Kế hoạch bài dạy môn tập làm văn lớp 4 tuần 11 đến tuần 24

Thiết kế bài dạy môn Tập làm văn lớp 2: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ.

Thiết kế bài dạy môn Tập làm văn lớp 2: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ.
... cầu tập HS: Đọc yêu cầu tập GV: Gọi tiếp học sinh đọc tình HS: Đọc tình GV: Bài tập yêu cầu em nói lời đáp trường hợp em khen Tình 1: Lời đáp em với cha mẹ Tình 2: Nói lời đáp với bạn Tình 3: Lời ... thực tốt cô có lời khen em - Cô thấy lớp giỏi biết làm việc giúp đỡ cha mẹ nè, biết làm việc tốt nè.Vậy em thực điều Bác Hồ dạy “Học tập tốt, lao động tốt” Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy ... trả lời hay Chốt lại: Cô thấy em quan sát ảnh Bác Hồ trả lời câu hỏi tốt cô có lời khen em Dựa vào câu trả lời tập em viết đoạn văn ngắn từ đến câu ảnh Bác Đó nội dung thứ ba hôm HS: Bạn trả lời...
 • 8
 • 378
 • 2

NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
... HÀNH: GIÁO ÁN LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Tập làm văn lớp Giáo viên: ... Năm học: 2015 - 2016 BIÊN BẢN THỰC HIỆN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ CHUYÊN MÔN 4+ 5 Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tập làm ... Năm học: 2015 - 2016 BIÊN BẢN TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ CHUYÊN MÔN +5 Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tập làm...
 • 25
 • 78
 • 0

Giáo án môn tập làm văn lớp 3 - tuần 24

Giáo án môn tập làm văn lớp 3 - tuần 24
... quạt? - GV kể lần  Hoạt động 3: HS thực hành kể chuyện, tìm hiểu câu chuyện - GV theo dõi, giúp đỡ nhóm - Đại diện nhóm thi kể - GV lớp nhận xét cách kể HS - GV hỏi: + Qua câu ... chuyện này? - Cả lớp GV bình chọn bạn kể hay nhất, hiểu câu chuyện 4) Củng cố: (4’) - GV cho HS chơi trò chơi: “Ai kể hay nhất” - GV nhận xét 5) Dặn dò: (1’) - Về nhà tập kể câu chuyện - Chuẩn bò ... bò sau Vương Hi Chi quạt Họ mua mua tác phẩm nghệ thuật quý giá - HS chăm nghe - Chia lớp chia nhóm đôi tập kể lại câu chuyện - HS thi kể + Vương Hi Chi người có tài nhân hậu, biết cách giúp...
 • 2
 • 4,376
 • 14

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 2 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 2 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.
... HÀNH: GIÁO ÁN LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Tập làm văn lớp Giáo viên: ... CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TỔ CHUYÊN MÔN 2+ 3 Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nhiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tập làm văn lớp theo Chuẩn KTKN môn học phát huy tính ... HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Chân trọng cảm ơn! NỘI DUNG 1.KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: 2. THIẾT KẾ BÀI DẠY THỰC HÀNH: + Tập văn “ĐÁP LỜI CẢM...
 • 27
 • 209
 • 0

NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 3 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 3 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
... HÀNH: GIÁO ÁN LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Tập làm văn lớp Giáo viên: ... Năm học: 2015 - 2016 BIÊN BẢN TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ CHUYÊN MÔN +3 Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tập làm ... Năm học: 2015 - 2016 BIÊN BẢN THỰC HIỆN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ CHUYÊN MÔN 2 +3 Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tập làm...
 • 27
 • 191
 • 0

CHUYÊN ĐỀ: CÁC BƯỚC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC “THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” VÀ HỒ SƠ LƯU KIỂM ĐỊNH MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4.

CHUYÊN ĐỀ: CÁC BƯỚC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC “THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” VÀ HỒ SƠ LƯU KIỂM ĐỊNH MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ: CÁC BƯỚC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC “THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” VÀ HỒ SƠ LƯU KIỂM ĐỊNH MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 1.KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: PGD THỊ XÃ ………… TRƯỜNG TH ……… Năm học: ... tham khảo, trải nghiệm tài liệu: CHUYÊN ĐỀ: CÁC BƯỚC TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC “THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” VÀ HỒ SƠ LƯU KIỂM ĐỊNH MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... HIỆN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ CHUYÊN MÔN + Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tập làm văn lớp theo Chuẩn KTKN môn học phát...
 • 23
 • 1,907
 • 4

DẠY MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5

DẠY MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 5
... phục người nghe Mục đích thứ hai tập làm văn chuẩn bị trực tiếp hay gián tiếp cho tập làm văn viết sau Việc rèn luyện kỹ nói theo đề cụ thể tiết tập làm văn học sinh lớp diễn thường xuyên, kỹ diễn ... trực tiếp không tập làm văn mà tất học khác để thành lập thói quen nói tự tin, nói có văn hoá cho học sinh tập làm văn học tổng hợp kiến thức nhiều phân môn nên cần có hỗ trợ phân môn khác việc ... Trong môn Tiếng Việt có vị trí quan trọng việc phát triển tư duy, sáng tạo cho học sinh, giúp cho em học tốt môn học khác Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tiếng Việt nói chung môn Tập làm văn lớp...
 • 16
 • 584
 • 2

TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VĂN MẪU VỀ MIÊU TẢ MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4

TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VĂN MẪU VỀ MIÊU TẢ MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4
... lại được!” ( theo 54 văn chọn lọc ) Đề: em tả quà sinh nhật BÀI LÀM TẢ BÚP BÊ Mặc dù em có nhiều đồ chơi em thích búp bê mẹ mua cho em sinh nhật em tròn tám tuổi Con búp bê làm nhựa, màu phấn ... thương BÀI LÀM Năm em lên lớp Bốn Do em phải học làm nhiều tập nhà, bố mẹ xếp cho em góc học tập ngăn nắp, thoáng mát Đặc biệt bàn học xinh xắn đặt kề cửa sổ nhìn vườn xanh rợp bóng Bàn làm gỗ ... giúp em làm trọn phận lớp, giúp em hiểu thêm tính cẩn thận Thủy tình bạn Thủy em Thái Hân (Trường tiểu học Bạch Đằng – Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) Đề: tả bàn học nhà BÀI LÀM Cuối năm học lớp Ba,...
 • 28
 • 1,921
 • 2

SKKN Đổi mới phân môn dạy học tập làm văn lớp 4

SKKN Đổi mới phân môn dạy học tập làm văn lớp 4
... tập làm văn lớp trọng dạng đoạn văn dạy kỹ loại đoạn văn cho thể loại Tuy dễ làm song kiến thức văn miêu tả học sinh hạn chế nên kết làm văn học sinh cha cao * Về học sinh Kiến thức kỹ phân môn ... 49 tiết Thời lợng học Tập làm văn lớp tăng lên nhiều so với lớp Lớp không loại thuật chuyện tả cảnh nh lớp cũ nhng thêm vào loại văn khác phục vụ cho đời sống giao tiếp học sinh Bài tập làm ... Muốn dạy tốt có hiệu tiết Tập làm văn miêu tả lớp không nghiên cứu sâu văn miêu tả phơng pháp dạy văn miêu tả II Thực trạng * Về sách giáo khoa Mục tiêu phân môn : Qua môn học nhằm trang bị cho học...
 • 10
 • 162
 • 0

skkn cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh trong phân môn tập làm văn lớp 4–5 tại trường tiểu học ninh nhất, thành phố ninh bình

skkn cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh trong phân môn tập làm văn lớp 4–5 tại trường tiểu học ninh nhất, thành phố ninh bình
... việc dạy văn miêu tả nhà trường tiểu học, mạnh dạn đưa sáng kiến: Cải tiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh phân môn Tập làm văn lớp trường Tiểu học Ninh Nhất, thành ... học sinh học tập Nhóm tác giả: Trần Thúy Nga, Lê Phạm Thu Hà, Đào Thị Kim Thoa Cải tiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh phân môn Tập làm văn lớp 4–5 trường Tiểu học ... Người làm đơn Nhóm tác giả: Trần Thúy Nga, Lê Phạm Thu Hà, Đào Thị Kim Thoa Cải tiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh phân môn Tập làm văn lớp 4–5 trường Tiểu học Ninh...
 • 13
 • 177
 • 0

chuyên đề giảng dạy môn tập làm văn lớp 2 theo chương trình mới

chuyên đề giảng dạy môn tập làm văn lớp 2 theo chương trình mới
... làm tập: GV hướng dẫn cho học sinh thực tập SGK dựa theo biện pháp nói nhằm đạt mục đích yêu cầu tiết tập làm văn lớp 2. Chú trọng việc xây dựng mẫu làm giáo viên.Học sinh làm đến đâu,GV cho lớp ... dung chương trình có cao so với HS đại trà lớp vùng nông thôn, ví dụ: tuần 12, tiết Tập làm văn: Gọi điện - Những học sinh chậm tiếp thu lúng túng viết đoạn văn ngắn 3/ Giải pháp: Phân môn Tập làm ... viên cần dạy tôt môn học như: Tập đọc, Luyện từ câu … môn học thường chủ đề với nội dung tiết Tập làm văn Ví dụ: Tuần 1,bài tập : Trả lời câu hỏi: -Tên em gì? - Quê em đâu? -Em học lớp nào,trường...
 • 7
 • 1,817
 • 9

SKKN một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4

SKKN một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4
... nói chung, phương pháp dạy học môn Tiếng Việt phương pháp dạy phân môn tập làm văn lớp theo chương trình SGK C TỔNG KẾT VÀ RÚT RA NHỮNG BIỆN PHÁP TRONG VIỆC DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP CHƯƠNG ... ưu phương pháp dạy học tích cực phương phap dạy học truyền thống B- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT NÓI CHUNG VÀ PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP NÓI RIÊNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC: Ở bậc tiểu học phương ... học tập, nghiên cứu lý luận phương pháp dạy học môn Tiếng Việt, cụ thể phân môn tập làm văn qua điều tra thực tế trường tiểu học Nhật Tân – Kim Bảng – Hà Nam Vấn đề dạy phân môn tập làm văn lớp...
 • 16
 • 97
 • 0

SKKN một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4

SKKN một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4
... chung, phương pháp dạy học môn Tiếng Việt phương pháp dạy phân môn tập làm văn lớp theo chương trình SGK 11 C TỔNG KẾT VÀ RÚT RA NHỮNG BIỆN PHÁP TRONG VIỆC DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP CHƯƠNG ... ưu phương pháp dạy học tích cực phương phap dạy học truyền thống B- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT NÓI CHUNG VÀ PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP NÓI RIÊNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC: Ở bậc tiểu học phương ... học tập, nghiên cứu lý luận phương pháp dạy học môn Tiếng Việt, cụ thể phân môn tập làm văn qua điều tra thực tế trường tiểu học Nhật Tân – Kim Bảng – Hà Nam Vấn đề dạy phân môn tập làm văn lớp...
 • 16
 • 69
 • 0

skkn cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh trong phân môn tập làm văn lớp 4–5 tại trường

skkn cải tiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh trong phân môn tập làm văn lớp 4–5 tại trường
... lớn việc dạy văn miêu tả nhà trường tiểu học, mạnh dạn đưa sáng kiến: Cải tiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh phân môn Tập làm văn lớp trường Tiểu học Ninh ... học sinh học tập Nhóm tác giả: Trần Thúy Nga, Lê Phạm Thu Hà, Đào Thị Kim Thoa Cải tiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh phân môn Tập làm văn lớp 4–5 trường Tiểu học ... Nga, Lê Phạm Thu Hà, Đào Thị Kim Thoa Cải tiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học văn miêu tả cho học sinh phân môn Tập làm văn lớp 4–5 trường Tiểu học Ninh Nhất ...
 • 13
 • 58
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: rèn luyện kỹ năng kể chuyện trong phân môn tập làm văn lớp 4 5thực nghiệm sư phạm trong việc rèn kĩ năng kể chuyện trong phân môn tập làm văn lớp 4naang cao hieu qua thuc hanh ve van ke chuyen trong phan mon tap lam van lop 4 5tap lam van lop 4 tuan 24giáo án tập làm văn lớp 4 tuần 24giao an dien tu tap lam van lop 4 tuan 24giải tap lam van lớp 4 tuan 24phương pháp dạy môn tập làm văn lớp 3kinh nghiệm dạy môn tập làm văn lớp 2giáo án điện ử môn tạp làm văn lớp 5 tuần 2 bài luyện tập tả cảnhphương pháp dạy môn tập làm văn lớp 2phuong phap day mon tap lam van lop 5tap lam van lop 4 tuan 13 tra bai van ke chuyennội dung dạy học phân môn tập làm văn lớp 4thực trạng dạy phân môn tập làm văn lớp 4 trường tiểu học nguyễn trãi20170909 BSC Vietnam Weekly Review Week 35 (11 09 15 09 2017)20170708 BSC Vietnam Weekly Review Week 26 (10 07 14 07 2017)20170624 BSC Vietnam Weekly Review Week 24 (26 06 30 06 2017)SonHa Corporation20170527 BSC Vietnam Weekly Review Week 20 (29 05 02 06 2017)20161229 BSC Vietnam Macro Market Outlook VN 2017 FinalCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485Nghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012SonHa CorporationSonHa CorporationSonHa CorporationTB giao dich co phieu cua ong Bui Van HuuTB giao dich co phieu cua co dong noi bo Ba Nguyen Thi Bich HanhSonHa CorporationCV so 525 va QD so 522BSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.13 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt SHI%2c PGS v%c3%a0 BVHCông bo thông tin so 125Thong bao GD co phieu TMT so 32 cua SSIAM ngay 10 02 2012Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VIC