CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN Ở TIỂU HỌC

Một số biện pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu toán môn toán thông qua một số dạng toán bản tiểu học

Một số biện pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán môn toán thông qua một số dạng toán cơ bản ở tiểu học
... học sinh dễ nhớ làm tốt? Do chọn đề tài : Một số biện pháp phát bồi dưỡng học sinh khiếu toán môn toán thông qua số dạng toán Tiểu học Một số biện pháp phát bồi dưỡng học sinh khiếu toán ... bồi dưỡng học sinh khiếu môn toán II Hướng dẫn học sinh giải số dạng toán chương trình toán Tiểu học B NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Một số biện pháp phát bồi dưỡng học sinh khiếu toán môn ... khiếu toán để giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh khiếu toán Một số biện pháp phát bồi dưỡng học sinh khiếu toán môn toán thông qua số dạng toán Tiểu học - Dựa vào định hướng nội dung bồi dưỡng...
 • 46
 • 1,315
 • 4

CÁC DẠNG TOÁN bản ôn THI học kỳ II lớp 12

CÁC DẠNG TOÁN cơ bản ôn THI học kỳ II lớp 12
... t = −2  z = −2 t = z , t + 5t + = ⇔  ⇒ ⇔ t = −3  z = −3  z = ±i  2 HÌNH HỌC TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN I Các toán bản: 1) Cho A(2 ;1 ;2), B(1 ;-2 ;1) ; C(0 ; ; 3) Tính SABC, Tìm D cho ABCD hình ... ngoại tiếp tứ diện ABCD có dạng: x + y + z + ax + by + cz + d = (S) qua A(1;1;0) suy 12 + 12 + 02 + a.1 + b.1 + c.0 + d = ⇔ a + b + d = −2(1) (S) qua B(1;0;1) suy 12 + 02 + 12 + a.1 + b.0 + c.1 + ... c.1 + d = ⇔ a + c + d = −2(2) (S) qua C(0;1;1) suy 02 + 12 + 12 + a.0 + b.1 + c.1 + d = ⇔ b + c + d = −2(3) (S) qua D(1;1;1) suy 12 + 12 + 12 + a.1 + b.1 + c.1 + d = ⇔ a + b + c + d = −3(4) b...
 • 13
 • 269
 • 0

Các dạng toán thường gặp tiểu học

Các dạng toán thường gặp ở tiểu học
... 46 HÌNH HỌC A/ CÁC BÀI TOÁN VỀ NHẬN DẠNG CÁC HÌNH I MỤC TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm số tính chất hình học - Nhận dạng hình giải toán có liên quan - Rèn kỹ giải toán, quan sát, tính toán cho học sinh ... : - HS nắm cách giải toán dạng - Làm số tập nâng cao - Rèn kỹ giải toán cho học sinh II CHUẨN BỊ Câu hỏi tập thuộc dạng vừa học - Các kiến thức có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định ... ban đăng kí học ngoại khoá môn Văn, 12 bạn đăng kí học ngoại khoá môn Toán, có bạn đăng kí học Văn Toán Hỏi a, Có bạn đăng kí học Văn Toán? b, Có bạn đăng kí học Văn? đăng kí học Toán? Bài :...
 • 65
 • 2,688
 • 13

các dạng toán thường gặp tiểu học

các dạng toán thường gặp ở tiểu học
... BÀI HÌNH HỌC A/ CÁC BÀI TOÁN VỀ NHẬN DẠNG CÁC HÌNH I MỤC TIÊU TIẾT DẠY : - HS nắm số tính chất hình học - Nhận dạng hình giải toán có liên quan - Rèn kỹ giải toán, quan sát, tính toán cho học sinh ... giống người ta thường viết chữ số đầu sau viết chữ số cuối bên ghi số lượng chữ số giống 10 8chữ số Các dạng toán 2.1 Dạng : Sử dụng cấu tạo thập phân số dạng ta thường gặp loại toán sau: Loại ... : - HS nắm cách giải toán dạng - Làm số tập nâng cao - Rèn kỹ giải toán cho học sinh II CHUẨN BỊ Câu hỏi tập thuộc dạng vừa học - Các kiến thức có liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định...
 • 61
 • 247
 • 0

Nâng cao hiệu quả dạy – học giải toán tỉ số phần trăm lớp 5 bằng cách vận dụng các dạng toán bản

Nâng cao hiệu quả dạy – học giải toán tỉ số phần trăm ở lớp 5 bằng cách vận dụng các dạng toán cơ bản
... gian 35 phút với 25 học sinh, năm học 2013 2014 giảng dạy chưa trọng vận dụng dạng toán giải toán tỉ số phần trăm năm học 2014 20 15 giảng dạy trọng vận dụng dạng toán giải toán tỉ số phần trăm, ... Nâng cao hiệu dạy học giải toán tỉ số phần trăm lớp cách vận dụng dạng toán bản II Thực trạng việc dạy học toán tỉ số phần trăm Qua thăm lớp, dự tham khảo ý kiến đồng nghiệp, xem làm học ... dẫn Giải toán tỉ số phần trăm lớp cách vận dụng dạng toán bản Để chu n bị cho việc thực đề tài này, năm học 2014 20 15 đ hướng dẫn cho học sinh vận dụng dạng toán vào giải toán tỉ số phần trăm...
 • 25
 • 110
 • 0

hướng dấn công thức sinh họccác dạng toán bản ôn thi đại học

hướng dấn công thức sinh học và các dạng toán cơ bản ôn thi đại học
... hình thành? Trong trờng hợp: - Các NST đột biến NST không tơng đồng? - Các NST đột biến NST tơng đồng? HD * TH1: Các NST đột biến NST không tơng đồng a) Các loại trứng sinh từ i NST mang đột biến: ... tớch Xỏc sut sinh trai hoc gỏi u = 1/2 Xỏc sut sinh bỡnh thng = 3/4 Xỏc sut sinh bnh bch tng = 1/4 Nh vy theo qui tc nhõn: Xỏc sut sinh trai bỡnh thng = (1/2)(3/4) = 3/8 Xỏc sut sinh gỏi bỡnh ... = 2n.2x 2.2n = 2n(2x ) DNG TNH THI GIAN NGUYấN PHN 1 )Thi gian ca mt chu kỡ nguyờn phõn: L thi gian ca giai on, cú th c tớnh t u kỡ trung gian n ht kỡ cui 2 )Thi gian qua cỏc t nguyờn phõn: 19...
 • 137
 • 864
 • 4

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 8 học tốt các dạng toán bản về giải phương trình tích và phương trình đưa được về dạng phương trình tích

SKKN Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 8 học tốt các dạng toán cơ bản về giải phương trình tích và phương trình đưa được về dạng phương trình tích
... Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp học tốt dạng toán giải phương trình tích phương trình đưa dạng phương trình tích viên, em học sinh dễ dàng đưa phương trình dạng phương trình tích tìm nghiệm ... linh hoạt vào giải toán Khi học sinh lớp học tốt dạng toán phương trình tích phương trình đưa dạng tích, học sinh tốt dạng toán khác giải toán cách lập phương trình, bất phương trình Tao cho ... sinh lớp học tốt dạng toán giải phương trình tích phương trình đưa dạng phương trình tích Hướng dẫn giáo viên Hướng dẫn học sinh cách trình bày giải + Giáo viên yêu cầu học sinh nhận Giải: dạng phương...
 • 28
 • 148
 • 0

ôn tập các dạng toán bản số học 6

ôn tập các dạng toán cơ bản số học 6
... M6 24 M6) /6 b) 54 – 42 f) 180 + 48 + 20 M / 6) c) 60 0 + 14 (vì 180 M6, 48 M6 20 M d) 60 0 – 14 g) 60 + 15 + M6 /6 e) 120 + 48 + 24 h) 150 + 360 + 15 M f) 180 + 48 + 20 i) 60 2 + 28 M6 g) 60 + 15 ... Ba chữ số có tổng chia hết cho là: 7; 2; Các số lập được: 702; 720; 270; 207 V Ba chữ số có tổng chia hết cho mà không chia hết cho là: 7; 6; Các số lập là: 762 ; 7 26; 67 2; 62 7; 2 76; 267 Củng ... nguyên tố? Số hợp số? Bài 1: + Các số số nguyên tố: 167 ; 199; 97 + Các số hợp số: 963 ; 1000; 205 Bài 2: Các tổng hiệu hợp số 19 Bài 2: Tổng hiệu sau số nguyên tố hay hợp số? a) 5 .6. 7 + 8.9 b) 5.7.9.11...
 • 72
 • 762
 • 0

cac dang toan co ban on vao 10

cac dang toan co ban on vao 10
... cos = = ; tg = = ; cot g = = BC AC BC AC AC HC AB AH b = a sin B = acosC = ctgB = ccot gC c = acosB = asinC = bctgB = btgC Kt qu suy ra: 1) sin = cos; cos = sin; tg = cotg; cot g = tg sin cos ... cos 2) < sin < 1; < cos ...
 • 36
 • 294
 • 0

một số dạng toán quan tâm Tiểu học

một số dạng toán quan tâm ở Tiểu học
... lập luận dạng toán b, Một số tập VD1: Tìm hai số , biết tổng chúng 144 số lớn gấp lần số bé? VD2: Tổng hai số 60, biết số số lớn Tìm hai số đó? VD3: Tổng hai số 873 số lớn tích số số chẵn ... -Thông qua số ví dụ đơn giản củng cố lại số tính chất phép tính: Một số trừ tổng Một tổng nhân số Một số nhân hiệu Một tổng chia số Một số chia ch tích -Sau dạng cần khái quát cho học sinh lu ... bình cộng số 40.Biết trung bình cộng số thứ số thứ hai 20 trung bình cộng số thứ số thứ ba 41 Tìm số VD4: Tìm số, biết TBC số thứ số thứ hai 21, TBC số thứ hai số thứ ba 26 TBC số thứ số tha ba...
 • 10
 • 1,913
 • 16

CAC DANG TOAN CO BAN VE SO NGUYEN TO

 CAC DANG TOAN CO BAN VE SO NGUYEN TO
... m ) vỡ ta khụng k n th t ca cỏc tha s nờn cú th coi p1 = q1 v t ú ta c p2pn = q2qn Doandanhtai@gmail.com - Lp : S nguyờn t - Trang www.VNMATH.com Ly p2 v lp li lớ lun trờn ta c p2 = q2 Lớ lun ... chớnh phng thỡ ch cha cỏc tha s nguyờn t vi s m chn B: Cỏc dng to n : Doandanhtai@gmail.com - Lp : S nguyờn t - Trang www.VNMATH.com DNG 1: C CA MT S n = a1 a 2 a n (a1, a2,,an: cỏc s nguyờn ... www.VNMATH.com 1/ Cỏc b a B 1: Vi s t nhiờn a v s nguyen t pthỡ hoc a nguyờn t vi p hoc a chia ht cho p Chng minh: Vỡ p l mt...
 • 6
 • 1,093
 • 12

Các dạng toán bản Sóng ánh sáng và Lượng tử ánh sáng doc

Các dạng toán cơ bản Sóng ánh sáng và Lượng tử ánh sáng doc
... kính ứng vơí ánh sáng màu đỏ, vàng, tím là: nđ=1,5; nv = 1,51; nt=1,52 Giải: Khi biết ánh sáng vàng có góc lệch cực tiểu ta tính góc tới i1của chùm ánh sáng trắng: * Đối với ánh sáng màu đỏ ta ... Bài 1.2: Một chùm ánh sáng trắng hẹp chiếu vào lăng kinh thủy tinh có tiết diện thẳng tam giác điều kiện góc lệch tia sáng vàng cực tiểu Tính góc tạo tia đỏ tia tím chùm ánh sáng ló Cho biết ... Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên góc tới rât nhỏ Tính góc tạo bỡi hai tia ló màu đỏ màu tím qua lăng kính Cho biết chiết suất lăng kính ứng với ánh sáng màu đỏ nđ = 1,5 ;với ánh sáng tím...
 • 4
 • 255
 • 0

CÁC DẠNG TOÁN BẢN LỚP 4 docx

CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN LỚP 4 docx
... nhân phép chia) ta thực phép tính theo thứ tự từ trái sang phải Ví dụ: 542 + 123 - 79 48 2 x : = 665 - 79 = 9 64 : = 586 = 241 Biểu thức dấu ngoặc đơn, có phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực ... thực phép tính ngoặc đơn trước, phép tính dấu ngoặc đơn sau Ví dụ: 25 x (63 : + 24 x 5) = 25 x (21 + 120) =25 x 141 =3525 ...
 • 6
 • 1,347
 • 12

Sáng kiến kinh nghiệm: Các dạng toán bản sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng pptx

Sáng kiến kinh nghiệm: Các dạng toán cơ bản sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng pptx
... Phần II: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG I LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG C 1, Thuyết lượng tử ánh sáng: ε = hf = h λ + Năng lượng phô tôn λ [m] : Bước sóng ánh sáng f ( Hz): Tần số xạ C = 3.108 (m/s) : Vận tốc ánh sáng ... 2009 Các dạng toán Sóng ánh sáng Lượng tử ánh sáng Giải: Khoảng cách vân sáng vân tối nửa khoảng vân i λD 6.10 −7.3 = = = 6.10 −4 m = 0,6mm −3 2a 2.1,5.10 Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng ... chiếu vào ánh sáng có bước sóng λ =0,489 µm Giáo viên thực hiện: Lê Văn Thuận 13 Trang Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Lai Năm học 2008 - 2009 Các dạng toán Sóng ánh sáng Lượng tử ánh sáng...
 • 20
 • 257
 • 0

cac dang toan co ban ve dao dong

cac dang toan co ban ve dao dong
... Quãng đường mà vật chu kỳ dao động S = 4A - Quãng đường mà vật chu kỳ dao động S = 2A - Quãng đường mà vật chu kỳ dao động S = A - Chiều dài quỹ đạo: 2A Mối liên hệ dao động điều hòa hình chiếu ... 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình Gọi M N hai biên vật trình dao động Gọi I J tương ứng trung điểm OM ON Hãy tính vận tốc trung bình vật đoạn từ I tới J Bài 2: Một vật dao động điều ... công cụ mạnh" dạng toán liên quan đến quãng đường thời gian dao động điều hòa Không giới hạn phạm vi chương Dao động học mà chương Dao dộng điện từ hay Dòng điện xoay chiều gặp lại ứng dụng Và...
 • 17
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng toán cơ bản ở tiểu học lớp 4các dạng toán thường gặp ở tiểu họccác dạng toán tính tuổi ở tiểu họccác dạng toán điển hình ở tiểu họccác dạng toán cơ bản trong hóa học vô cơcác dạng toán cơ bản ở lớp 3các dạng toán cơ bản ở lớp 2các dạng toán cơ bảncác bài toán chọn lọc ở tiểu họccác dạng toán cơ bản về lượng giáccác bài toán cơ bản của số họccac dang toan co ban lop 5các bài toán nâng cao ở tiểu họccác dạng toán cơ bản lớp 4 phần kiến thứccác dạng toán cơ bản lớp 4Thông tư 135 2016 TT-BTC sửa đổi Thông tư 29 2015 TT-BTC, 93 2015 TT-BTC, 95 2015 TT-BTC, 167 2015 TT-BTC và 192 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộThực trạng quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện tiền hải tỉnh thái bìnhỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 21 tỷ lệ 11000 xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tờ bản đồ số 11 tại xã Huống Thượng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái NguyênThông tư 144 2016 TT-BTC quy định thu, nộp, kê khai, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học do Bộ Tài chính ban hànhThông tư 24 2016 TT-BGTVT Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng Hệ thống AIS do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 134 2016 TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt NamThông tư 21 2016 TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hànhThông tư 29 2016 TT-NHNN quy định về thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hànhMau giay uy quyen va chuyen khoan nhan co tuc nam 2011Thông tư 09 2016 TT-BVHTTDL quy định về tổ chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhGiay uy quyen va xac nhan du Dai hoi dong co dongThông báo cổ đông .Thông tư 30 2016 TT-BTNMT về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hànhThông tư 32 2016 TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lýThông tư 141 2016 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộThông báo cổ đông .Thông tư 145 2016 TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhMau Uy quyen du DHCD va nhan Co tuc nam 2007Thong tu 13 BTC huong dan giam thue GTGT