1302396743267 bai 1 tiet 2

GDCD 7 Bài 1 tiết 2

GDCD 7 Bài 1 tiết 2
... đổi công cụ kế hoạch -2- Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 GV: Nguyễn Văn Phong hóa, pháp luật, sách chế quản lí - Tăng cường lực lượng vật chất Nhà nước để điều tiết thị trường - Tiếp ... Trường THPT Trần Đại Nghĩa Tây Ninh GDCD 11 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH GV: Nguyễn Văn Phong NỘI DUNG I ** Hoạt động 1: Trách nhiệm công dân Trách nhiệm công dân việc việc ... chủ kinh tế, đảm bảo cho người tự làm ăn theo pháp luật - Bài tập 7, sgk/65 Đáp án: d Vì muốn phân biệt cách xác, khoa học phải nội dung - Bài tập 6, sgk/65 Mục tiêu ta liên kết với nhà tư gì? +...
 • 3
 • 916
 • 0

bài 1 tiết 2

bài 1 tiết 2
... make a complete dialogue T: Give feedback T: Ask ss to role play the dialogue P: Role play P1 is Nga and P2 is Maryam T: Ask some questions to check ss' understanding T: Elicit ss the patterns that ... Combine to educate Ss Walking on the grass Picking the flowers Picture b Taking the bus The bus 10 3 The bus 13 0 Picture c Going to the restaurant Mexican restaurant Hamburgers restaurant II Open predictions ... and Carlo did What/ Carlo / do? ( walk / grass) Why/ he/ walk/ grass? Which bus/ they/ catch? ( 13 0) Where / they / eat? • Post-listening * Answers: T: Ask ps to work in pairs to ask and What...
 • 4
 • 182
 • 0

Bài 1-Tiết 2: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Bắc Mĩ

Bài 1-Tiết 2: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Bắc Mĩ
... Tiết 2: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (Tiếp theo) III CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ 1.Tình hình thuộc địa Nguyên nhân chiến tranh: -Nhân dân thuộc địa Bắc chống ... Tiết 2: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN (Tiếp theo) III CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MĨ -Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa Lược Đồ 13 thuộc địa Anh Bắc Tiết ... Hiệp ước Véc-xai 3.Kết ý nghĩa chiến tranh -Anh thừa nhận độc lập thuộc địa Hợp chúng quốc đời, tạo điều kiện cho CNTB phát triển -Chiến tranh giành độc lập Bắc đồng thời CMTS CỦNG CỐ 1.Tự...
 • 10
 • 1,235
 • 2

Bai 1 Tiet 2 Van ban Me toi

Bai 1 Tiet 2 Van ban Me toi
... li vo th ngy 10 thỏng 11 , k v ni dung lỏ th ca ngi cha vit, cu mc li vi ngi m yờu quý ca mỡnh c.Th loi: Th t - Biu cm B cc: phn a Phn 1: T u n xỳc ng vụ cựng Li t bc l ca a b Phn 2: on cũn li ... I.Tỡm hiu chung: c: Tỏc gi: - Emondo D Amixi sinh nm 18 46 mt nm 19 08 - Quờ: X Liguria vựng bin tõy bc nc í - L nh hot ng xó hi, nh li lc, giu lũng nhõn ỏi ... cm, thỏi v li nhn nh ca b dnh cho Enrico: a .1 Tỡnh cm, thỏi : - Vỡ rt yờu nờn cng au n trc lm li ca - Thỏi nghiờm khc v quyt lit yờu cu sa li a .2 Li nhn nh : Bố muốn nhớ: Tình yêu thương kính...
 • 25
 • 1,440
 • 1

Bài 1.Tiết 2

Bài 1.Tiết 2
... (ứng dụng) -> Nhịp thờng đợc dùng cho nhịp hát hành khúc, trữ tình, ? Bài TĐN số có tựa đề gì? ? Bài TĐN viết nhịp gì? ? Bài TĐN cao độ có sử dụng -> Cao độ: Đô, rê, mi, pha, nốt trờng độ có...
 • 3
 • 221
 • 0

bai 1 tiet 2 lop 7

bai 1 tiet 2 lop 7
... Số I.Ơn Tập Bài Hát: II Tập Đọc Nhạc : TĐN Số 1: CA NGỢI TỔ QUỐC Trích) Nhạc Và Lời : Hồng Vân - Ơng tên thật : Lê Văn Ngọ - Sinh ngày : 27 /7 /19 30, Hà Nội Tác phẩm tiếng :Hò kéo pháo, Tơi người ... đơn đơn rê Đen Đen mi Đen Tập câu: Câu 1: Câu 2: Ghép câu & câu 2: Tập câu: Câu 4: Câu 5: Ghép câu & câu 4: I Ơn Tập Bài Hát : II Tập Đọc Nhạc : TĐN Số 1. Dựa vào lời TĐN số hình ảnh em vừa xen, ... chiến sĩ ấy, Quảng Bình q ta ơi, Bài ca xây dựng,Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân Tiềm hiểu TĐN 1. TĐN số được viết nhòp mấy? Về cao độ gồm tên nốt gì? Về trường độ gồm hình nốt gì? - 4.Bài ? hát...
 • 22
 • 431
 • 0

BÀI 1: TIẾT 2: CÁC DỊNH NGHĨA

BÀI 1: TIẾT 2: CÁC DỊNH NGHĨA
... phương, hướng ngược hướng ? Nhận xét khoảnur uuh điểm đầu điểm u u u cácr ur u cuối véc tơ AB CD EF gọi độ dài véc tơ Bài CÁC ĐỊNH NGHĨA Hai véc tơ nhau: a) Độ dài véc tơ: r + Độ dài véc tơ kí hiệu ... BÀI CŨ: Cho ∆ABC Số véc tơ có điểm đầu điểm cuối tam giác đỉnh tam giác không trùng là: A A D C...
 • 8
 • 220
 • 0

Bài 1: Tiết 2: ESTE

Bài 1: Tiết 2: ESTE
... HCOOCH=CH-CH3 d/ CH3COOCH=CH2 BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1: Viết cơng thức cấu tạo gọi tên este mạch hở có cơng thức phân tử C3H6O2, C4H6O2 tạo từ ancol axit thích hợp  Bài 2: Thủy phân 8,8 g este X có cơng thức ... … Tạo hương cơng nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm,… BÀI TẬP CỦNG CỐ  Bài 1: Ứng với cơng thức phân tử C4H8O2 có este đồng phân nhau? a/ b/ c/ d/  Bài 2: Hợp chất X đơn chức có cơng thức đơn giản ... BAN CƠ BẢN  TIẾT   BÀI ESTE I/ KHÁI NIỆM, DANH PHÁP  Xét phản ứng: CH3COOH RCOOH C2H5OH R'OH to, H2SO4 CH3COOC2H5 to, H2SO4 RCOOR' H 2O H 2O I/ KHÁI NIỆM, DANH PHÁP   Khái niệm este: Thay...
 • 14
 • 202
 • 1

bai 1 tiet 2 lop 7 (2009-2010)

bai 1 tiet 2 lop 7 (2009-2010)
... Số I.Ơn Tập Bài Hát: II Tập Đọc Nhạc : TĐN Số 1: CA NGỢI TỔ QUỐC Trích) Nhạc Và Lời : Hồng Vân - Ơng tên thật : Lê Văn Ngọ - Sinh ngày : 27 /7 /19 30, Hà Nội Tác phẩm tiếng :Hò kéo pháo, Tơi người ... đơn đơn rê Đen Đen mi Đen Tập câu: Câu 1: Câu 2: Ghép câu & câu 2: Tập câu: Câu 4: Câu 5: Ghép câu & câu 4: I Ơn Tập Bài Hát : II Tập Đọc Nhạc : TĐN Số 1. Dựa vào lời TĐN số hình ảnh em vừa xem, ... chiến sĩ ấy, Quảng Bình q ta ơi, Bài ca xây dựng,Bài Ca Người Giáo Viên Nhân Dân Tiềm hiểu TĐN 1. TĐN số được viết nhòp mấy? Về cao độ gồm tên nốt gì? Về trường độ gồm hình nốt gì? - 4.Bài ? hát...
 • 22
 • 246
 • 0

Tài liệu Bài 1 ( Tiết 2) HH12 CB chương III

Tài liệu Bài 1 ( Tiết 2) HH12 CB chương III
... + y B z A + z B  M A ; ; ÷ 2   Ví dụ: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A(2; -1; 3) ; B(0 ;1; -1) ; C( -1; 2;0) ; D (3 ;2; -1) a) Tìm toạ độ trung điểm đoạn thẳng AB; BC b) Tìm toạ độ đỉnh lại hình ... DUNG BÀI b)r cór uuuTa uuu ABCD hình bình hành nên AB = DC nên điểm D (1 ; 0;4) Tương tự ADD’A’ hình bình hành nên A (4 ;1; -2) BDD’B’ hình bình hành nên B (2 ;3;-6) CDD’C’ hình bình hành nên C’ (1 ; 4;-5) ... NỘI DUNG BÀI Chứng minh tương tự ý b), c) Hệ quả: r r a) Cho hai véc tơ a = (a1 ; a2 ; a3 ), b = (b1 ; b2 ; b3 ) ta có a = b r r  1 a = b ⇔ a2 = b2 a = b  3 r b) Véc tơ có toạ độ (0 ;0;0)...
 • 3
 • 159
 • 0

Bài soạn Bài 1 ( Tiết 2) HH12 CB chương III

Bài soạn Bài 1 ( Tiết 2) HH12 CB chương III
... + y B z A + z B  M A ; ; ÷ 2   Ví dụ: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A(2; -1; 3) ; B(0 ;1; -1) ; C( -1; 2;0) ; D (3 ;2; -1) a) Tìm toạ độ trung điểm đoạn thẳng AB; BC b) Tìm toạ độ đỉnh lại hình ... DUNG BÀI b)r cór u uTa u uABCD hình bình hành nên u u AB = DC nên điểm D (1 ; 0;4) Tương tự ADD’A’ hình bình hành nên A (4 ;1; -2) BDD’B’ hình bình hành nên B (2 ;3;-6) CDD’C’ hình bình hành nên C’ (1 ; 4;-5) ... NỘI DUNG BÀI Chứng minh tương tự ý b), c) Hệ quả: r r a) Cho hai véc tơ a = (a1 ; a2 ; a3 ), b = (b1 ; b2 ; b3 ) ta có a1 = b1 r r  a = b ⇔ a2 = b2 a = b  3 r b) Véc tơ có toạ độ (0 ;0;0)...
 • 3
 • 129
 • 0

Bài soạn Bài 1 ( Tiết 2) HH12 CB chương III

Bài soạn Bài 1 ( Tiết 2) HH12 CB chương III
... + y B z A + z B  M A ; ; ÷ 2   Ví dụ: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ biết A(2; -1; 3) ; B(0 ;1; -1) ; C( -1; 2;0) ; D (3 ;2; -1) a) Tìm toạ độ trung điểm đoạn thẳng AB; BC b) Tìm toạ độ đỉnh lại hình ... DUNG BÀI b)r cór uuuTa uuu ABCD hình bình hành nên AB = DC nên điểm D (1 ; 0;4) Tương tự ADD’A’ hình bình hành nên A (4 ;1; -2) BDD’B’ hình bình hành nên B (2 ;3;-6) CDD’C’ hình bình hành nên C’ (1 ; 4;-5) ... NỘI DUNG BÀI Chứng minh tương tự ý b), c) Hệ quả: r r a) Cho hai véc tơ a = (a1 ; a2 ; a3 ), b = (b1 ; b2 ; b3 ) ta có a = b r r  1 a = b ⇔ a2 = b2 a = b  3 r b) Véc tơ có toạ độ (0 ;0;0)...
 • 3
 • 150
 • 0

Bài 1 - tiết 2: chiến tranh giảng độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bài 1 - tiết 2: chiến tranh giảng độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
... đội thuộc địa G.Washing ton (17 32 -1 7 99) T.Jefferson (17 43 -1 8 26) Đại hội lục địa thơng qua Tun ngơn độc lập (4/7 /17 76) Bản gốc Tun ngơn độc lập ? Phim Chủ tòch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập ... đổ ách thống trị Anh, GPDT, thành lập QGDT độc lập Nhiệm vụ CM Nhiệm vụ DC: Xóa bỏ kinh tế thực dân -thuộc địa, tàn dư QHKT tiền tư bản, giải phóng nơ lệ, thực quyền TD-DC, mở đường cho CNTB phát ... VIẾC GI NI A (16 07) G BẮC TÂ I ĐẠ (17 32) Y DƯ ƠN CA RƠ LAI NA NAM GIOOC GI A RỐT AILEN CON NET TI CUT CA RƠ LAI NA NIU HĂM XAI Những nhiệm vụ đặt cho chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ ? Nhiệm...
 • 13
 • 305
 • 0

BAI 1 - TIET 2- DAI CUONG VE DT VA MP

BAI 1 - TIET 2- DAI CUONG VE DT VA MP
... N M Ba cách xác định mặt phẳng Cách 1: Mặt phẳng hoàn toàn xác định biết qua ba điểm không thẳng hàng A A B d C P mp( ABC) hay (ABC) P mp( A, d) hay (A, d), mp( d, A) hay (d, A) Cách 2: Mặt phẳng ... điểm Cách 3: Mặt phẳng hoàn toàn xác định biết chứa hai đường thẳng cắt mp( a, b) hay (a, b), mp( b, a) hay (b, a) P A Ví dụ 1: Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, C, M D Trên hai đoạn AB AC lấy ... mặt phẳng Để tìm giao điểm đường thẳng mp ta đưa việc tìm giao điểm đường thẳng với đường thẳng nằm mp cho A Ví dụ 3: Cho tam giác BCD điểm A không thuộc mp( BCD) Gọi K trung điểm đoạn AD G trọng...
 • 7
 • 119
 • 0

lop 7 bai 1 tiet 2

lop 7 bai 1 tiet 2
... Trường THCS Mỹ Hiệp Tuần - Tiết Ngày soạn: 15 /08 /2 016 Ngày dạy: 26 /08 /2 016 ; 27 / 08 /2 016 Lớp dạy: 7a8(t4); 7a9(t2) GV : Hướng dẫn cách xác định ô HS : Quan sát tính ? Đưa ví ... dung Giáo án Tin Học Trường THCS Mỹ Hiệp Tuần - Tiết Ngày soạn: 15 /08 /2 016 Ngày dạy: 26 /08 /2 016 ; 27 / 08 /2 016 Lớp dạy: 7a8(t4); 7a9(t2) + Chương trình bảng tính ? + Các khả chương trình bảng tính ... sát : + Cách 1: Nhấp đúp vào ô cần sửa sửa nháy vào vào ô nhấn F2 + Cách 2: Sửa trực tiếp công thức GV :Mở Excel, hướng dẫn cách di chuyển trang tính HS : Chú ý quan sát - Ví dụ:ô A1 ô nằm hàng...
 • 3
 • 277
 • 0

Xem thêm