Bài giảng môn xử lý ảnh

bài giảng môn xử ảnh

bài giảng môn xử lý ảnh
... - KHOA KTDT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN: XỬ LÝ ẢNH 1.1 Tổng quan hệ thống xử ảnh Quá trình xử ảnh trình thao tác ảnh đầu vào nhằm cho kết mong muốn Kết đầu trình xử ảnh ảnh “tốt hơn” kết ... TRẦN THÚY HÀ BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - KHOA KTDT1 Trang BÀI GIẢNG MÔN: XỬ LÝ ẢNH Tổng quan hệ thống xử ảnh Những vấn đề xử ảnh www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS TRẦN THÚY HÀ BỘ MÔN: KỸ THUẬT ... KTDT1 25 Trang 25 BÀI GIẢNG MÔN: XỬ LÝ ẢNH CHƯƠNG THU NHẬN ẢNH www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: THS TRẦN THÚY HÀ BỘ MÔN: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - KHOA KTDT1 Trang 26 BÀI GIẢNG MÔN: XỬ LÝ ẢNH       2.1...
 • 380
 • 1,069
 • 4

Bài giảng môn xử số liệu thống kê SPSS

Bài giảng môn xử lý số liệu thống kê SPSS
... lục Số trang CHƯƠNG 1: NHỮN G VẤN ĐỀ CHUNG CỦA THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC Một số vấn đề chung thống ứng dụng tâm học Một số khái niệm thống Biến số kiểu biến số Một số ... pháp thống mang lại, nhà tâm học sử dụng hệ thống thuyết, quan điểm tiếp cận tâm học để giải tượng tâm nêu cách khách quan tường Một số khái niệm thống 2.1 Tổng thể thống ... hội số lớn, điều kiện thời gian địa điểm cụ thể Từ nhận định này, cần hiểu đối tượng nghiên cứu thống điểm sau 1.2.1 Thống học môn khoa học xã hội Thống học môn khoa học xã hội, thống kê...
 • 134
 • 2,166
 • 11

BÀI GIẢNG MÔN XỬ TÍN HIỆU SỐ

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... loại hệ xử theo tín hiệu vào tín hiệu ra: o Hệ rời rạc: hệ xử tín hiệu rời rạc o Hệ tương tự: hệ xử tín hiệu tương tự Tín hiệu số Tín hiệu tương tự Tín hiệu vào LPF S&H ADC DSP Tín hiệu ... H1.3 – Tín hiệu lượng tử hoá H1.4 – Tín hiệu số 1.1.3 Hệ xử tín hiệu • Một hệ thông xử tín hiệu xác lập mối quan hệ tín hiệu vào tín hiệu ra: y = T[x] x(n) T y(n) H1.5 – Mô hình hệ xử • ... • Định nghĩa phân loại tín hiệu hệ xử tín hiệu • Giới thiệu mô hình chung xử tín hiệu số • Lấy ví dụ thực tế cho mô hình đưa • Định nghĩa tín hiệu rời rạc số tín hiệu rời rạc quan trọng...
 • 72
 • 1,193
 • 4

BÀI GIẢNG MÔN XỬ NƯỚC THẢI

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ NƯỚC THẢI
... hiệu kinh tế cao giảm cho phí xử NT Để làm NT công nghiệp sử dụng loại công trình xử sau: xử cục (xử xưởng), xử chung (tại trạm xử chung nhà máy), xử tập trung cho thành phố ... CHẤT NƯỚC THẢI 1.1 Khái quát NT 1.1.1 Nước thải 1.1.2 Xử nước thải 1.1.3 Cấp nước tuần hoàn, tái sử dụng nước 1.1.4 Quá trình tự làm 1.2 Nguồn gốc phát sinh 1.2.1 Nước thải sinh hoạt NTSH nước ... việc xi snghiệp nước dư phòng hỏa hoạn, cố Nước Nước sinh hoạt Nước bổ sung Nước tuần hoàn Bảng Nước dự phòng Nước làm nguội Nước lượng Nước kỹ thuật Nước công nghệ Nước làm MT Nước rửa :Phân...
 • 37
 • 1,934
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN XỬ NƯỚC THẢI doc

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ NƯỚC THẢI doc
... hiệu kinh tế cao giảm cho phí xử NT Để làm NT công nghiệp sử dụng loại công trình xử sau: xử cục (xử xưởng), xử chung (tại trạm xử chung nhà máy), xử tập trung cho thành phố ... CHẤT NƯỚC THẢI 1.1 Khái quát NT 1.1.1 Nước thải 1.1.2 Xử nước thải 1.1.3 Cấp nước tuần hoàn, tái sử dụng nước 1.1.4 Quá trình tự làm 1.2 Nguồn gốc phát sinh 1.2.1 Nước thải sinh hoạt NTSH nước ... việc xi snghiệp nước dư phòng hỏa hoạn, cố Nước Nước sinh hoạt Nước bổ sung Nước tuần hoàn Bảng Nước dự phòng Nước làm nguội Nước lượng Nước kỹ thuật Nước công nghệ Nước làm MT Nước rửa :Phân...
 • 37
 • 238
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN XỬ ẢNH

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH
... Xử Ảnh Đà Nẵng, 11/2012 L11CQCN012-B Nhóm Trang Xử Ảnh Đề tài 04: Tìm hiểu phương pháp thay đổi độ tương phản, tạo ảnh âm phân ngưỡng ảnh Thử nghiệm với ảnh 24 bit Phát biểu toán Xử ... chuyên dụng riêng cho Xử ảnh có nhiều ứng dụng thực tiễn như: hệ thông tin địa lý, quân sự, y học Cụ thể, xử ảnh số có nhiều ứng dụng như: − Làm ảnh y học − Khôi phục lại ảnh tác động khí thiên ... trình thao tác cho đồ thị, nút… với yêu cầu đọc file ảnh, xử lý, đưa hình, đồng thời xử đưa file ảnh kết L11CQCN012-B Nhóm Trang Xử Ảnh Thuật toán Kỹ thuật cài đặt Sử dụng phần mềm Matlab...
 • 11
 • 1,440
 • 2

BÀI GIẢNG MÔN XỬ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 ppsx

BÀI GIẢNG MÔN XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU CHƯƠNG 7 ppsx
... Hình7.2.1 CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 2 Dạng Canonical Hình 7. 2.2 Thay đổi N(z) 1/D(z) CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 2 Dạng Canonical Hình 7. 2.3: Dạng tắc lọc IIR bậc hai CHNG 7: ... v3 ] CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 1 Dạng trực tiếp Hình 7. 1.3 CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 2 Dạng Canonical Dạng biểu diễn canonical, dạng trực tiếp II, hệ số recursive hệ số non-recursive, ... CHNG 7: THỰC HIỆN MẠCH CH LỌC SỐ 7. 1 Dạng trực tiếp 7. 2 Dạng canonical 7. 3 Dạng Cascade 7. 4 Cascade sang canonical 7. 5 Cài đặt phần cứng đệm vòng 7. 6 Các ảnh hưởng trình lượng tử hóa mạch lọc số...
 • 54
 • 188
 • 0

Bài giảng môn xử số tín hiệu chương 3 - Các hệ thống thời gian rời rạc ppsx

Bài giảng môn xử lý số tín hiệu chương 3 - Các hệ thống thời gian rời rạc ppsx
... CHNG 3: CÁC HỆ THỐNG NG THỜI GIAN RỜI RẠC 3. 3 Đáp ứng xung y (n ) = ∑ h(m )x(n − m ) m (direct form) (3. 3 .3) CHNG 3: CÁC HỆ THỐNG NG THỜI GIAN RỜI RẠC 3. 4 Bộ lọc FIR IIR Các hệ thống LTI rời rạc ... không nhân tín hiệu tồn n ≤ -1 triệt tiêu n ≥ Tín hiệu trung gian tín hiệu tồn hai miền thời gian nói CHNG 3: CÁC HỆ THỐNG NG THỜI GIAN RỜI RẠC 3. 5 Tính nhân ổn đònh Hình 3. 5.1 Tín hiệu nhân ... CHNG 3: CÁC HỆ THỐNG NG THỜI GIAN RỜI RẠC 3. 5 Tính nhân ổn đònh Giống tính hiệu tương tự, tín hiệu số phân loại thành tính hiệu nhân quả, không nhân tính hiệu trung gian, giống hình 3. 5.1 Một tín...
 • 40
 • 241
 • 0

Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử ảnh

Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử lý ảnh
... nghiệp: Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử ảnh CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Hiện trường cao đẳng đại học chưa có phần mềm hỗ trợ giảng dạy môn học Xử ảnh Môn học giảng dạy trường ... Hải Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử ảnh CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ THUYẾT I.1 GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ ẢNH I.1.1 Tổng quan hệ thống xử ảnh Xử ảnh khoa học tương đối ... dạy Khi sử dụng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn học Xử ảnh, giáo viên sử dụng máy tính máy chiếu để giảng dạy cho sinh viên Cách thức giảng dạy có ưu điểm sau: - Có chương trình hỗ trợ giảng...
 • 73
 • 263
 • 1

bài giảng môn quản xử dữ liệu cơ bản- chương 4: thiết kế dữ liệu - cđ cntt hữu nghị việt nhật

bài giảng môn quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản- chương 4: thiết kế dữ liệu - cđ cntt hữu nghị việt nhật
... box List box - Danh sách không hiển - Danh sách thị người dùng hiển thị -> tốn không click chuột -> tốn không gian gian - Có thể nhập giá trị từ vào Có - Không thể nhập giá trị từ vào thể gõ kí ... định hướng ghi  Record Operations: Các xử với ghi  Form Operations: Các xử với Form  Report Operations: Các xử với Report  Applications: Xử ứng dụng  Miscellaneos: Một số thao ... record Một label kết nối với control khác 24 Textbox     Hiển thị liệu từ table, Query câu lệnh SQL Hiển thị kết trả biểu thức tính toán Tạo ô nhập liệu cho người dùng nhập liệu vào Khi text...
 • 51
 • 210
 • 0

bài giảng môn quản xử dữ liệu cơ bản chương 3 truy vấn query - cđ cntt hữu nghị việt nhật

bài giảng môn quản lý và xử lý dữ liệu cơ bản chương 3 truy vấn query - cđ cntt hữu nghị việt nhật
... mẫu tin cập nhật Để kiểm tra kết truy vấn ta mở bảng cập nhật so sánh với yêu cầu 26 Truy vấn hành động (Action query) c Truy vấn nối liệu (Append query) Dùng để nối ghi bảng vào  bảng khác Cách ... mẫu tin bảng tạo Chọn yes để xác nhận tạo bảng Kiểm tra kết truy vấn ta vào tab Tables, mở bảng vừa tạo so sánh với yêu cầu 25 Truy vấn hành động (Action query) b Truy vấn cập nhật (Update query) ... cho query\ Finish  23 Truy vấn chéo (Crosstab query) Chú ý:   Tạo truy vấn tham chiếu chéo từ nhiều nguồn: Tự tạo (không dùng wizard) 24 Truy vấn hành động (Action query) a Truy vấn tạo bảng...
 • 28
 • 333
 • 0

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH MÔN XỬ ẢNH docx

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH MÔN XỬ LÝ ẢNH docx
... BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH MÔN XỬ LÝ ẢNH Tên tập XÂY DỰNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN SƠ CẤP TRONG XỬ LÝ ẢNH Chức chương trình Xuất phát từ ý tưởng xây dựng chương trình xử phép toán xử ảnh Chương ... ăn mòn ảnh (Erosion) Ảnh Hình ảnh trước xử (Ảnh gốc, ảnh tiền xử lý) Sau thực chức ăn mòn ảnh (Erosion) ta thu ảnh hình đây: Hình 3: Ảnh thu sau thực chức ăn mòn lần Chú y: Số lần thực chức ... Load ảnh lưu ảnh sau xử Load ảnh: Đây chức chương trình cho phép load ảnh bitmap 256 mầu để xử Lưu ảnh: Là chức cho phép lưu trữ ảnh sau xử dang tệp tin Sự giãn nở ảnh (Dilation) Ảnh...
 • 11
 • 318
 • 3

bài tập lớn môn xử ảnh cảm nhận và biểu diễn màu sắc

bài tập lớn môn xử lý ảnh cảm nhận và biểu diễn màu sắc
... Page 10 Cảm nhận biểu diễn mầu sắc Bài tập lớn môn Xử ảnh Cường Nhóm 8_Tin6_k11 GVHD: Trần Hùng Page 11 Cảm nhận biểu diễn mầu sắc Bài tập lớn môn Xử ảnh Cường 2.2 Vì ta nhìn thấy màu sắc vật ... từ mặt kỹ thuật cảm nhận biểu diễn màu sắc Cảm ơn thầy Trần Hùng Cường giúp đỡ nhóm trình thực tập lớn này! Nhóm 8_Tin6_k11 Page Cảm nhận biểu diễn mầu sắc Bài tập lớn môn Xử ảnh Cường GVHD: ... phần biểu diễn máy tính Nhóm 8_Tin6_k11 Page 35 Cảm nhận biểu diễn mầu sắc Bài tập lớn môn Xử ảnh Cường GVHD: Trần Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bài giảng Xử ảnh – TS Nguyễn Linh Giang [2] Bài...
 • 36
 • 407
 • 0

Đề tài bài tập lớn môn xử ảnh

Đề tài bài tập lớn môn xử lý ảnh
... Đề   17:  Tìm  hiểu  ứng  dụng  thuật  toán  đa  phân  giải  và  đánh  giá  thực  nghiệm  thuật  toán   phân  vùng  dựa  trên  biểu  diễn  và xử  đa  phân  giải   Đề   18:  Tìm ...  nghiệm  của  phương  pháp  nén  từ   điển  LZW   Đề  19:  Tìm  hiểu,  khảo  sát  và  xây  dựng  ứng  dụng  thử  nghiệm  của  chuẩn  nén ảnh  JPEG   Đề   20:   Tìm   hiểu,   khảo   sát     xây   ... Đề   20:   Tìm   hiểu,   khảo   sát     xây   dựng   ứng   dụng   thử   nghiệm     chuẩn   nén   ảnh   JPEG2000   ...
 • 2
 • 475
 • 0

Xem thêm