Đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nhà nước (qua khảo sát địa bàn hà nội)

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA VIỆT NAM

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM
... Thêm vào đó, phương thức lãnh đạo cách thức làm việc nhà lãnh đạo, nhân viên hành vi mà họ đánh giá cao tổ chức định phương thức Một điểm khác biệt quan trọng phương thức lãnh đạo cách thức quản ... hợp sử dụng từ phương thức lãnh đạo trở lên nhóm nghiên cứu xếp vào phần phương thức lãnh đạo rõ ràng Đối với người sử dụng phương thức lãnh đạo, người có điểm phương thức lãnh đạo giống nhau, ... 2,9% phương thức 0,97% Nguồn: Kết phân tích Bảng 3.6: Mô tả điểm trung bình phương thức lãnh đạo (trong 62 người sử dụng phương thức nhất) Phương thức lãnh đạo Phương thức chiến lược Phương thức...
 • 68
 • 215
 • 0

Nghiên cứu cấu vốn khả năng thanh toán của các doanh nghiệp nhà nước niêm yết.pdf

Nghiên cứu cơ cấu vốn và khả năng thanh toán của các doanh nghiệp nhà nước niêm yết.pdf
... NỘI DUNG I/ Mục đích phƣơng pháp nghiên cứu II/ Tổng quan hệ số cấu vốn khả toán DNNN niêm yết .4 III/ cấu vốn khả toán DNNN niêm yết theo ngành IV/ Kết luận ... tập trung vào nghiên cứu đối tượng DNNN niêm yết hai SGD HOSE HNX Nội dung nghiên cứu xoay quanh hai nhóm tiêu cấu vốn- tình hình đầu tư khả toán; từ rút đánh giá cấu trúc khả huy động vốn kèm với ... phải khoản vốn khả toán khoản nợ phải trả sở liệu cho nghiên cứu báo cáo tài có ý kiến kiểm toán gần (báo cáo soát xét) tổng số 162 DNNN niêm yết; DNNN niêm yết xác định DN có vốn Nhà nước sở...
 • 33
 • 401
 • 0

Báo cáo: NGHIÊN CỨU CẤU VỐN KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pptx

Báo cáo: NGHIÊN CỨU CƠ CẤU VỐN VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN pptx
... NỘI DUNG I/ Mục đích phƣơng pháp nghiên cứu II/ Tổng quan hệ số cấu vốn khả toán DNNN niêm yết .4 III/ cấu vốn khả toán DNNN niêm yết theo ngành IV/ Kết luận ... đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết…Như vậy, khả rủi ro tài phụ thuộc vào biến động thị trường chứng khoán doanh nghiệp không đáng ngại nhìn chung doanh nghiệp NN niêm yết đáp ứng ... động vốn kèm với rủi ro gặp phải khoản vốn khả toán khoản nợ phải trả sở liệu cho nghiên cứu báo cáo tài có ý kiến kiểm toán gần (báo cáo soát xét) tổng số 162 DNNN niêm yết; DNNN niêm yết...
 • 33
 • 145
 • 1

Chuyen de 3 he thong chinh tri va phuong thuc lanh dao cua dang doi voi he thong chinh tri o nuoc ta hien nay

Chuyen de 3  he thong chinh tri va phuong thuc lanh dao cua dang doi voi he thong chinh tri o nuoc ta hien nay
... đ o Đảng hoạt động hệ thống trị” rõ mục tiêu giữ vững tăng cường vai trò lãnh đ o, nâng cao tính khoa học, lực hiệu lãnh đ o Đảng Nhà nước toàn xã hội, gắn bó mật thiết Đảng nhân dân; nâng cao ... chức vai trò theo quy định pháp luật, theo điều lệ, mục đích, tôn tổ chức - Nội dung lãnh đ o Đảng thể cương lĩnh trị, đường lối, chủ trương, sách Đảng, b o đảm tính định hướng trị cho phát tri n ... lãnh đ o Đảng vai trò quản lý, điều hành Nhà nước - Trong tổ chức hệ thống trị, Đảng ta vừa lực lượng lãnh đ o toàn hệ thống, vừa thành viên hệ thống trị Điều đòi hỏi phải xác định rõ vai trò...
 • 10
 • 263
 • 1

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG đối với hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở nước TA HIỆN NAY

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ và PHƯƠNG THỨC LÃNH đạo của ĐẢNG đối với hệ THỐNG CHÍNH TRỊ ở nước TA HIỆN NAY
... trách nhiệm với dân", “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tim" II- VAI TRÒ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Lãnh đạo vai trò lãnh đạo Đảng hệ thống trị Lãnh đạo cộng ... trò lãnh đạo Đảng hệ thống trị, Đảng phải tự đổi nâng cao sức chiến đấu tổ chức đảng; tăng cường mối quan hệ Đảng thành viên hệ thống trị Nội dung lãnh đạo Đảng hệ thống trị Nội dung lãnh đạo Đảng ... hai thành phần nhà nước đảng (đảng trị) Khác với hệ thống trị nước tư chủ nghĩa, hệ thống trị nước xã hội chủ nghĩa trước hệ thống trị Việt Nam nay, nhà nước đảng có số tổ chức trị - xã hội đặc...
 • 20
 • 262
 • 1

Chuyên đề hệ thống chính trị phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

Chuyên đề hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
... đấu II – Vai trò phương thức lãnh đạo đảng hệ thống trị (…) Lãnh đạo vai trò lãnh đạo Đảng hệ thống trị Nội dung lãnh đạo Đảng hệ thống trị Phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị Học viện Thanh ... Phương thức lãnh đạo Đảng hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 45 II – Vai trò phương thức lãnh đạo đảng hệ thống trị (…) Lãnh đạo vai trò lãnh đạo Đảng hệ thống trị Nội dung lãnh đạo Đảng ... hội hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam 44 II – Vai trò phương thức lãnh đạo đảng hệ thống trị (…) Lãnh đạo vai trò lãnh đạo Đảng hệ thống trị Nội dung lãnh đạo Đảng hệ thống trị Phương...
 • 70
 • 281
 • 0

Tiểu luận chính trị họcquan điểm của hồ chí minhi về nội dung phương thức lãnh đạo của đảng tiểu luận cao học

Tiểu luận chính trị họcquan điểm của hồ chí minhi về nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng tiểu luận cao học
... Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dùng trường đại học, cao đẳng), Nxb Chính trị quốc gia 33 MỤC LỤC Tiểu luận Chính trị học Đề tài: Hồ Chí Minh bàn nội dung phương thức lãnh đạo Đảng cộng sản ... đề tài phân tích nội dung phương thức lãnh đạo Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh + Để đạt mục đích đề tài sâu vào nghiên cứu vai trò lãnh đạo Đảng để nội dung phương thức lãnh đạo Đảng, qua đưa giải ... nói đến lãnh đạo Đảng quần chúng nhân dân Hồ Chí Minh không sử dụng khái niệm Đảng lãnh đạo Nhà nước” hay Đảng lãnh đạo Chính quyền”, kể sau Đảng lãnh đạo nhân dân giành quyền Đảng lãnh đạo quần...
 • 35
 • 319
 • 0

Tiểu luận chính trị học hồ chí minh bàn về nội dung phương thức lãnh đạo của đảng cộng sản tiểu luận cao học

Tiểu luận chính trị học hồ chí minh bàn về nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng cộng sản tiểu luận cao học
... sâu vào nghiên cứu vai trò lãnh đạo Đảng để nội dung phương thức lãnh đạo Đảng, qua đưa giải pháp nhằm nâng cao lực lãnh đạo Đảng tình hình Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nội dung phương thức ... nhân dân Hồ Chí Minh không sử dụng khái niệm Đảng lãnh đạo Nhà nước” hay Đảng lãnh đạo Chính quyền”, kể sau Đảng lãnh đạo nhân dân giành quyền Đảng lãnh đạo quần chúng nhân dân có nghĩa Đảng phải ... lãnh đạo quản lý Nhà nước, phương diện đời sống kinh tế-xã hội” Do vậy, hoạt động Đảng vừa có lãnh đạo, vừa có cầm quyền với phương thức lãnh đạo phương thức cầm quyền Đảng Phương thức lãnh đạo...
 • 24
 • 324
 • 0

Chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ vừa trong ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử trên địa bàn nội

Chính sách thúc đẩy đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử trên địa bàn hà nội
... trạng sách thúc đẩy đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ vừa ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử địa bàn Nội 44 2.3 Đánh giá sách thúc đẩy đổi công nghệ doanh nghiệp nhỏ vừa ngành công nghiệp hỗ trợ điện ... SÁCH THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐIỆN TỬ 1.1 Khái quát đổi công nghệ doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ điện tử 1.1.1 Khái niệm công nghiệp hỗ trợ ... trợ điện tử địa bàn Nội 57 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI……………………………………………………………………….…63...
 • 93
 • 198
 • 0

đặc điểm, vai trò, nội dung phương thức lãnh đạo của đảng trong điều kiện đảng cầm quyền

đặc điểm, vai trò, nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng trong điều kiện đảng cầm quyền
... sử ĐCS cầm quyền Đảng cầm quyền Đảng cộng sản cầm quyền Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền www.themegallery.co Company KHÁI NIỆM VỀ ĐẢNG CẦM QUYỀN Đảng cầm quyền khái niệm thời kỳ Đảng nắm quyền ... a Nội dung lãnh đạo Đảng lãnh đạo đường lối Đảng thường xun tiến hành kiểm tra, giám sát Đảng lãnh đạo cơng tác cán Đảng lãnh đạo tổ chức www.themegallery.co Company b Phương thức lãnh đạo Đảng ... NỘI DUNG I II KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ ĐCSCQ ĐẶC ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐCS CẦM QUYỀN www.themegallery.co Company I KHÁI NIỆM, VỊ TRÍ, VAI TRỊ - KHÁI NIỆM ĐCS CẦM QUYỀN Lịch...
 • 34
 • 63
 • 0

chuyen de 3: HE THONG CHINH TRI VA PHUONG THUC LANH DAO CUA DANG

chuyen de 3: HE THONG CHINH TRI VA PHUONG THUC LANH DAO CUA DANG
... – Vai trò phương thức lãnh đạo đảng hệ thống trị III – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam NỘI DUNG I – Hệ thống trị nước ta II – Vai ... Khái niệm trị (…) Thuật ngữ trị theo tiếng Hi Lạp cổ đại: Politika có nghĩa “công việc nhà nước”, “những công việc xã hội” 1.1 Khái niệm trị (…) Thuật ngữ trị theo tiếng Trung Hoa: 政治 có nghĩa ... mối quan hệ phận cấu thành hệ thống trị với với xã hội tạo vận động chiều theo hướng tác động, thúc đẩy xã hội phát tri n; phát huy quyền làm chủ nhân dân Mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng...
 • 70
 • 840
 • 1

Tiểu luận kinh tế thị trường định hướng XHCN những mâu thuẫn sự đổi mới tất yếu của các doanh nghiệp nhà nướcnước ta hiện nay

Tiểu luận kinh tế thị trường định hướng XHCN và những mâu thuẫn sự đổi mới tất yếu của các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay
... thành phần kinh tế, đặc biệt mâu thuẫn bên kinh tế nhà nớc, kinh tế tập thể kinh tế t nhà nớc với bên kinh tế tự phát t sản tiểu t sản kinh tế t t nhân kinh tế cá thể điều hoà Tóm lại, kinh tế tồn ... tợng 2.3 Mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn thứ yếu + Mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn bật lên hàng đầu giai đoạn định trình phát triển vật + mâu thuẫn thứ yếu mâu thuẫn không đóng vai trò định 2.4 Mâu thuẫn ... bạc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhà nớc làm chủ Do thành phần kinh tế nhà nớc nắm sở quan trọng kinh tế, chỗ dựa kinh tế nhà nớc, định hớng kinh tế theo đờng chủ nghĩa xã hội Vì vậy, kinh tế...
 • 24
 • 161
 • 0

Sự đa dạng, tập thể huấn luyện trong phong cách lãnh đạo của các doanh nghiệp.doc

Sự đa dạng, tập thể và huấn luyện trong phong cách lãnh đạo của các doanh nghiệp.doc
... điều chỉnh phong cách chiếm ưu người chìa khóa để lãnh đạo hiệu Tuy nhiên, quan trọng khả nhận biết hài hòa với phong cách lãnh đạo người khác mà làm việc Sơ đồ "các phong cách lãnh đạo/ Tương ... ba phong cách lãnh đạo là: lãnh đạo trực tiếp; lãnh đạo dựa tảng trao đổi, thảo luận lãnh đạo ủy thác Ba phong cách theo tiếng Anh bắt đầu chữ D (Directing; Discussing; Delegating) nên gọi Phong ... quản lý ngày Các lãnh đạo tài ba nắm rõ điểm mạnh điểm yếu Họ nỗ lực để tối đa hóa điểm mạnh bù lấp cho điểm yếu Mỗi lãnh đạo sở hữu bốn phong cách lãnh đạo chủ yếu Không có phong cách tốt hay...
 • 32
 • 1,274
 • 2

quá trình chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà Nước, quá trình tiếp nhận phần vốn Nhà Nước tại các doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà Nước kế hoạch niêm yết cổ phiếu.doc

quá trình chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà Nước, quá trình tiếp nhận phần vốn Nhà Nước tại các doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước và kế hoạch niêm yết cổ phiếu.doc
... Bài viết tập trung vào trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà Nước, trình tiếp nhận phần vốn Nhà Nước doanh nghiệp Tổng công ty Đầu Kinh doanh Vốn Nhà Nước kế hoạch niêm yết cổ phiếu thị trường ... SCIC Tổng công ty Đầu Kinh doanh Vốn Nhà Nước thức vào hoạt động vào tháng 8/2006 1.3 Mô hình Tổng công ty Đầu Kinh doanh Vốn Nhà Nước Việt Nam Tổng công ty Đầu Kinh doanh Vốn Nhà Nước ... Nguồn: Tổng công ty Đầu Kinh doanh Vốn Nhà Nước 2007 32 Chương Hoạt động Tổng công ty đầu kinh doanh vốn nhà nước 2.1 Tiến trình tổ chức, xếp lại doanh nghiệp Nhà Nước Quá trình chuyển đổi...
 • 85
 • 387
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nộinghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí giá thành ở một số nước trên thế giới và những vận dụng vào các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nộihoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nộimột số giải pháp góp phần cải thiện hoạt động thu hút và duy trì nhân lực trong các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn hà nộiđánh giá khái quát về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nộinghiệm và hướng vận dụng ktqt chi phí vào các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nộisự cần thiết yêu cầu và các nguyên tắc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nộisự cần thiết phải hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất điều hoà trên địa bàn hà nộixây dựng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng hoạt động của tổ chức công đoàn đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức phụ nữ trong các doanh nghiệpđảng cầm quyền và phương thức lãnh đạo của đảngthực trạng lãnh đạo của các doanh nghiệpcác phương thức xuất khẩu của các doanh nghiệp việt namnội dung và hình thực thanh tra của các doanh nghiệp fdithực trạng huy động và sử dụng vốn nợ ở các doanh nghiệp nhà nước hiện nayđánh giá chung về tình hình đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp nhà nước trong những năm gần đây65 c u tr c nghi m VECT TRONG KH NG GIAN File word c h ng d n gi iTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iChi n l c huy ng v ph t tri n ngu n v n t i s giao d ch I ng n h ng u t v ph t tri n Vi t NamGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t NamM r ng ho t ng kinh doanh th thanh to n t i Ng n h ng n ng nghi p v ph t tri n n ng th n chi nh nh ng aHo n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i c ng ty c ph n XNK C ng Ngh M iHo n thi n k to n nghi p v b n h ng t i C ng ty i n m y xe p xe m yN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tBài 38. eo, aoM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t NamPh n t ch t i ch nh v n ng cao hi u qu t i ch nh c a T ng c ng ty H ng kh ng Vi t NamBài 30. ua, ưaM t s gi i ph p ho n thi n ch nh s ch Marketing qu c t nh m th c y xu t kh u c c s n ph m ho d u t i c ng ty Ho d u PetrolimexNghi n c u nh n th c c a kh ch h ng v th ng hi u b nh kem x p v th ng hi u H i Ch uM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t NamTh c tr ng v n d ng c c ch nh s ch Marketing trong kinh doanh c a c ng ty tr ch nhi m h u h n Vi t An Trung Ph ng ng a H N i