Bài giảng môn tài chính quốc tế chương 4 tỉ giá hối đoái

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 3: Tỷ giá hối đoái

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 3: Tỷ giá hối đoái
... Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương 39 13 9/24/2013 chế độ tỷ giá nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá  Rủi ro tỷ giá hoạt động tài quốc tế  Chính sách tỷ giá Việt ... Hương  Khái niệm, phân loại tỷ giá sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Bài tập  Cơ Ths Hoàng Thị Lan Hương 9/24/2013  Tỷ giá hối đoái: biến số quan trọng ... phân loại tỷ giá  Cơ sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương 18 9/24/2013  CSTG: - Là hoạt động Chính phủ...
 • 14
 • 301
 • 0

slike bài giảng cô hương môn tài chính quốc tế chương 3 tỷ giá hối đoái

slike bài giảng cô hương môn tài chính quốc tế chương 3 tỷ giá hối đoái
... giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương 23  Các chế độ tỷ giá  Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá  Rủi ro tỷ giá hoạt động tài quốc tế Chính sách tỷ giá Việt Nam  Bài ... Lan Hương  Khái niệm, phân loại tỷ giá  Cơ sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương Ths Hoàng Thị Lan Hương ... niệm, phân loại tỷ giá  Cơ sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương  Là giá đơn vị tiền tệ quốc gia tính số...
 • 24
 • 399
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 4: Thị trường ngoại hối

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 4: Thị trường ngoại hối
... 9/24/2013     Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương   Khái niệm ...    Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, chủ thể tham gia Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS  Bài tập Ths Hoàng Thị Lan ... Hoàng Thị Lan Hương    40 Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, chủ thể tham gia Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS  Bài...
 • 22
 • 175
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế
... trình Tài quốc tế, NXB Thống kê, 2010 Nguyễn Thị Thu Thảo, Nghiệp vụ toán quốc tế, NXB Tài chính, 2009 Ths Hoàng Thị Lan Hương Chương 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế Chương 2: Cán cân toán quốc tế ... Cán cân toán quốc tế Chương 3: Tỷ giá hối đoái  Chương 4: Thị trường ngoại hối  Chương 5: Thị trường vốn quốc tế Chương 6: Thanh toán quốc tế Chương 7: Tín dụng quốc tế  Ths Hoàng Thị Lan ... 12 Bài học từ khủng hoảng tài tiền tệ Châu Á 1997 13 Bài học từ khủng hoảng tài tiền tệ 2007 14 Quản lý nợ nước Bài học từ khủng hoảng nợ công Châu Âu 15 Tìm hiểu thực trạng hoạt động toán quốc...
 • 12
 • 204
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 2: BP (BOP)

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 2: BP (BOP)
... Thị Lan Hương ??? ??? ??? BP Ths Hoàng Thị Lan Hương 9/23/2013 Ai lập BP? Đồng tiền ghi BP? BP = Balance sheet?  Phân loại BP: cash basis & accrual basis  Kết cấu BP: khoản mục - Cán cân vãng ... thông qua chương trình cho vay hay hỗ trợ điều chỉnh BP Là sở tin cậy cho quan quản lý nhà nước hoạch định chiến lược kinh tế vĩ mô Đánh giá thực trạng triển vọng kinh tế đối ngoại quốc gia Ths ... Những hạn chế thương mại chu chuyển vốn Đánh giá mức dự trữ quốc tế - Tính theo tuần nhập - Dự trữ quốc tế/Nợ ngắn hạn nước - Dự trữ quốc tế/ MB M2 Ths Hoàng Thị Lan Hương   19 20 A Current...
 • 14
 • 463
 • 0

Bài giảng tài chính quốc tế chương 3 tỷ giá hối đoái

Bài giảng tài chính quốc tế  chương 3 tỷ giá hối đoái
... 16, 233 16, 235 13, 714 13, 7 43 15,914 15,949 13, 642 13, 687 22,548 22,6 13 32,476 32 ,581 139 .17 139 .64 10,715 10, 733 474 031 2, 031 11,660 2,100 1 ,38 9,000 BánCK 16, 238 13, 848 16,0 53 13, 765 22,725 32 ,698 ... nghĩa tỷ giá hối đoái Tỷ giá giá tiền ề tệ • Kiểu niêm yết – Đồng tiền niêm yết Đồng tiền định giá – Quy ước tỷ giá môn học Home$ / Foreign$ – Tỷ giá ↑ Ù Yết tệ ↑, Định tệ ↓ – Đảo chiều yết giá ... HỢP ĐỒNG HỐI ĐOÁI • Các loại hợp đồng hối đoái – Hợp đồng hối đoái Giao Ngay (FX Spot) – Hợp đồng hối đoái Kỳ Hạn (FX Forward) – Hợp đồng hối đoái Hoán Đổi (FX Swap) – Hợp đồng hối đoái Tương...
 • 17
 • 230
 • 0

tài chính quốc tế chương 2a: tỷ giá hối đoái

tài chính quốc tế chương 2a: tỷ giá hối đoái
... CÁC LOẠI TỶ GIÁ o Tỷ giá cố định tỷ giá thả o Tỷ giá giao tỷ giá kỳ hạn o Tỷ giá mua tỷ giá bán o Tỷ giá thức o Tỷ giá thị trường tự do/ chợ đen o Tỷ giá tiền mặt tỷ giá chuyển khoản o Tỷ giá chéo ... định tỷ giá hoán đổi – Một hợp đồng hoán đổi liên quan đến hai loại tỷ giá: tỷ giá giao tỷ giá có kỳ hạn Tỷ giá giao tỷ giá ngân hàng niêm yết thời điểm giao dịch hai bên thoả thuận Tỷ giá có ... ro tỷ giá (Hedge) Những nhà giá công ty nhằm mục *động tỷ bảo (hiểm rủi ro tỷ oái)thường làtrường ngoại hối kì hạn đích bảo vệ trước biến giá rủi ro hối thị *Rủi ro hối đoái rủi ro thua lỗ tỷ giá...
 • 61
 • 548
 • 0

slike bài giảng cô hương môn tài chính quốc tế chương 4 thị trường ngoại hối

slike bài giảng cô hương môn tài chính quốc tế chương 4 thị trường ngoại hối
...     Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương Ngoại hối = ngoại tệ ??? ... ???) Ths Hoàng Thị Lan Hương     Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương Khái niệm ... Hoàng Thị Lan Hương 44    Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, chủ thể tham gia Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS  Bài...
 • 54
 • 598
 • 0

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4 chuyên gia

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 4 chuyên gia
... TÁI ĐẦU TƯ GIÁ CHUYỂN GIAO (chuyển giá) TÀI TR NỘI BỘ TÀI TR TRONG TRƯỜNG HP THUẾ CAO SỬ DỤNG CƠ CẤU TRUNG GIAN GIÁ CHUYỂN GIAO Xét tình sau: Công ty chế biến gỗ Pissano 40 000 35000 30000 25000 ... (usd) -Thuế TNDN : 18% (Mỹ) Công ty bán sản phẩm thò trường nội đòa với giá: 6.000 (usđ)/sp - Mức tiêu thụ tối đa: 40 .000sp -Chi phí hoạt đọâng: 30.000.000 (usd) -Thuế TNDN: 25% (VN) Công ty 2: - ... nội đòa : 60.000 sp -Giá bán 1sp : 5.000 usd -Chi phí hoạt đông: 20.000.000(usd) -Thuế TNDN : 8.5% (Thụy Sỹ) 1 .4 Phương pháp xác đònh giá chuyển giao * Phương pháp so sánh giá giao dòch độc lập...
 • 21
 • 478
 • 2

Bài giảng môn: Tài chính quốc tế pptx

Bài giảng môn: Tài chính quốc tế pptx
... Tài Quốc tế - - - - Tài Quốc tế khâu tài đối ngoại - khâu hệ thống tài quốc gia Là hoạt động toán tín dụng quốc tế Là quan hệ tài phủ nước với tổ chức quốc tế Là hoạt động tài công ty xuyên quốc ... thể, quốc gia phát triển chung cộng đồng quốc tế Hiểu vận hành tốt nghiệp vụ tài quốc tế Hiểu vận dụng tốt sách tài quốc tế, tham gia soạn thảo, bổ xung sửa đổi sách liên quan đến tài quốc tế Hạn ... động tài quốc tế, sách quản lý hoạt động tài quốc tế quốc gia; sách hoạt động số tổ chức tài quốc tế Ở tầm vi mô: hoạt động tài quốc tế chủ thể kinh tế bao gồm doanh nghiệp, cá nhân; nghiệp vụ...
 • 11
 • 436
 • 2

Bài giảng môn tài chính quốc tế

Bài giảng môn tài chính quốc tế
... cận thị trường vốn quốc tế Rủi ro trị Đa dạng hóa quốc tế Thể chế trị kinh tế Ưu đãi thuế khóa Chính phủ Rủi ro tỷ giá hối đối Ngơn ngữ Văn hóa Rủi ro quốc gia Quản trị tài quốc tế mnc Quản trị ... trường tài quốc tế Bộ phận Back office: phiên nhỏ cơng ty 39 9/14/2013 Hình 5.1 : Mơi trường tài quốc tế MNC Tài trợ dài hạn Tài trợ trung dài hạn Thị trường đồng tiền Châu Âu Đầu tư ngắn hạn tài ... độ thu nhập quốc gia tương ứng Dòng chảy vốn quốc tế Tỷ giá hối đoái PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TỶ GIÁ HỐI ĐỐI Thương mại quốc tế Chính phủ mua bán tiền tệ Sức hút chứng khoán giao dòch quốc tế Các luật...
 • 45
 • 578
 • 3

bài giảng môn tài chính quốc tế các mục tiêu tài chính và việc quản trị tài chính quốc tế

bài giảng môn tài chính quốc tế các mục tiêu tài chính và việc quản trị tài chính quốc tế
... rơi vào việc khó xử chọn mục tiêu ưu tiên -> ưu tiên theo chiến lược Khó thu hút vốn đầu tư quốc tế 19 VÌ ĐÂU CHÚNG TA QUAN TÂM ĐẾN VIỆC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ? Do khác biệt quản trò tài quốc ... TÒAN CẦU HÓA VÀ SỰ BIẾN ĐỔI DIỆN MẠO THẾ GIỚI  Công nghệ  Tài  Thông tin TOÀN CẦU HÓA & CƠ CHẾ CỐT LÕI CỦA NÓ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRỞ LẠI ... hóa chi phí … CÁC MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY  Xung đột mục tiêu  Đâu mục tiêu cuối cùng, quan trọng nhất, thể bao quát toàn vấn đề? 10 CÁC MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY  Công ty có nhiều mục tiêu khác thời...
 • 22
 • 220
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế cán cân thương mại quốc tế

bài giảng môn tài chính quốc tế cán cân thương mại quốc tế
... nguồn tài trợ khác -15 +15 15 CÁC CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BOP CÁN CÂN VÃNG LAI bao gồm các cân phận sau: - Cán cân thương mại Cán cân dòch vụ Cán cân thu nhập Cán cân chuyển giao vãng lai chiều 16 CÁN ... HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TB = ( X − M ) = −(S E + I C + TR + K L + K S + dR ) Cán cân thương mại thặng dư : (X - M) > Cán cân thương mại thâm hụt : (X - M) < NHẬN XÉT - Cán cân thương mại phận cán ... CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BOP  Cán cân vãng lai  Cán cân vốn  Cán cân tổng thể  Cán cân bù đắp thức 12 CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ NƯỚC … (TRIỆU USD) STT Nội dung I CÁN CÂN VÃNG LAI Thu (+) (cung...
 • 41
 • 532
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế country risk analysis

bài giảng môn tài chính quốc tế country risk analysis
... country risk  Political risk  Economic risk  Financial and transfer risk  Exchange risk  Cultural environment risk  Legal and contractual risk  Regional contamination risk  Systemic risk ... measure a country s political risk  Identify common factors used to measure a country s financial and economic risks  Explain the techniques used to measure country risk Country Risk Analysis ... debt/X+R  … Quantifying Country Risk Weights Political Risk Scoring Poli factor - Poli factor - 30% - Poli factor 30% Economic Risk Scoring Overall Country Risk Scoring Structural Risk Scoring 20 %...
 • 16
 • 157
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế giới thiệu môn học tài chính quốc tế

bài giảng môn tài chính quốc tế giới thiệu môn học tài chính quốc tế
... Các học viên cao học chuyên ngành tài chính- ngân hàng  Các nhà quản lý tài - ngân hàng  MỤC TIÊU Trang bò cho học viên kiến thức môi trường tài quốc tế đại, mục tiêu quản trò tài quốc tế, mối ... YÊU CẦU Để học tập lónh hội tốt môn học nầy, học viên cần phải có kiến thức Kinh tế học, Tiền tệ Ngân hàng, Nghi ệp vụ Ngân hàng, Tài Doanh nghiệp, Kinh tế quốc tế  THỜI LƯNG Môn học thiết ... Chuyên đề Giới thiệu môn học Các mục tiêu tài doanh nghiệp Cán cân tóan quốc tế Chế độ tỷ giá vai trò phủ Thò trường Eurocurrency Offshore Financial Centers Thò trường vay nợ quốc tế Interest...
 • 9
 • 286
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn tài chính quốc tếbai tap bai giai mon tai chinh quoc te chuong 2bai tap bai giai mon tai chinh quoc te chuong 3bài tập và đáp án môn tài chính quốc tế chương 2bài giảng môn tài chính tiền tệhướng dẫn giải bài tập môn tài chính quốc tếbài tập và bài giải tài chính quốc tế chương 4giải bài tập môn tài chính quốc tếgiải bài tập tài chính quốc tế chương 4slide bài giảng môn tài chính tiền tệbài tập môn tài chính quốc tếbài giảng về tài chính quốc tếbài tập môn tài chính quốc tế có lời giảicâu hỏi và bài tập môn tài chính quốc tếbài tập và bài giải môn tài chính quốc tếđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngNghiên cứu thiết kế hệ thống GPS quan trắc liên tục cầu hệ dâyĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcQĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuyến nước bọt tụy gantúi mậtquản lý nhân sự và tiền lươngE 10KT 1 tiet anh 8 2017-2018đề thi anh 8 phú ninhphân tích quá trình thay đổi và phát triển của th true vegđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)quản lý thương hiệu trong quá trình kinh doanhchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàncông nghệ xử lý nước hộ gia đìnhChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànBài 19. Đường giao thôngTuần 1. Có công mài sắt, có ngày nên kimSố 0 trong phép cộnglớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch