DE cuong on tap hoa 12 hay theo ki thi THPT quoc gia

THUẬT TỔNG ÔN MÔN HÓA CHUẨN BỊ CHO THI THPT QUỐC GIA

KĨ THUẬT TỔNG ÔN MÔN HÓA CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA
... VÙNG CAO -Ad:DongHuuLee - KĨ THUẬT TỔNG ÔN TẬP NHANH LÍ THUYẾT THI ĐH – CĐ PHẦN HOÁ HỌC VÔ CƠ (Phần 1) MÙA THI 2013-2014 Bài Trường hợp sau không xảy phản ứng hoá học? A Cho Fe vào dung dịch H2SO4 ... tím Quỳ tím hóa đỏ Quỳ tím hóa xanh Quỳ tím không đổi màu Phenolphtalein Phenolphtalein từ ( không màu) Không màu không màu chuyển Không màu sang màu hồng • Các chất có tính oxi hóa ( thường ... phản ứng oxi hóa – khử để viết sản phẩm cần thực ba bước sau : - Bước : Chất khử sau phản ứng phải cho số oxi hóa tăng lên, chất oxi hóa sau phản ứng phải cho số oxi hóa giảm xuống( cho tăng lên...
 • 27
 • 251
 • 3

de cuong on tap hoa 12 cuc hay

de cuong on tap hoa 12 cuc hay
... thoát anot (đktc) lần lợt là: A 1 ,12 g Fe 0, 896 lit hỗn hợp khí Cl2 , O2 B 1 ,12 g Fe 1, 12 lit hỗn hợp khí Cl2 O2 C 11,2 g Fe 1, 12 lit hỗn hợp khí Cl2 O2 D 1 ,12 g Fe 8, 96 lit hỗn hợp khí Cl2 ... t1 = 200s v t2 = 300s A.catot:0;112ml; anot: 112; 168ml B catot:0;112ml; anot:56;112ml C catot: 112; 168ml; anot:56;84ml D catot:56;112ml; anot:28;56ml Bi 44:in phõn 100ml dung dch AgNO3 0.2M Tớnh ... ta trng Tớnh nng mol ca mi mui dung dch trc in phõn A [CuCl2]=0,25M,[KCl]=0,03M B [CuCl2]=0,25M,[KCl]=3M C [CuCl2]=2,5M,[KCl]=0,3M D [CuCl2]=0,25M,[KCl]=0,3M Bi 51 in phõn 200 ml dd CuSO4(dung...
 • 4
 • 211
 • 2

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)

De cuong on tap Hoa 12 (chuong 1 - 2)
... (cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A C15H31COOH v C17H35COOH B C17H33COOH v C15H31COOH C C17H31COOH v C17H33COOH D C17H33COOH v C17H35COOH 43 Trong mt bỡnh kớn cha hi cht hu c X (cú dng CnH2nO2) mch ... (Y) ln lt l: A H-COOCH3 v CH3COOH B HO-CH2-CHO v CH3COOH C H-COOCH3 v CH3-O-CHO D CH3COOH v H-COOCH3 24 Thy phõn hon ton 8,8 gam mt este n chc, mch h X vi 10 0ml dung dch KOH 1M (va ) thu c 4,6 ... to 1, 82 gam sobitol vi hiu sut 80% l A 2,25 gam B 1, 80 gam C 1, 82 gam D 1, 44 gam 27 Khi lờn men 360 gam glucoz vi hiu sut 10 0%, lng ancol etylic thu c l (Cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) A 92 gam B 18 4...
 • 6
 • 1,101
 • 38

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12-09

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 12-09
... kết luận đợc tinh bột xenlulozơ polime có công thức chung (C6H10O5)n ? A Khi đốt cháy cho n CO2 : n H2O = 6:5 B Đều làm thức ăn cho ngời gia súc C Đều không tan nớc D Thủy phân đến môi trờng axit ... glucozơ saccarozơ có đặc điểm giống : A Đều có biệt dợc "huyết ngọt" B Đều lấy từ củ cải đờng C Đều bị oxi hóa [Ag(NH3)2] OH D Đều hòa tan đợc Cu(OH)2 nhiệt độ thờng tạo dung dịch màu xanh lam 54 ... sau không ? A Tinh bột có tế bào thực vật B Tinh bột polime mạch không phân nhánh C Thuốc thử để nhận biết hồ tinh bột iot D Tinh bột hợp chất cao phân tử thiên nhiên 29 Phát biểu sau không ?...
 • 28
 • 349
 • 4

De cuong on tap Hoa 12

De cuong on tap Hoa 12
... CH3COOCH=CH2 27 Trong s cỏc loi t sau: t tm, t visco, t nilon-6,6, t axetat, t capron, t enang, nhng loi t no thuc loi t nhõn to? A T tm v t enang B T visco v t nilon-6,6 C T nilon-6,6 v t capron D T visco ... H2O Thy phõn hon ton hn hp este trờn ta thu c hn hp Y gm mt ru v axit Nu t chỏy 1/2 hn hp Y thỡ th tớch CO2 thu c ktc l: A 2,24 lớt B 3,36 lớt C 1 ,12 lớt D 4,48 lớt 42 Thu phõn hon ton 444 gam ... tớm Hp cht no sau õy thuc loi ipeptit: A H2N CH2CONH CH2CONH - CH2COOH B H2N CH2CONH CH(CH3)COOH C H2N CH2CH2CONH - CH2CH2COOH D H2N CH2CH2CONH - CH2COOH 10 Thuc th no sau õy dựng phõn bit...
 • 16
 • 424
 • 10

De cuong on tap hoa 12 - ki 2

De cuong on tap hoa 12 - ki 2
... H2S (khí mùi trứng thối) số Ion Cu2+, Pb2+ SO2: Làm màu d/d Br2 KMnO4 NH3 (khí mùi khai xốc)Làm quỳ tím ẩm hoá xanh PO4 3-: Dùg d/d AgNO3 cho kết tủa Ag3PO4 ... tập: 7.4/58; 7.6/59 c Khử oxit kim loại Dạng toán thông thờng chúng nhận xét trình phản ứng - Khử H2 có: H + O (trong oxit ) H 2O - Khử khí CO có: CO + O (trong oxit ) CO Sau nhận xét mối ... bảo toàn electron, bảo toán khối lợng, ] + Nhớ hợp chất có tính lỡng tính Al Zn (ghi nhớ phơng trình phản ứng để chứng minh) + Sách giáo khoa: bài 6/101; 3/119; + 6 / 129 ; + 4/1 32; 3/134; + 3/159;...
 • 3
 • 1,425
 • 38

Đề cương ôn tập HK1_Toan 12 (Hay)

Đề cương ôn tập HK1_Toan 12 (Hay)
... 3) + log (2x + 3) 6) 6log x + x log6 x 12 Bài 12: Giải hệ phơng trình sau: Đề cơng ôn tập học kì Nhóm Toán 12 xy = 1) 2(log y x + log x y) = y = 512 x +1 3) log (x + y) + log (x y) = ... (P) mặt phẳng qua BC vuông góc với (ABC) Gọi (C) đờng tròn đờng kính BC nằm mặt phẳng (P) a) Tính bán kính mặt cầu qua đờng tròn (C) điểm A Đề cơng ôn tập học kì Nhóm Toán 12 b) Xét hình nón ngoại ... vuông ABCD cạnh a, SA=2a, (SAB) (SAD) vuông góc với đáy Gọi B, D lần lợt hình chiếu A SB SD Mặt phẳng (ABD) cắt SC C Tính thể tích khối chóp S.ABCD Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông...
 • 4
 • 137
 • 0

mẫu đề cương ôn tập hóa 12

mẫu đề cương ôn tập hóa 12
... Tìm M - 32 CTPT, CTCT gọi tên B ĐS: n = este =2 14 Bài 12 A este tạo axít no, đơn chức ancol no, đơn chức a.Tìm CTPT A biết d A/O2 = 2, 3125 M - 32 ADCT: n = este =3 14 b.Đun 3,7g A với dung dịch ... muối + mNaOH dư = 15,56g Bài 17 Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este đơn (A) dung dịch NaOH Đem lượng muối hữu sinh đun nóng với vôi xút thu 0,8g khí hữu có V=1 ,12 lít (đkc) Tìm CTCT gọi tên A Hướng ... CO2 (đkc) 7,2g H2O a.Tìm CTPT A ĐS: C4H8O2 b.Lấy 13,2g A cho phản ứng hết với dung dịch NaOH thu 12, 3g muối Tìm CTCT A ĐS: m R = muoi − 67 = 15 neste c.Lấy 15,84g A phản ứng với 200ml dung dịch...
 • 6
 • 470
 • 0

đề cương ôn tập hóa 12 nc học kỳ i

đề cương ôn tập hóa 12 nc học kỳ i
... dịch chất i n li hợp kim mà Fe đều bị ăn mòn trước là: A I, II và III B I, II và IV C I, III và IV D II, III và IV Câu 12: Cho luồng khí CO (dư) qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 ... là lớn nhất Giá trị t i thiểu V là 240 B 120 C 360 D 400 Câu 4: Cho hợp kim sau: Cu-Fe (I) ; Zn-Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV) Khi tiếp xúc v i dung dịch chất i n li hợp kim mà Fe đều ... Câu 223 Liên kết kim loa i là liên kết sinh do: A electron tự gắn ion dương kim loa i v i B góp chung electron hai ngun tử kim loa i C.lực hút tĩnh i n ion dương và ion âm kim loa i D lực...
 • 19
 • 135
 • 0

Đê cương ôn tập hóa 8 hay

Đê cương ôn tập hóa 8 hay
... sắt ? Bài tập 3: Xác định công thức hóa học oxit nhôm biết tỉ lệ khối lợng nguyên tố nhôm oxi 4,5 : Phần II: Phơng trình hóa học tính theo phơng trình hóa học I Phơng trình hóa học Bài tập 1: Cân ... dùng biết dung dịch có d = 1,045 g/ml Bảng kí hiệu hóa học hóa trị số nguyên tố, nhóm nguyên tố Ôn tập Hóa Học Giáo viên: Nguyễn Văn Chung Kí hiệu Hóa trị NTK Kí hiệu K I 39 H Na I 23 Cl Ba II 137 ... clorua tạo thành ? Bài tập 3: Cho 8, 1 gam nhôm tác dụng với 29,4 gam axit sunfuric thu đợc khí hiđro muối nhôm sunfat a Tính thể tích khí hiđro thu đợc (đktc) ? Ôn tập Hóa Học Giáo viên: Nguyễn...
 • 7
 • 69
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ 12 123

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HOÁ 12 123
... quỳ tím D Dung dịch HCl, quỳ tím THPT ĐỒNG TIẾN- BÌNH PHƯỚC Đề cương ôn tập Hóa 12 THPT ĐỒNG TIẾN- BÌNH PHƯỚC Đề cương ôn tập Hóa 12 Câu 16: KHƠNG thể dùng thuốc thử dãy sau để phân biệt chất ... tính oxi hố giảm dần tính khử THPT ĐỒNG TIẾN- BÌNH PHƯỚC Đề cương ôn tập Hóa 12 THPT ĐỒNG TIẾN- BÌNH PHƯỚC 2+ 2+ 3+ Đề cương ôn tập Hóa 12 2+ + 3+ 2+ 2+ + 2+ 19 A Fe /Fe; Cu /Cu ; Fe /Fe ; Ag ... lượng catot tăng 3,45 gam Kim loại THPT ĐỒNG TIẾN- BÌNH PHƯỚC Đề cương ôn tập Hóa 12 THPT ĐỒNG TIẾN- BÌNH PHƯỚC Đề cương ôn tập Hóa 12 23 A Zn B Cu C Ni D Sn Câu 116:Điện phân200 ml dung dịch có...
 • 27
 • 120
 • 0

đề cương ôn tập hoá 12

đề cương ôn tập hoá 12
... thủy phân a) Phản ứng với Cu(OH)2 2C12H22O11+Cu(OH)2→(C12H21O11)2Cu+2H2O màu xanh lam H + , t0 b) Phản ứng thủy phân.C12H22O11+H2O → C6H12O6 (Glu)+ C6H12O6 (Fruc) Ứng dụng: dùng để tráng gương, ... oxi hoá khử * Cách chống ăn mòn kim loại: - Cách li kloại với môi trường - Dùng hợp kim chống gỉ - Dùng chất chống ăn mòn - Dùng pp điện hoá * Cơ chế ăn mòn điện hoá: + Cực âm(-): trình oxi hoá ... [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O Ứng dụng Xenlulozơ trinitrat dễ cháy nỗ mạnh không sinh khói nên dùng làm thuốc súng không khói II MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: phân biệt chất – 10 – Câu 1: Phân biệt: Glucozơ, glixerol,...
 • 68
 • 232
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 10-HỌC 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC 10-HỌC KÌ 1
... 0,6 mol D) 0,8 mol 12 13 11 ) Cacbon gồm đồng vị : C ( 98,9 % ) C ( 1, 1 % ) Nguyên tử khối trung bình Cacbon là: A 12 , 512 B 12 , 011 C 12 ,15 0 D 11 ,9 21 12)Cho X (20 p, 20 n ) ; Y (18 p , 22 n ) ; Z ... 12 ; O = 16 ; Na = 23; Fe = 56; N = 14 ; H =1; Zn = 65; Cu = 64; P = 31; Ag = 10 8; S = 32; Mn = 55; Cl = 35,5; 11 12 14 16 19 23 24 27 28 31 32 35 Li ; Be ; B ; C ; N ; O ; F ; 11 Na ; 12 Mg ; 13 ... Câu2 (1 iểm): % đồng vị 13 C= 10 0- 98,9= 1, 1% (0,25đ) Nguyên tử khối trung bình C= (12 *98,9+ 1, 1 *13 ) :10 0= 12 , 011 (0,75đ) Câu 3 (1 iểm): Cấu hình electron nguyên tử Br (z=35):1s22s22p63s23p63d104s24p5...
 • 23
 • 2,616
 • 54

De cuong on tap Hoa hoc 10 Hoc ki 1 20112012 doc

De cuong on tap Hoa hoc 10 Hoc ki 1 20112012 doc
... Nguyên tử 1 Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học Định luật tuần hoàn Liên kết hóa học 1 1 Phản ứng oxi hóa khử 1 1 3.2 đ 1. 1. 6đ 0.8đ 4đ 2đ 16 10 Tổng số câu Tổng số điểm 1 1 2.8 đ 2.2 đ 1. 8 đ ... Mg(NO3)2 + N2 + H2O Hệ số chất phản ứng là: A 5, 12 , 5, 1, B 5, 14 , 5, 2, C 5, 10 , 5, 1, D 5, 16 , 5, 2, Câu 41: Cation X3+ anion Y2- có cấu hình electron phân lớp 2p6 Tên nguyên tử X Y A Al O B Al ... Câu 10 Cấu hình electron nguyên tử clo (Z = 17 ) A 1s22s22p63s23p5 B 1s22s22p63s23p4 C 1s22s22p53s23p4 D 1s22s22p53s33p5 Câu 11 Các nguyên tố xếp chu kỳ có số lớp electron nguyên tử là:...
 • 6
 • 443
 • 9

Đề cương ôn tập hoá học 9 học II

Đề cương ôn tập hoá học 9 học kì II
... (-C6H10O5)n 54/ Khi cho 3,6 g glucoz lờn men ru thỡ th tớch CO2 thu c ktc l : A : 8 ,96 lớt B : 17 ,92 lớt C : 0, 896 lớt D : 1, 792 lớt 55/ Khớ C2H2 cú ln khớ SO2, CO2 v hi nc. thu c C2H2 tinh khit cú th ... nớc a) Xác định công thức phân tử A, biết lít khí A đktc có khối lợng 1,25 g b) Viết công thức cấu tạo A 21/ Đốt cháy hoàn toàn 16,8 lít khí axetilen a) Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy ... 0,06 = 0,42 < 0 ,9 nờn hp cht cú nguyờn t O - mO = 0 ,9 - 0,42 = 0,48 (0,125) Gi cụng thc phõn t ca A l CXHYOZ , 36 , 48 , 06 (0,125) 0 ,9 Theo ta cú : 12 x = y = = 60.3 (0.25) 16 z Gii cỏc pt trờn...
 • 10
 • 375
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập hóa 12 học kì 1đề cương ôn tập hóa 12 học kì 2đề cương ôn tập hoá 12de cuong on tap hoa 12 hk1đề cương ôn tập hóa lớp 11 học kì 1đề cương ôn tập hóa lớp 10 học kì 2đề cương ôn tập hóa lớp 9 học kì 1đề cương ôn tập hóa lớp 10 học kì 1đề cương ôn tập hóa lớp 9 học kì 2đề cương ôn tập hóa lớp 8 học kì 2đề cương ôn tập hóa học 9 học kì 2đề cương ôn tập hóa học lớp 11 kì 2de cuong on tap hoa lop 8 hoc ki 1đề cương ôn tập hóa học 10 học kì 2de cuong on tap hoa lop 11 hoc ki 2Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây