Chuong 7 pin nhien lieu

CHƯƠNG 9 XE PIN NHIÊN LIỆU

CHƯƠNG 9 XE PIN NHIÊN LIỆU
... amoniac nhiên liệu xe dùng pin nhiên liệu 9. 7 PIN NHIÊN LIỆU KHÔNG HYDROGEN Trang 34 Một vài công nghệ pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp nhiên liệu khác hydrogen Một vài cặp có khả đưa đây: • Pin nhiên ... thấp.6,7,8 9. 6 CUNG CẤP NHIÊN LIỆU Nguồn cung cấp nhiên liệu đến mạch tế bào pin thách thức lớn xe sử dụng pin nhiên Như đề cập trước đây, Hydrogen nhiên liệu lý tưởng cho xe dùng pin nhiên liệu 11.16 ... thảo luận sau 9. 3 SỰ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ CHẤT OXY HÓA Lượng tiêu hao nhiên liệu chất oxy hóa pin nhiên liệu tỷ lệ với dòng điện tạo từ pin nhiên liệu Phản ứng hóa học xảy pin nhiên liệu mô tả...
 • 35
 • 81
 • 0

Bài Giảng C CHƯƠNG 7 - KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

Bài Giảng C CHƯƠNG 7 - KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC
... viết chương trình c mảng c u tr c Do kiểu liệu c c u tr c thường chứa nhiều thành phần nên viết chương trình loại ta c n lưu ý: Xây dựng hàm xử lý cho kiểu c u tr c Muốn xử lý cho mảng c u tr c, ... sử dụng hàm scanf() phải thông qua biến trung gian gán lại cho thành phần c u tr c Đối với mảng kiểu liệu c c u tr c ta nên xử lý cho thành phần c u tr c xử lý cho mảng c u tr c cách dùng vòng ... Viết chương trình nhập vào toạ độ hai điểm mặt phẳng tính khoảng c ch hai điểm getch (); I.6 Mảng c u tr c Cách khai báo tương tự mảng chiều hay ma trận (Kiểu liệu kiểu liệu c c u tr c) C ch...
 • 19
 • 3,787
 • 7

FUEL CELL (pin nhiên liệu trên ô tô)

FUEL CELL (pin nhiên liệu trên ô tô)
... Membrane Fuel Cell) AFC (Alkaline Fuel Cell) PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) Pin nhiên liệu fuel cell 1.1 Giới thiệu  Fuel cell ... Electrolyte Membrane Fuel Cell  Plastic Electrolyte Membrane Fuel Cell  AFC (Alkaline Fuel Cell) : PNL kiềm  PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell)  SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) : PNL oxit rắn  ... loại pin nhiên liệu, kích cỡ pin, nhiệt độ hoạt động, áp suất không khí cung cấp Phân loại pin nhiên liệu (Theo chất điện phân)  PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) : Pin nhiên liệu dùng...
 • 51
 • 875
 • 8

CHẾ tạo vật LIỆU xúc tác điện hóa NANO ptc ỨNG DỤNG CHO PIN NHIÊN LIỆU METANOL TRỰC TIẾP

CHẾ tạo vật LIỆU xúc tác điện hóa NANO ptc ỨNG DỤNG CHO PIN NHIÊN LIỆU METANOL TRỰC TIẾP
... VỀ PIN NHIÊN LIỆU VÀ XÚC TÁC ĐIỆN CỰC TRONG PIN NHIÊN LIỆU METANOL TRỰC TIẾP 1.1 Tổng quan pin nhiên liệu 1.1.1 Khái niệm pin nhiên liệu Pin nhiên liệu hệ thống dùng để biến đổi trực tiếp hóa ... đề tài:“ Chế tạo vật liệu xúc tác điện hóa nano Pt/Carbon ứng dụng cho pin nhiên liệu methanol trực tiếp hy vọng góp phần việc đƣa nguồn lƣợng điện “sạch” vào ứng dụng cách rộng rãi cho sống ... HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ HÓA – THỰC PHẨM  BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: CHẾ TẠO VẬT LIỆU XÚC TÁC ĐIỆN HÓA NANO Pt/C ỨNG DỤNG CHO PIN NHIÊN LIỆU METANOL TRỰC TIẾP Giảng viên hƣớng dẫn...
 • 74
 • 2,396
 • 6

Nghiên cứu sự oxy hóa điện hóa glycerol trên các xúc tác platin và paladi cho pin nhiên liệu

Nghiên cứu sự oxy hóa điện hóa glycerol trên các xúc tác platin và paladi cho pin nhiên liệu
... cứu oxy hóa điện hóa ng glycerol xúc tác platin paladi cho pin nhiên liệu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ườ Nghiên cứu trình oxy hóa điện hóa glycerol pin nhiên liệu - Nghiên cứu trình oxy hóa điện hóa ... nghệ kỹ thuật hóa học I TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu oxy hóa điện hóa glycerol xúc tác platin paladi cho pin nhiên liệu - a- II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nghiên cứu khả oxy hóa điện hóa glycerol điện cực Pt ... liệu cho pin nhiên liệu Trên giới có nghiên cứu triển khai theo hướng này, nhiên Việt Nam chưa có nghiên cứu việc sử dụng glycerol cho pin nhiên liệu Do nhóm tác giả lựa chọn đề tài Nghiên cứu...
 • 66
 • 1,043
 • 4

Tài liệu PIN NHIEN LIEU pdf

Tài liệu PIN NHIEN LIEU pdf
... pin nhiên liệu 13 1.4.SỨC ĐIỆN ĐỘNG THUẬN NGHỊCH CỦA PIN NHIÊN LIỆU 15 1.5.CỤM PIN NHIÊN LIỆU VÀ HỆ THỐNG PIN NHIÊN LIỆU 18 1.5.1.Cụm pin nhiên liệu 18 1.5.2.Hệ thống pin nhiên liệu ... nhiên liệu sử dụng cho pin nhiên liệu - Về mức độ gây ô nhiễm môi trường pin nhiên liệu - Về phạm vi ứng dụng pin nhiên liệu 3.1 HIỆU SUẤT CỦA PIN NHIÊN LIỆU 3.1.1 Hiệu suất lý tưởng pin nhiên liệu ... tạo chung pin nhiên liệu đơn giản 12 1.3.2.Nguyên lý hoạt động pin nhiên liệu 13 1.4.SỨC ĐIỆN ĐỘNG THUẬN NGHỊCH CỦA PIN NHIÊN LIỆU 15 1.5.CỤM PIN NHIÊN LIỆU VÀ HỆ THỐNG PIN NHIÊN LIỆU 18...
 • 93
 • 4,744
 • 217

NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VÀ PIN NHIÊN LIỆU doc

NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VÀ PIN NHIÊN LIỆU doc
... Ơ NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VÀ PIN NHIÊN LIỆU NĂNG LƯỢNG ĐIỆN I .Năng lượng điện pin lượng : Định nghĩa pin lượng : Pin nhiên liệu pin tạo dòng điện trực tiếp từ phản ứng hố học Giống ắcquy, khác chỗ pin ... 2: Năng lượng tiết kiệm nhiên liệu xe điện NSVTH : NHĨM GVHD : VÕ ĐẮC THỊNH 14 NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VÀ PIN NHIÊN LIỆU LỚP 08LT - Ơ Pin nhiên liệu chuyển hóa lượng : Pin nhiên liệu pin điện hóa Pin ... NHĨM GVHD : VÕ ĐẮC THỊNH NĂNG LƯỢNG ĐIỆN VÀ PIN NHIÊN LIỆU LỚP 08LT - Ơ TRANG MỤC LỤC I Năng lượng điện pin lượng : trang 5-11 Định nghĩa pin lượng : trang Pin nhiên liệu ( FUEL CELL (FC) ) :...
 • 21
 • 1,110
 • 11

NĂNG LƯỢNG HYDRO & PIN NHIÊN LIỆU pptx

NĂNG LƯỢNG HYDRO & PIN NHIÊN LIỆU pptx
... an ninh lượng tương lai mà không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHẦN II: NĂNG LƯỢNG HYDRO PIN NHIÊN LIỆU NĂNG LƯỢNG HYDRO VÀ ỨNG DỤNG PIN NHIÊN LIỆU 10 NĂNG LƯỢNG HYDRO ... VỀ NĂNG LƯỢNG NĂNG LƯỢNG HYDRO PIN NHIÊN LIỆU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG THEO CÁCH PHÂN LOẠI, NL ĐƯỢC PHÂN THÀNH DẠNG NĂNG LƯỢNG KHÔNG TÁI TẠO (năng lượng ... III: KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM Lấy hydro đâu? Trạm nhiên liệu đặt đâu? Tính kinh tế nào? Chính phủ có ủng hộ không? 31 * Ở Việt Nam phủ có sách chung lượng tái tạo NL hydro Pin nhiên liệu chưa...
 • 35
 • 1,949
 • 25

Pin nhiên liệu alcohol

Pin nhiên liệu alcohol
... khí hậu toàn cầu Pin nhiên liệu ngày nhiều nước phát triển quan tâm, đầu tư nghiên cứu ứng dụng Một loại pin nhiên liệu có tiềm pin nhiên liệu alcohol Với ưu điểm bật, pin nhiên liệu sử dụng methanol ... lượng điện Mô hình pin nhiên liệu DMFC trình bày hình Hình Mô hình pin nhiên liệu DMFC II Cấu tạo pin Alcohol II 1 Chất điện phân Chất điện phân đóng vai trò quan trọng pin nhiên liệu Chất điện phân ... điện động pin nhiên liệu DMFC lý thuyết 1,21 V Tuy nhiên, suất điện động thực tế thu lại thấp nhiều so với giá trị II Hoạt động pin nhiên liệu IMFC * Fuel cartridge Vừa bình chứa nhiên liệu, đồng...
 • 16
 • 1,229
 • 11

CHẾ TẠO BỘT LÀM ĐIỆN CỰC CATHODE GỐM NANO La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 ỨNG DỤNG TRONG PIN NHIÊN LIỆU OXIT RẮN

CHẾ TẠO BỘT LÀM ĐIỆN CỰC CATHODE GỐM NANO La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 ỨNG DỤNG TRONG PIN NHIÊN LIỆU OXIT RẮN
... cứu nhiên vấn đề chế động học phản ứng làm giảm O2 trạng thái điện cực làm vật liệu LSM điều kiện hoạt động pin nhiên liệu chưa giải SOFC mong đợi chuyển đổi 50-60% nhiên liệu thành điện Trong ứng ... glycine-nitrate nhiệt độ thấp pin nhiên liệu oxit rắn có màng điện phân GDC Điện trở chất điện phân điện cực cathode chế tạo từ LSCF tinh khiết nung 975/2h 1.2 Ωcm2 600 Giá trị điện trở chất điện phân thấp ... 600 sử dụng hợp chất LSCFGDC (40%-60%) làm điện cực cathode Một số nhà nghiên cứu cố gắng sử dụng công nghệ khác để chế tạo vật liệu LSCF sử dụng làm điện cực cathode SOFC có tính chất điện đặc...
 • 19
 • 576
 • 5

Hiểu biết về Pin nhiên liệu hydrogen và ứng dụng của nó

Hiểu biết về Pin nhiên liệu hydrogen và ứng dụng của nó
... này, pin nhiên liệu có loại sau: (1) Pin nhiên liệu kiềm (AFC) (2) Pin nhiên liệu cacbonat nóng chảy (MCFC) (3) Pin nhiên liệu axit photphoric (PAFC) (4) Pin nhiên liệu màng Proton (PEMFC) (5) Pin ... sử dụng acquy, cần phải có thời gian dài để nạp điện lại, pin nhiên liệu, chỉ cần cung cấp nhiên liệu có điện để sử dụng 3.2 .Nhiên liệu hydrogen 3.2.1.Vai trò hydro pin nhiên liệu Pin nhiên liệu ... điện cực âm pin nhiên liệu Lượng điện thu từ pin nhiên liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại pin nhiên liệu, kích cỡ pin, nhiệt độ hoạt động, áp suất không khí cung 35 Pin nhiên liệu hydrogen...
 • 59
 • 1,151
 • 18

nghiên cứu điều chế xúc tác nano paladi ứng dụng trong pin nhiên liệu và phản ứng hydro hóa

nghiên cứu điều chế xúc tác nano paladi ứng dụng trong pin nhiên liệu và phản ứng hydro hóa
... Hình 4 .Phản ứng 4-iodo-anisole với ethyl acrylate sử dụng xúc tác Pd-PEG 2000 xúc tác sử dụng Pd-PEG 2000 Một ứng dụng khác xúc tác nano PEG-Pd phản ứng hydro hóa Kết nghiên cứu cho thấy xúc nano ... nghiên cứu thành công pin nhiên liệu Loại pin nhiên liệu mà SHTP nghiên cứu sử dụng cồn làm nhiên liệu họat động cho pin Tuy nhiên, TS.Nguyễn Chánh Khê cho biết, thành quan trọng nghiên cứu chế ... hạt nano paladi – đồng - Khảo sát hoạt tính xúc tác nano paladitrong phản ứng hydro hóa - Mở rộng đề tài: khảo sát trình oxy hóa điện hóa methanol, ethanol xúc tác nano paladi  Phương pháp nghiên...
 • 114
 • 939
 • 8

Cách tạo một pin nhiên liệu hydrogen đơn giản pdf

Cách tạo một pin nhiên liệu hydrogen đơn giản pdf
... (H2N2) -Pin nhiên liệu thiết bị chuyển hóa nhiên liệu khí hydro, rượu, xăng, hay khí metan trực tiếp thành dòng điện Pin nhiên liệu hydrogen tạo dòng điện mà không gây ô nhiễm nào, sản phẩm tạo nước ... với để tạo thành lượng điện Để làm pin nhiên liệu cần: - Một dây Nickel phủ Platin, hay platin nguyên chất - Một que kem, mảnh gỗ, hay mảnh nhựa hình chữ nhật - Một đầu kẹp pin vol - Một pin vol ... nước tinh khiết Pin nhiên liệu hydrogen sử dụng cho tàu du hành vũ trụ ứng dụng kỹ thuật cao khác hay nơi cần tránh ô nhiễm, hay nơi cần nguồn lượng có hiệu cao Bạn tạo pin nhiên liệu với 10 phút...
 • 11
 • 344
 • 1

Hydrogen & Pin nhiên liệu potx

Hydrogen & Pin nhiên liệu potx
... hẹn đẩy lùi tất vấn đề kinh tế dựa nhiên liệu hóa thạch gây Một cách tóm tắt, lợi ích kinh tế hydrogen là: - Không gây ô nhiễm: hydrogen sử dụng pin nhiên liệu, công nghệ hoàn toàn Sản phẩm phụ ... tạo thêm khí hydrogen, tương tự bước thứ hai trình hóa nhiệt khí thiên nhiên Rõ ràng phương pháp tối ưu Bất lợi lớn sử dụng nhiên liệu hóa thạch làm nguyên liệu đồng thời làm nhiên liệu cung cấp ... Phân tử hydrogen chứa hai nguyên tử hydrogen, khí không màu, không mùi, không vị, dễ cháy Hydrogen có trọng lượng nhỏ loại khí hydrogen dạng nguyên chất gần không tồn tự nhiên Trên Trái Đất, hydrogen...
 • 4
 • 291
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các pin nhiên liệupin nhiên liệu xanhcách tạo một pin nhiên liệuphân loại pin nhiên liệupin nhien lieuxuc tac pin nhien lieucác loại pin nhiên liệuứng dụng của pin nhiên liệulắp đặt pin nhiên liệuhệ thống pin nhiên liệupin nhiên liệu ở việt nampin nhiên liệu sinh họcpin nhiên liệu kiềmpin nhiên liệu vi sinh vậtpin nhiên liệu hydro là gìNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngbtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018