ôn bài hát những bông hoa những bài ca (tiết 1)

Giáo án âm nhạc lớp 4: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA, NHỮNG BÀI CA (tiết 1) pdf

Giáo án âm nhạc lớp 4: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA, NHỮNG BÀI CA (tiết 1) pdf
... khoa âm nhạc lớp 5, gõ đệm (nếu có) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh a) Đọc lời ca vỗ tay theo tiết tấu lời ca: 1-3 học sinh đọc Yêu cầu vài học sinh đọc lời hát cách rõ ràng, diễn cảm Học ... mà em học sau Giáo viên ghi bảng Quan sát Trường Tiểu học Thụy Dương = = = TUẦN + = + + C Phần kết thúc (5’): - Bắt nhịp cho lớp hát lại Những hoa, ca vỗ tay theo tiết tấu lời ca - Dặn học sinh ... theo hướng dẫn thầm theo giáo viên Giáo viên hướng dẫn học sinh Cả lớp vỗ tay theo yêu cầu vừa đọc vừa vỗ tay theo tiết tấu lời giáo viên ca câu Bắt nhịp cho lớp vừa đọc vừa Học sinh nghe hát mẫu...
 • 6
 • 592
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 4: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA (tiết 3) potx

Giáo án âm nhạc lớp 4: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA (tiết 3) potx
... lời ca - Phương pháp: Làm mẫu tổ chức hát theo nhóm, lớp, cá nhân - Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh a) Tập hát lời 2: Trước học lời 2, giáo viên cho Học ... (5’): - Gọi học sinh hát lại lời Những hoa ca vỗ tay theo phách - Bắt nhịp lớp đọc lại Nhạc rừng” - Dặn học sinh ôn lại lời lời Những hoa ca , chuẩn bị tiết học sau - Nhận xét tiết học NHẬN ... thoại luyện tập theo nhóm, lớp, cá nhân - Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp Hoạt động giáo viên a) Bài tập 1: Giáo viên đặt câu hỏi để học sinh nhớ lại kiến thức học : + Tên gọi nhịp ? + Mỗi...
 • 5
 • 452
 • 0

Giáo án âm nhạc lớp 4: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA (tiết 2) pot

Giáo án âm nhạc lớp 4: Học bài hát: NHỮNG BÔNG HOA NHỮNG BÀI CA (tiết 2) pot
... với Những hoa ca - Phương pháp: Làm mẫu tổ chức đọc theo nhóm, lớp, cá nhân - Đồ dùng: Sách giáo khoa âm nhạc lớp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh a) Tập hát Những hoa ca Cả lớp hát Giáo ... viên cho học sinh hát ôn lần lời Lắng nghe Cho học sinh nghe băng Những hoa ca Học sinh tập hát cá nhân, Yêu cầu học sinh hát lại lời đồng hát Những hoa theo hướng dẫn giáo viên ca Cho học sinh ... Trường Tiểu học Thụy Dương Tiết học hôm ôn lại hát: Những hoa ca học tập đọc nhạc nhịp 3/4 TUẦN 10 Lắng nghe B Phần hoạt động (25’): Hoạt động 1: Ôn hát Những hoa ca ( 10’ ): - Mục tiêu:...
 • 5
 • 340
 • 0

Bai 25 (tiet 1)- Hoa 12 co ban

Bai 25 (tiet 1)- Hoa 12 co ban
... B, làm tập 1, 2, 3, SGK Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: a) NaCl NaNa2ONaOHNaHCO3 b) NaHCO3Na 2CO3 NaNO 3NaNO2 NaHCO3 CaCO3 Bảng 6.1 Một số số vật lí quan trọng kim loại kiềm Nguyên tố Nhiệt độ nóng ... Hoạt động GV HS GV giới thiệu nội dung tìm hiểu tiết 25 Giáo án Hóa 12 - Cơ Nội dung ghi bảng Chơng 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Bài 25: Kim loại kiềm hợp chất quan trọng kim loại kiềm ... để điều chế Na, trình hoạt động bình điện phân HS viết sơ đồ phơng trình điện phân Giáo án Hóa 12 - Cơ * Lu ý: - Kim loại kiềm không khử ion kim loại dung dịch muối chúng phản ứng với nớc điều...
 • 5
 • 323
 • 0

Bài 20 (tiết 1) : Thêm hình ảnh để minh họa

Bài 20 (tiết 1) : Thêm hình ảnh để minh họa
... 3 Bài mới: Thêm Hình Ảnh Để Minh Hoạ TG Hoạt động GV Hoạt động HS - Cho HS quan sát hai - Xem văn bản: + Một văn chèn vào hình ảnh để minh hoạ + Văn lại hình ảnh để minh hoạ So sánh: Thưa ... em văn có thêm hình ảnh để minh hoạ làm cho nội dung văn bật, sinh động Vậy làm ta chèn hình ảnh vào văn bản, nội dung mà ta cần tìm hiểu hôm Sau Nội dung vào mới: Thêm hình ảnh để minh hoạ” ... Trình dĩễn nội dung thứ Chèn hình ảnh vào văn bản: * Để chèn hình ảnh vào văn ta thực bước sau: - Bước 1: Đưa trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh - Bước 2: Chọn Insert  Picture From...
 • 5
 • 1,665
 • 57

Bài giảng Tiet 1.Hoc hat Quoc Ca

Bài giảng Tiet 1.Hoc hat Quoc Ca
... Tin quõn ca lm quc ca. (theo Bỏch khoa ton th m Wikipedia) Trong bn Hin phỏp nm 1992 ca nc Vit Nam, ti iu 143 ghi : "Quc ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam l nhc v li ca bi "Tin quõn ca" ." - ... thời em giới thiệu dân ca sinh hoạt văn hoá âm nhạc Việt Nam hát Quan họ Bắc Ninh II Tập hát: Quốc ca Ngy 13 thỏng nm 1945, H Ch Tch ó chớnh thc duyt Tin quõn ca lm quc ca ca nc Vit Nam Dõn ch ... Tit - Gii thiu mụn m nhc trng THCS - Tp hỏt: Quc ca I Gii thiu mụn m nhc trng THCS Học hát - Là học hát hát, qua em làm quen với cách thể hát cảm...
 • 9
 • 181
 • 0

Tài liệu Thủ công 1 - Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY( tiết 1) pptx

Tài liệu Thủ công 1 - Bài : ÔN TẬP CHƯƠNG I – KĨ THUẬT XÉ, DÁN GIẤY( tiết 1) pptx
... 3 .B i m i: Hoạt động thầy Hoạt động trò Gi i thiệu (1 ): Ghi đề Hoạt động 1: (23’) N i dung ôn tập: -Mục tiêu: Chọn giấy màu ôn xé , dán số n i dung sau: +Xé , dán hình gà +Xé , dán hình ... thành: - Đường xé không đều, hình xé không cân đ i - Ghép, dán hình không cân đ i Hoạt động cu i (3’ ): Củng cố, dặn d : - Yêu cầu HS nhắc l i n i dung học - Nhận xét tinh thần, th i độ học tập - ... lao ( phút) Hoạt động : Hướng dẫn cách đánh giá sản phẩm: + Hoàn thành: - Chọn màu phù hợp v i n i dung - Đường xé đều, hình vẽ cân đ i - Cách ghép, dán trình bày cân đ i - B i làm sẽ, màu sắc đẹp...
 • 3
 • 432
 • 1

Bài 15 (tiết 1) : Bảo vệ di sản văn hóa

Bài 15 (tiết 1) : Bảo vệ di sản văn hóa
... (D.X-Q.N) (TIẾT 1) I THAM QUAN DI SẢN QUA ẢNH: Nước ta có nhiều danh lam thắng cảnh di sản văn hóa quí giá Chúng ta cần phải biết giữ gìn phát huy di sản văn hóa Vậy : Di sản văn hóa ? Di sản văn hóa ... ? (TIẾT 1) II NỘI DUNG BÀI HỌC: Khái niệm: Di sản văn hoá sản phẩm vật chất tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, lưu truyền từ hệ qua hệ khác Di sản văn hoá bao gồm : * Di sản văn ... Di sản văn hoá vật thể THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1: Thế di sản văn hoá phi vật thể? Cho ví dụ? Nhóm 2: Thế di sản văn hoá vật thể? Cho ví dụ? Nhóm : Thế di tích lịch sử- văn hóa? Cho ví dụ? Nhóm :...
 • 71
 • 575
 • 0

Hình ảnh minh họa bài 31, tiết 1: Cách mạng tư sản Pháp

Hình ảnh minh họa bài 31, tiết 1: Cách mạng tư sản Pháp
... Bài 31 Cách mạng sản Pháp cuối kỷ XVIII 25% 50% 10% Nộp thuế cho lãnh chúa Nộp thuế cho nhà thờø 15% Nộp thuế cho nhà nước PK Phần lại nơng dân THU NHẬP CỦA NƠNG DÂN PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG ... tàn… TRÍCH ĐOẠN BÀI CA “LA MARSEILLAISE” CỦA NƯỚC PHÁP * Bằng kiến thức học tình hình xã hội nước Pháp trước cách mạng 1789, em điền vào chỗ trống từ thích hợp: Trước cách mạng, Pháp nước ... ÁNH SÁNG” Ở PHÁP THẾ KỶ XVIII Hội nghị ba đẳng cấp - Quần chúng nhân dân dậy khắp nơi Chính quyền sản thức thiết lập (Quốc hội lập hiến) 9/7-1789 đổi tên quốc hội lập hiến Cảnh ng bên ngục...
 • 30
 • 754
 • 0

Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (Tiết 1) potx

Bài 18: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HOÁ CỦA KIM LOẠI (Tiết 1) potx
... điểm cấu trúc mạng tinh thể kim loại, bán kính nguyên tử,…cũng ảnh hưởng đến tính chất vật lí kim loại  Ngoài số tính chất vật lí chung kim loại, kim loại có số tính chất vật lí không giống - ... giới thiệu thêm số tính chất vật Kết luận: Tính chất vật lí chung kim lí khác kim loại loại gây nên có mặt electron tự mạng tinh thể kim loại Không electron tự tinh thể kim loại, mà đặc điểm cấu ... dụng gia đình làm kim loại Những ứng dụng đồ vật dựa tính chất vật lí kim loại ? VI DẶN DÒ Bài tập nhà: 1, trang 88, 89 (SGK) Xem trước phần TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CHUNG CỦA KIM LOẠI * Kinh nghiệm:...
 • 6
 • 504
 • 1

Bai 15. Tiêu hóa ở động vật (Tiết 1)

Bai 15. Tiêu hóa ở động vật (Tiết 1)
... B CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG ĐỘNG VẬT - Chuyển hoá vật chất lượng động vật liên quan đến trình sau : Chuyển hoá vật chất Tiêu hoá Hô hấp Tuần hoàn lượng động vật liên quan đến ... TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT Nội dung bài: - Khái niệm tiêu hoá - Quá trình tiêu hoá nhóm động vật - Mối quan hệ trình trao đổi chất thể động vật với môi trường trình chuyển hoá nội bào I Khái niệm tiêu ... bào Nhóm động vật có ống tiêu hoá (ĐV đa bào bậc cao) Tiêu hoá nhóm động vật Nhóm ĐV ĐV chưa có Nhóm ĐV có quan TH túi TH ND Nhóm ĐV có ống TH Cơ quan tiêu hoá Chưa có Túi tiêu hoá Ống tiêu hoá...
 • 14
 • 213
 • 4

BÀI 17. TIẾT 1 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

BÀI 17. TIẾT 1 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
... tạo nguyên tử nguyên tố dãy ? 10 Li Be B C N O F Ne 1s2 2s1 1s22 s2 1s22s22 p1 1s22 s22 p2 1s22s22 p3 1s22 s22 p4 1s22 s22 p5 1s22 s2 p6 11 12 13 14 15 16 17 18 Na Mg Al Si P S Cl Ar [Ne] 3s1 ... Chu kì 10 Li Be B C N O F Ne 1s22s1 1s22s2 1s22s22p1 1s22s22p2 1s22s22p3 1s22s22p4 1s22s22p5 1s22s22p6 Chu kì 11 12 13 14 15 16 17 18 Na Mg Al Si P S Cl Ar [Ne] 3s1 [Ne] 3s2 [Ne] 3s23p1 [Ne] ... 13 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC I NGUYÊN TẮC SẮP XẾP CÁC NGUYÊN TỐ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN Li: 1s22s1 B: 1s22s22p1 N: 1s22s22p3 Na:[Ne]3s1 11 Al:[Ne]3s23p1 13 P:[Ne]3s23p3 15 I NGUYÊN...
 • 44
 • 165
 • 0

Giao an hoa 9 bai Clo ( tiet 1)

Giao an hoa 9 bai Clo ( tiet 1)
... NaOH: ? Khi dẫn khí clo vào nước xảy Cl2 ( k ) + 2NaOH ( dd ) NaCl ( dd ) tượng vật lý hay hóa học ? Vànglục(không màu)khôngmàu ( vừa tượng vật lý, vừa + NaClO ( dd ) + H2O ( l ) tượng hóa học ... Hoạt động 5: củng cố (5 ’) Bài tập : Dẫn khí clo sục vào dd NaOH Vì dd phản ứng với khí Clo tạo thành muối Bài tập 5: Cl2 ( k ) + 2KOH ( dd ) KCl ( dd ) + KClO ( dd ) + H2O ( l ) Bài tập : Dunøg ... *Kết luận : Clo có tính chất hóa học phi kim, Clo phi kim hoạt động hóa học mạnh 2/ Clo có tính chất hoá học khác ? a) Tác dụng với nước : Cl2 ( k ) + H2O ( l ) HCl ( dd ) + HClO ( dd )  Kết...
 • 3
 • 147
 • 0

Xem thêm