Bài 5 quản lý và bảo tồn rừng nhiệt đới (bài giảng quản lý tài nguyên rừng)

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN KINH tế bảo tồn RỪNG NGẬP mặn KHU vực mũi cà MAU

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC vụ PHÁT TRIỂN KINH tế và bảo tồn RỪNG NGẬP mặn KHU vực mũi cà MAU
... n PTKT bảo tồn RNM khu vự MCM CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ PTKT VÀ BẢO TỒN RNM 1.1 Tổng quan nghiên cứu đánh giá CQVB phục vụ PTKT bảo tồn RNM ... BẢO TỒN RNM KHU VỰC MCM 3.1 Đánh giá CQ cho mục đích PTKT bảo tồn RNM khu vực MCM 3.1.1 Đánh giá thích nghi sinh thái CQ cho mục đích PTKT bảo tồn RNM khu vực MCM Vớ mụ đí PTKT bảo tồn RNM, mụ ... trung nghiên cứu đặ đ ểm, phân hóa CQ ĐGCQ cho tổ chức lãnh thổ hợp lý, đề xuất giải pháp kết hợp PTKT với bảo tồn RNM khu vực MCM 1.2 Lý luận nghiên cứu, đánh giá CQVB phục vụ PTKT bảo tồn RNM...
 • 27
 • 175
 • 0

Người nghèo ở đâu? Cây cối ở đâu? Đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo bảo tồn rừng tại Việt nam

Người nghèo ở đâu? Cây cối ở đâu? Đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo và bảo tồn rừng tại Việt nam
... Trung Việt nam Nếu mục tiêu chương trình xóa đói giảm nghèo giảm số lượng người nghèo số thích hợp cho việc xác định nghèo đói mật độ nghèo đói Việc giảm thiểu tối đa số người nghèo Việt nam đạt ... cách đặt mục tiêu chương trình xóa đói giảm nghèo vào vùng với mật độ dân số cao Câu hỏi quan trọng đặt biện pháp xóa đói giảm nghèo hướng vào vùng nghèo với mật độ nghèo đói thấp tỷ lệ nghèo đói ... Người nghèo đâu? Cây cối đâu? Đặt mục tiêu xóa đói giảm nghèo bảo tồn rừng Việt nam Daniel Müller Viện Kinh tế Nông nghiệp Khoa học Xã hội...
 • 29
 • 257
 • 1

Chương 5 bài giảng kinh tế tài nguyên thủy sản

Chương 5 bài giảng kinh tế tài nguyên thủy sản
... NỘI DUNG 5. 1 GiỚI THIỆU CHUNG 5. 2 MÔ HÌNH KHAI THÁC THỦY SẢN 5. 2.1 Một số khái niệm 5. 2.2 Mô hình khai thác 5. 3 QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHAI THÁC THỦY SẢN 5. 4 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TN THỦY SẢN 5. 1 GiỚI ... đạt sản lượng cao Xmin Xmsy K Mật độ thủy sản 5. 2 MÔ HÌNH KHAI THÁC THỦY SẢN 5. 2.2 Mô hình khai thác thủy sản b Quan điểm khai thác nhà kinh tế Mục tiêu: Đảm bảo bền vững + Khai thác đạt hiệu kinh ... khai thác vượt qua H MSY 5. 4 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TN THỦY SẢN 5. 4.1 Đánh thuế 5. 4.2 Quota 5. 4.3 Giao quyền sở hữu 5. 4 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TN THỦY SẢN 5. 4.1 Đánh thuế - Nguyên tắc đánh thuế Mức...
 • 27
 • 176
 • 2

slide Bài giảng khai thác tài nguyên thiên nhiên

slide Bài giảng khai thác tài nguyên thiên nhiên
... mãn nhu cầu khác người  Phân loại:  Tài ngun vơ hạn (năng lượng mặt trời, lượng thủy triều.v.v )  Tài ngun hữu hạn (sinh vật, nước v.v ) Tài ngun cạn kiệt Tài ngun tái tạo bị cạn kiệt hồn tồn ... nhân dân với sống dân tộc” 16 Tài ngun rừng góc độ SVH Động vật Đất rừng Thực vật Khí hậu thủy văn Tài ngun rừng Tài ngun rừng góc độ SVH góc độ SVH VSV, MT 17 Tài ngun rừng góc độ kinh tế • ... 33 Chính sách đổi nhằm bảo vệ nguồn TNR Việt Nam   Chấm dứt việc khai thác gỗ thương mại 80% LTQD giảm đáng kể lượng khai thác gỗ hàng năm quốc gia Chương trình trồng triệu rừng:  khuyến khích...
 • 72
 • 3,296
 • 16

Bài giảng kinh tế tài nguyên

Bài giảng kinh tế tài nguyên
... Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên Chương KINH TẾ TÀI NGUYÊN RỪNG Nội dụng chương trình bày đặc điểm tài nguyên rừng, mô hình khai thác tài nguyên rừng đảm bảo hiệu sinh học, hiệu kinh tế, hiệu kinh ... dưỡng trẻ em 10 PGS.TS.Nguyễn Văn Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên Chương KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC Nội dung chương nêu đặc điểm tài nguyên tái tạo, khái niệm, quan điểm ... (inputs) Hệ thống kinh tế Hình 1.1 Mối quan hệ hệ thống kinh tế với hệ thống tài nguyên PGS.TS.Nguyễn Văn Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên 1.1.1.5 Lịch sử hình thành môn Kinh tế tài nguyên David...
 • 51
 • 2,125
 • 2

Bài giảng đặc điểm tài nguyên khoáng sản

Bài giảng đặc điểm tài nguyên khoáng sản
... nớc giàu tài nguyên khoáng sản Việt Nam n ớc giàu tài nguyên khoáng sản 1 Việt Nam nớc giàu tài nguyên khoáng sản ? Giải thích Việt Nam nớc giàu khoáng sản? - Nớc ta có nguồn khoáng sản phong ... hình thành nên hệ khoáng sản đặc trng Vấn đề khai thác bảo vệ tài nguyên khoáng sản Vấn đề khai thác bảo vệ tài nguyên khoáng sản Tiết 30, 26 Việt Nam nớc giàu tài nguyên khoáng sản Sự hình thành ... bảo vệ tài nguyên khoáng sản ? Nớc ta có biện pháp để bảo vệ tài nguyên khoáng sản? - Cần thực tốt luật khoáng sản để khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn tài nguyên khoáng sản 1...
 • 18
 • 254
 • 0

Bài giảng Luật Thuế tài nguyên

Bài giảng Luật Thuế tài nguyên
... khai thác người nộp thuế 45 Điều Thuế suất thuế tài nguyên Thuế suất thuế tài nguyên làm tính thuế tài nguyên loại tài nguyên khai thác quy định Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên: + Từ ngày 01/07/2010 ... Căn tính thuế Thuế tài nguyên phải nộp kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên Trường hợp quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải ... phải nộp đơn vị tài nguyên khai thác số thuế tài nguyên phải nộp xác định : Thuế tài nguyên phải nộp kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định đơn vị tài nguyên khai thác...
 • 65
 • 702
 • 0

Bài giảng khái niệm tài nguyên môi trường đất

Bài giảng khái niệm tài nguyên môi trường đất
... tạo tài nguyên môi trường đất trình thành tạo môi trường đất 03/04/16 • Bởi vì, cố môi trường đất làm biến đổi hay vài nhân tố (nước, không khí, khí hậu, sinh vật…) làm cho trình thành tạo đất ... NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG 03/04/16 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐẤT - Đất gì? - Hình thành nào? 03/04/16 • Theo quan điểm sinh thái học đất thể sống” (Winkler, ... giúp cho hoạt tính chất thể sống đất trì phát triển Xét mặt môi trường học, loại đất có độ phì cao môi trường đất hoạt động thể sống, điều tiết người đến tài nguyên đất vô quan trọng 03/04/16 • Tác...
 • 53
 • 227
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản tài nguyên rừng tại khu bảo tồn cù lao chàm

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý tài nguyên rừng tại khu bảo tồn cù lao chàm
... phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí vào toán quản tài nguyên rừng Áp dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí vào quản tài nguyên rừng khu bảo tồn Lao Chàm Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài ứng dụng ... cao học: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí Quản tài nguyên rừng khu bảo tồn Lao Chàm Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu: Tối ưu quản tài nguyên rừng Nhiệm ... pháp hỗ trợ định đa tiêu chí, áp dụng phương pháp hỗ trợ định đa tiêu chí quản tài nguyên rừng, xây dựng chương trình quản tài nguyên rừng triển khai ứng dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu...
 • 26
 • 622
 • 2

Nâng cao hiệu quả quản sử dụng vốn ODA trong dự án “chương trình bảo tồn rừng” do chính phủ nhật viện trợ làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn ODA trong dự án “chương trình bảo tồn rừng” do chính phủ nhật viện trợ làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình
... vấn đề ODA hiệu quản sử dụng vốn ODA dự án  Chương 2: Thực trạng hiệu quản sử dụng vốn ODA dự án “Chương trình bảo tồn rừng”  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản sử dụng vốn ODA cho ... rừng” Chính phủ Nhật viện trợ làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Mục đích đề tài  Nghiên cứu làm rõ sở luận ODA hiệu quản lý, dụng vốn ODA dự án  Xem xét thực trạng hiệu quản sử dụng ... Nghiệp • Các luận ODA, hiệu quản sử dụng vốn ODA dự án ODA, số vấn đề Lâm nghiệp tỉnh dự án • Thực trạng hiệu quản sử dụng vốn ODA dự án “ Chương trình bảo tồn rừng” tỉnh Cà Mau, Lâm...
 • 80
 • 64
 • 0

Vai trò của phụ nữ trong sử dụng quản tài nguyên rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La

Vai trò của phụ nữ trong sử dụng và quản lý tài nguyên rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La
... triển rừng Để tìm hiểu sâu vai trò phụ nữ việc quản sử dụng rừng giá trị LSNG sống phụ nữ KBTTN Xuân Nha, đánh giá “nhu cầu khai thác sử dụng lâm sản gỗ vai trò phụ nữ người dân tộc quản phát ... đột? - Hội phụ nữ có mong muốn, đề xuất việc tổ chức quản khai thác sử dụng lâm sản 44 Vai trò phụ nữ quản sử dụng rừng Mục tiêu: Nhằm xác định tham gia phụ nữ quản sử dụng rừng Cách ... 1 BÁO CÁO KỸ THUẬT Vai trò phụ nữ sử dụng quản tài nguyên rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La Người thực Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Thanh Hải,...
 • 60
 • 394
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản bảo tồn

Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh và mối quan hệ sinh thái của quần thể bò tót ở vườn quốc gia cá tiền phục vụ cho quản lý và bảo tồn
... tài Nghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnh mối quan hệ sinh thái quần thể tót (Bos gaurus H Smith, 1827) vờn quốc gia Cát Tiên phục vụ cho việc quản bảo tồn nhằm nghiên cứu nhân tố sinh ... PHạM HữU KHáNH NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM PHÂN Bố THEO SINH CảNH V MốI QUAN Hệ SINH THáI CủA QUầN THể TóT (BOS GAURUS H SMITH, 1827) VƯờN QUốC GIA CáT TIÊN PHụC Vụ CHO QUảN V BảO TồN Chuyên ngành: ... phân bố theo sinh cảnh quần thể tót VQG Cát Tiên; - Tìm hiểu mối quan hệ sinh thái quần thể tót VQG Cát Tiên; - Đề xuất giải pháp quản bảo tồn quần thể tót VQG Cát Tiên - Nội dung nghiên...
 • 125
 • 640
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kinh tế tài nguyên và môi trườngbài giảng kinh tế tài nguyên môi trườngbài giảng điện tử tài nguyên nướcbài giảng đặc điểm tài nguyên khoáng sản việt namquản lý và bảo tồncông tác quản lý và bảo vệ rừngđánh giá thực trang công tác quản lý và bảo vệ rừngluật quản lý và bảo vệ rừng năm 2004báo cáo công tác quản lý và bảo vệ rừngquản lý và bảo vệ rừngtrung tâm quản lý và bảo tồn di tích hội anluật quản lý và bảo vệ rừngcác giải pháp quản lý và bảo vệ rừngquản lý và bảo tồn tài nguyên biểnquản lý tài nguyên rừng khu bảo tồn thần saĐieu le thang 04.2016 1Phu-Bao Tin Hung Gia-Phi mot lan-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi mot lan-Vay tin chap1.SJC 2017.10.17 42a01ae BB co dong bat thuong1.SJC 2017.10.17 42a01ae BB co dong bat thuong1.TIG 2017.10.17 06a510a thongbaothaydoiDKKD2.TIG 2017.10.17 6a76542 DKKD TIG lan thu 22Bao cao ban kiem soat 2015_TLH_OKTo trinh 01_BTC_Du kien DHCD TLH 2015To_trinh_04_HDQT_Phat hanh co phieu tra co tuc_OKTIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu cho Dai hoi dong co dong 2015 TTo trinh khong chi tra va tam ung co tucTo trinh ve phuong an thanh lap trung tam thuong maiVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 9 BB bau BCHVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 10 BB bau BTVVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 12 BB bau PCTDieu le Tong Cong ty Thiet bi dien Dong Anh Cong ty co phan nam 2014Mau 4 kich ban dieu hanhbau DB di du DHQuy che quan tri Tong Cong tyMau 7 To trinh de nghi cong nhan BCH,BTV ...