ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH vật có đáp án

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT Bộ môn Vi sinh Lớp D3 - Năm học 2007 - 2008

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT Bộ môn Vi sinh Lớp D3 - Năm học 2007 - 2008
... protein c ức chế tổng hợp vách vi khuẩn d ức chế chức màng nguyên tương e ức chế tổng hợp nhân protein www.yhocduphong.net Trắc nghiệm Vi sinh - D 3- lần 1-Mẫu A Các vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriaceae: ... www.yhocduphong.net Trắc nghiệm Vi sinh - D 3- lần 1-Mẫu A 24 Phản ứng ngưng kết ống nghiệm: a phản ứng định tính b hạt ngưng kết xuất vòng phút c sủ dụng kháng nguyên hữu hình vi khuẩn sống d thường ... Trắc nghiệm Vi sinh - D 3- lần 1-Mẫu A c phát triển làm đục môi trường canh thang d.đòi hỏi yếu tố phát triển X V e.gây bệnh tiêu chảy người 17 Vaccine dùng để phòng bệnh uốn ván là: a vaccine vi...
 • 6
 • 363
 • 4

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT
... không tiếp cận với vi sinh vật gây bệnh c.Các đại thực bào tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh Trắc nghiệm Vi sinh - Khối Y2-lần 1-Mẫu A d tế bào NK tiêu diệt tế bào đích nhiễm virus e interferon ... nam nữ, vi m màng não, vi m miệng d Vi m lợi, vi m tim, nhiễm trùng trẻ sơ sinh e Vi m lợi, vi m gan, vi m màng não 27 Kháng nguyên HBcAg virus vi m gan B là: a.Dạng hình cầu hình sợi vỏ virus ... 26 Virus herpes simplex type thường gây bệnh cảnh lâm sàng sau: a Vi m miệng, vi m kết mạc, nhiễm trùng quan sinh dục b Vi m miệng, vi m kết mạc sừng hóa, vi m màng não c Nhiễm trùng đường sinh...
 • 7
 • 339
 • 2

Bộ 5 đề thi trắc nghiệm tiếng Anh 2010 (Có đáp án)

Bộ 5 đề thi trắc nghiệm tiếng Anh 2010 (Có đáp án)
... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
 • 30
 • 857
 • 18

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ MARKETING ĐÁP ÁN potx

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ MARKETING CÓ ĐÁP ÁN potx
... External marketing & Interactive marketing Internal marketing, Relationship marketing & Interactive marketing Internal marketing, Service marketing & Relationship marketing 11 Thị trường hoạt động marketing ... hoạt động Marketing Khách hàng trung thành 19 Công cụ chiêu thị Marketing gồm có: Quảng cáo, marketing trực tiếp, quan hệ công chúng (PR) Quảng cáo, quan hệ công chúng, bán hàng trực tiếp Quảng cáo, ... thực dịch vụ Tất câu 51 Dịch vụ chất lượng dịch vụ mà khách hàng nhận có: Giá trị nhận lớn giá trị mong đợi Giá trị nhận giá trị mong đợi Giá trị nhận lớn giá trị mong đợi Câu a câu c 52 Giao...
 • 16
 • 10,476
 • 127

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN ( đáp án)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KIỂM TOÁN ( có đáp án)
... hành kiểm toán, loại kiểm toán loại kiểm toán không thuộc phậm vi phân loại này? a Kiểm toán báo cáo tài b Kiểm toán nhà nước c Kiểm toán độc lập d Kiểm toán nội Câu 9: Cuộc kiểm toán tiến hành ... a Kiểm toán báo cáo kế toán b Kiểm toán hoạt động c Kiểm toán tuân thủ d Kiểm toán báo cáo toán ngân sách Câu 11: Nếu lấy chức kiểm toán làm tiêu chí phân loại kiểm toán phân thành: a Kiểm toán ... a Kiểm toán hàng tồn kho b Kiểm toán tài sản cố định c Kiểm toán nghiệp vụ toán d Kiểm toán vôn chủ sở hữu Câu 67: Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn trình kiểm toán? a Lập kế hoạch kiểm toán...
 • 23
 • 22,222
 • 51

đề thi trắc nghiệm môn vận tải đáp án

đề thi trắc nghiệm môn vận tải có đáp án
... d ko đáp án 23 Theo luật hàng hải việt nam tàu chậm giao đc tính vòng a ngày b ngày c 15 ngày d 60 ngày 24 câu hỏi thuê bao tàu hok nhớ rõ đáp án, hi 25 mua theo điều kiện FOB tốt người bán nên ... 1200$ c 1500$ d ko đáp án 27 thuê ướt hình thức thuê a tàu ko biên chế thuyền viên b tàu thuỷ thủ tàu c tàu, thuỷ thủ thực phẩm d thuê chuyến 28 đặc trưng container a thích ứng vận chuyển xếp ... quy tắc haye b công ước hambur c nghị định thư SDR d ko đáp án 17 thời hạn đc coi tổn thất toàn theo luật Anh a tàu ko cảng định sau tháng b tàu ko cảng định sau 60 ngày c tàu gặp bão muộn 45...
 • 4
 • 4,725
 • 86

Bộ đề thi trắc nghiệm vào lớp 10 (có đáp án)

Bộ đề thi trắc nghiệm vào lớp 10 (có đáp án)
... rubbish this week A The rubbish have not been collected this week B The rubbish has been collected this week C The rubbish has not been collected this week D The rubbish is not collected this week 10 ... is being done now 17 When did they built this house? A When this house was built/ B When is this house built? C When did this house build? D When was this house built? 18 A person who teaches ... that car A am B have been C was D were 21 How much is it - A It's cost $ 10 B They are $ 10 C This is $ 10 D It's $ 10 22 There is water in the cup A many B few C a few D much 23 I rang the...
 • 40
 • 1,649
 • 14

Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán đáp án

Bộ đề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp án
... chính? Kiểm toán hàng tồn kho Kiểm toán tài sản cố định Kiểm toán nghiệp vụ toán Kiểm toán vôn chủ sở hữu Câu 67: Lập báo cáo kiểm toán thuộc giai đoạn trình kiểm toán? Lập kế hoạch kiểm toán Hoàn ... kiểm toán d Tất câu Câu hỏi: Nếu lấy thành:” Kiểm toán Kiểm toán Kiểm toán Kiểm toán chức kiểm toán làm tiêu chí phân loại kiểm toán phân tuân thủ báo cáo tài hoạt động tuân thủ; Kiểm toán báo ... kiêm toán độc lập thực Bộ phận kiểm toán nội thực Bao gồm tất câu Câu 10: Trong nội dung đây, nội dung không thuộc kiểm toán nội bộ: Kiểm toán báo cáo kế toán Kiểm toán hoạt động Kiểm toán tuân...
 • 21
 • 682
 • 3

Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản đáp án

Đề thi trắc nghiệm Marketing căn bản có đáp án
... rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở thành yêu cầu có: ... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... nhiên người Mục tiêu người làm Marketing phát mong muốn nhu cầu khả toán người 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing đối tượng quan tâm khách hàng...
 • 34
 • 575
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH ĐÁP Á

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH CÓ ĐÁP Á
... khác C Các thi t b c u n i (Bridge) t o m ng máy tính m t vùng qu ng bá, nhi u vùng xung ñ t D Thi t b Switch (LAN) t o m ng máy tính m t vùng xung ñ t, nhi u vùng qu ng bá Câu 54 ðánh d u ... a ch v t lý c a thi t b m ng m ng LAN Câu 76 Máy tính A ñ a ch IP 193.160.1.5 n m m ng 193.160.1.0, máy tính B ñ a ch IP 193.160.2.5 nhánh m ng ñ a ch 193.160.2.0 Router c ng m ng ñ a ... 40 ðánh d u t t c câu ñúng v thi t b m ng: A DTE (Data Terminal Equipment) thi t b ñ u cu i máy tính, NIC, Máy in B DTE thi t b trung gian switch, router C DCE (Data Communication Equipment) thi...
 • 8
 • 408
 • 5

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MARKETING CĂN BẢN CÓ ĐÁP ÁN
... rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng thuật ngữ khác biệt c Bán hàng bao gồm Marketing d Marketing bao gồm hoạt động bán hàng Mong muốn người trở thành yêu cầu có: ... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... nhiên người Mục tiêu người làm Marketing phát mong muốn nhu cầu khả toán người 10.Quan điểm nỗ lực tăng cường bán hàng quan điểm Marketing quản trị Marketing đối tượng quan tâm khách hàng...
 • 35
 • 319
 • 0

Đề thi trắc nghiệm markeitng căn bản đáp án theo chương

Đề thi trắc nghiệm markeitng căn bản có đáp án theo chương
... a Được bán rộng rãi với giá hạ b Được sản xuất dây chuyền công nghệ cao c kiểu dáng độc đáo d nhiều tính thể nói rằng: a Marketing bán hàng thuật ngữ đồng nghĩa b Marketing bán hàng ... gì? a Vấn đề quản trị, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu b Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề quản trị c Mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứư, vấn đề quản trị d Vấn đề quản trị, ... e Bán hàng 12 Quan điểm bán hàng vận dụng mạnh mẽ với a Hàng hoá sử dụng thường ngày b Hàng hoá mua chọn lựa c Hàng hoá mua theo nhu cầu đặc biệt d Hàng hoá mua theo nhu cầu thụ động 13 Theo...
 • 67
 • 199
 • 0

Đề thi trắc nghiệm quản trị mạng đáp án

Đề thi trắc nghiệm quản trị mạng có đáp án
... hàng đợi hỗ trợ Yêu cầu sau mô hình Quản lý khách hàng (Chọn 2)? a Quản lý tài b Quản lý bảo mật c Quản lý QoS dịch vụ Đ/a : b, c SNMP sử dụng kiến trúc quản trị mạng sau đây? a b c d Từ xa Hướng ... SNMP manager thi t lập thông số lên thi t bị quản trị, trường OCTET STRING gói tin SNMP PDU thông tin sau đây? a Read b Read – Write c TRAP d Traversa Operation D/a: b Read – Write quyền OCLET ... Giao thức sau giao thức quản trị mạng (Chọn 2)? SNMP CMIP ICMP IP Đ/a: SNMP, CMIP 10 Ngôn ngữ đặc tả ASNv.1 coi thuộc tầng mô hình mạng OSI? a Ứng dụng b Phiên c Trình diễn d Mạng Đ/a : Trình diễn...
 • 6
 • 1,329
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi trac nghiem vi sinh vat co dap ande thi trac nghiem vi xu ly co dap ande thi trac nghiem vi sinh vat dai cuongđề thi trắc nghiệm vi sinh vậtde thi trac nghiem vi sinh vat hocđề thi trắc nghiệm môn kiểm toán có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn logic học có đáp ánđề thi trắc nghiệm quản trị học có đáp ánđề thi trắc nghiệm luật kinh doanh có đáp ánđề thi trắc nghiệm marketing căn bản có đáp ánđề thi trắc nghiệm kinh tế lượng có đáp ánđề thi trắc nghiệm mạng máy tính có đáp ánde thi trac nghiem tin hoc a co dap anđề thi trắc nghiệm hệ điều hành có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn triết học có đáp ánCái trống trường emchuyen de sinh hoat thang 10 2017Vật lí 9 bài 42: Thấu kính hội tụChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longBài tham luận về bạo lực học đườngBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017xử lý kim loại nặng bằng mùn cưaSang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán haydethi hsg l10 2013 hatinh vatly 7975 mergeSƯu tầm một số tài liệuTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsbáo cáo thực hành sinh họcĐỒ ÁN: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP IIfile word bộ đề trắc nghiệm ôn học kỳ 1 lớp 11Đề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanTOEIC 600 WORDS SHORTENEDCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha inbia bds copy