Slide môn tiền tệ ngân hàng chương 4 thị trường tài chính

Slide Tiền tệ ngân hàng chương 4 Lạm phát

Slide Tiền tệ ngân hàng chương 4 Lạm phát
... niệm giảm phát, giảm lạm phát Phân loại lạm phát Khái niệm lạm phát Lạm phát phát hành tiền mức cần thiết” Karl Marx (1818 – 1883) Khái niệm lạm phát Lạm phát thừa ứ tiền giấy lưu thông” ... chung lạm phát II Nguyên nhân dẫn đến lạm phát III Tác động lạm phát IV Giải pháp khắc phục lạm phát I Khái quát chung lạm phát Nội Khái niệm lạm phát dung Đặc trưng lạm phát Khái niệm giảm phát, ... tư không KT  thiếu hụt hàng hóa đổi  khan hàng hóa II Nguyên nhân dẫn đến lạm phát Nội dung Lạm phát cầu kéo Lạm phát chi phí đẩy (lạm phát cung) Lạm phát cầu kéo Lạm phát cầu kéo xuất tổng...
 • 28
 • 725
 • 0

Bài giảng tiền tệ ngân hàng chương 4

Bài giảng tiền tệ ngân hàng chương 4
... 5/11/2016 I Chức NHTM Trung gian tài Tạo tiền Dịch vụ ngân hàng 5/11/2016 II Phân loại NHTM Phân loại NHTM Dựa vào hình thức sở hữu NHTM Nhà nước ... 5/11/2016 III Hoạt động NHTM Huy động vốn Tín dụng Dịch vụ toán Ngân quỹ Hoạt động khác 5/11/2016 Huy động vốn Nhận tiền gửi Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu giấy tờ có giá khác Vay vốn từ tổ chức ... Chiết khấu Cho thuê tài 5/11/2016 Dịch vụ toán Thanh toán khách hàng Thanh toán quốc tế Ngân quỹ Thu hộ Chi hộ Kiểm đếm hộ Thu đổi ngoại tệ 5/11/2016 Hoạt động khác Đầu tư Kinh doanh chứng khoán Kinh...
 • 8
 • 436
 • 0

Tài liệu Chương 4: Thị trường tài chính docx

Tài liệu Chương 4: Thị trường tài chính docx
... thiệu chương Tài liệu tham khảo Cấu trúc chương detail Tổng quan thị trường tài Phân loại thị trường tài Các chủ thể tham gia thị trường tài Các công cụ thị trường tài I Tổng quan thị trường tài ... gia thị trường vốn detail detail IV Các công cụ thị trường tài Các công cụ thị trường tiền tệ Các công cụ thị trường vốn detail detail Hết chương IV Thuật ngữ cần ý Thị trường tiền tệ Thị trường ... trường tài Sự hình thành thị trường tài a Sự cần thiết khách quan thị trường tài b Định nghĩa thị trường tài detail Vai trò thị trường tài a Là kênh dẫn vốn có hiệu b Tạo môi trường sinh lợi cho chủ...
 • 8
 • 225
 • 1

Bài giảng thị trường tài chính chương 4 thị trường tài chính

Bài giảng thị trường tài chính chương 4  thị trường tài chính
... cấu chương – I Tổng quan thị trường tài – II Phân loại thị trường tài – III Tổng quan thị trường tiền tệ – IV Tổng quan thị trường vốn 14/ 04/ 20 14 Tài tiền tệ- Chương 2 I Tổng quan thị trường tài ... điểm lãi suất 14/ 04/ 20 14 Tài tiền tệ- Chương 29 IV Tổng quan thị trường vốn Các chủ thể thị trường vốn Các công cụ thị trường vốn 14/ 04/ 20 14 Tài tiền tệ- Chương 30 Các chủ thể thị trường vốn - ... hai loại thị trường tiền tệ chủ yếu: Thị trường tiền tệ mở thị trường liên ngân hàng • Thị trường tiền tệ có tính lỏng cao 14/ 04/ 20 14 Tài tiền tệ- Chương 13 b Thị trường vốn • Là thị trường mua...
 • 47
 • 685
 • 0

Chương 4: Thị trường tài chính ppt

Chương 4: Thị trường tài chính ppt
... Tổng quan thị trường tài Sự hình thành thị trường tài a Sự cần thiết khách quan thị trường tài b Định nghĩa thị trường tài detail Vai trò thị trường tài a Là kênh dẫn vốn có hiệu b Tạo môi trường ... Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo Cấu trúc chương detail Tổng quan thị trường tài Phân loại thị trường tài Các chủ thể tham gia thị trường tài Các công cụ thị trường tài http://digiworldhanoi.vn ... thể tham gia thị trường tiền tệ Chủ thể tham gia thị trường vốn detail detail http://digiworldhanoi.vn IV Các công cụ thị trường tài Các công cụ thị trường tiền tệ Các công cụ thị trường vốn detail...
 • 8
 • 210
 • 2

Tập bài giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng - Tìm hiểu các chức năng tiền tệ - 4 pot

Tập bài giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng - Tìm hiểu các chức năng tiền tệ - 4 pot
... 0,2)5 - 1] = 10 ,41 triệu đồng Vậy số lãi mà Bà B nhận sau năm 10 ,41 triệu đồng http://www.ebook.edu.vn -5 1- Khoa Tài – Ngân hàng Tập giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng Chương 4: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC ... sử dụng vay Đến ngân hàng bắt đầu tham gia vào trình cung ứng tiền 1.2 Giai đoạn từ kỷ V đến XVII http://www.ebook.edu.vn -5 2- Khoa Tài – Ngân hàng Tập giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng Đây giai đoạn ... thông qua ngân hàng phát hành tiền, biến ngân hàng phát hành thành trung tâm toán Ngân hàng trung ương sách tiền tệ ngân hàng trung ương 2.1 Ngân hàng trung ương 2.1.1 Khái niệm Ngân hàng trung...
 • 16
 • 201
 • 1

SLIDE - TIỀN TỆ NGÂN HÀNG - CHƯƠNG III: NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG potx

SLIDE - TIỀN TỆ NGÂN HÀNG - CHƯƠNG III: NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG potx
... Ngân hàng trung ương quan thực chức quản lý Nhà nước tiền tệ ngân hàng; ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng tổ chức tín dụng làm dịch vụ tiền tệ cho phủ” 15 Lý đời ngân hàng trung ương Các ngân ... mại, ngân hàng tự phát hành giấy bạc Nhà nước quy định ngân hàng quyền in tiền, gọi ngân hàng phát hành Các ngân hàng lại gọi ngân hàng trung gian 12 a Ngân hàng thương mại Thực nghiệp vụ trung ... dụng Thực nghiệp vụ trung gian toán Thực chức tạo tiền cho kinh tế thông qua chế mở rộng tiền gửi 13 b Ngân hàng trung ương Là ngân hàng phát hành tiền ngân hàng ngân hàng ngân hàng Nhà...
 • 42
 • 174
 • 0

Slide Tiền tệ ngân hàng Chương 3 Tín dụng và lãi suất

Slide Tiền tệ ngân hàng Chương 3 Tín dụng và lãi suất
... thụ hàng hóa, đẩy nhanh vòng quay vốn, nâng cao hiệu SX kinh doanh - Nhược điểm: phạm vi hạn chế, quy mô nhỏ III Phân loại tín dụng Tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng quan hệ tín dụng ngân ... Cung cầu vốn tín dụng  Chính sách tiền tệ phủ  Tình hình lạm phát nước I Khái quát lãi suất Vai trò lãi suất Lãi suất công cụ để huy động tập trung nguồn vốn tiền tệ kinh tế • Lãi suất đòn bẩy ... Phương pháp tính lãi suất • Cách tính lãi đơn FV = PV(1+n.i) • Cách tính lãi kép FV = PV(1+i)n Trong đó: PV: giá trị FV: giá trị tương lai i: lãi suất n: số năm tính lãi I Khái quát lãi suất Lãi đơn...
 • 34
 • 740
 • 4

Slide tiền tệ ngân hàng chương 5 Ngân hàng thương mại

Slide tiền tệ ngân hàng chương 5 Ngân hàng thương mại
... Ngân hàng thương mại hỗn hợp: kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực Phân loại NHTM Căn vào hình thức sở hữu Ngân hàng thương mại Nhà nước Phân loại NHTM Căn vào hình thức sở hữu Ngân hàng thương mại ... vào hình thức sở hữu Ngân hàng thương mại liên doanh Phân loại NHTM Căn vào hình thức sở hữu Chi nhánh ngân hàng nước Phân loại NHTM Căn vào hình thức sở hữu Ngân hàng thương mại nước CƠ CẤU TỔ ... doanh chứng khoán Ngân qũy chuyển tiền toán Ủy thác bảo quản, thu hộ chi hộ Dịch vụ ngân hàng điện tử 3.3 Phân loại NHTM Căn vào phạm vi hoạt động tính chất kinh tế Ngân hàng thương mại chuyên doanh:...
 • 19
 • 1,009
 • 0

Slide tiền tệ ngân hàng chương 6 Ngân hàng trung ương

Slide tiền tệ ngân hàng chương 6 Ngân hàng trung ương
... đến kỷ 19 Ngân hàng thương mại đa - Doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ Giữ tiền Cho vay Thanh toán Phát hành tiền Phát hành tiền Bảo lãnh Chiết khấu thương phiếu… Bất ổn lưu thông tiền tệ Sự can ... nước ta loại hình ngân hàng 06/ 05/1951 ngân hàng quốc gia Việt nam thành lập với tư cách NHTW, đồng thời kiêm nhiệm chức ngân hàng thương mại NHTW Việt Nam  01/1 960 ngân hàng quốc gia Việt ... NHTW ngân hàng ngân hàng NHTW ngân hàng Nhà nước 2.1 Phát hành tiền điều tiết LTTT -NHTW thể chế Nhà nước cho phép phát hành tiền nhằm đảm bảo thống an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ quốc...
 • 18
 • 824
 • 0

Môn Tiền tệ Ngân Hàng (thi liên thông ĐH Ngân Hàng)

 Môn Tiền tệ Ngân Hàng (thi liên thông ĐH Ngân Hàng)
... dụng cho NHTM tăng lượng tiền cung ứng đồng thời tạo sở tạo bút tệ khai thông khả toán họ • Lãi suất : thay đổi lãi suất không trực tiếp làm tăng hay giảm lượng tiền lưu thông, mà làm kích thích ... thị trường tiền tệ, điều hòa cung cầu giấy tờ có giá, gây ảnh hưởng đến khối lượng dự trữ NHTM, từ tác động đến khả cung ứng tín dụng NHTM dẫn đến làm tăng hay giảm khối lượng tiền tệ • Tái cấp ... ngoại của đồng tiền : được biểu hiện thông qua tỷ giá hối đoái Là tương quan sức mua đồng nội tệ đồng ngoại tệ Nó vừa phản ánh sức mua đồng nội tệ, vừa biểu hiên quan hệ cung cầu ngoại...
 • 17
 • 1,401
 • 13

Môn Tiền tệ Ngân Hàng

 Môn Tiền tệ Ngân Hàng
... thị trường tiền tệ, điều hòa cung cầu giấy tờ có giá, gây ảnh hưởng đến khối lượng dự trữ NHTM, từ tác động đến khả cung ứng tín dụng NHTM dẫn đến làm tăng hay giảm khối lượng tiền tệ • Tái cấp ... biểu hiện thông qua tỷ giá hối đoái Là tương quan sức mua đồng nội tệ đồng ngoại tệ Nó vừa phản ánh sức mua đồng nội tệ, vừa biểu hiên quan hệ cung cầu ngoại hối Tỉ giá phản ánh đều kiện ... tín dụng cho NHTM tăng lượng tiền cung ứng đồng thời tạo sở tạo bút tệ khai thông khả toán họ • Lãi suất : thay đổi lãi suất không trực tiếp làm tăng hay giảm lượng tiền lưu thông, mà làm kích...
 • 17
 • 1,015
 • 6

Đề Thi Môn Tiền Tệ - Ngân Hàng

Đề Thi Môn Tiền Tệ - Ngân Hàng
... tăng số nhân tiền mở rộng 25 Mục tiêu cuối sách tiền tệ góp phần Câu Hãy cho biết điểm khác Ngân hàng thương mại” Ngân hàng trung ương” GV đề thi ĐỀ THI MÔN TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG (DÀNH CHO ... xuất tiền giấy trở nên bất khả hoán 13 Tiền vật trao đổi 14 Tiền có chức thước đo 15 Khi tăng giữ trữ tiền bất lợi 16 Ngân hàng cấp gồm ngân hàng ngân hàng 17 Hệ thống ngân hàng ngân hàng ... lý chức kình doanh tiền tệ gọi hệ thống ngân hàng 18 Ngân hàng thương mại kinh doanh cách huy động vốn 19 Ngân hàng thương mại có chức tạo tiền 20 Ngân hàng đầu tư ngân hàng chuyên cung cấp...
 • 3
 • 1,886
 • 18

Tài liệu Bài giảng tiền tệ ngân hàng - Chương 14: Hoạt động kinh doanh ngân hàng pptx

Tài liệu Bài giảng tiền tệ ngân hàng - Chương 14: Hoạt động kinh doanh ngân hàng pptx
... đồng tiền quốc gia khác  Sự đồng thời tồn tính quốc tế hoạt động thương mại đầu tư với tính dân tộc đồng tiền SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TTNH -TTNH ổn định -Bảng Anh đồng tiền thống trị -Hệ ... 1971 ĐỔ - -1 971 35USD=1ounce vàng Các đồng tiền cố định tỷ giá với USD (+ /-1 %) -TTNH diễn biến phức tạp -Nhiều chế độ tỷ giá khác tồn MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA TTNH  Là thị trường lớn  Hoạt động liên ... (FX market)  Là nơi đồng tiền quốc gia khác mua bán với  Đối tượng mua bán chủ yếu khoản tiền gửi ngân hàng ghi đồng tiền khác SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA TTNH  Hoạt động thương mại đầu tư quốc...
 • 21
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn tiền tệ ngân hànggiáo trình môn tiền tệ ngân hàngđề thi môn tiền tệ ngân hàngđề thi môn tiền tệ ngân hàng ftutiểu luận môn tiền tệ ngân hàngtài liệu ôn thi môn tiền tệ ngân hàngbài tập môn tiền tệ ngân hàngđề thi liên thông môn tiền tệ ngân hàngđề thi và đáp án môn tiền tệ ngân hàngbộ đề thi hết môn tiền tệ ngân hàngđề thi môn tiền tệ ngân hàng của học viện ngân hàngđề thi tốt nghiệp môn tiền tệ ngân hàngđề thi trắc nghiệm môn tiền tệ ngân hàngđề thi môn tiền tệ ngân hàng có đáp ánbộ đề thi môn tiền tệ ngân hàngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học