Slide bài giảng Nắng Bốn Mùa

slide bài giảng kế toán mua bán hàng hóa

slide bài giảng kế toán mua bán hàng hóa
... kho hàng gởi bán Hàng gởi bán nhập lại kho 632 1381 Hàng bán bị trả lại gởi bên mua SDCK Hàng gởi bán bị tổn thất chờ xử lý Sơ đồ kế tốn giá vốn hàng bán 331,111,… 911 632 Mua bán 157 Mua xongHàng ... kỳ kế tốn • Trình bày thơng tin kết hoạt động mua bán hàng hóa NỘI DUNG • 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.2 KẾ TỐN MUA HÀNG 1.3 KẾ TỐN BÁN HÀNG 1.4 KẾ TỐN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 1.5 KẾ TỐN XÁC ĐỊNH KẾT ... gởi bán bán bán 156 Gởi bán Xuất kho bán trực tiếp Hàng hóa bán bị trả lại nhập kho Kết chuyển giá vốn hàng bán kỳ 511,512 Bán hàng thu thuế TTĐB, thuế XK, tiền thuế GTGT trực tiếp Khách mua hàng...
 • 46
 • 744
 • 1

slide bài giảng tnxh lớp 1 - bài trời nắng, trời mưa

slide bài giảng tnxh lớp 1 - bài trời nắng, trời mưa
... hội: Trời nắng H1 TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA Trời mưa H2 Hình cho biết trời nắng? Hình cho biết trời mưa? Tự nhiên xã hội: Trời nắng H1 TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA Trời mưa H2 Tự nhiên xã hội: TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA ... Tự nhiên xã hội: TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA Khi trời mưa, có nhiều giọt mưa rơi, bầu trời u ám, mây đen, xám xịt phủ kín mặt trời, người lại trời Tự nhiên xã hội: TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA Ich lîi cña ma ... mặt trời làm nóng nước dùng cho sinh hoạt Tự nhiên xã hội: TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA N¾ng nhiÒu sÏ g©y hiÖn tîng g×? H¹n h¸n - c©y cèi kh« c»n Tự nhiên xã hội: TRỜI NẮNG, TRỜI MƯA Khi trời mưa, bầu trời...
 • 30
 • 415
 • 0

Bài giảng điện tử mầm non lớp Chồi đề tài Bài giảng văn học Nắng bốn mùa

Bài giảng điện tử mầm non lớp Chồi đề tài Bài giảng văn học Nắng bốn mùa
... ? Mùa rét buốt gió bấc thổi tràn Mùa rét buốt gió bấc thổi tràn Đi học làm phải lo mặc ấm ? Đi học làm phải lo mặc ấm ? Các đọc diễn cảm thơ “ Nắng bốn mùa Mùa nóng trời nắng chang chang Mùa ... nắng dịu dàngvà ấm áp mùa hè ánh nắmg giận giữ (Đọc từ đầu đến ánh nắng mùa hè ) + Mùa thu mùa đông trời nắng (Đọc hết) - Đàm thoại vầ nội dung thơ + Bài thơ có tựa đề gì? + Bài thơ sáng tác? + ... thiên nhiên bốn mùa nhà Sammy qua đĩa kismart * Hoạt động trọng tâm: - Cô giới thiệu thơ "Nắng bốn mùa" - Cô đọc diển cảm lần - Đọc lần có hình ảnh, trích dẫn + Các biết không mùa xuân ánh nắng dịu...
 • 21
 • 248
 • 2

Slide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

Slide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
... KINH DOANH 3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  Đòa điểm đàm phán  Thời gian đàm phán  Văn hoá đàm phán  Đối tượng đàm phán  Yếu tố khác CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM ... tiêu đàm phán  Môi trường đàm phán  Vò thương trường bên  Thành phần đàm phán, lực đoàn đàm phán  Thông tin cho đàm phán CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH ... ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 2.ĐẶC ĐIỂM: Đàm phán kinh doanh khoa học đồng thời nghệ thuật CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3.CÁC YẾU...
 • 81
 • 10,417
 • 138

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 2: Bản chất và chức năng của kiểm toán

slide bài giảng kiểm toán căn bản chương 2: Bản chất và chức năng của kiểm toán
... NEU I BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN Kết luận chất kiểm toán: - Kiểm toán hoạt động độc lập, chức kiểm toán xác minh, thuyết phục để tạo niềm tin cho người quan tâm vào kết luận kiểm toán - Kiểm toán ... Diệp - NEU 10 II CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN Kiểm toán có hai chức năng: - Chức xác minh - Chức bày tỏ ý kiến Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU 11 II CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN Chức xác minh * Chức xác minh ... riêng: kiểm toán chứng từ kiểm toán chứng từ - Kiểm toán thực Kiểm toán viên người có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu kiểm toán Nguyễn Thị Thanh Diệp - NEU I BẢN CHẤT CỦA KIỂM TOÁN Khái niệm kiểm toán: ...
 • 18
 • 792
 • 13

Slide bài giảng quản lý học chương 4: Chức năng tổ chức

Slide bài giảng quản lý học chương 4: Chức năng tổ chức
... với nhà quản định • Tầm quản rộng cần cấp quản lý, tầm quản hẹp cần nhiều cấp • Các yếu tố ảnh hưởng đến tầm quản lý: Năng lực nhà quản lý;  Tính phức tạp hoạt động quản lý;  Sự ... cấu tổ chức v1.0 NỘI DUNG Một số khái niệm liên quan đến chức tổ chức Các thuộc tính cấu tổ chức Quy trình hoàn thiện cấu tổ chức v1.0 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG TỔ CHỨC • Tổ ... quản vai trò tổ chức triển khai kế hoạch định • Nắm khái niệm cấu tổ chức • Hiểu phân tích cấu tổ chức tổ chức định theo thuộc tính cấu tổ chức • Hiểu quy trình hoàn thiện cấu tổ chức thực hành...
 • 47
 • 1,520
 • 4

Slide bài giảng quản lý học chương 5: Chức năng lãnh đạo

Slide bài giảng quản lý học chương 5: Chức năng lãnh đạo
... Tổng quan lãnh đạo Tạo động lực v1.0 TỔNG QUAN VỀ LÃNH ĐẠO 1.1 Bản chất lãnh đạo 1.2 Các cách tiếp cận chủ yếu lãnh đạo 1.3 Quyền lực ảnh hưởng người lãnh đạo 1.4 Nội dung chức lãnh đạo v1.0 1.1 ... vào tổ chức Tạo thay đổi, thường thay đổi v1.0 Duy trì ổn định Kết 10 1.1.2 PHÂN BIỆT LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ (tiếp theo) Phân biệt người lãnh đạo người quản Người lãnh đạo Người quản 1 Làm ... BẢN CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO 1.1.1 Khái niệm yếu tố cấu thành lãnh đạo 1.1.2 Phân biệt lãnh đạo quản 1.1.3 Tiền đề để lãnh đạo thành công v1.0 1.1.1 KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH LÃNH ĐẠO Khái niệm...
 • 49
 • 3,443
 • 6

Slide bài giảng quản lý học chương 6: Chức năng kiển soát

Slide bài giảng quản lý học chương 6: Chức năng kiển soát
... khái niệm kiểm soát • Hiểu đặc điểm hệ thống kiểm soát – thước đo cho phép nhà quản đánh giá tính hiệu tổ chức hoạt động quản • • Hiểu quy trình kiểm soát thực quy trình kiểm soát hoạt động ... Hội đồng quản trị (HĐQT):    • Kiểm soát chiến lược tổ chức; Kiểm soát vấn đề tổ chức nhân cao cáp; Kiểm soát vấn đề tài theo năm theo quý Ban kiểm soát:   Ban kiểm soát quan kiểm soát đại ... quan quản cấp thuộc trách nhiệm quan, đơn vị v1.0 2.1.2 CHỦ THỂ BÊN TRONG (tiếp theo) • Các nhà quản phận chức   • Trực tiêp quản lý, đạo, kiểm soát người lao động Tập trung vào kiểm soát...
 • 37
 • 627
 • 4

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 7: nâng cao nhận thức về an sinh xã hội

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 7: nâng cao nhận thức về an sinh xã hội
... 4/11/14 13 IV Nâng cao nhận thức ASXH  Tài + Qui mô phạm vi hoạt động nâng cao nhận thức sách, chương trình ASXH khác + Nguồn tài dành cho hoạt động nâng cao nhận thức ASXH khác loại sách, chương trình ... trang web thông tin: Trang web Bộ LĐ-TB-XH, trang web BHXH Việt Nam trang web trung tâm thông tin, thư viện trường đại học quốc gia; trung tâm nghiên cứu ASXH… 4/11/14 11 IV Nâng cao nhận thức ... hoạt động XH quan, khu dân cư, cộng đồng  4/11/14 Cá nhân hưởng ASXH phải có trách nhiệm với thân cộng đồng XH IV Nâng cao nhận thức ASXH 4.1 Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức ASXH  Lựa...
 • 14
 • 553
 • 8

slide bài giảng kiểm toán năng lượng

slide bài giảng kiểm toán năng lượng
... Phân loại Kiểm toán Năng lượng • Dựa trên: • Chức năng, loại hình, quy mô Doanh nghiệp • Mục đích việc Kiểm toán Năng lượng • Có thể phân loại Kiểm toán Năng lượng: Kiểm toán lượng sơ (còn gọi ... Năng lượng Kiểm toán lượng • Là trình nhằm xác định mức độ hiệu việc sử dụng lượng A   Hệ thống tiêu thụ lượng X Năng lượng có ích Năng lượng cung cấp Y Hiệu suất (%) = Năng lượng mát Năng lượng ... lượng sơ (còn gọi KTNL thoáng qua) • Kiểm toán lượng chi tiết • Kiểm toán mức đầu tư KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG SƠ BỘ 14 Mục tiêu • Xây dựng định hướng tổng thể Năng lượng Chi phí • Xác định cách NL sử...
 • 58
 • 1,016
 • 0

slide bài giảng chức năng group outline pivot table trong excel

slide bài giảng chức năng group outline pivot table trong excel
... cho PivotTable  Chọn OK GVĐP: Đỗ Trọng Danh PIVOT TABLE 2.Thao tác thực PivotTable Field List 2.1.Cách tạo Xuất cửa sổ PivotTable PivotTable Field List  Chọn Field cần hiển thị PivotTab le PivotTable ... Chọn PivotTable Tools/ Design Khoa Khoa học Công nghệ GVĐP: Đỗ Trọng Danh 12 PIVOT TABLE 2.Thao tác thực 2.5.Đặc tên làm Pivot Table  Chọn ô Pivot Table  Chọn PivotTable Tools/ Option:  PivotTable ... nghệ Bỏ chức nhóm Chọn Data/ Group and Outline/ Clear Outline GVĐP: Đỗ Trọng Danh PIVOT TABLE 1.Khái niệm Pivot table bảng tổng hợp, phân tích xử lý liệu từ danh sách hay bảng Với Pivot Table ta...
 • 14
 • 1,193
 • 2

Slide bài giảng môn tài chính công ty nâng cao –dành cho hệ đào tạo cao học và nghiên cứu sinh

Slide bài giảng môn tài chính công ty nâng cao –dành cho hệ đào tạo cao học và nghiên cứu sinh
... can ban Chơng Các vấn đề tài công ty Ch1_TCCTNC_Cac van de can ban Nội dung Tổng quan tài công ty Dự toán vốn đầu t Ch1_TCCTNC_Cac van de can ban Tổng quan tài công ty Cỏc bỏo cỏo ti chớnh ... Dòng tiền cho công ty (từ TS công ty) CF(A) = CF(B) + CF(S) CF(B) - Dòng tiền cho chủ nợ CF(S) - Dòng tiền cho cổ đông Ch1_TCCTNC_Cac van de can ban 20 Dũng tin t ti sn ( cho cụng ty) = Dũng ... Thành viên hợp danh: chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ công ty Các thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi vốn góp + Công ty hợp danh không đợc phép phát hành loại chứng...
 • 234
 • 900
 • 2

slide bài giảng lập trình nâng cao vu minh trí chương 4 chuỗi ký tự

slide bài giảng lập trình nâng cao vu minh trí chương 4 chuỗi ký tự
... chuỗi tự Bài tập Lập trình nâng cao - Chuỗi tự VC VC & & BB BB Khái niệm  Khái niệm  Kiểu char chứa tự Để lưu trữ chuỗi (nhiều tự) ta sử dụng mảng (một chiều) tự Chuỗi tự ... TIN HOC CO SO A!!! Lập trình nâng cao - Chuỗi tự 12 VC VC & & BB BB Hàm đảo ngược chuỗi char *strrev(char *s) Đảo ngược thứ tự tự chuỗi (trừ tự kết thúc chuỗi) Địa chuỗi kết char s[] ... toàn tự sang tự hoa (giống hàm strupr)  Bài 3: Viết hàm lower(char s[]) đổi toàn tự sang tự thường (giống hàm strlwr)  Bài 4: Viết hàm proper(char s[]) đổi tự từ sang tự hoa Lập...
 • 20
 • 362
 • 0

slide bài giảng lập trình nâng cao vu minh trí trắc nghiệm ôn tập

slide bài giảng lập trình nâng cao vu minh trí trắc nghiệm ôn tập
... VC VC & & BB BB Trắc nghiệm Chọn kết in hình đoạn chương trình sau: A Không xác định B 01 C 10 D 00 void main() { int c = 0; printf(“%d%d”, ... Phương VC VC & & BB BB Trắc nghiệm Khai báo biến sau đúng? A int length; float width; B int length, float width; C int length; width; D int length, int width; VC VC & & BB BB Trắc nghiệm Chọn kết in ... chương trình sau: A x = 1, y = B x = 2, y = C x = 2, y = D Chương trình bị lỗi x khai báo lại void main() { int x = 1; int y = x = x + 1; printf(“x = %d, y = %d”, x, y); { VC VC & & BB BB Trắc nghiệm...
 • 28
 • 180
 • 0

slide bài giảng lập trình nâng cao vu minh trí chương 1 mảng 1 chiều

slide bài giảng lập trình nâng cao vu minh trí chương 1 mảng 1 chiều
... tử> -1 Lập trình nâng cao - Mảng chiều VC VC & & BB BB Khai báo biến mảng (tường minh)  Ví dụ int Mang1Chieu [10 ]; Mang1Chieu Lập trình nâng cao - Mảng chiều VC VC & & BB BB Khai báo biến mảng ... mảng int a[4] = {2 912 , 17 06, 15 06, 19 04}; 2 912 a 17 06 15 06 19 04  Khởi tạo giá trị cho số phần tử đầu mảng int a[4] = {2 912 , 17 06}; a 2 912 17 06 0 Lập trình nâng cao - Mảng chiều VC VC & & BB ... {2 912 , 17 06, 15 06, 19 04}; => int a[4] = {2 912 , 17 06, 15 06, 19 04};  Chỉ số mảng không hợp lệ  int a[4];  a[ -1] = 1; a [10 ] = 0; Lập trình nâng cao - Mảng chiều 13 VC VC & & BB BB Truyền mảng cho...
 • 47
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng kỹ năng thuyết trìnhslide bài giảng kỹ năng mềmslide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh miễn phíslide bài giảng kỷ năng quản lý kinh doanhslide bài giảng kỹ năng bán hàngbài giảng nâng vận chuyểnslide bài giảngslide bài giảnggiai điệu bài khúc ca bốn mùalời hát bài khúc ca bốn mùaôn tập bài tia nắng hạt mưalời hát bài tia nắng hạt mưatập hát bài tia nắng hạt mưabài tia năng hạt mưaslide bài giảng toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả