Khả năng thích nghi của một số dòng giống lúa đột biến chịu mặn ở đồng bằng sông cửu long (TT)

Báo cáo: Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống sắn tại một số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên

Báo cáo: Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống sắn tại một số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
... giá khả thích nghi số giống sắn số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Tây Nguyên ” cần thiết Vật liệu nội dung phương pháp nghi n cứu 2.1 Vật liệu nghi n cứu Bộ giống khảo nghi m giống sắn triển vọng ... 29,00% Giống KM98-5 HB60 có hàm lượng tinh bột 27% Giống KM140 thuộc nhóm thứ hàm lượng tinh bột (26,90%) Bảng 3.3 Năng suất củ tươi tám giống sắn khảo nghi m tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Tây Nguyên, ... đương với giống đối chứng Ba giống sắn: NA1, KM227 KM228 đạt suất củ tươi thấp so với đối chứng KM94 Bảng 3.1 Năng suất củ tươi tám giống sắn khảo nghi m tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ Tây Nguyên, ...
 • 20
 • 380
 • 0

Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống sắn cho vùng đông nam bộ và tây nguyên

Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống sắn cho vùng đông nam bộ và tây nguyên
... xuất sắn Đề tài: Đánh giá khả thích nghi số giống sắn cho vùng Đông Nam Bộ Tây Nguyên ” cần thiết Mục tiêu đề tài 1) Đánh giá số thích nghi số ổn định số giống sắn thông qua việc khảo nghi m giống ... i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHI P VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHI P VIỆT NAM TRẦN CÔNG KHANH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ GIỐNG SẮN CHO VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN Chuyên ... thảo luận 57 3.1 Khảo nghi m số giống sắn vùng Đông Nam Bộ Tây 57 Nguyên năm 2009 2010 3.1.1 Khảo nghi m giống Đông Nam Bộ Tây Nguyên năm 2009 57 3.1.1.1 Kết khảo nghi m giống sắn Đồng Nai năm...
 • 125
 • 110
 • 0

Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ tròng nhập nội trong quy trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa

Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ tròng nhập nội trong quy trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa
... gia súc ngày phát triển Để phục vụ cho phát triển đàn sữa Mộc Châu ngày tốt hơn, nghi n cứu đề tài "Đánh giá khả n ăng thích nghi số loài cỏ trồng nhập nội qui trình thức ăn gia súc công ty ... HỌC SƯ PHẠM NGHI M VĂN CƯỜNG CỎ TRỒNG NHẬP NỘI TRONG QUI TRÌNH THỨC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU : Sinh thái : 60.42.60 : PGS-TS Hoàng Chung Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa Trung ... trọc, không khả khai thác dẫn đến thiếu thức ăn cho đàn gia súc, đặc biệt mùa đông [25] Để giải khó khăn thức ăn cho đàn gia súc có nhiều công trình nghi n cứu thành phần thức ăn gia súc vùng nhiệt...
 • 97
 • 488
 • 0

KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI CỎ TRỒNG NHẬP NỘI TRONG QUI TRÌNH THỨC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI CỎ TRỒNG NHẬP NỘI TRONG QUI TRÌNH THỨC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU
... tài "Đánh giá khả n ăng thích nghi số loài cỏ trồng nhập nội qui trình thức ăn gia súc công ty giống sữa Mộc Châu " Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số đặc điểm sinh thái ... HỌC SƯ PHẠM NGHI M VĂN CƯỜNG CỎ TRỒNG NHẬP NỘI TRONG QUI TRÌNH THỨC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU : Sinh thái : 60.42.60 : PGS-TS Hoàng Chung Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa Trung ... chăn nuôi đặc biệt gia súc nhai lại Nông dân nuôi dự án cấp hạt giống cỏ để trồng - Ở Trung Quốc, thức ăn gia súc ý phát triển khu vực phía Nam Trong trình nghi n cứu xác định giống cỏ Stylo,...
 • 119
 • 354
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai một số vùng sinh thái miền bắc việt nam

Luận văn đánh giá khả năng thích nghi của một số giống ngô lai ở một số vùng sinh thái miền bắc việt nam
... thí nghi m 74 4.10 ðánh giá tính n ñ nh c a gi ng ngô thí nghi m qua ba ti u vùng sinh thái 77 4.10.1 Tính n ñ nh v th i gian sinh trư ng c a gi ng thí nghi m qua ba ti u vùng sinh thái ... so sánh ñ c ñi m sinh trư ng phát tri n c a gi ng ngô thí nghi m ba ti u vùng sinh thái ñ xác ñ nh ñư c gi ng ngô lai m i có su t cao, kh thích nghi t t v i t ng ñi u ki n sinh thái c a Lào Cai, ... tài: “ðánh giá kh thích nghi c a m t s gi ng ngô lai m t s vùng sinh thái Mi n B c Vi t Nam 1.2 M c ñích yêu c u c a ñ tài 1.2.1 M c ñích c a ñ tài Th nghi m m t s gi ng ngô lai m i nh m bư c...
 • 137
 • 606
 • 2

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân
... dòng /giống đậu tơng, vụ 63 Đông 2006 4.4.2 Các yếu tố cấu th nh suất dòng/ giống đậu tơng, vụ 66 Xuân 2007 4.5 Năng suất dòng /giống đậu tơng 69 4.5.1 Năng suất dòng /giống đậu tơng vụ Đông ... trởng dòng, giống đậu tơng vụ Xuân 2007 32 4.1.3 Động thái tăng trởng chiều cao dòng/ giống đậu tơng 34 vụ Đông 2006 4.1.4 Động thái tăng trởng chiều cao dòng/ giống đậu tơng 38 Vụ Xuân 2007 4.1.5 ... dòng /giống đậu tơng, vụ Đông 48 2006 4.1.8 Khả tích luỹ chất khô dòng /giống đậu tơng, vụ 50 Xuân 2007 4.2 4.2.1 Sự phát triển nốt sần 54 Sự hình th nh v phát triển nốt sần dòng/ giống đậu tơng,...
 • 120
 • 392
 • 2

Luận văn: KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI CỎ TRỒNG NHẬP NỘI TRONG QUI TRÌNH THỨC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU doc

Luận văn: KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI CỎ TRỒNG NHẬP NỘI TRONG QUI TRÌNH THỨC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU doc
... đoàn thức ăn gia súc Nông trường Mộc Châu tiến hành nghi n cứu thảm cỏ, loài cỏ trồng trồng khác khai thác làm thức ăn gia súc Những loài tiến hành nghi n cứu chủ yếu giống cỏ trồng nhập nội số loài ... ngày tốt hơn, nghi n cứu đề tài "Đánh giá khả n ăng thích nghi số loài cỏ trồng nhập nội qui trình thức ăn gia súc công ty giống sữa Mộc Châu " Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... HỌC SƯ PHẠM NGHI M VĂN CƯỜNG CỎ TRỒNG NHẬP NỘI TRONG QUI TRÌNH THỨC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU : Sinh thái : 60.42.60 : PGS-TS Hoàng Chung Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa Trung...
 • 97
 • 227
 • 0

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG DƯA CHUỘT VỤ THU ĐÔNG SỚM VÀ THU ĐÔNG MUỘN 2010 TẠI GIA LỘC – HẢI DƯƠNG

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG DƯA CHUỘT VỤ THU ĐÔNG SỚM VÀ THU ĐÔNG MUỘN 2010 TẠI GIA LỘC – HẢI DƯƠNG
... Giống Nếp lai vụ thu đông sớm thời điểm 38 ng y sau trồng có số 26,6 lỏ nhng vụ thu đông mu n thời điểm có 23,2 Giống đối chứng to 266 có diền biến tơng tự nh vụ thu đông sớm có 21,6 vụ thu đông ... thái vụ thu đông sớm v thu đông mu n giai đoạn có khác rõ rệt Điều n y đợc giải thích nh động thái tăng trởng chiều cao l vụ thu đông sớm có thời gian nhiệt độ cao kéo d i vụ thu đông mu n nên sinh ... suất v suất giống da chuột trồng vụ thu đông sớm v thu đông mu n 2010 66 Số 68 Kh i l ng trung bỡnh qu 69 Nng su t cỏ th c a cỏc gi ng da chu t 69 Nng su t lý thuy t v...
 • 109
 • 420
 • 2

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống lúa thuần mới chất lượng cao tại vùng bị xâm mặn do biến đổi khí hậu huyện kim sơn, tỉnh ninh bình

Đánh giá khả năng thích ứng của một số dòng, giống lúa thuần mới chất lượng cao tại vùng bị xâm mặn do biến đổi khí hậu ở huyện kim sơn, tỉnh ninh bình
... tuyển chọn giống lúa phù hợp cho vùng ñất ñất nhiễm mặn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 50 3.2.1 ðánh giá khả thích ứng với ñiều kiện mặn nước biển dâng dòng, giống lúa mới, chất lượng cao thí ... khả thích ứng số dòng, giống lúa chất lượng cao vùng bị xâm mặn BðKH huyện Kim sơn, tỉnh Ninh Bình Ý nghĩa khoa học thực tiễn 2.1 Ý nghĩa khoa học - Xác ñịnh ñược sở khoa học tính thích nghi dòng, ... Xác ñịnh ñược số dòng giống lúa khả thích ứng với ảnh hưởng xâm mặn ñiều kiện nước biển dâng biến ñổi khí hậu huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình *Mục tiêu cụ thể: - ðánh giá ñược ảnh hưởng BðKH ñối...
 • 95
 • 159
 • 0

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số dòng, giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái kim động hưng yên

Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số dòng, giống lúa chất lượng tại vùng sinh thái kim động  hưng yên
... giống lúa mới, tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả thích ứng số dòng, giống lúa chất lượng vùng sinh thái Kim Động - Hưng Yên ” Mục tiêu đề tài + Tìm hiểu khả thích ứng giống lúa chất lượng vùng sinh ... sau: Số 4 >Số 9 >Số 8 >Số 1 >Số 10 =Số 5 >Số 7> Số ĐC >Số 2 >Số 11>Sô 6 >Số Hệ số biến động dòng số 1, số 4, số 6, số 8, số biến động Các dòng lại biến động mức trung bình Chứng tỏ tính trạng có biến động ... 106 Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số10 Số1 1 ĐC Hình 3.15: Thời gian sinh trưởng 11 giống lúa nghiên cứu Trong dòng khảo sát dòng có thời gian sinh trưởng dài dòng số (115 ngày), dòng có thời gian sinh...
 • 47
 • 283
 • 0

Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong quy trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa mộc châu

Đánh giá khả năng thích nghi của một số loài cỏ trồng nhập nội trong quy trình thức ăn gia súc tại công ty giống bò sữa mộc châu
... ngày tốt hơn, nghi n cứu đề tài "Đánh giá khả n ăng thích nghi số loài cỏ trồng nhập nội qui trình thức ăn gia súc công ty giống sữa Mộc Châu " Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... HỌC SƯ PHẠM NGHI M VĂN CƯỜNG CỎ TRỒNG NHẬP NỘI TRONG QUI TRÌNH THỨC ĂN GIA SÚC TẠI CÔNG TY GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU : Sinh thái : 60.42.60 : PGS-TS Hoàng Chung Thái Nguyên, năm 2008 Số hóa Trung ... trọc, không khả khai thác dẫn đến thiếu thức ăn cho đàn gia súc, đặc biệt mùa đông [25] Để giải khó khăn thức ăn cho đàn gia súc có nhiều công trình nghi n cứu thành phần thức ăn gia súc vùng nhiệt...
 • 20
 • 217
 • 0

đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai

đánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào cai
... sản xuất nông nghiệp Lào Cai năm qua 59 3.2 Kết đánh giá số tổ hợp lúa lai chọn tạo sản xuất Lào Cai 61 2.1 Kết khảo nghiệm số tổ hợp lúa lai chọn tạo Lào Cai -vụ Xuân 2009 ... Lào Cai thực để chủ động sản xuất cung ứng hạt lai, để lúa ưu lai phát triển ổn định bền vững Vì lý lựa chọn tiến hành đề tài: “ Đánh giá khả thích ứng số tổ hợp lúa lai F1 chọn tạo Lào Cai Số ... tố cấu thành suất tổ hợp lúa lai - Đề xuất số tổ hợp có triển vọng tiến hành thử nghiệm sản xuất đánh giá suất, khả thích ứng số tổ hợp lai có triển vọng số huyện tỉnh Lào Cai Ý nghĩa khoa học...
 • 122
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần có nguồn gốc địa lý khác nhau được tạo ra tại việt namđánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phốiđánh gia khả năng thích ứng của một số giống rau ăn củ tại sơn langhiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangdân số đồng bằng sông cửu longđiều kiện kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông cửu longbáo cáo kết quả chủ yếu của hoạt động khoa học công nghệ và môi trường năm 2000 và nhiệm vụ công tác năm 2001 của các tỉnh đồng bằng sông cửu longmật độ dân số đồng bằng sông cửu long 2008giáo án bài vùng đồng bằng sông cửu long tt địa 9 gv n m thưbài 36 vùng đồng bằng sông cửu long tt giáo án địa lý 9 gv trần t hiềntự nhiên để sinh tồn và phát triển các động vật không ngừng củng cố các đặc điểm thích nghi của mình và khả năng lẫn vào môi trường là một khả năng đặc biệt của một số loàinghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 2010 và 2010 2011 tại thái nguyêntiếp xúc thực tế với môi trường làm việc tại một cty nhằm tăng khả năng thích nghi của bản thân với công việc trong tương lainghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệuchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoay1000 Quick Writing Ideasbài tập tuần logic và cách học tốt logic220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Co che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genUng dung di truyen hocBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA