Bao cao main board ppt

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt

Tài liệu Bài giảng nguyên lý kế toán- Phân tích Báo cáo ngân lưu ppt
... dòng ngân lưu họ • Và nhớ, báo cáo ngân lưu báo cáo bắt buộc theo chuẩn mực kế tốn quốc tế nhiều quốc gia • Ở Việt Nam? 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Phân tích báo cáo ngân lưu Báo cáo ngân lưu ... Dự báo dòng ngân lưu tương lai 8/17/2006 Nguyễn Tấn Bình Nguyễn Tấn Bình Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Phân tích báo cáo ngân lưu Biên dạng ngân lưu ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2006-2007 Bài giảng Ngun kế tốn Báo cáo ngân lưu quan trọng nào? • Thể tranh hồn chỉnh trạng tài doanh nghiệp • Nhiều doanh nghiệp lớn bị thất bại khơng quản lý...
 • 6
 • 328
 • 0

Tài liệu Báo cáo tiếp khách pptx

Tài liệu Báo cáo tiếp khách pptx
... mục tiêu xúc tiến hợp tác trước mắt lâu dài: IV Kiến nghị khác: Ngày tháng năm QUẢN LÝ Người báo cáo (ký ghi họ tên) ...
 • 2
 • 229
 • 1

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ppt

Tài liệu HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN VÀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU ppt
... thảo luận nhóm, chụp địa bàn nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, v.v.) - 13 - B YÊU CẦU VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO NGHIÊN CỨU, LUẬN VĂN - Báo cáo nghiên cứu/ luận văn phải sáng sủa, rõ ràng, ... A GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU VÀ LUẬN VĂN Báo cáo nghiên cứu, đặc biệt luận văn tốt nghiệp Cao học hay Chuyên khoa I YTCC sản phẩm đầu công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, ... Mẫu bìa báo cáo nghiên cứu, luận văn (luận văn phải đóng bìa cứng) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG HỌ VÀ TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA HỌC VIÊN TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO NGHIÊN CỨU BÀI...
 • 22
 • 783
 • 2

Tài liệu BÁO CÁO KINH DOANH ppt

Tài liệu BÁO CÁO KINH DOANH ppt
... tháng năm 2005 Chính phủ đăng ký kinh doanh hợp tác xã Số lượng xã viên thành viên liên hiệp hợp tác xã theo mục HTXDS , ngày tháng năm CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Người ký, đóng dấu ghi rõ ... CN, VPĐD - Địa đặt CN, VPĐD Thu hồi Giấy CNĐKKD Thu hồi Giấy CNĐKHĐ CN, VPĐD Xóa tên Kèm theo báo cáo: Danh sách hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã theo Khoản mục III Thông tư số /2005/TT-BKH ngày...
 • 2
 • 443
 • 1

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính pptx

Tài liệu Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam - Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính pptx
... mực này, không thu chứng hành vi không tuân thủ pháp luật quy định kiểm toán viên có quy n xem đơn vị tuân thủ pháp luật quy định Các thủ tục phải thực phát hành vi không tuân thủ pháp luật quy ... tục nằm phạm vi kiểm toán báo cáo tài 20 Việc thực thủ tục kiểm toán báo cáo tài giúp cho kiểm toán viên công ty kiểm toán phát hành vi không tuân thủ pháp luật quy định 21 Kiểm toán viên phải ... yếu đến báo cáo tài Kiểm toán viên phải có hiểu biết đầy đủ pháp luật quy định nhằm mục đích xem xét tính tuân thủ pháp luật qui định kiểm toán sở dẫn liệu liên quan đến thông tin báo cáo tài 18...
 • 8
 • 295
 • 1

Tài liệu Báo cáo dòng tiền ppt

Tài liệu Báo cáo dòng tiền ppt
... Vay khoản (Thanh toán khoản tiền vay) (Thanh toán cổ tức)* Dòng tiền từ hoạt động tài Dòng tiền ròng từ tất hoạt động Tiền mặt đầu kỳ Tiền mặt cuối kỳ Tiền mặt tăng/giảm Ghi chú: (*) Nếu...
 • 2
 • 216
 • 0

Tài liệu Chuẩn mực 21: Trình bày báo cáo tài chính ppt

Tài liệu Chuẩn mực 21: Trình bày báo cáo tài chính ppt
... gúp, thng d c phn v cỏc khon d tr f) Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Các thông tin phải trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 56 Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh phi bao gm cỏc khon mc ch...
 • 19
 • 296
 • 2

Tài liệu Báo cáo - Cô đặc pptx

Tài liệu Báo cáo - Cô đặc pptx
... nhựa hóa) - đặc áp suất cao xảy nồi đặc đặt trước đối hệ thống đặc nhiều nồi - Quá trình tiến hành thí nghiệm có chênh lệch khối lượng chất tan đặc lý thuyết thực nghiệm - Khối lượng ... Qv1(kg/h) 80 TS- TE(oC) 1.4 E2(kJ) 530.89 Với Cp= 18.4,18.1 0-3 (kJ/kg.độ) ρ =1kg / m 3 BÀN LUẬN - Quá trình đặc tiến hành thiết bị đặc nồi nhiều nồi làm việc gián đoạn hay liên tục Khi đặc gián ... dung môi - Tính toán công suất nhiệt (Kw) W1 = Bài Đặc E1 t Trang SVTH: Đặng Văn Hoài Linh GVHD: Nguyễn Đức Vinh Trong : t thời gian tổng trình đặc Phương trình cho phép xác định công suất...
 • 6
 • 3,373
 • 31

Tài liệu Báo cáo Avlon Bus pptx

Tài liệu Báo cáo Avlon Bus pptx
... đọc liệu In Đk ghi liệu 1-32 In Địa offset 8,16,32, Out Dữ liệu đáp ứng trình đọc 64, 128,256, 512 1024 8,16,32, 64, 128,256, 512 1024 1,2,4,8, 16, 32, 64, 128 Writedata Byteenable In Dữ liệu ... trinh đọc liệu sử dụng biến chờ b Master Signal Type Read Write Address Readdata Writedata Byteenable Avalon-MM Slave Port Signals Width Dir Description Out Đk đọc liệu Out Đk ghi liệu 1-32 Out ... Dữ liệu đáp ứng trình đọc 64, 128,256, 512 1024 Dữ liệu đáp ứng trình ghi 8,16,32, Out 64, 128,256, 512 1024 1,2,4,8, out Xác định byte cần truyền hay 16, 32, đọc trình ghi hay đọc 64, 128 liệu...
 • 13
 • 1,368
 • 8

Tài liệu Quản lý và báo cáo tài chính pptx

Tài liệu Quản lý và báo cáo tài chính pptx
... sơ toán gốc công ty bạn đồng ý với chữ ký bạn Có cách khác bạn mở tài khoản riêng ngân hàng phục vụ cho việc toán ký thác vào tài khoản số tiền xác với số tiền mà bạn cần dùng để trả lương hàng ... nên thu xếp tối thiểu hai nhân viên trở lên để đếm kiểm tra xác minh khoản tiền thu vào Bạn đảm bảo tất séc thu vào ký hậu Bạn cân nhắc việc mua dấu “chỉ để ký quỹ” đóng chúng lên séc đến – điều ... việc họ toán hẹn bị nhắc nhở toán chậm Bạn nên có copy hai mặt séc khách hàng đảm bảo ký thác vào tài khoản công ty bạn Cho phép nhân viên kế toán nghỉ ngơi Một nhân viên biển thủ công quỹ cố...
 • 5
 • 201
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính ppt

Tài liệu Tiểu luận: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính ppt
... CHUNG Báo cáo tài niên độ gồm loại: Báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ báo cáo tài niên độ dạng tóm lược Doanh nghiệp lập báo cáo tài theo dạng đầy đủ áp dụng Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo ... cộng lập báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp • Số hiệu ghi cột “thuyết minh” báo cáo dùng cho người đọc báo cáo tham chiếu số liệu chi tiết tiêu bảng thuyết minh bao cáo tài chọn lọc • Số liệu ... mẹ báo cáo tài tổng hợp quý công ty mẹ công ty Từ báo cáo tài năm công ty mẹ phải lập báo cáo hợp Hệ thống báo cáo tài niên độ bao gồm: + Bảng cân đối kế toán (đầy đủ, tóm lược) + Bảng báo cáo...
 • 17
 • 378
 • 0

Tài liệu Các màn phù phép trong báo cáo tài chính pptx

Tài liệu Các màn phù phép trong báo cáo tài chính pptx
... được, phát sinh chi phí bảo quản hàng tồn kho lâu ngày bị giảm giá trị Cả hai biện pháp phù phép báo cáo tài (dựa ước tính kế toán hay giao dịch thực), chất, chuyển lợi nhuận năm sau sang năm ... Ngoài phù phép thông qua ước tính kế toán, doanh nghiệp phù phép lợi nhuận thông qua việc giàn xếp số giao dịch thực (Real earnings ... Trì hoãn lý tài sản nhu cầu sử dụng khoản đầu tư không hiệu Đối với tài sản doanh nghiệp nhu cầu sử dụng khoản đầu tư không mang lại hiệu quả, giải pháp tối ưu lý sớm tốt Tuy nhiên, lý tài sản thường...
 • 3
 • 215
 • 0

Tài liệu Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán ppt

Tài liệu Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán ppt
... mặt tái định cư, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí vấn đầu xây dựng, chi phí khác; chế độ, đấu thầu, định mức, đơn giá, dự toán, toán, nghiệm thu bàn giao ... chấp hành thực chế độ sách tài kế toán hành (giá trị tài sản, quy đổi vốn đầu tư, công nợ, xử lý kiến nghị tra kiểm toán …): Các ý kiến, nhận xét đánh giá khác: Cán thẩm tra (Ký, ghi rõ họ tên) ... - Thẩm tra tính pháp lý hợp đồng kinh tế CĐT ký kết với nhà thầu - Thẩm tra nguồn vốn đầu (đối chiếu vốn cấp, cho vay, toán ) Về chi phí đầu (chi phí bồi thường giải...
 • 2
 • 394
 • 0

Tài liệu Giao nộp báo cáo địa chất ppt

Tài liệu Giao nộp báo cáo địa chất ppt
... pháp lý loại tài liệu nộp theo danh mục phụ lục, vẽ kèm theo báo cáo ghi thuyết minh báo cáo phê duyệt; tính thống tài liệu giao nộp; tính thống tài báo cáo in giấy dạng lưu trữ tin; chất lượng ... thống bên giao - nhận, phải báo cáo Cục để giải Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đối với báo cáo thực kinh phí ngân sách nhà nước trước Thành phần hồ sơ giao nộp vào lưu trữ địa chất phải nộp tài liệu nguyên ... nộp lưu trữ cho đơn vị nộp báo cáo Trong trường hợp báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải lập biên nêu rõ vấn đề phải sửa chữa hoàn thiện Đơn vị nộp báo cáo có trách nhiệm sửa chữa, hoàn thiện báo cáo...
 • 5
 • 224
 • 0

Xem thêm