bài giảng kinh tế quốc tế chương 1 TỔNG QUAN về KINH tế QUỐC tế

Bài giảng thị trường tài chính chương 1 tổng quan về tiền tệ

Bài giảng thị trường tài chính chương 1  tổng quan về tiền tệ
... 1 Tiền tệ - Ngân hàng - Chương I Tổng quan tiền tệ II Các hình thái phát triển tiền tệ III Chức tiền 14 /04/2 014 Kết cấu chương I Tổng quan tiền tệ Định nghĩa Đặc điểm nguyên tắc tiền tệ - ... thị trường Sự ổn định tăng cường phúc lợi Tài tiền tệ- Chương a b c d 14 /04/2 014 nguyên tắc tiền tệ ngân hàng Sự đời tiền tệ Các hình thái phát triển tiền Các chế độ lưu thông tiền Tài tiền tệ- ... triển tiền tệ • a Các hình thái tiền tệ - Hoá tệ (commodity money) Tiền dấu hiệu • b Các chế độ vị tiền tệ a Các hình thái tiền tệ: Hóa tệ - Bản thân đồng tiền hoá tệ loại hàng hoá -> Hoá tệ tiền...
 • 28
 • 432
 • 0

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử

Bài giảng Thương mại điện tử - Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
... TỔNG QUAN VỀ TMĐT Định nghĩa Đặc trưng Thương mại điện tử Cơ sở hạ tầng để phát triển Thương mại điện tử Cấp độ phát triển Thương mại điện tử Lợi ích Thương mại điện tử Hạn chế rào ... nghĩa Thương mại điện tử Thương mại điện tử định nghĩa sơ giao dịch thương mại dựa truyền liệu qua mạng truyền thông Internet (Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Liên Hợp quốc) Định nghĩa Thương mại ... nối với đối tác kinh doanh, thực giao dịch điện tử phạm vi tổ chức E-commerce = E-Business Định nghĩa Thương mại điện tử  Các hình thức thương mại điện tử phụ thuộc vào mức độ số hoá (degree of...
 • 24
 • 363
 • 2

Bài giảng thị trường tài chính chương 1 tổng quan về thị trường tài chính và định chế tài chính

Bài giảng thị trường tài chính  chương 1 tổng quan về thị trường tài chính và định chế tài chính
... Tổng quan thị trường tài Các thị trường tài Chứng khoán giao dịch thị trường Nguyên tắc định giá tài sản tài Thị trường hiệu Quản lý thị trường tài Thị trường tài toàn cầu Tổng quan định chế ... dịch tài sản tài Thị trường tiền tệ thị trường vốn Thị trường tiền tệ có thời hạn tài sản ngắn năm Thị trường vốn có thời hạn tài sản dài năm Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp Thị trường sơ cấp ... nơi giao dịch lần đầu tài sản tài Thị trường thứ cấp nơi mua bán lại tài sản tài Thị trường vốn nợ, vốn chủ sở hữu phái sinh Thị trường tập trung (SGD) thị trường OTC Tại thị trường tiền tệ: Là...
 • 24
 • 450
 • 0

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1: tổng quan về thị trường chứng khoán - GV.ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 1: tổng quan về thị trường chứng khoán - GV.ThS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
... NỘI DUNG CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ TTCK CHƯƠNG 2- CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 3- PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN CHƯƠNG 4- TTCK SƠ CẤP CHƯƠNG 5- TTCK THỨ CẤP NỘI DUNG Chương 1- Tổng quan TTCK 1. 1- Khái niệm ... 5.3. 1- Khái niệm TTCK phi tập trung 5.3. 2- Đặc điểm TTCK phi tập trung 5.3. 3- Giao dịch chứng khoán thị trường OTC CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ TTCK 1. 1- KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1. 1- Sự ... 2.2. 3- Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành 2.2. 4- Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 2. 3- Công ty đầu tư chứng khoán 2.3. 1- Khái niệm 2.3. 2- Phân loại quỹ đầu tư Chương 3- Phân tích chứng khoán 3. 1- Phân...
 • 65
 • 2,287
 • 0

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 1: tổng quan về cơ sở dữ liệu - ths. nguyễn thị khiêm hòa

bài giảng cơ sở dữ liệu chương 1: tổng quan về cơ sở dữ liệu - ths. nguyễn thị khiêm hòa
... tin • Hệ thống hướng sở liệu • Người dùng sở liệu • Hệ quản trị sở liệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Thảo luận Đưa nhận xét cách thức lưu trữ liệu lập trình truyền ... Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM HỆ THỐNG HƯỚNG TỆP TIN Ứng dụng Dữ liệu Ứng dụng Dữ liệu Ứng dụng Dữ liệu HỆ THỐNG HƯỚNG TỆP TIN Tệp tin Tệp tin Tệp tin Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ... nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 14 NỘI DUNG • Hệ thống hướng tập tin • Hệ thống hướng sở liệu • Người dùng sở liệu • Hệ quản trị sở liệu Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học...
 • 50
 • 326
 • 0

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính

Bài giảng Kế toán tài chính Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính
... tế, tài cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin đơn vị” (Luật Kế toán Việt Nam-2003) Môi trường pháp lý kế toán tài  Luật kế toán  Nghị định 129/2004: hướng dẫn thi hành luật  Chế độ kế toán ... cáo tài Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN = NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ + NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Đánh giá tình hình tài DN 6/12/2013 Báo cáo tài Các yếu tố Bảng cân đối kế toán K/n Lợi ích TÀI ... doanh nghiệp  Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán  Chuẩn mực Chế độ kế toán áp dụng  Các sách kế toán áp dụng  Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng cân đối kế toán  Thông tin...
 • 13
 • 256
 • 0

bài giảng tin học đại cương chương 1 tổng quan về tin học và máy tính điện tử- ths nguyễn thị khiêm hòa

bài giảng tin học đại cương chương 1 tổng quan về tin học và máy tính điện tử- ths nguyễn thị khiêm hòa
... … Chương Tổng quan tin học máy tính điện tử 10 / 31/ 2 013 27 Máy tính điện tử a Lịch sử đời phát triển máy tính điện tử b Các hệ máy tính điện tử c Phân loại máy tính điện tử Chương Tổng quan ... quan tin học máy tính điện tử 10 / 31/ 2 013 28 Lịch sử đời phát triển máy tính điện tử  Máy tính điện tử = Máy tính + Điện tử  Ngoài máy tính điện tử, có loại máy tính khác? Chương Tổng quan tin ... tương tự ◦ Máy tính điện tử số (máy tính điện tử) Chương Tổng quan tin học máy tính điện tử 10 / 31/ 2 013 32 Máy tính điện – Harvard Mark I (19 44) 33 Máy tính điện tử số  Thực phép tính trực tiếp...
 • 63
 • 550
 • 1

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 1 tổng quan về công nghệ phần mềm

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 1 tổng quan về công nghệ phần mềm
... sau: - Phần mềm gì? - Công nghệ phần mềm gì? - Sự khác biệt công nghệ phần mềm khoa học máy tính? - Sự khác biệt công nghệ phần mềm công nghệ hệ thống? Một số khái niệm - Quy trình phần mềm gì? ... cứu chương 1: Một số khái niệm có liên quan tới phần mềm công nghệ phần mềm Tìm hiểu nguyên tắc tính chuyên nghiệp nguyên tắc kỹ sư phần mềm Một số khái niệm Khi tìm hiểu công nghệ phần mềm, ... triển phần mềm gì? - Chi phí công nghệ phần mềm? - CASE (Computer-Aided Software Engineering) gì? - Thế phần mềm tốt? - Một số nguyên tắc kỹ sư phần mềm? Một số khái niệm (tt1) Phần mềm gì? Phần mềm...
 • 27
 • 214
 • 0

Bài giảng cơ sở dữ liệu chương 1 tổng quan về cơ sở dữ liệu

Bài giảng cơ sở dữ liệu chương 1  tổng quan về cơ sở dữ liệu
... 1 Dữ liệu – thông tin Các hệ thống xử lý truyền thống Phương pháp sở liệu 1 .Cơ sở liệu gì? 2.Hệ quản trị sở liệu 3.ưu điểm phương pháp sở liệu 4.Phân loại CSDL Phân loại người dùng CSDL  Dữ ... liệu cao  Giảm bớt việc bảo trì chương trình d.Phân loại CSDL  sở liệu dạng file: liệu lưu trữ dạng file text, ascii, *.dbf Tiêu biểu cho sở liệu dạng file là*.mdb Foxpro  sở liệu quan ... Quản lý sai sót liệu điều khiển tính toàn vẹn liệu đòi hỏi qui trình phức tạp hệ quản trị CSDL 3 Phương pháp sở liệu a .Cơ sở liệu (Database)  Một tập hợp có cấu trúc liệu có liên quan với lưu...
 • 21
 • 71
 • 0

Bài giảng tin học đại cương chương 1 tổng quan về máy tính

Bài giảng tin học đại cương  chương 1 tổng quan về máy tính
... dụ: 10 0 010 112 = 1* 27+0*26+0*25+0*24 +1* 23+0*22 +1* 21+ 1*20 10 0 010 112 = 1* 27 +1* 23 +1* 21+ 1*20 10 0 010 112 = 13 910 10 11, 01 = 1* 23+0*22 +1* 21+ 1*20+0*2 -1+ 1*2-2 10 11, 01 = 1* 8+0*4 +1* 2 +1* 1+0*0,5 +1* 0,25 10 11, 01 ... dụ:  65 = 11 0 10 12  17 = 0 01 111 2 Trường hợp đổi từ hệ nhị phân sang hệ bát phân  sử dụng kỹ thuật padding (nếu cần)  010 100 = 010 10 0=24  10 1 010 12 = 0 01 010 10 1 =12 58 45 09/2 012 © ITTC - ... dụng 16 ký hiệu gồm 10 ký số từ đến chữ in A, B, C, D, E, F tương ứng với giá trị số 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15  Ví dụ: 34F5C16 = 3 *16 4 + 4 *16 3 + 15 *16 2 + 5 *16 1 + 12 *16 0 34F5C16 = 216 29 410 38 09/2 012 ...
 • 80
 • 86
 • 0

Bài giảng điều khiển tự động chương 1 tổng quan về điều khiển tự động

Bài giảng điều khiển tự động  chương 1 tổng quan về điều khiển tự động
... thống điều khiển tự động 9/9/2 014 Nội dung môn học        Chương 1: Tổng quan điều khiển tự động Chương 2: Mô tả toán học phần tử hệ thống điều khiển Chương 3: Đặc tính động học hệ thống Chương ... thống Chương 5: Chất lượng hệ thống điều khiển Chương 6: Thiết kế hiệu chỉnh hệ thống Chương 7: Hệ thống điều khiển rời rạc 9/9/2 014 Chương 1: Tổng quan điều khiển tự động 1. 1 Các khái niệm 1. 2 ... hệ thống điều khiển 1. 3 Các nguyên tắc điều khiển 1. 4 Phân loại hệ thống 1. 5 Các toán 1. 6 Ví dụ ứng dụng 1. 7 Sơ lược lịch sử phát triển 9/9/2 014 1. 1 Các khái niệm 1) Điều khiển Ví dụ 1: Lái xe,...
 • 52
 • 204
 • 0

Bài giảng lý thuyết ô tô chương 1 tổng quan về ô tô

Bài giảng lý thuyết ô tô  chương 1 tổng quan về ô tô
... 1. 2 .1 Các phương án bố trí động : 1. 2 .1. 1 Động đặt đằng trước : 1. 2 .1. 1 .1 Động đặt đằng trước nằm buồn lái : 1. 2 .1. 1 .1 Động đặt đằng trước nằm buồn lái : 1. 2 .1. 2 Động đặt đằng sau : 1. 2 .1. 3 ... thùng xe : 1. 2 .1. 4 Động đặt sàn xe : 1. 2.2 Bố trí hệ thống truyền lực ô tô: 1. 2.2 .1 Bố trí hệ thống truyền lực theo công thức 4x2: 1. 2.2 .1. 1 Động đặt trước, cầu sau chủ động: Hình 1. 2 : Động ... 375 1. 3 NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC HỆ THỐNG VÀ CÁC CỤM TÊN Ô TÔ : 1. 3 .1 Nhiệm vụ yêu cầu hệ thống truyền lực : 1. 3 .1. 1 Nhiệm vụ : 1. 3 .1. 2 Yêu cầu : 1. 3.2 Nhiệm vụ yêu cầu hệ thống phanh : 1. 3.2.1...
 • 12
 • 114
 • 0

Bài giảng kế toán tài chính chương 1 tổng quan về kế toán tài chính

Bài giảng kế toán tài chính  chương 1 tổng quan về kế toán tài chính
... lý kế toán Chế độ kế toán: Quy định hướng dẫn kế toán số lĩnh vực công việc cụ thể Quyết định 15 /2006/ QĐ-BTC Chứng từ kế toán Hệ thống tài khoản Sổ kế toán hình thức ghi sổ kế toán Báo cáo tài ... thuế kế toán • Lợi nhuận kế toán: chịu chi phối chuẩn mực kế toán quy định kế toán • Thu nhập chịu thuế: chịu chi phối luật thuế TNDN văn hướng dẫn 45 KTTC phần Chương Tổng quan Kế toán tài Chương ... cung cấp Môi trường pháp lý kế toán • Luật kế toán • Chuẩn mực kế toán Việt Nam • Chế độ kế toán Môi trường pháp lý kế toán Luật kế toán (2003): Là văn pháp lý cao kế toán • • • • • • Đối tượng...
 • 46
 • 95
 • 0

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 1 tổng quan về tài chính doanh nghiệp (đh công nghiệp TP HCM)

Bài giảng tài chính doanh nghiệp  chương 1 tổng quan về tài chính doanh nghiệp (đh công nghiệp TP HCM)
... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP • • • • • • 1. 1 Khái niệm tài doanh nghiệp 1. 2 Mục tiêu tài doanh nghiệp 1. 3 Các loại hình doanh nghiệp 1. 4 Báo cáo tài 1. 5 Thị trường Tài 1. 6 ... - Doanh nghiệp tài chính: Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm… - Doanh nghiệp phi tài chính: DN SXKD hàng hóa, dịch vụ lấy hoạt động làm hoạt động kinh doanh CHƢƠNG 1: TỔNG ... tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1. 3 CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC DN Theo luật DN số 60/2005/QH 11 ngày 29 /11 /2005 văn hướng dẫn Luật NN loại hình phân...
 • 39
 • 193
 • 0

Xem thêm