hàng

Bài tập và bài giải một số nghiệp vụ kế toán ngân hàng
... Tại ngân hàng B nhận báo có ngân hàng A thơng qua ngân hàng Nhà nước tiến hành báo có vào tài khoản khách hàng Nợ 1113.NHB: 200.000.000đ Có 4211 KHZ: 200.000.000đ Nghiệp vụ Nhận báo có NHNN số ... lệnh chuyển, Hội sở hạch tốn sau: Ngân hàng A B có mở tài khoản ngân hàng Nhà nước Tại ngân hàng A thực lệnh chuyển tiền cho ngân hàng B thơng qua tài khoản mở ngân hàng Nhà nước Nợ 454: 200.000.000đ ... khách hàng mang sổ tiết kiệm đến để tất tốn b) Ngày 20/9/2007, khách hàng đến rút trước hạn, ngân hàng trả lãi với lãi suất 0.2% tháng Bài làm - Số tiền khách hàng thực tế gửi vào ngân hàng là:...
 • 20
 • 122
 • 0

XÂY DỰNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
... mực quốc tế Các số tài Phân tích tài kỹ thuật phân tích quan trọng phân tích BCTC Phân tích tỷ số tài liên quan đến việc xác định sử dụng tỷ số tài công ty Có nhiều loại tỷ số tài khác Website: ... vào mục tiêu phân tích, tỷ số tài chia thành: tỷ số khoản, tỷ số nợ, tỷ số khả hoàn trả lãi vay, tỷ số hiệu hoạt động, tỷ số khả sinh lời tỷ số tăng trưởng 2.1 Chỉ số khoản Tỷ số khoản tỷ số lường ... ngành ngân hàng ROA, ROE, EPS, P/E; qua muốn so sánh khả sinh lời, tốc độ tăng trưởng, rủi ro ngành ngân hàng với ngành khác.Vì vậy, em chọn đề tài: Xây dựng phân tích số số tài ngành ngân hàng...
 • 67
 • 255
 • 0

Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học tại trường đại học hòa bình

Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường đại học hòa bình
... CHƯƠNG THỰC TRẠNG TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH 38 2.1 Khái quát trường Đại học Hòa Bình 38 2.1.1 ... ĐNGV nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giai đoạn 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH 2.1 ... đội ngũ giảng viên công tác phát triển ĐNGV trường Đại học Hòa Bình Chương 3: Các biện pháp phát triển ĐNGV trường Đại học Hòa Bình giai đoạn nay .đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghiên...
 • 104
 • 166
 • 0

Bài giảng môn học nguyên lý kế toán chương 5 hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế cơ bản trong doanh nghiệp sản xuất

Bài giảng môn học nguyên lý kế toán  chương 5 hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế cơ bản trong doanh nghiệp sản xuất
... kế toán: a Sổ kế toán  Báo cáo kế toán  Chứng từ kế toán b Chứng từ  Sổ kế toán  Báo cáo kế toán c Sổ kế toán  Chứng từ kế toán  Báo cáo kế toán d Cả trường hợp có khả xảy Theo chế độ kế ... lại kỳ kế toán Cuối kỳ, kế toán xác định kết kinh doanh kỳ từ việc tổng hợp kết kinh doanh hoạt động SX kinh doanh kết kinh doanh hoạt động khác Lợi nhuận thước đo kết hoạt động kinh doanh DN ... phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 15 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ: a Giá thực tế NVL xuất kho dùng cho phận: Trực tiếp sản xuất sản phẩm 450 ; Quản phân xưởng sản xuất 20; Bán hàng 10; Quản lý...
 • 45
 • 235
 • 0

Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học tại trường đại học hòa bình

Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường đại học hòa bình
... TRẠNG TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát trƣờng Đại học Hòa Bình ... giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu khoa học trường Đại học Hòa Bình làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận, ... giảng viên Chƣơng 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên công tác phát triển ĐNGV trƣờng Đại học Hòa Bình Chƣơng 3: Các biện pháp phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lƣợng đào tạo nghiên cứu khoa...
 • 12
 • 26
 • 0

Luận văn thạc sỹ: Một số giải pháp về đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Định Quán- tỉnh Đồng Nai

Luận văn thạc sỹ: Một số giải pháp về đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện Định Quán- tỉnh Đồng Nai
... cu kinh t tt yu s dn n nhng bin i kinh t v xó hi theo hng CNH, HH ca c cu cỏc vựng kinh t, cỏc thnh phn kinh t, cỏc lc lng lao ng xó hi, c cu kinh t i ni, c cu kinh t i ngoi Chuyn dch c cu kinh ... xut kinh doanh Trờn c s ch s hu v mt t liu sn xut, cỏc thnh phn kinh t c bn nc ta hin bao gm: Kinh t Nh nc, l thnh phn kinh t nm gi nhng ngnh, lnh vc then cht nn kinh t nh kt cu h tng kinh ... cu kinh t din theo quy lut ng khỏch quan, phự hp vi c ch kinh t vi tớnh cỏch l c ch hnh h thng Khụng ch cú cỏc nn kinh t lc hu, kộm phỏt trin mi cú s iu chnh c cu kinh t Ngy nay, chớnh cỏc nn kinh...
 • 118
 • 137
 • 0

áp dụng nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao việc học kỹ thuật ném bóng xa của hs khối lớp 9

áp dụng và nghiên cứu một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao việc học kỹ thuật ném bóng xa của hs khối lớp 9
... nghiên cứu kỹ thuật ném bóng đưa hệ thống số tập bổ trợ nhằm nâng cao thể lực cho em Sáng kiến có nội dung sau: " ÁP DỤNG VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO VIỆC HỌC KỸ THUẬT NÉM ... phải áp dụng nghiên cứu hiệu tập bổ trợ việc giảng dạy kỹ thuật ném bóng xa cho em HS khối đối tượng khác + Với mục đích nâng cao hiệu thành tích ném bóng xa cho em HS, cần thiết phải áp dụng ... CAO VIỆC HỌC KỸ THUẬT NÉM BÓNG XA CỦA HS KHỐI LỚP TRƯỜNG THCS " II - Mục đích nghiên cứu - Nhằm nâng cao hiệu việc học tập kỹ thuật ném bóng xa học sinh -Tạo cho HS kỹ rèn luyện cánh tay, bả...
 • 22
 • 614
 • 4

Đánh giá bước đầu hiện trạng đề xuất một số giải pháp kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam

Đánh giá bước đầu hiện trạng và đề xuất một số giải pháp kinh tế thị trường phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu ở Việt Nam
... nước sản xuất, xuất chuối để huy động nguồn vốn đầu tư cho vùng chuối tiêu xuất b Nhóm giải pháp thị trường + Xây dựng mối liên kết sản xuất tiêu thụ Một thực tế diễn ra, Việt Nam nhập chuối ... quy hoạch, tổ chức sản xuất chuối theo tiêu chuẩn GAP nhiệm vụ hàng đầu cho phát triển sản xuất chuối tiêu xuất khẩu; bên cạnh không ý đến yếu tố đảm bảo cho sản xuất chuối tiêu xuất bền vững hỗ ... thu nhập người sản xuất; - Làm cho thương hiệu chuối Việt Nam nhanh nâng lên thị trường quốc tế - Góp phần giải vấn đề vốn, nguyên liệu đầu vào, chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất chuối IV KẾT LUẬN...
 • 6
 • 640
 • 5

nghiên cứu hệ thống bảo vệ chống mất điện trên diện rộng, áp dụng đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế sự cố mất điện trên lưới điện thành phố vĩnh yên – tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu hệ thống bảo vệ chống mất điện trên diện rộng, áp dụng và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế sự cố mất điện trên lưới điện thành phố vĩnh yên – tỉnh vĩnh phúc
... xuất số giải pháp nhằm ngăn chặn giảm thiểu cố điện lưới điện TP Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc Cấu trúc luận văn Tên đề tài Nghiên cứu hệ thống bảo vệ chống điện diện rộng, áp dụng đề xuất số giải pháp ... 81 ÁP DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NGĂN CHẶN VÀ GIẢM THIỂU SỰ CỐ MẤT ĐIỆN TRÊN DIỆN RỘNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ VĨNH YÊN TỈNH VĨNH PHÚC 81 4.1 Tổng quan hệ thống truyền tải điện ... VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - TRẦN VĂN THIỆN NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BẢO VỆ CHỐNG MẤT ĐIỆN TRÊN DIỆN RỘNG, ÁP DỤNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ...
 • 125
 • 121
 • 0

quan điểm toàn diện về việc xây dung phát triển nền kinh tế theo định hướng xã hội chư nghĩa ở nước ta hiện nay

quan điểm toàn diện về việc xây dung và phát triển nền kinh tế theo định hướng xã hội chư nghĩa ở nước ta hiện nay
... 13 Quan điểm toàn diện việc xây dựng phát triển kinh tế thị trờng định hớng chủ nghĩa hội thời kì A Lời mở đầu B Nội dung: < I.>Lý luận chung quan điểm toàn diện với việc phát triển kinh tế ... triển kinh tế thị trờng nớc ta 1.1.Cơ sở khách quan Việc xây dung phát triển kinh tế thị trờng nớc ta theo định hớng hội chủ nghĩa việc làm tất yếu,mang xu hớng thời đại mà sở khách quan tồn phát ... phần.Bởi lẽ chế độ hội có sở kinh tế tơng ứng với nó ,kinh tế nhà nớc kinh tế tập thể tạo nên tảng cho chế độ hội mới -xã hội ch nghĩa nớc ta 3.Trong kinh tế thị trờng định hớng hội ch nghĩa, thực...
 • 15
 • 195
 • 0

Tìm hiểu phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 10 potx

Tìm hiểu phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 10 potx
... phẩm PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP I Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Cuối kỳ, kế toán ... sản xuất, kinh doanh dỡ dang đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Số dư bên Nợ: Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang cuối kỳ p PHƯƠNG PHÁP VẬN ... xuất, kinh doanh dỡ dang II Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Cuối kỳ kế toán, vào kết kiểm kê thực tế xác định trị giá thực tế chi phí sản xuất, kinh...
 • 10
 • 157
 • 0

Tìm hiểu phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 9 potx

Tìm hiểu phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 9 potx
... cấp phải hạch toán chuyển công cụ, dụng cụ tài khoản cấp PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai ... công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hạch toán hàng tồn kho Ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp ... tắc hạch toán Kết cấu nội dung phản ảnh Phương pháp vận dụng tài khoản (Công nghiệp, Nông nghiệp, Kinh doanh dịch vụ, Xây lắp) Tài khoản dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho...
 • 10
 • 190
 • 0

Tìm hiểu phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 8 pptx

Tìm hiểu phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 8 pptx
... xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT dùng cho hoạt động nghiệp, dự án (kế toán ... liệu, vật liệu lại phải tính vào giá vốn hàng bán) Có TK 1 38 - Phải thu khác (1 381 - Tài sản thiếu chờ xử lý) II Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ Đầu ... vật liệu từ nơi mua kho doanh nghiệp, trường hợp nguyên liệu, vật liệu mua dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ...
 • 10
 • 135
 • 0

Tìm hiểu phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 7 potx

Tìm hiểu phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 7 potx
... hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH ... kho”: - Phương pháp giá đích danh; - Phương pháp bình quân gia quyền sau lần nhập cuối kỳ; - Phương pháp nhập trước, xuất trước; - Phương pháp nhập sau, xuất trước Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp ... Một số nguyên tắc hạch toán Kết cấu nội dung phản ánh Phương pháp hạch toán kế toán Tài khoản dùng để phản ánh trị giá có tình hình biến động tăng, giảm loại nguyên liệu, vật liệu kho doanh nghiệp...
 • 10
 • 164
 • 0

Tìm hiểu phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 6 pot

Tìm hiểu phương pháp hạch toán và một số nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu phần 6 pot
... doanh nghiệp hạch toán hàng hoá tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ) Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hoá, vật tư mua đường (Chưa nhập kho đơn vị) PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ ... cầm cố giá trị tài sản số tiền ký quỹ, ký cược ngắn hạn PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU Dùng tiền mặt, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tiền gửi Ngân hàng để ký cược, ... NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU I Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Cuối kỳ kế toán, vào hoá đơn mua hàng loại hàng chưa nhập kho dùng vào hoạt động...
 • 10
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinhkế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinhphương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinhkế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếuhạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 66phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếutrong tháng có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh sautrong tháng có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến quá trình mua hàng như sautrong tháng có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm h như sautrong tháng có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ sản phẩm như sautrong tháng có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sauphương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếumột số nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại công tymột số nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh tại công typhương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếuNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiTuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình