Bài giảng tính từ (tiếp theo) LTVC lớp 4 3

Ứng dụng phần mềm violet vào xây dựng bài giảng điện tử môn địa lý lớp 4

Ứng dụng phần mềm violet vào xây dựng bài giảng điện tử môn địa lý lớp 4
... 4 mạnh dạn tìm hiểu vấn đề Ứng dụng phần mềm Violet vào xây dựng giảng điện tử môn Địa lớp 4 Mục đích nghiên cứu đề tài Ứng dụng phần mềm Violet xây dựng giảng điện tử nhằm góp phần ... tài Phần Mở đầu Phần Nội dung Chương Cơ sở luận thực tiễn việc xây dựng giảng điện tử môn Địa lớp phần mềm Violet Chương Ứng dụng phần mềm Violet xây dựng giảng điện tử môn Địa lớp Tiểu ... chung, ứng dụng phần mềm Violet xây dựng giảng điện tử môn Địa lớp nói riêng - Tìm hiểu quy trình xây dựng giảng điện tử số phần mềm thông dụng (trong có phần mềm Violet) - Áp dụng quy trình xây...
 • 87
 • 352
 • 0

bài giảng điện tử thành phố huế lớp 4

bài giảng điện tử thành phố huế lớp 4
... 33:: Huế Huế là thành thành phố phố du du lịch lịch nổi tiếng tiếng vì: vì: A A Huế Huế có có nhiều nhiều cảnh cảnh đẹp đẹp B B Huế Huế có có rất nhiều nhiều món ăn ăn đặc đặc sản sản C C Huế Huế ... 11 Huế Huế đđưược ợc gọi gọi là cố cố đô đô Huế Huế vì: vì: A A Huế Huế có có nhiều nhiều công công trình trình kiến kiến trúc trúc cổ cổ B B Huế Huế có có nhiều nhiều cảnh cảnh đẹp đẹp C C Huế ... nghe ca Huế Nghe nhã nhạc cung đình Huế Một số hình ảnh festival Huế Thứ ba ngày 14 tháng năm 2015 Địa lí: Ghi nhớ - Thành phố Huế xây dựng cách 40 0 năm, kinh đô nước ta thời nhà Nguyễn - Huế có...
 • 31
 • 431
 • 0

LTVC Tính từ (tiếp theo)

LTVC Tính từ (tiếp theo)
... điểm, tính chất :: đặc điểm, tính chất Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho Thêm từ rất, q, lắm,… vào trước sau Thêm từ rất, q, lắm,… vào trước sau tính từ tính từ ... mức độ đặc điểm, tính chất sau : 1.Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho 2.Thêm từ rất, q, lắm, … vào trước sau tính từ 3.Tạo phép so sánh 1 Tìm từ ngữ biểu thị mức độ đặc điểm, tính chất (được ... trung bình mức độ thấp mức độ cao tính từ tím từ láy tim tím từ ghép tím thẫm Mức độ đặc điểm tờ giấy thể cách tạo từ ghép (tím thẫm) từ láy (tim tím) từ tính từ (tím) cho Trong câu đây, ý nghóa...
 • 16
 • 1,102
 • 2

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TÍNH TỪ (tiếp theo) docx

Tiếng Việt lớp 4 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TÍNH TỪ (tiếp theo) docx
... tạo từ ghép: trắng -Lắng nghe tinh, từ láy: trăng trắng, từ tính từ trắng cho ban đầu Bài 2: -Gọi HS đọc yêu cầu nội dung -1 HS đọc thành tiếng -Yêu cầu HS trao đổi, thảo luận trả lời câu - HS ... trắng hơn, trắng -Kết luận: Có cách thể mức độ đặc -Lắng nghe điểm, tính chất +Tạo từ ghép từ láy với tính từ cho +thêm từ : rất, ,lắm, vào trước sau tính từ +Tạo phép so sánh -Hỏi: +Có cách thể ... trả lời câu hỏi -Gọi HS phát biểu, nhận xét đến có câu trả -Trả lời: ý nghĩa mức độ thể lời cách: +Thêm từ vào trước tính từ trắng = trắng +Tạo phép so sánh cách ghép từ hơn, với tính từ trắng...
 • 7
 • 3,203
 • 11

sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực

sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Ngọc Hà SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy ... tài: “SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE T PRESENTER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC” Giáo viên vừa có thề phát huy kỹ sử dụng T Powerpoint sẵn có, vừa học thêm ... (2011) Sử dụng phần mềm lecture maker thiết kế giảng điện tử lớp 10 ban theo hướng dạy học tích cực Luận văn thạc sĩ, trường ĐHSP TP HCM • Nguyễn Thị Anh Phương (2 012) Thiết kế giảng điện tử phần...
 • 170
 • 215
 • 0

thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 11 nâng cao theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học

thiết kế hệ thống bài giảng điện tử môn hóa học lớp 11 nâng cao theo hướng tích hợp các phần mềm dạy học
... THỐNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 37 2.1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 37 2.1.1 ... dựng hệ thống BGĐT có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT dạy học môn hóa học, thực đề tài: “THIẾT KẾ HỆ THỐNG BGĐT MÔN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC” ... GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC 2.1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN CỦA BGĐT HÓA HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TÍCH HỢP CÁC PHẦN MỀM DẠY HỌC [22] Hệ thống tiêu chuẩn BGĐT...
 • 110
 • 236
 • 0

bài giảng môn tự nhiên xã hội lớp 2 theo phương pháp bàn tay nặn bột bài mặt trăng và các vì sao

bài giảng môn tự nhiên xã hội lớp 2 theo phương pháp bàn tay nặn bột bài mặt trăng và các vì sao
... tháng 12 năm 20 12 Tự nhiên- hội: Mặt Trăng Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 20 12 Tự nhiên- hội: Mặt Trăng Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 20 12 Tự nhiên- hội: Mặt Trăng Mặt Trăng tròn, giống “quả ... cũ Mặt mọc phương phương nào?lúc nào? HằngTrời ngày, Mặt Trời mọcnào, vàolặn lúcởnào, lặn vào Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 20 12 Tự nhiên- hội: Mặt Trăng Thứ sáu, ngày 28 tháng 12 năm 20 12 Tự ... “quả bóng lớn” xa Trái Đất Mặt Trăng tỏa sáng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời Ánh sáng phát từ Mặt Trăng ánh sáng phản chiếu Trái Đất Các “ bóng lửa ” khổng lồ giống Mặt Trời, phát khí nóng chiếu...
 • 10
 • 514
 • 1

Sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực

Sử dụng phần mềm adobe presenter thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử môn hóa học lớp 12 theo hướng dạy học tích cực
... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Trần Ngọc Hà SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Chuyên ngành: Lí luận phương pháp dạy ... tài: “SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE T PRESENTER THIẾT KẾ HỒ SƠ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC” Giáo viên vừa có thề phát huy kỹ sử dụng T Powerpoint sẵn có, vừa học thêm ... (2011) Sử dụng phần mềm lecture maker thiết kế giảng điện tử lớp 10 ban theo hướng dạy học tích cực Luận văn thạc sĩ, trường ĐHSP TP HCM • Nguyễn Thị Anh Phương (2 012) Thiết kế giảng điện tử phần...
 • 20
 • 103
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp sâu bọ docx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp sâu bọ docx
... 1 .Bài vừa học: -Học trả lời câu sgk/trang88 + Đầu:1 đôi râu đầu, đôi mắt kép, mắt đơn, - Đọc muc”Em có biết quamiệng (môi trên,môi dưới,hàm trên, hàm dưới,1 đôi râu miệng, đôi tua môi) 2 .Bài học: ... 2 .Bài học: + Ngực: đôi chân, đôi cánh Đa dạng đặc điểm chung lớp sâu bọ + Bụng gồm nhiều đốt đốt có đôi lỗ thở -Tìm hiểu lối sống, tập tính bọ ngựa, - Di chuyển: Bò, nhảy, bay ve sầu, mọt hại gỗ, ... giác đôi chân bò Phần bụng Di chuyển lưới Phía trước đôi khe hở Hô hấp Ở lỗ sinh dục Sinh sản Phía sau núm tuyến tơ Sinh tơ nhện Châu chấu sống đâu? I>Cấu tạo di chuyển - Cơ thể gồm có phần +...
 • 17
 • 606
 • 3

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp bò sát pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp bò sát pot
... 230 triu khongthụng-tin mc 1) SGK, cho bit t tiờn ca nm sỏt c hỡnh thnh bũ vo thi gian no? Quan sát, đọc thích hình 40.2, nêu đặc điểm khủng long cá, khủng long cánh khủng long bạo chúa thích ... in vo bng sau: STT Gi ý Mụi trng sng Vy, da C V trớ mng nh C quan di chuyn H hụ hp H tun hon H sinh dc Trng 10 S th tinh 11 Nhit c th c im cn Da khụ cú vy sng Di Nm hc tai Chi yu cú vut sc...
 • 32
 • 577
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p2 pps

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p2 pps
... bạn lớp hàm thành phần lớp khác 6/20 Hàm bạn lớp bạn (tiếp) Khái niệm lớp bạn:  Lớp A lớp bạn lớp B B có chứa khai báo: friend class A; Vậy: Nếu A lớp bạn B hàm thành phần A trở thành hàm bạn ... ([ds tham số]): (đối số) , (đối số) … { //thân hàm khởi tạo } 15/20 Thành phần b Phương thức Khái niệm:  hàm thành phần lớp khả thay đổi thành phần dl đối tượng Ví dụ: Với lớp ... ::(tham số) const { //thân hàm } 16/20 Thành phần đối tượng Khái niệm:  thành phần liệu lớp có kiểu lớp khác Khai báo: Ví dụ: thành phần ns lớp...
 • 19
 • 373
 • 0

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p1 doc

Bài giảng điện tử môn tin học: Lớp và Đối tượng_p1 doc
... toán tử Không làm thay đổi độ ưu tiên toán tử Với toán tử ngôi: toán tử bên trái ẩn toán tử bên phải đối số Do đó: số tham số số toán hạng - 23/20 Nạp chồng toán tử (tiếp) Cách gọi hàm toán tử: ... Định nghĩa lớp: ::operator ([ds tham số]) { //thân hàm } 21/20 Nạp chồng toán tử (tiếp) Ví dụ: Nạp chồng toán tử +, * lớp phân số Nạp chồng toán tử + vector ... Xây dựng lớp đối tượng a Khai báo class { [quyền truy xuất:] //khai báo thành phần liệu lớp [quyền truy xuất:] //khai báo thành phần hàm lớp }; 3/20 a Khai báo Trong đó: : ...
 • 32
 • 346
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp 2 lá mầm và một lá mầm pptx

Bài giảng điện tử môn sinh học: Lớp 2 lá mầm và một lá mầm pptx
... Cọc Gỗ Hình mạng X ? Sắp xếp sâu vào lớp Hai mầm, Một mầm cho phù hợp Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Lớp mầm Đọc kết luận cuối bài, trả lời câu hỏi 1 ,2. tr.139 Học bài, làm bập Đọc mục “Em có biết” ... Hai mầm, thân đa dạng -Cây Một mầm: Có rễ chùm, gân hình song song, hình cung, hoa thường có cánh, phơi hạt có Một mầm, thân cỏ, thân cột Đặc điểm chủ yếu để phân biệt lớp Hai mầm lớp Một mầm ... số mầm phơi; ngồi vài dấu hiệu phân biệt khác kiểu rễ, kiểu gân lá, số cánh hoa, dạng thân… ? Em quan sát mang đến lớp điền vào bảng Stt Cây Dạng Dạng rễ thân Kiểu gân Thuộc lớp Một mầm Hai mầm...
 • 20
 • 576
 • 0

bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 5

bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 5
... 2010 Lịch sử Quyết chí tìm đường cứu nước Hoạt động 3: Làm việc lớp Nguyễn Tất Thành lường trước khó khăn nước ? Đi thật có điều mạo hiểm, lúc ốm đau Thứ hai ngày tháng 10 năm 2010 Lịch sử Quyết ... tháng năm 2011 Lịch sử Quyết chí tìm đường cứu nước Cụ Nguyễn Sinh Sắc Bà Nguyễn Thị Thanh Cụ Hồng Thị Loan Ơng Nguyễn Sinh Khiêm Quê nội Bác Hồ Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2009 Lịch sử Quê ngoại ... năm 2010 Lịch sử Quyết chí tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành bến cảng ? Vào ngày tháng năm ? BÕN c¶ng nhµ rång ®Çu thÕ kØ XX BÕn c¶ng nhµ rång ngµy Thứ hai ngày tháng 10 năm 2010 Lịch sử Quyết...
 • 32
 • 1,288
 • 0

Bài giảng điện tử: Quãng đường Toán lớp 5

Bài giảng điện tử: Quãng đường Toán lớp 5
... giải Đổi 15 phút = 0, 25 Quãng đờng xe đạp đợc là: 12,6 x 0, 25 = 3, 15 (km) Đáp số: 3, 15 km Bài giải Quãng đờng ca nô đợc Đáp số : 170 km Bài toán2 Thứ ngy 16 tháng nm 2010 Bài Bài giải Đổi 15 phút ... tính quãng đờng ta lấy thời gian chia cho vận tốc Toán Quãng đờng Bài toán1 Bài giải Quóng ng ụ tụ i c gi l: 42 ,5 x = 170 (km) Bài là: 15, 2 x = 45, 6 (km) Đáp số: 45, 6km * Công thức: S = v x t Bài ... 2010 Toán Một đà điểu cần chạy đợc 52 50m phút Tính vận tốc chạy đà điểu Bài giải: Vận tốc chạy đà điểu là: 52 50 : = 1 050 (m/phút) Đáp số: 1 050 m/phút Quãng đ ờng Thứ ngy 16 tháng nm 2010 Toán Quãng...
 • 18
 • 523
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử môn địa lý lớp 4bài giảng điện tử môn tiếng việt lớp 4bài giảng điện tử môn khoa học lớp 4bài giảng điện tử tre việt nam lớp 4bài giảng điện tử môn mỹ thuật lớp 4bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 4bài giảng điện tử môn kỹ thuật lớp 4bài giảng điện tử môn đạo đức lớp 4bài giảng điện tử môn tin học lớp 4bài giảng điện tử môn tiếng anh lớp 4bài giảng điện tử môn kĩ thuật lớp 4bai giang dien tu mon tieng anh lop 4 moibài giảng điện tử môn thể dục lớp 4bài giảng điện tử dấu gạch ngang lớp 4bài giảng điện tử môn tập đọc lớp 4Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây