Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su

Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử nước thải chế mủ cao su

Nghiên cứu quá trình tạo bùn hạt trong hệ thống UASB nhằm xử lý nước thải sơ chế mủ cao su
... dạng hạt cần thiết để nâng cao hiệu xử hệ thống UASB hướng tới ứng dụng xử nước thải chế mủ cao su thiên nhiên Vì đề tài luận án: "Nghiên cứu trình tạo hạt bùn hệ thống UASB nhằm xử nước ... sinh vật trình hình thành bùn hạt nhằm tìm vai trò chúng hình thành bùn hạt xử nước thải chế mủ cao su thiên nhiên - Thử nghiệm xử nước thải chế mủ cao su hệ thống UASB bùn hạt kỵ khí ... UASB nhằm xử nước thải chế mủ cao su" thực với mục tiêu sau: - Nghiên cứu trình tạo bùn hạt kỵ khí hệ thống UASB nhằm nâng cao lực hệ thống xử nước thải chế mủ cao su thiên nhiên; -...
 • 133
 • 228
 • 0

tính toán - mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp trong hệ thống cung cấp BIOGAS cho động cơ RV 152-2

tính toán - mô phỏng quá trình tạo hỗn hợp trong hệ thống cung cấp BIOGAS cho động cơ RV 152-2
... để trình cung cấp Biogas hoàn thiện hơn, hỗn hợp hòa khí Biogas không khí đồng n Hình Sơ đồ hệ thống cung cấp Biogas cho động 1- Van cấp Biogas 2- Bình chứa 3- Van tiết lưu 4- Bộ điều tốc 5- Họng ... thiết kế cho hệ thống cung cấp Biogas động RV 12 5-2 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Http:/ /Biogas. vn/index [2] Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Văn Anh, Hệ thống cung cấp Biogas cho động ... lượng Biogas cần thiết, đường kính đường ống cấp Biogas vào họng d0 = (mm) Sau tính toán hòa trộn nghiên cứu lại số hình hỗn hợp, ta đưa phương án cung cấp Biogas sau: Phương án 1: Cung cấp Biogas...
 • 5
 • 364
 • 1

Nghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai hệ thống ISO 9001 2008 tại công ty cổ phần tập đoàn chè tân cương hòa bình

Nghiên cứu quá trình xây dựng, triển khai hệ thống ISO 9001 2008 tại công ty cổ phần tập đoàn chè tân cương hòa bình
... QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHÈ TÂN CƯƠNG HOÀ BÌNH 2.1 Giới thiệu Công ty cổ phần tập đoàn chè Tân cương ... giả nghiên cứu, xây dựng đề tài luận văn: Nghiên cứu trình xây dựng, triển khai hệ thống ISO 9001: 2008 Công ty cổ phẩn tập đoàn chè Tân cương Hoà Bình để đề tài nghiên cứu tác giả triển khai ... công tác sản xuất kinh doanh Công ty mình, việc nghiên cứu xây dựng triển khai HTQLCL công ty Việc nghiên cứu xây dựng triển khai HTQLCL hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn chè Tân cương Hoà Bình...
 • 135
 • 146
 • 0

Thiết kế chế tạo mô hình nghiên cứu hệ thống thiết bị xử nước thải sinh hoạt cho các khu tập thể của trường đại học nha trang

Thiết kế chế tạo mô hình nghiên cứu hệ thống thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt cho các khu tập thể của trường đại học nha trang
... phố Hệ thống đƣợc thiết kế xây dựng theo bể xử tập trung theo khu vực xả nƣớc trọng điểm Trƣờng Thiết kế & chế tạo thiết bị kỹ thuật phù hợp hệ thống Các thiết bị cần thiết gồm: Thiết bị tự ... hành xử nƣớc thải theo 02 cấp * Hệ thống xử cấp một, cổng xả nƣớc thải nhà tập thể tận dụng hệ đƣờng ống dẫn nƣớc thải để làm bể lọc sinh học Hệ thống xử nƣớc thải đƣợc xây dựng theo khu ... trƣờng Cải tạo lại hệ thống nƣớc thải tách riêng khỏi hệ thống xả nƣớc mƣa phù hợp với công nghệ xử yếm khí tuỳ nghi chọn Thiết kế chế tạo thiết bị tự trộn chất xử sinh học vào nƣớc thải van...
 • 94
 • 295
 • 0

BÁO cáo NGHIÊN cứu, THIẾT kế hệ THỐNG tự ĐỘNG xử nước THẢI đổ RA SÔNG PHÚ lộc, THÀNH PHỐ đà NẴNG và CHẾ tạo mô HÌNH

BÁO cáo  NGHIÊN cứu, THIẾT kế hệ THỐNG tự ĐỘNG xử lý nước THẢI đổ RA SÔNG PHÚ lộc, THÀNH PHỐ đà NẴNG và CHẾ tạo mô HÌNH
... dụng vào hệ thống xử nước thải sơng Phú Lộc, thành phố Đà Nẵng Tuy nhiên đề tài hạn chế chỗ chưa xử triệt để nước thải (khi lưu lượng nước qua giếng thu lớn) Mở rộng đề tài: Sử dụng hệ thống ... thập liệu Chế tạo hình Để áp dụng vào thực tế nên cần chế tạo hình để mơ đánh giá tính thực tiễn đề tài Từ kết nghiên cứu thiết kế chế tạo thành cơng mơ hình mơ hoạt động hệ thống Do điều ... Cứ hệ thống hoạt động cách tự động tùy theo thay đổi mực nước giếng thu 2.3 Các thiết bị Các thiết bị hoạt động mơi trường nước nên thiết bị chế tạo vật Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên...
 • 6
 • 90
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử nước thải sản xuất dược phẩm

Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
... liệu than hoạt tính, vật liệu có nguồn gốc aluminosilicat chọn đề tài Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat than hoạt tính biến tính để xử nước thải sản xuất dược phẩm nhằm góp phần vào ... kaolinit, zeolit…Trong nghiên cứu chủ yếu sử dụng zeolit 1.3.2 Ứng dụng than hoạt tính biến tính xử nước thải Đặc điểm quan trọng thú vị than hoạt tính bề mặt biến tính thích hợp để thay đổi đặc ... nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam có hệ thống xử nước thải Nhưng nhìn chung, trạm xử nước thải nhà máy dược phẩm nước có điểm chung dựa sở công nghệ sinh học thông dụng phổ biến xử kỵ...
 • 19
 • 486
 • 0

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mbbr (moving bed biofilm reactor) để xử nước thải sản xuất bia

nghiên cứu ứng dụng công nghệ mbbr (moving bed biofilm reactor) để xử lý nước thải sản xuất bia
... ngành : Công nghệ Môi trƣờng 1- TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:  Lập mô hình nghiên cứu, kế ... đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR( Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nước thải sản xuất bia Chƣơng Mở đầu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cƣ́u , đánh giá hiê ̣u quả x chất hữu ... quan đến hiệu xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp MBBR Nghiên cứu mô hình thực nghiệm công nghệ xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp xử MBBR, gồm có:  Thiết lập mô hình xử phƣơng...
 • 130
 • 638
 • 1

ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MBBR (MOVING BED BIOFILM REACTOR) ĐỂ XỬ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT BIA " doc

ĐỀ TÀI
... ngành : Công nghệ Môi trƣờng 1- TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia 2- NHIỆM VỤ LUẬN VĂN:  Lập mô hình nghiên cứu, kế ... suất hoạt động hệ thống xử nƣớc thải hữu gặp phải nhiều khó khăn Nên đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để xử nƣớc thải sản xuất bia đƣa thêm lựa chọn ... tổng quan tài liệu liên quan đến phƣơng pháp xử nƣớc thải sản xuất bia Thu thập thông tin tổng quan tài liệu liên quan đến hiệu xử nƣớc thải sản xuất bia phƣơng pháp MBBR Nghiên cứu mô hình...
 • 130
 • 522
 • 4

nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử nước thải sản xuất dược phẩm

nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat và than hoạt tính biến tính để xử lý nước thải sản xuất dược phẩm
... aluminosilicat – zeolit, than hoạt tính biến tính xử nước thải 17 1.3.1 Ứng dụng zeolit xử nước thải 17 1.3.2 Ứng dụng than hoạt tính biến tính xử nước thải 26 Chương ... với than hoạt tính thông thường 1.3.2.2 Ứng dụng than hoạt tính biến tính xử nước thải Để tăng hiệu hấp phụ chất ô nhiễm hữu vô nước thải than hoạt tính, nhà khoa học nghiên cứu biến tính ... Nghiên cứu ứng dụng aluminosilicat than hoạt tính biến tính để xử nước thải sản xuất dược phẩm 2.1.2 Nội dung nghiên cứu Khảo sát khả hấp phụ rivanol vật liệu aluminosilicat xốp, zeolit, than...
 • 77
 • 180
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh dùng cho xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng

Nghiên cứu khả năng ứng dụng thực vật thủy sinh dùng cho xử lý nước thải ô nhiễm kim loại nặng
... dung nghiên cứu: 1) Mục tiêu: • Lựa chọn số thực vật thủy sinh sẵn có Việt Nam có khả xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng • Xây dựng mô hình thí nghiệm xử nước thải ô nhiễm kim loại nặng ... sử dụng thực vật thủy sinh lựa chọn 2) Nội dung: • Thu thập tải liệu thực vật thủy sinh khả xử kim loại nặng nước • Lựa chọn loại thực vật thủy sinh sẵn có Việt Nam • Khảo sát mức độ ô nhiễm ... nghiệm sử dụng thực vật thủy sinh xừ nước thải ô nhiễm kim loại nặng Mô hình đơn giản dễ thiết ke qui mô lớn Một sổ kiến nghị: Các kết khảo sát m ức độ ô nhiễm kim loại nặng nước thải cùa thành...
 • 53
 • 498
 • 0

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị tại Hà Nội

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử lý nước thải đô thị tại Hà Nội
... ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR xử nước thải đô thị ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học có màng vi lọc MBR đặt ngập bể phản ứng sinh học để xử nước thải đô thị công nghệ ứng dụng phù hợp nơi có yêu cầu xả thải cao, eo hẹp...
 • 112
 • 806
 • 10

Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus. Có khả năng xử nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam

Nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus. Có khả năng xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam
... tiềm ứng dụng vào quy trình xử nước thải tinh bột, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus sp khả xử nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Quế Cường - Quế ... Nẵng - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus sp khả xử nước thải nhà máy chế biến tinh bột sắn Quế Cường - Quế Sơn - Quảng Nam kết nghiên ... TRƯỜNG LÊ THỊ DŨNG NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS SP CÓ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN QUẾ CƯỜNG – QUẾ SƠN – QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản tài nguyên môi...
 • 60
 • 493
 • 3

nghiên cứu ứng dụng vật liệu có chứa ca(oh)2 để xử nước thải nhà máy chế biến thủy sản

nghiên cứu ứng dụng vật liệu có chứa ca(oh)2 để xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản
... tài Nghiên cứu ứng dụng vật liệu chứa Ca(OH)2 để xử nƣớc thải nhà máy chế biến thủy sản thực Mục tiêu đề tài: Loại bỏ lân khỏi nước vật liệu chứa canxi hidroxit (Ca(OH)2) để ứng dụng ... phosphate vật liệu 22 Bảng 4.3 Các dạng lân trước sau xử vật liệu 34 vii TÓM LƢỢC Đề tài Nghiên cứu ứng dụng vật liệu chứa Ca(OH)2 để xử lân nước thải nhà máy chế thủy sản thực ... (QCVN 40:2011/BTNMT loại A)) để áp dụng cho hệ thống xử nước thải nhà máy chế biến thủy sản Vật liệu thí nghiệm với nước thải nhà máy chế biến thủy sản cho kết xử cao khả hấp phụ tốt (đạt...
 • 48
 • 161
 • 2

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội

Nghiên Cứu Khả Năng Ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học MBR Để Xử Lý Nước Thải Đô Thị Tại Hà Nội
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả ứng dụng công nghệ sinh học MBR để xử nước thải đô thị Nội Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Nghiên cứu khả ứng dụng công ... (AS) MBR 25 1.6 Đặc điểm công nghệ AO - MBR 32 1.7 Ứng dụng MBR xử số loại nước thải Nhật Bản 37 1.8 Một số công trình tiêu biểu áp dụng thành công công nghệ MBR xử nước thải sinh hoạt đô thị ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGÔ THỊ BÍCH LẬP NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBR ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Khoa học...
 • 109
 • 330
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những công trình nghiên cứu ở việt nam về xử lý nước thải ngành chế biến cao sunghiên cứu quá trình hình thành pha trong hệ la1 xsrxcoo3nghiên cứu quá trình lên men hat ca cao và các điều kiện ảnh hưởng đến chất lượng hạt ca caoquá trình tạo bùn hạt tốn nhiều thời gian và khó kiểm soátnghiên cứu bộ biến đổi front end trong hệ thống cung cấp nguồn phân tánnghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống mimo ofdm đa người dùngnghiên cứu ứng dụng bùn đỏ làm vật liệu xúc tác xử lý nước thải bằng phương pháp oxy hóa ướtxét quá trình tạo tiền gửi của hệ thống nhtm như bảng saucác nhân tố tác động trực tiếp đến quá trình m amp a trong hệ thống ngân hàng tmcp việt namphụ lục 1các quá trình tương tác chính trong hệ thống quảnlý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008 của công tycổ phần thông tin băng rộng cuộc sốngnghiên cứu tiền khả thi giải pháp xử lý môi trường xử lý cuối đường ống quot lắp hệ thống hút và xử lý khí thải quotquy trình sơ chế mủ cao sucác phương pháp và quy trình xử lý chất thải tại trạm xử lý nước thải khu chế xuất tân thuậnlập trình điều khiển với s7 200 cho mô hình xử lý nước thảisơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải sơ bộ cho công trình công cộng bệnh việnĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học