ĐỂ THI VI SINH vật có đáp án

14 de thi hoc sinh gioi (co dap an)

14 de thi hoc sinh gioi (co dap an)
... Bài 5: Học sinh tự chứng minh ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9, NĂM HỌC 2003 – 2004 Tỉnh Phú Thọ Giải Câu 1: Học sinh tự giải ...
 • 24
 • 644
 • 3

bo de thi HSG sinh 9 co dap an

bo de thi HSG sinh 9 co dap an
... sang cá thể loài khác Nội dung cấy gen: Phương pháp tách AND NST tế bào cho tách phân tử AND dùng làm thể truyền từ vi rut vi khuẩn Phương pháp tạo nên AND tái tổ hợp (AND lai) cách cắt nối AND ... phá vỡ gen II nhân đôi _ Đề THI CHọN HọC SINH GIỏI Năm học 2007 - 2008 môn thi : sinh học - lớp Thời gian làm : 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Câu I : ( 1,5 điểm ) Thế di ... trạng trội hoàn toàn so với lông trắng chân thấp ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2007-2008; MÔN SINH HỌC Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) I LÝ THUYẾT Câu (1,5 điểm) Quá trình...
 • 13
 • 472
 • 4

21 DE THI HOC SINH GIOI CO DAP AN

21 DE THI HOC SINH GIOI CO DAP AN
... CO2 → CaCO3↓ NaCl khan 17 CaCl2 khan Trường PTDT Nội trú Than Un Lai Châu CaCO3 → CaO + CO2 CaCl2 + Na 2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ↑ Na 2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2 ↑ CÂU ... CaCO3 ↓ H2O + ( 0,25đ) 2CO2 + Ca(OH)2 = Ca(HCO3)2 ( 0,25đ) Kết tủa F CaCO3 Dung dịch G: Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2+ 2KOH = CaCO3 ↓ K 2CO3 + H2O + ( 0,25đ) ↑+ H2O Ca(HCO3)2 = CaCO3 ↓ CO2 + ( 0,25đ) A qua ... ) 0,5 đ - CO2 + NaOH → Na 2CO3 + H2O 0,5 đ - CO2 + NaOH → NaHCO3 0,5 đ - Dung dịch chứa muối Na 2CO3 NaHCO3 muối Na 2CO3 tác dụng với BaCl2 , NaHCO3 tác dụng với KOH Na 2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + NaCl...
 • 67
 • 406
 • 2

Đề thi thử Sinh học đáp án của các trường

Đề thi thử Sinh học có đáp án của các trường
... 50C 60B THI TH I HC LN II MễN: SINH Thi gian lm bi: 90phỳt; (60 cõu trc nghim) Mó thi 628 (Thớ sinh khụng c s dng ti liu) H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: I PHN CHUNG CHO CC TH SINH (40 ... ln Cõu 42: Cỏc sinh vt chuyn i sng t di nc lờn cn vo k no, i no? Trang 5/37 - Mó thi 132 A K Cambri, i C sinh B K Tam ip, i Trung Sinh C K Silua, i C sinh D K Giura, i Trung sinh Cõu 43: Cho ... ng húa ca cỏc sinh vt d dng mt chui thc n nh sau: Trang 15/37 - Mó thi 132 Sinh vt tiờu th bc 1: 500 000 Kcal Sinh vt tiờu th bc 2: 180 000 Kcal Sinh vt tiờu th bc 3: 18 000 Kcal Sinh vt tiờu...
 • 37
 • 233
 • 0

Đề thi vi xử lý đáp án 1

Đề thi vi xử lý có đáp án 1
... 10 0H LED7S: ; hgfedcba DB 11 000000B; DB 11 111 001B; DB 10 10 010 0B; DB 10 110 000B; DB 10 011 001B; DB 10 010 010 B; DB 10 000 010 B; DB 11 111 000B; DB 10 000000B; DB 10 010 000B; b) Count EQU P1.0 MOV P1,#01H ... sáng theo qui luật mẫu (TD: trước hết tất LED tắt 15 0 ms, LED P1.3 P1.4 sáng 15 0 ms, , cuối LED P1.7 P1.0 sáng 15 0 ms, lặp lại) , ngõ vào P0.0 = sáng theo qui luật mẫu Các LED P1.7 P1.0 ... VXL _Thi HK_AY1 213 -S2_trang 5/9 Câu 10 : (1 đ) Vi t chương trình hợp ngữ C (chỉ chọn một) cho 80 51 để làm sáng LED đơn nối với cổng P1 (hình tròn đen tương ứng LED sáng ngõ 80 51 mức làm LED sáng)...
 • 9
 • 1,169
 • 48

Đề thi vi xử lý đáp án 2

Đề thi vi xử lý có đáp án 2
... ORG SETB P2.0 LOOP: JNB P2.0, $ JB P2.0, $ ; cạnh xuống P2.0 ACALL P20_ODD JNB P2.0, $ JB P2.0, $ ; cạnh xuống P2.0 ACALL P20_EVEN SJMP LOOP P20_ODD: ; Xử số lần cạnh ; xuống P2.0 lẻ MOV ... SJMP LOOP P20_EVEN: ; Xử số lần cạnh ; xuống P2.0 chẵn MOV A,#0 ACALL BCD2LED7S ACALL DELAY_500MS ACALL DELAY_500MS SJMP LOOP Chú ý: Phần xử số lần cạnh xuống P2.0 lẻ thể vi t cách khác: ... CJNE R0, #2, R0NE2 CASE2: CPL A INC A MOV R2,A RET R0NE3: ; R0 > MOV R2,#0 RET R0NE2: CJNE R0,#3,R0NE3 CASE3: SWAP A MOV R2,A RET VXL _Đáp án đề Thi HK_AY11 12- S2_trang 7/8 Câu 6: Một cách giải khác...
 • 8
 • 762
 • 32

Đề thi vi xử lý đáp án 3

Đề thi vi xử lý có đáp án 3
... 1/16 + 1 /32 ) = Tổng x 0 .34 Ngoài ra: 1 /3 = 0 .33 33 Như tính gần Tổng /3 VXL_KTGHK_AY12 13- S2_trang 3/ 6 Câu 6: (1 đ) Lập trình hợp ngữ Z80 a) (0.5 đ) Vi t chương trình COMP_U8 để thực so sánh số bit ... bù R2 001 011 011 00101 R3  R3 + R3 R3 = 2R1 – 2(bù R2) 011 011 011 00010 R3  R3 – R0 Kết cần tính 011 000 011 00101 VXL_KTGHK_AY12 13- S2_trang 5/6 Câu 6: Các cách vi t khác cho chương trình ... 2: (1 đ) Thi t kế nhớ RAM tĩnh 16Kx8 từ RAM 8Kx4, RAM 8Kx8, số cổng logic: Câu 3: (1 đ) Vi t “từ điều khiển” (control word) để thực phép toán sau: R3  x R1/2 – x (bù R2) Các tác vụ R3  R1/2...
 • 6
 • 527
 • 19

Đề Thi HSG Sinh 6 - đáp án

Đề Thi HSG Sinh 6 - Có đáp án
... Trường THCS ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MÔN SINH Câu Đáp án - Lớp tế bào biểu bì suốt, xếp sít nhau, vách phía dày ánh sáng chiếu vào TB bên bảo vệ -Trên biểu bì (mặt lá) nhiều lỗ khí giúp ... - Dương xỉ: rễ, thân, lá, mạch dẫn, sống cạn (3 đ) - Hạt trần: Rễ, thân, thật sự, mạch dẫn, sinh sản hạt nằm nằm noãn hở (nón) - Hạt kín: Rễ, thân, phát triển đa dạng, sinh sản hạt ... chuyển nước chất - Trình bày khái niệm - Viết công thức điều kiện Giải thích “Cấy thưa thừa thóc, cấy dày cóc ăn” +“Cấy thưa thừa thóc” Lúa loài ưa sáng, cấy thưa nhận đầy đủ ánh sáng, rể hút đủ...
 • 2
 • 1,082
 • 11

Đề Thi HSG Sinh 7 - đáp án

Đề Thi HSG Sinh 7 - Có đáp án
... kittin bao bọc -Chi tiêu giảm: Vận chuyển thể xoang -Có chân bò chân bơi làm nhiệm vụ -Hô hấp da vận chuyển hệ tuần hoàn kín - Hô hấp mang -Có tế bào cảm giác chưa chuyên hoá -Có hệ tuần hoàn ... bọ, cánh màng - Thạch sùng: Lớp bò sát, vảy -Chim : Lớp chim, - Chim ưng: Lớp chim , chim ưng - Bò : Lớp thú, guốc chẵn -Ngựa: Lớp thú, guốc lẽ -Dơi: Lớp thú, dơi -Báo : Lớp thú, ăn thịt -Vịt ... sông - Thuộc nhành giun đốt -Thuộc ngành chân khớp (lớp giáp xác) - Sống tự chiu rúc đất -Sống tự môi trường nước - n vụn chất mùn - Ăn cặn bả hữu nước - Cơ thể vỏ cứng bao bọc - Cơ thể lớp...
 • 3
 • 1,777
 • 10

de thi hoc sinh gioi co dap an

de thi hoc sinh gioi co dap an
... §¸p ¸n chÊm thi kh¶o s¸t chÊt lỵng häc sinh giái líp M«n :To¸n Gi¸o viªn: L¬ng ThÞ V©n (Trêng THCS V¹n §iĨm) Câu (2®) a) ... (6.5): = 15 (đoạn thẳng) b) (1đ) Số tam giác vẽ dược là: (15.4): = 20(tam giác) *) Ghi chú: Nếu học sinh có cách giải khác đúng, điểm tối đa ...
 • 3
 • 240
 • 0

Đề thi HSG Sinh 6 (có đáp án)

Đề thi HSG Sinh 6 (có đáp án)
... thích nghi với nhiều cách phát tán - Các quan sinh dưỡng phát triển đa dạng giúp có điều kiện sinh trưởng phát triển tốt Câu 9:(3đ) - Thi u thực vật thi u nguồn cung cấp oxi thức ăn cho người động ... gian ngắn tạo nhiều Câu 6: (2đ) - Sự thụ phấn: Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ - Sự thụ tinh: Hạt phấn nảy mầm để đưa tế bào sinh dục đực hạt phấn vào kết hợp với tế bào sinh dục noãn tạo thành...
 • 2
 • 2,001
 • 16

ĐỀ THI TUYẾN SINH 2010 ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TUYẾN SINH 2010 CÓ ĐÁP ÁN
... ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đó tượng A tán sắc ánh sáng B phản xạ ánh sáng C hoá - phát quang D quang - phát quang Câu 45: Vật nhỏ lắc lò ... (c tốc độ ánh sáng chân không) A 0,36m0c2 B 1,25 m0c2 C 0,225m0c2 D 0,25m0c2 Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai xạ đơn sắc, xạ màu đỏ bước sóng ... đỏ bước sóng 720 nm xạ màu lục bước sóng λ (có giá trị khoảng từ 500 mm đến 575 mm) Trên quan sát, hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm vân sáng màu lục Giá trị λ A 500 nm B 520...
 • 7
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử sinh học có đáp ánde thi hoc sinh gioi co dap an tieng vietđề thi học sinh giỏi có đáp ánde thi thu sinh 2014 co dap ande thi hsg sinh 12 co dap anđề thi thử sinh học có đáp án chi tiếtcau hoi trac nghiem vi sinh vat co dap anđề thi hsg sinh 6 có đáp ánđề thi thử đại học có đáp án môn sinhđề thi thử đại học có đáp ánđề thi thử môn lý có đáp ánđề thi toán kinh tế có đáp ánđề thi marketing căn bản có đáp ánđề thi thử toán 2012 có đáp ánđề thi thử môn hóa có đáp án1 Thu moi hop DHCD 2017 ngay 27 3 2017(1)(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12 HE 2017(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TO N CHUY Nbai tap dong dien khong doi(1)Your science classroom becoming an elementary middle school science teacher 1st edition goldston test bankPeru GSCMN1PER2New Zealand GSCMN1NZL2S1New Zealand GSCMN1NZL2S2(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 HE 2017Regulatory Study_English_FINAL_2005_Nov_4Kiểm nghiệm hóa học thực phẩmNew Zealand Re2Paraguay Re1Mehico GSGN1MEX1S2Nhật Bản GADPN1JPN2Suppl.2Nhật Bản GSCMN1JPN2S5EU GSCMN1EEC2S5Thổ Nhĩ Kỳ RegulationThái Lan GADPn1tha4Nam Phi GSCMN1ZAF2A1