luyện tập về tính diện tích

Luyện tập về tính diện tích

Luyện tập về tính diện tích
... Vậy diện tích mảnh đất 1677,5 m2 3.2 .luyện tập- thực hành Bài - Gọi HS đọc yêu cầu tập GV đính bảng phụ lên bảng - Để tính diện tích hình ABCD làm nào? - Gọi HS nhắc lại qui tắc tính diện tích ... BC : 28 + 63 = 91 (m) Diện tích tam giác BCG : 91 x 30 : = 1365 (m2) Diện tích tam giác AEB : 84 x 28 : = 1176 (m2) Diện tích hình chữ nhật ADGE : 84 x 63 = 5292 (m2) Diện tích hình ABCD : 1365 ... Bài giải Diện tích hình tam giác ABM : 24,5 x 20,8 = 254,8 (m2) Diện tích hình thang BMNC là: (20,8 + 38) x 37,4 = 1099,56 (m2) Diện tích hình tam giác CND : 38 x 25,3 : = 480,7 (m2) Diện tích mảnh...
 • 3
 • 1,022
 • 3

TOÁN 5; LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

TOÁN 5; LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
... 40,1m Tính tổng diện tích hình chữ nhật ABCD hai hình vuông ta diện tích mảnh đất D 25m N 25m M 20m Q 20m P C Thứ ba ngày 26 tháng năm 2010 Toán: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) 1.Ví dụ: Tính ... tháng năm 2010 Toán: Ví dụ: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) Bài 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ Tính diện tích khu đất 20 ... m2 30m Bài giải: Diện tích hình vuông là: 30 x 30 = 900 (m 2) Đáp số: 900 m2 Thứ ba ngày 26 tháng năm 2010 Toán: LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiết 1) 20m 1.Ví dụ: Tính diện tích mảnh đất có...
 • 12
 • 1,798
 • 7

Gián án luyện tập về tính diện tích

Gián án luyện tập về tính diện tích
... Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên 3,5 m 3,5 m 3,5 m 6,5 m 4,2 m Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích ... ngày 25 tháng năm 2010 Toán Kiểm tra cũ Kể tên hình học? Nêu cách tính diện tích hìnhvuông, hình chữ nhật? Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích E Ví dụ: Tính diện tích mảnh ... tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên (2) (3) 3,5 m 3,5 m (1) 6,5 m 4,2 m 3,5 m Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính...
 • 20
 • 386
 • 2

Gián án luyện tập về tính diện tích

Gián án luyện tập về tính diện tích
... Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên 3,5 m 3,5 m 3,5 m 6,5 m 4,2 m Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích ... ngày 25 tháng năm 2010 Toán Kiểm tra cũ Kể tên hình học? Nêu cách tính diện tích hìnhvuông, hình chữ nhật? Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích E Ví dụ: Tính diện tích mảnh ... tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên (2) (3) 3,5 m 3,5 m (1) 6,5 m 4,2 m 3,5 m Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính...
 • 20
 • 320
 • 0

Bài soạn luyện tập về tính diện tích

Bài soạn luyện tập về tính diện tích
... Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên 3,5 m 3,5 m 3,5 m 6,5 m 4,2 m Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích ... Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên (2) (3) 3,5 m 3,5 m (1) 6,5 m 4,2 m 3,5 m Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích Bài ... Kiểm tra cũ Kể tên hình học? Nêu cách tính diện tích hìnhvuông, hình chữ nhật? Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích E Ví dụ: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình...
 • 20
 • 351
 • 0

Bài soạn luyện tập về tính diện tích

Bài soạn luyện tập về tính diện tích
... Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên 3,5 m 3,5 m 3,5 m 6,5 m 4,2 m Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích ... Toán Luyện tập tính diện tích Bài Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên (2) (3) 3,5 m 3,5 m (1) 6,5 m 4,2 m 3,5 m Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích Bài ... Kiểm tra cũ Kể tên hình học? Nêu cách tính diện tích hìnhvuông, hình chữ nhật? Thứ hai ngày 25 tháng năm 2010 Toán Luyện tập tính diện tích E Ví dụ: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình...
 • 20
 • 440
 • 0

Tài liệu Luyện tập về tính diện tích (tt)

Tài liệu Luyện tập về tính diện tích (tt)
... Bình Thứ ba, ngày 18 tháng 01 năm 2011 Tốn Luyện tập tính diện tích (tt) Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng hình bên Tính diện tích mảnh đất Để tính diện tích mảnh đất đó, em tham gia: Nhóm – phút: ... ABCDE Diện tích 55 X 27 : = 742,5 (m2) (55 + 30 ) x 22 : = 935 m2 935 + 742,5 = 1677,5 (m2) Thứ ba, ngày 18 tháng 01 năm 2011 Tốn Luyện tập tính diện tích (tt) Thảo luận nhóm : Tính diện tích n tíchhình ... tính diện tích (tt) B C M E  D BC 30m AD N Độ dài 55m BM 22m EN A Đoạn thẳng 27m Nêu cách tính diện tích hình ABCDE Thứ ba, ngày 18 tháng 01 năm 2011 Tốn Luyện tập tính diện tích (tt)B C A D...
 • 16
 • 426
 • 5

Bài soạn Luyện tập về tinh diện tích(Tiếp theo)

Bài soạn Luyện tập về tinh diện tích(Tiếp theo)
... với II Luyện tập Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có hình dạng hình vẽ đây, biết AD = 63m; AE = 84m; BE = 28m; GC = 30.m Bài giải: Mảnh đất cho chia thành Độ dài cạnh BG là: 28 + 63 = 91(m) Diện ... Thứ ba, ngày 25 tháng năm 2011 Toán: Luyện tập tính diện tích (tiếp theo) I Ví dụ * Tính diện tích mảnh đất: Một mảnh đất có hình dạng hình B 30m C bên Đo khoảng ... Muốn tính diện tích mảnh đất ABCD, ta tính diện tích hình chữ nhật AEGD diện tích hai hình tam giác ABE; BGC cộng kết lại với Chú ý Muốn tính diện tích hình chưa học, ta tìm cách chia diện tích...
 • 6
 • 836
 • 6

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiếp theo) pptx

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiếp theo) pptx
... Vậy diện tích mảnh đất 1677,5m2 hành tính diện tích ruộng đất thực tế - Quy trình gồm bước : + Chia mảnh đất thành hình tính diện tích + Đo khoản cách mảnh đất + Tính diện tích Thực hành tính diện ... diện tích hình * Bài * Bài - Gọi HS đọc yêu cầu - HS đọc Hỏi : Mảnh đất gồm hình ? - Tam giác BGC hình thang ABGD Hỏi : Muốn tính diện tích mảnh đất ta làm - Tính diện tích tam giác BGC diện ... liệu lên bảng (1) Hỏi : Vậy bước ta phải làm ? - Tính diện tích hình thang ABCD hình tam giác ADE, từ tính diện tích mảnh đất - Yêu cầu HS thực tính, trình bày vào - HS làm bảng phụ (cột S) -...
 • 5
 • 749
 • 2

TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH docx

TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH docx
... sửa nhà Giới thiệu mới: “ Luyện tập tính diện 34’ tích 10’ Phát triển hoạt Hoạt động nhóm động:  Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính Mục tiêu:HS biết cách tính diện tích hình Phương pháp: Quan ... - Tính S phần  tính S kích thước 70 m 40,1 toàn m + Tính diện tích 20’ phần nhỏ, từ suy diện tích toàn mảnh đất Hoạt động cá nhân, lớp, nhóm  Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: HS làm tốt tập ... - Tính diện tích toàn hình - Sửa Diện tích hình chữ nhật (2) : 6,5Í4,2 = 27,3 (m2) Chiều dài hình chữ nhật (1) : 3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m) Diện tích hình chữ nhật (1) : 11,23,5 = 39,2 (m2) Diện...
 • 6
 • 508
 • 0

TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH ( tt) ppsx

TOÁN LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH ( tt) ppsx
... hợp lý thành : - Tính diện tích toàn + HCN HTG tính hình S hình Độ dài BG : + Tính S toàn mảnh đất 28 + 63 = 91 (m) Diện tích hình thang ABGD là: (9 1  63)  84 = 6468 (m2) Diện tích hình tam giác ... tính diện tích - Giáo viên nhận xét 1’ - Sửa nhà Giới thiệu mới: - Lớp nhận xét Luyện tập tính diện tích 30’ 10’ (tt) “ Phát triển hoạt động:  Hoạt động ... nhóm + Tính diện tích phần nhỏ, từ suy điện tích toàn mảnh đất  Hoạt động 2: Thực hành - Học sinh chia hình (theo Mục tiêu: HS làm tốt nhóm) tập - Đại diện nhóm trình bày Phương pháp: Luyện tập...
 • 6
 • 394
 • 0

Giáo án Toán lớp 5 - LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH docx

Giáo án Toán lớp 5 - LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH docx
... Hỏi : Diện tích khăn trải bàn diện tích hình nào? - diện tích hình chữ nhật ABCD Hỏi : So sánh diện tích hình thoi MNPQ diện - Diện tích hình thoi MNPQ 1/2 diện tích hình chữ nhật ABCD ? tích ... SGK (trang 104 - 1 05) III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động giáo viên Hoạt động học Ôn lại cách tính diện tích hình hình - Hỏi : Hãy nêu bước tính diện tích mảnh đất - Để tính diện tích mảnh đất ... đất ? - Chia thành bước : + Bước : Chia mảnh đất thành hình có công thức tính diện tích + Bước : Tính diện tích hình chia từ tìm diện tích mảnh đất LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH (Tiếp theo) I- MỤC...
 • 11
 • 4,455
 • 6

Xem thêm