Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khỏe sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN VĂN TRƢỜNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VỀ SỨC KHOẺ SINH SẢN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ ... Trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài :“ Thực trạng số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi sức khoẻ sinh sản học sinh Trung học phổ thông ... thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu: Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi sức khoẻ sinh sản học sinh Trung học phổ thông huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên Mô tả số yếu tố liên...
 • 83
 • 2,044
 • 7

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người dân huyện thanh bình, đồng tháp năm 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người dân huyện thanh bình, đồng tháp năm 2014
... tả thực trạng mắc bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh trạm y tế người dân huyện Thanh Bình, Đồng Tháp năm 2014 Xác định số y u tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh trạm y tế người dân ... quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh trạm y tế người dân huyện Thanh Bình, Đồng Tháp năm 2014 nhằm Mô tả thực trạng mắc bệnh sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh trạm y tế người dân huyện Thanh Bình, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN VĂN CƯỜNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI TRẠM Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN THANH BÌNH, ĐỒNG...
 • 97
 • 559
 • 5

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm của người chăm sóc trẻ từ 2 đến 5 tuổi tại hộ gia đình xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội năm 2011

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm của người chăm sóc trẻ từ 2 đến 5 tuổi tại hộ gia đình xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội năm 2011
... ngƣời chăm sóc trẻ từ đến tuổi hộ gia đình Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Nội năm 20 11” 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU (1) Mô tả kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm người chăm sóc trẻ từ đến tuổi hộ gia ... Trì, Nội (3) Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm cho trẻ người chăm sóc trẻ từ đến tuổi điều kiện vệ sinh bếp ăn hộ gia đình Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, ... kiến thức, thực hành ATTP ngƣời chăm sóc trẻ từ đến tuổi điều kiện vệ sinh bếp ăn hộ gia đình tiến hành nghiên cứu: Thực trạng số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm...
 • 141
 • 245
 • 0

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi quan hệ tình dục của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, năm 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi quan hệ tình dục của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, năm 2014
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG PHẠM THỊ HƯƠNG TRÀ LINH THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC CỦA SINH VI N TRƯỜNG CAO ... số y u tố liên quan đến kiến thức, thái độ hành vi quan hệ tình dục 58 3.4.1 Một số y u tố liên quan đến kiến thức QHTD 58 3.4.2 Một số y u tố liên quan đến thái độ /quan ... QHTD sinh vi n Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ nào? Hiểu biết, thái độ sinh vi n sao? Những y u tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, hành vi QHTD sinh vi n? Nghiên cứu Thực trạng số y u tố liên quan...
 • 126
 • 385
 • 1

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến cho trẻ bú mẹ sau mổ đẻ tại bệnh viện sản nhi tỉnh phú yên năm 2015

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến cho trẻ bú mẹ sau mổ đẻ tại bệnh viện sản  nhi tỉnh phú yên năm 2015
... độ cho trẻ sớm mẹ hoàn toàn sau sinh bà mẹ mổ đẻ Bệnh viện Sản - Nhi Tỉnh Phú Yên năm 2015 3- Xác định sổ yếu tổ liên quan đến cho trẻ mẹ lần đầu mẹ hoàn toàn sau mổ mẹ mổ đẻ Bệnh ... bà mẹ sinh mổ cho trẻ sớm mẹ hoàn toàn cải thiện hơn.MỤC TIÊU CỤ THỂ: - Mô tả thực trạng cho trẻ mẹ lẩn đầu mẹ hoàn toàn sau mổ mẹ mổ đẻ Bệnh viện Sản - Nhi Tỉnh Phú Yên năm 2015 ... sâu mẹ hoàn toàn - Tìm hiểu cho trẻ mẹ lần đầu: bà mẹ cho lần đầu < sau mổ mẹ cho > sau mổ - Tìm hiểu mẹ hoàn toàn: bà mẹ cho trẻ mẹ hoàn toàn sau cho mẹ lần đầu bà mẹ sau...
 • 130
 • 323
 • 0

THỰC TRẠNG một số yếu tố LIÊN QUAN đến KIẾN THỨC về DINH DƯỠNG của các bà mẹ SAU SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hải PHÒNG, năm 2016

THỰC TRẠNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đến KIẾN THỨC về DINH DƯỠNG của các bà mẹ SAU SINH tại BỆNH VIỆN PHỤ sản hải PHÒNG, năm 2016
... quan đến kiến thức dinh dưỡng mẹ sau sinh bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2016 với hai mục tiêu chính: Mô tả thực trạng kiến thức dinh dưỡng mẹ sau sinh bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2016 ... sản Hải Phòng năm 2016 34 4.2 Thực trạng kiến thức dinh dưỡng mẹ sau sinh bệnh viên Phụ sản Hải Phòng năm 2016 35 4.3 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức dinh dưỡng mẹ ... 3.3 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức dinh dưỡng mẹ sau sinh bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2016 30 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 34 4.1 Đặc điểm chung mẹ sau sinh bệnh viện Phụ sản...
 • 62
 • 309
 • 3

Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ƣơng thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HOÀNG THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Y học ... tả thực trạng quản chất thải y tế Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên Xác định số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế Chƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng quản chất thải y tế Qua nghiên cứu thực trạng chất thải y tế bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đưa số kết sau: Bảng 3.1 Thực trạng chất thải...
 • 103
 • 2,754
 • 12

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC HOÀNG THỊ LIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Y học ... tả thực trạng quản chất thải y tế Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên Xác định số y u tố liên quan đến quản chất thải y tế Chƣơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Thực trạng quản chất thải y tế Qua nghiên cứu thực trạng chất thải y tế bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đưa số kết sau: Bảng 3.1 Thực trạng chất thải...
 • 103
 • 1,064
 • 4

Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... người quy trình xử đóng vai trò quan y u tố sản phẩm, thiết bị y u tố gần sau Đối với y u tố giải pháp chiến lược an ninh an toàn cho hệ thống mạng, đặc biệt nhà cung cấo dịch vụ y u tố coi quan ... phẩm Anti virus, Firewalls hay số công cụ khác cung cấp an toàn cần thiết cho hầu hết tổ chức ATTT mắt xích liên kết hai y u tố: y u tố công nghệ y u tố người + Y u tố công nghệ: bao gồm sản phẩm ... nhiều y u tố khác như: Mô hình kinh doanh – phạm vi cung cấp dịch vụ Con người vận hành đối tượng sử dụng Chính sách quản trị mạng quy trình xử Tổ chức mạng sản phẩm ứng dụng Trong y u tố y u tố...
 • 84
 • 969
 • 1

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích không tử vong ở học sinh Phổ thông từ 6 - 14 tuổi tại Thái Nguyên

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích không tử vong ở học sinh Phổ thông từ 6 - 14 tuổi tại Thái Nguyên
... vong học sinh phổ thông từ 6- 14 tuổi tỉnh Thái Nguyên 2 Xác định số yếu tố liên quan đến TNTT học sinh phổ thông Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Học sinh từ 6- 14 tuổi trường ... lệ tai nạn thương tích học sinh năm (2001 - 2003) Bảng 1: Tỷ lệ tai nạn thương tích theo khối lớp theo vùng trẻ từ 6- 14 tuổi Khối lớp Tiểu học Tổng Số số Vùng Thành 66 4 phố mắc Trung học sở Tổng ... mắc TNTT học sinh nam 11,7% cao học sinh nữ 8,7% Một số yếu tố liên quan đến TNTT thường gặp: ngã, tai nạn giao thông bỏng - Nơi bị tai nạn chủ yếu nhà, đường học nhà - Thời gian bị tai nạn thường...
 • 28
 • 994
 • 3

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trước sinh cho phụ nữ có thai huyện yên phong, tỉnh bắc ninh năm 2005

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chăm sóc trước sinh cho phụ nữ có thai huyện yên phong, tỉnh bắc ninh năm 2005
... tài: Thực trạng số yếu tố liên quan đến chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ thai huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2005 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Mô tả thực trạng số yếu tố liên quan đến ... thức, thực hành chăm sóc trớc sinh phụ nữ thai huyện Yên Phong Mô tả kiến thức, thực hành khám thai cán y tế huyện Yên Phong Xác định số yếu tố liên quan đến chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ thai ... công tác chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ thai huyện Yên Phong, Bắc Ninh năm 2005 Trên sở đề xuất số giải pháp thực thi nhằm nâng cao chất lợng công tác chăm sóc trớc sinh cho phụ nữ thai địa...
 • 63
 • 1,106
 • 12

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến hút thuốc lá của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến hút thuốc lá của sinh viên trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội
... Tng cng Tng s sinh viờn ca trng l 535 ú sinh viờn nm th nht l 123 sinh viờn, sinh viờn nm th hai l 108 sinh viờn, nm th ba l 140 sinh viờn, nm th t l 88 sinh viờn, nm th nm l 76 sinh viờn Cú 500 ... lng sinh viờn tham gia nhiu nht l (29%) v thp nht l sinh viờn i hc nm th cú s lng sinh viờn tham gia ch chim (5,2%) 23 3.2 Thc trng hỳt thuc lỏ ca sinh viờn 3.2.1 T l hỳt thuc lỏ ca sinh viờn Hút ... gng cho sinh viờn (H009) Cn cm bỏn thuc lỏ cng tin v khu vc quanh nh trng (H006) 3.4 Mt s yu t liờn quan n hỳt thuc lỏ ca sinh viờn Bng 3.17 Liờn quan gia gii tớnh v HTL Yu t liờn quan Hỳt...
 • 69
 • 2,370
 • 25

Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố liên quan đến bệnh sán lá gan lớn ở bốn xã ngoại thành TP hà nội năm 2011

Nghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến bệnh sán lá gan lớn ở bốn xã ngoại thành TP hà nội năm 2011
... ngời dân Nội nói chung ngời dân huyện có bệnh nhân nói riêng tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng số yếu tố liên quan đến bệnh sán gan lớn bốn x ngoại thành TP Nội năm 2011 Với ... Đánh giá thực trạng mắc bệnh sán gan lớn ngời bốn ngoại thành TP Nội Mô tả số yếu tố liên quan tới tình trạng mắc bệnh sán gan lớn ngời 12 Chơng Tổng Quan 1.1 Tình hình bệnh sán gan lớn 1.1.1 ... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI Vũ hong anh Nghiên cứu Thực trạng v số yếu tố liên quan đến bệnh sán gan lớn bốn ngoại thnh H Nội năm 2011 Chuyờn ngnh: Y hc d phũng Mó s: 60.72.73 LUN...
 • 82
 • 530
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người cao tuổi tại thị trấn trâu quỳ huyện gia lâm hà nội năm 2011đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh non tháng tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênđặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến suy thận cấp ở bệnh nhân hội chứng thận hư nguyên phátnghiên cứu đặc điểm người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh ở haf tâythực trạng và 1 số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênmột số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành phương pháp da kề da và nuôi con bằng sữa mẹ sớmtình hình về huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp của người cao tuổi tại phường phú hội thành phố huế 20một số yếu tố liên quan đến kiến thức thái độ và hành vi về qhtdmột số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế của người cao tuổimột số yếu tố liên quan đến kiến thức thái độ thực hành về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thôngmột số yếu tố liên quan đến kiến thức thái độ hành vi về qhtdmột số yếu tố liên quan đến kiến thức về quan hệ tình dục3 12 phân tích đôi biến một số yếu tố liên quan đến kiến thứcmột số yếu tố liên quan đến kiến thứcnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảm