SKKN một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4

16 232 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2016, 19:16

PHẦN I: MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Lý chọn đề tài: Hiện giáo dục nước nhà đứng trước thách thức lớn – thắng lợi công đổi đất nước, xu toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ảnh hưởng mạnh mẽ tới giáo dục, đòi hỏi giáo dục phải đổi toàn diện, triệt để Điều thể cụ thể nghị TW IV khóaVII: “ Phải xác định mục tiêu, thiết kế lại chương trình, kế hoach, nội dung, phương pháp dạy học tất bậc học cấp học áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho học sinh lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề” đến đại hội IX, Đảng rõ: “ Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến, đại vào trình dạy học” Tại nghị Trung ương II khóa VIII rõ: “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Trong giai đoạn giáo dục nhà nước đứng trước thắng lợi công đổi đất nước, xu toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến giáo dục Hơn hết người làm công tác giáo dục phải nhận rõ vấn đề này, để vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương Quá trình dạy học trình phức tạp, lịch sử dạy học có từ sớm, song yêu cầu thực tế đòi hỏi phải đổi cập nhật phát triển Với mục đích đạt kết cao dạy học đòi hỏi tất yếu khách quan xã hội Tìm kiếm giải pháp tiên tiến, xây dựng phương pháp đại cho giáo dục kỷ XXI, Nghị TW IV khóa VII rõ “ Phải xác định lại mục tiêu, thiết kế lại chương trình, nội dung phương pháp giáo dục đào tạo áp dụng phương pháp giáo dục bồi dưỡng cho học sinh lực tư sáng tạo lực giải vấn đề” Trước yêu cầu thực tiễn đó, Bộ giáo dục Đào tạo tiến hành soạn thảo chương trình Tiểu học cho năm 2000 Chương trình Bộ giáo dục Đào tạo thẩm định năm 1998 thực phạm vi nước từ năm học 2002-2003 chương trình tiểu học lớp Năm học 2003 - 2004 lớp Năm học 2004 - 2005 lớp 3, năm học 2005 - 2006 lớp 4, năm học 2006 -2007 lớp Ngày giáo dục Tiểu học coi tảng hệ thống giáo dục quốc dân, bậc học đặt móng vững cho cấp học Học sinh tiểu học thời kỳ công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, khả phát triển tư em vô lớn Do muốn tích cực hóa hoạt động học tập đem lại cho học sinh khả tự phát hiện, tự giải vấn đề, hình thành cho em kỹ năng, kỹ sảo cần thiết cụ thể, thiết thực sâu sắc Khả sáng tạo giải vấn đề yếu tố quan trọng bậc để nâng cao chất lượng học tập học sinh Trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học, phân môn tập đọc chiếm thời lượng chủ yếu bậc học Nó góp phần quan trọng việc thực mục tiêu giáo dục tiểu học, phải đảm bảo cho học sinh có kỹ nghe, nói, đọc, viết Muốn nói hay viết giỏi trước tiên phải đọc thành thạo Tập đọc môn học công cụ, phương tiện quan trọng nhất, chìa khóa cho học sinh học tốt môn khoa học khác Dạy tập đọc làm cho học sinh hiểu hay đẹp, đúng, tinh tế, phức tạp đa nghĩa từ ngữ Học tập đọc học cách nói, cách viết khoa học, xác nghệ thuật sáng góp phần phát triển tư duy, khả diễn đạt cho học sinh Dạy tập đọc cho học sinh rèn luyện kỹ đọc mà phát triển em vốn từ ngữ Tiếng Việt phong phú Hiện tất trường Tiểu học phương pháp dạy Tiếng Việt nói chung phân môn tập đọc nói riêng có chuyển biến chưa sâu rộng đồng Trong năm qua trường tiểu học Nhật Tân – Kim Bảng – Hà Nam tiếp thu đạo Sở giáo dục, Phòng giáo dục triển khai việc thực đổi phương pháp dạy học tất môn học lớp 1, 2, 3, 4, có thay đổi chương trình SGK nên việc đổi phương pháp dạy học ý đặc biệt Nội dung chương trình cần có phương pháp thích ứng phát huy hết tính ưu việt Nhận thấy việc nắm nội dung phương pháp dạy học chương trình cần thiết thiết thực thầy cô giáo đứng bục giảng nên mạnh dạn tiến hành tìm hiểu nội dung phương pháp dạy học chương trình Tuy nhiên thời gian có hạn nên nghiên cứu tìm hiểu nội dung nhỏ : “ Một số phương pháp việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4” Vấn đề có từ lâu, thu hút bao tâm trí nhà khoa học đội ngũ sư phạm tiểu học khẳng định chân lý vấn đề dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh đường tốt để đạt kết học tập tốt học sinh Các công trình nghiên cứu, viết đề cao đến vấn đề mà đề tài quan tâm là: - Giáo trình đổi nội dung phương pháp dạy học Tiểu học (NXBGD – 1998) - Sách hướng dẫn giảng dạy Tiếng Việt lớp (Tập I – NXB GD) - Sách hướng dẫn giảng dạy Tiếng Việt lớp (Tập II – NXB GD) - Sách thiết kế dạy Tiếng Việt lớp (Tập I ) - Sách thiết kế dạy Tiếng Việt lớp ( Tập II ) Mục đích nghiên cứu: Nhằm góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Tiếng Việt nói chung phân môn tập làm văn nói riêng Qua nâng cao chất lượng dạy học toàn diện nhà trường tiểu học Đối tượng nghiên cứu: Tìm hiểu số biện pháp việc dạy phân môn Tập làm văn lớp chương trình tiểu học Phương pháp nghiên cứu: - Dự lên lớp - Phương pháp thống kê, kiểm tra, phân tích - Phương pháp đàm thoại, vấn - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Học sinh lớp Trường Tiểu học công tác qua nhiều năm học PHẦN II: NỘI DUNG I CƠ SỞ LÍ LUẬN: Trong năm gần đây, kinh tế nước ta bước phát triển vượt bậc Quốc phòng – An ninh giữ vững, công công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước cần có người động sáng tạo, có lĩnh, có tri thức, có tinh thần dân tộc Điều đòi hỏi giáo dục nước nhà phải đổi toàn diện đặc biệt đổi phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao xã hội Đổi phương pháp dạy học thực chất cải cách giáo dục toàn diện sâu sắc, góp phần làm thay đổi toàn giáo dục Tiểu học Qua trình nghiên cứu nhà nghiên cứu khẳng định: Để đổi phương pháo dạy học “ Phải đổi mục tiêu giáo dục, cách soạn thảo chương trình SGK, sở vật chất trang thiết bị dạy học đổi cách đánh giá học sinh” Như nói giáo dục Tiểu học bậc học tảng, móng vững để học sinh tiếp tục học lớp cao Vì vậy, môn Tiếng Việt chương trình Tiểu học có vai trò vị trí quan trọng việc hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho học sinh Tiểu học II CƠ SỞ THỰC TIỄN 1- THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY TẬP LÀM VĂN LỚP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬT TÂN – KIM BẢNG – HÀ NAM Năm học 2005-2006 năm học chương trình thay sách lớp 4, giáo viên học sinh tiếp cận từ năm 2002-2003 Để đạt tối ưu mục đích yêu cầu tiết dạy tập đọc, người giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình SGK quan điểm tác giả viết sách Đồng thời phát huy tính tích cực học tập học sinh thông qua người giáo viên phải biết lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức tiết học cho hợp lý để tiết học đạt hiệu cao Đây vấn đề lớn đội ngũ giáo viên lớp nói chung giáo viên trường tiểu học Xuân Đài nói riêng Hiện khó khăn lớn giáo viên việc thực tiết dạy theo hướng đổi PPHD, tổ chức hoạt động cho học sinh tất em tham gia tích cực vào hoạt động cá nhân, nhóm, tập thể Đồng thời phải khích lệ tinh thần học tập em phát huy hết tính ưu việt SGK Điều đòi hỏi nỗ lực, chuyên tâm, tinh thần tự học tự rèn luyện, tự đổi suy nghĩ giáo viên tập thể sư phạm Qua dự trao đổi với đồng chí giáo viên dạy lớp trường tiểu học Xuân Đài, thấy số ưu điểm bật đồng chí giáo viên tham gia vào lớp tập huấn thay sách giáo khoa phòng giáo dục Kim Bảng tổ chức đồng chí có lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình công tác giảng dạy đặc biệt việc thực phương pháp đổi dạy học, đồng chí thực tốt Song bên cạnh không tránh khỏi tồn cần khắc phục Để tìm hiểu sâu tình hình giảng dạy phân môn tập đọc tìm hiểu công tác chuẩn bị (Bài soạn, đồ dùng dạy học, lựa chọn phương pháp) dự tiết: Qua tìm hiểu thấy : Giáo viên giảng dạy nhiệt tình, bước, đặc trưng môn, sâu vào truyền đạt nội dung học cho em Như nói trên, giáo viên mải mê “ Tìm hiểu nội dung đề bài” Do nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan nên bên cạnh thành tích đạt đáng ghi nhận thực trạng dạy phân môn Tập làm văn lớp chương trình SGK nhiều bất cập Ở nhiều địa phương Kim Bảng nói chung trường tiểu học Nhật Tân nói riêng 2- THUẬN LỢI - KHÓ KHĂN 1.1 Thuận lợi: Nhà trường Đảng, quyền ban ngành Nhà trường có đạo chặt chẽ sát phòng giáo dục Tân Sơn, ủng hộ nhiệt tình đa số bậc cha mẹ học sinh, thầy giáo, cô giáo toàn thể em học sinh tạo nên sức mạnh tổng hợp Nhà trường có chi Đảng sạch, vững mạnh hoạt động thường xuyên, có kế hoạch sáng tạo, động hoạt động nhà trường Ban giám hiệu nhà trường nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, động sáng tạo Chỉ đạo triển khai tốt văn Bộ, Sở, Phòng đổi phương pháp dạy học, quản lý chặt chẽ, đạo chuyên môn sát sao, tổ chức chuyên đề giảng dạy, tập chung bồi dưỡng, nâng cao phương pháp giảng dạy tất môn, phân môn tập làm văn lớp Xây dựng giáo viên nòng cốt làm công tác chuyên môn Nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục phối kết hợp với phụ huynh quản lý việc học tập nhà em, mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập để em học tập tốt 1.2 Khó khăn: + Về phía giáo viên : Một số giáo viên chưa nhận thức vai trò môn tập làm văn việc hình thành tư duy, khả giao tiếp … đối học sinh - Do điều kiện thời gian nhiều giáo viên chưa đầu tư sâu, kỹ để hình thành kỹ viết Văn cho em dẫn đến hiệu dạy chưa cao - Chưa trọng đến kết hợp dạy tập làm văn với dạy học môn học khác + Về phía học sinh: - Một số em chưa tập trung ý học - Nhiều em chưa chăm học, chưa có ý thức học thường xuyên III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Vai trò vị trí phân môn Tập làm văn Tiểu học Là môn học bắt buộc học sinh Tiểu học, góp phần hình thành phát triển lực đọc cho học sinh, lực hoạt động ngôn ngữ thể dạng hoạt động ứng với kỹ : Nghe, nói, đọc, viết Đọc dạng hoạt động ngôn ngữ Đọc không công việc giải mã hai phần chữ viết âm mà đọc trình nhận thức để có khả thông hiểu đọc hiểu tự nhiên mà có, phải rèn luyện dẫn đến trình học tập làm văn đóng vai trò hình thành phát triển lực đọc cho học sinh Tập làm văn cung cấp kiến thức văn học ngôn ngữ, kiến thức đời sống Những văn thơ hay tiêu biểu thường chọn lọc chương trình tiểu học nói chung chương trình lớp nói riêng Vì học sinh có vốn văn học nước giới lớn Ngoài văn, thơ, ca dao cung cấp vốn từ ngữ phong phú thuộc chủ đề phân môn Tập làm văn lớp Các tập làm văn tranh phong phú phong tục tập quán, truyền thống xã hội, cảnh đẹp đọc học sinh say mê đất nước, người khứ tại, tương lai Thông qua tập làm văn bồi dưỡng học sinh niềm tin yêu sống, người Giáo dục tình cảm, thẩm mỹ, phát triển tư cho học sinh thông qua môn Tập làm văn Phân môn Tập làm văn giúp học sinh rung cảm trước đẹp, nhận biết đẹp ngôn ngữ Với sáng tạo tuyệt vời nhà văn, sống đời thường thông qua tác phẩm tôn lên với ngôn ngữ văn chương Mỗi văn, thơ giúp học sinh nhận biết văn nghệ thuật, dù dài, dù ngắn khác chứa đựng thông tin nhiều hay Chứa đựng khối lượng không nhỏ ngôn ngữ, kiện, hình ảnh, tình cảm Nó có tác động tâm hồn hiếu động học sinh Tiểu học, làm cho học sinh thêm yêu thiện, ghét gian tà phi nghĩa Chính điều thông qua tập làm văn có tác dụng giáo dục lớn, giáo dục người triết lý đơn giản, khô cứng mà hình tượng văn học sinh động, từ rung động tâm hồn, tình cảm học sinh ngày bồi đắp từ học sinh có lối sống cao thượng, lành mạnh thêm yêu quê hương đất nước, biết tôn trọng tình nghĩa, đạo người Thông qua tập giúp học sinh nhận thức thêm mảng nhỏ sống, học tư duy, nhận thức phát triển, ngôn ngữ hiểu biết thêm phong phú Dạy tập làm văn nói chung tập làm văn nói riêng, giúp phát triển tư hình tượng, bên cạnh tư lôgíc phân tích tổng hợp Với tầm quan trọng vậy, việc đổi phương pháp dạy học điều tất yếu IV CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH: Trẻ em có đặc điểm nhân cách hình thành phát triển Để nhân cách phát triển theo hướng tích cực điều quan trọng học sinh tiểu học phải giao tiếp hoạt động Vì vậy, PPDH tốt phải hướng tổ chức cho trẻ hoạt động phát huy tích cực chủ động sáng tạo trẻ việc phát kiến thức Hoạt động quy luật chung tâm lý người, phương thức tồn sống Bất hoạt động có chủ thể đối tượng Tính chủ thể đối tượng hai đặc trưng việc dạy học Trong hoạt động dạy học, học sinh chủ thể chính, học đối tượng chủ thể học sinh Tuy nhiên điều quan trọng phải làm để học xuất trước em đối tượng, em xem đối tượng cần khám phá tìm hiểu Từ đó, em trở thành chủ thể tích cực hoạt động để tìm hiểu, chiếm lĩnh đối tượng, cải tiến đối tượng ( học ) thành vốn riêng để hình thành phát triển nhân cách Trong sống, người có nhiều nhu cầu tồn lúc, đấu tranh với nhau, cạnh tranh với nhu cầu trội lên thành lòng mong muốn, khát khao nhu cầu trở thành động thúc đẩy người hành động để thỏa mãn nhu cầu Trong dạy học phải tạo cho học sinh hứng thú, say mê để tiếp thu kiến thức, đáp ứng nhu cầu chủ yếu học sinh Như vậy, trình dạy học phải làm cho học xuất trước học sinh đối tượng, biến em thành chủ thể Dạy học phải cho đối tượng thực hấp dẫn, lôi em tham gia Muốn phải có PPDH phát huy tính tích cực, sáng tạo em Dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh tạo điều kiện thuận lợi để học sinh thích nghi với môi trường xã hội xung quanh, giúp học sinh hình thành phát triển nhân cách theo sở khoa học, lý thuyết hoạt động A QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Đặc trưng hệ PPDH tích cực : Hiện xuất nhiều xu hướng dạy học : Dạy học hợp tác, nêu vấn đề, cá thể, chương trình hóa tất phương pháp dạy học nhằm mục đích chiếm lĩnh kiến thức cho thân Các xu hướng dạy học PPDH tích cực Có thể nói phương pháp dạy học tích cực phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh, hệ thống phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục, có khả định hướng cho việc tổ chức trình dạy học thành trình tự học Hệ thống phương pháp tích hợp kết hợp nhiều phương pháp gần gũi : - Phương pháp tích cực - Phương pháp nêu vấn đề - Phương pháp giải vấn đề - Phương pháp thảo luận nhóm - phương pháp động não - Kết hợp số phương pháp khác Qua thực tế giảng dạy học tập tất hệ thống phương pháp tâm đắc - Học sinh chủ thể hoạt động tích cực, hoạt động để tìm kiến thức Với phương pháp dạy học tích cực học sinh đặt trước kiến thức có sẵn SGK hay giảng áp đặt thầy cô giáo theo trình tự sơ cứng Từ đó, học sinh đặt trước tình thực tế cụ thể sống làm cho em có nhu cầu hứng thú giải khó khăn mâu thuẫn nhận thức Từ chưa biết, cần khám phá, tri thức phương pháp học sinh tự khám phá không theo khuôn mẫu có sẵn mà mang tính sáng tạo - Học sinh tự thể hợp tác với bạn bè học bạn - Lớp học coi cộng đồng chủ thể Thông qua lớp học với hoạt động hợp tác học sinh không ngừng tự thể mình, nhu cầu trội người Với tình học tập, học sinh tự đưa cách giải nêu kiến trước bạn trình thảo luận Qua học sinh phát huy khả giao tiếp, xử lý Tuy nhiên, với ý kiến mà em đưa mang tính chủ quan phiến diện cần bổ xung tiếp nhận ý kiến bạn lớp để kiến thức em tiếp thu mang tính khoa học Học “ Học thầy không tày học bạn” Thầy giáo người tổ chức hướng dẫn hoạt động học tập trọng tài khoa học Vai trò người thầy quan trọng “ Không thầy đố mày làm nên” Trong PPDH tích cực người thầy không nhân vật trung tâm tự nguyện từ bỏ vai trò chủ thể Thầy giáo trở thành người định hướng cho học sinh, tìm kiến thức với cách thức Bằng hệ thống tình cho học sinh học tập, thầy giáo người đạo diễn tổ chức cho tập thể lớp thảo luận, tranh luận Thầy trở thành người hướng dẫn, cố vấn không truyền đạt kiến thức cách học Khi hoạt động tập thể lớp gặp phải vấn đề nan giải, khó phân biệt – sai, khó đến kết luận khoa học, tranh luận chưa ngã ngũ vai trò người thầy thiếu Giáo viên trọng tài khoa học kết luận thảo luận nhóm, lớp giúp đỡ hoàn thiện sản phẩm có tính khoa học Học sinh tự kiểm tra, đánh giá, tự điều chỉnh trình học, người học tạo sản phẩm giáo dục ban đầu, chưa xác, khách quan, khoa học Sau trao đổi, hợp tác với bạn đưa vào kết thầy cô, với kết bạn bè, đối chiếu liên hệ với mình, hay dở, đủ thiếu, qua học sinh tự sửa sai, tự điều chỉnh bổ sung nhiều điều bổ ích thiết thực vào kiến thức Từ điều chỉnh cách học cho phù hợp từ hoàn thiện cách học, phương pháp học, cho hiệu Thông qua thầy kiểm nghiệm điều chỉnh cách dạy cho phù hợp Đặc điểm phương pháp dạy học truyền thống phương pháp dạy học tích cực : Về chất dạy học theo phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học sinh lên điểm quan trọng Trẻ em người hoạt động tích cực diễn viên – người thầy đạo diễn, tổ chức trò chơi trẻ em chơi mà học – học mà chơi Qua đối chiếu sau ta thấy ưu phương pháp dạy học tích cực phương phap dạy học truyền thống B- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT NÓI CHUNG VÀ PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP NÓI RIÊNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC: Ở bậc tiểu học phương pháp dạy học Tiếng Việt quy định đặc thù lứa tuổi Ngay từ đầu vào lớp học sinh bắt đầu tiếp xúc với dạng ngôn ngữ hoàn toàn phức tạp với em Tập làm văn với tư cách phân môn 10 chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học, phân môn Tập làm văn mang tính tổng hợp có tác dụng tích cực đến hình thành phát triển nhân cách học sinh, góp phần đắc lực việc thực đồng thời bốn kỹ : Nghe, nói, đọc, viết Hình thành nhân cách phát triển toàn diện học sinh Như nhiệm vụ phân môn tập làm văn là: Tập làm văn phân môn thực hành Nhiệm vụ quan trọng hình thành lực viết cho học sinh Trong năm học 2005 - 2006 chương trình Tiếng Việt thực đại trà toàn quốc Với việc áp dụng chương trình mới, chương trình Tiểu học sau năm 2000 cụ thể sau: + Hệ thống chủ điểm SGK Tiếng Việt tập gồm chủ điểm 18tuần + Thương người thể thương thân ( lòng nhân ái) - Tuần 1.2.3 + Măng mọc thẳng tính trung thực lòng tự trọng – Tuần 4.5.6 + Trên đôi cánh ước mơ ( ước mơ) – Tuần 7.8.9 + Có trí nên( Nghị lực) – Tuần 11.12.13 + Tiếng sáo diều ( Vui chơi) – Tuần 14.15.16.17 Tuần 10 dùng để ôn tập kỳ I Tập II gồm chủ điểm học 17 tuần - Người ta hoa đất ( Năng lực, tài trí) Tuần 19.20.20 - Vẻ đẹp muôn màu( Óc thẩm mỹ) – Tuần 22.23.24 - Những người cảm ( Lòng dũng ảm) – Tuần 25.26.27 - Khám phá giới ( Du lịch, thám hiểm) – Tuần 29.30.31 - Tình yêu sống ( Lạc quan yêu dời) – Tuần 32.33.34 Tuần 28 dùng để ôn tập kỳ II, tuần 35 ôn tập cuối học kỳ II Thông qua hệ thống học theo chủ điểm câu hỏi tìm hiểu bài, phân môn tập làm văn cung cấp cho học sinh hiểu biết thiên nhiên xã hội người, cung cấp vốn từ, tăng cường khả diễn đạt, trang bị số hiểu biết ban đầu tác phẩm văn học ( đề tài, cốt truyện nhân vật ) góp phần rèn luyện nhân cách cho học sinh 11 Trên số vấn đề lý luận liên quan đến việc dạy học, đổi phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy học môn Tiếng Việt phương pháp dạy phân môn tập làm văn lớp theo chương trình SGK C TỔNG KẾT VÀ RÚT RA NHỮNG BIỆN PHÁP TRONG VIỆC DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC MỚI Qua năm tháng học tập, nghiên cứu lý luận phương pháp dạy học môn Tiếng Việt, cụ thể phân môn tập làm văn qua điều tra thực tế trường tiểu học Nhật Tân – Kim Bảng – Hà Nam Vấn đề dạy phân môn tập làm văn lớp Đề tài đề xuất biện pháp đổi dạy học phân môn tập làm văn lớp sau để đồng nghiệp tham khảo: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP: 1.1 Bồi dưỡng nhận thức tư tưởng đội ngũ giáo viên học sinh: Bồi dưỡng nhận thức tư tưởng đội ngũ giáo viên vấn đề đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh việc làm cần thiết quan trọng Thông qua hội đồng sư phạm giáo viên phải học tập nội dung như: Mục tiêu giáo dục tiểu học, định hướng phát triển đào tạo 2001-2010 tài liệu liên quan đến đổi phương pháp dạy học Tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học hỏi kinh nghiệm số trường điểm sáng việc đổi phương pháp dạy học qua thực tế giúp cho giáo viên có quan niệm đắn phương pháp dạy học 1.2 Kết hợp sử dụng thiết bị dạy học với học: Giáo viên phải sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, có học sinh có hứng thú học tập chất lượng hiệu 1.3 Tăng cường việc đọc sách thư viện nhà trường – nhà Trong tập đọc kết hợp cho học sinh đọc theo nhóm, thi đọc diễn cảm, thi kể chuyện để động viên khích lệ em đọc tốt 1.4 Phối kết hợp với phụ huynh học sinh: Là điểm quan trọng giúp học sinh bước giải vấn đề thiếu sót qua trình học tập Giáo viên trao đổ cặn kẽ với cha mẹ em học yếu để phối kết hợp giúp học sinh tiến 12 XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Ở LỚP Quy trình: Căn vào mục tiêu môn Tiếng Việt, nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt ( Chương trình tiểu học mới) sở lý luận nêu khả thực học sinh thống đưa quy trình tập làm văn sau: Bước 1: Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - ổn định nề nếp Bước 2: Kiểm tra cũ Bước 3: Bài a) Giới thiệu bài: b) Tìm hiểu ví dụ: c) Ghi nhớ: d) Luyện tập: Bước 4: Củng cố dặn dò * Kết khảo sát lần 1: Xếp loại Tổng số Lớp học 4A sinh 30 Tốt TS 15 Khá % 50 TS 10 % 33,3 Đạt yêu cầu TS % 16,7 So với phân môn khác Tiếng Việt phân môn tập làm văn phân môn khó, giáo viên ngại dạy phân môn học sinh yêu thích phân môn tập làm văn thời gian học tập khảo sát thực trạng học sinh lớp thấy kết học sinh học tốt phân môn tập làm văn nhiều đa số em thích ham học phân môn PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 13 I- KẾT LUẬN: Ngày nghiệp đổi để xây dựng đất nước ta trở thành nước công nghiệp hóa- đại hóa Đảng ta nêu rõ đường đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục khắc phục lối truyền thụ kiến thức chiều rèn luyện nếp tư sáng tạo học sinh, phát triển mạnh phong trào tự học, tự rèn, tự đào tạo bồi dưỡng thường xuyên Như trình học tập đòi hỏi người phải biết tự học, tự tìm tòi sáng tạo thực tế kết hợp lý thuyết với thực hành Đó trình phấn dấu không ngừng thầy trò trường tiểu học Nhật Tân Bàn phương pháp dạy học có nhà hiền triết khẳng định (Dạy học chất đầy vào thùng rỗng mà thắp sáng lên lửa ).Muốn thắp sáng lên lửa đội ngũ thầy cô giáo phải không ngừng rèn luyện, trau chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu tìm tòi hiểu biết phối hợp vận dụng kết hợp nhiều phương pháp dạy học để dạy thành công Từ sở lý luận áp dụng vào thực tiễn nhà trường, trường tiểu học chứng tỏ rằng: Đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh biện pháp tích cực khoa học.Việc đổi phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy –học, làm cho giáo viên, học sinh động hơn, tự tin Trong thời gian giảng dạy tiến hành tìm hiểu quy trình dạy phân môn tập làm văn lớp theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, cộng tác chặt chẽ BGH nhà trường, tổ chức chuyên môn, tập thể giáo viên, thu kết tốt, thực quy trình học sinh tiếp thu tốt hơn, nhiều điểm giỏi hơn, thực gìơ dạy hiệu cao hơn, giáo viên không bị mệt mỏi nói nhiều Tuy nhiên, thực giáo viên phải có chuẩn bị kỹ càng, phải người hướng dẫn, đạo, tổ chức hoạt động học tập học sinh Và học sinh phải tích cực học tập để tiếp thu kiến thức cách chủ động sáng tạo II KIẾN NGHỊ: Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhiều hình thức 14 Tạo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị dạy học, vùng nông thôn miền miền núi vùng sâu vùng xa Chăm lo thật tốt đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ giáo viên Cán quản lý nhà trường cần bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng cộng sảnVIệt Nam- chiến lược phát triển GD-ĐT 2001-2010 Đỗ Đình Hoan – Hỏi đáp đổi phương pháp dạy học tiểu học NXB GD 1996 Điều lệ trường học NXB GD Luật giáo dục NXB trị quốc gia Hà nội năm1998 Luật phổ cập giáo dục Nghị BCH TW khóa VIII Nghị TW IV khóa VIII Nguyễn Kế Hào- Nguyễn Hữu Dũng - Đổi nội dung phương pháp dạy học tiểu học, NXB GD 1998 Tiếng việt ( Tập 1, tập 2), Nhà xuất Giáo dục 10 10 Tiếng việt – Sách giáo viên 4( Tập 1, tập 2), Nhà xuất Giáo dục Nhật Tân, ngày tháng năm 2016 NGƯỜI THỰC HIỆN Bạch Thị Hoa 15 Hội đồng chấm SKKN cấp trường Đánh giá đề nghị xếp loại ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………… Chủ tịch hội đồng chấm SKKN 16 [...]... quan đến việc dạy học, đổi mới phương pháp dạy học nói chung, phương pháp dạy học môn Tiếng Việt và phương pháp dạy phân môn tập làm văn lớp 4 theo chương trình SGK mới C TỔNG KẾT VÀ RÚT RA NHỮNG BIỆN PHÁP TRONG VIỆC DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 4 CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC MỚI Qua những năm tháng học tập, nghiên cứu lý luận về phương pháp dạy học môn Tiếng Việt, cụ thể là phân môn tập làm văn và qua... Vấn đề dạy phân môn tập làm văn lớp 4 Đề tài đề xuất các biện pháp đổi mới dạy học phân môn tập làm văn lớp 4 như sau để các đồng nghiệp tham khảo: 1 ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP: 1.1 Bồi dưỡng nhận thức về tư tưởng đội ngũ giáo viên và học sinh: Bồi dưỡng nhận thức về tư tưởng đội ngũ giáo viên về vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh là một trong những việc làm cần... môn khó, vì vậy giáo viên thì rất ngại dạy phân môn này và học sinh cũng yêu thích phân môn tập làm văn trong một thời gian học tập tôi khảo sát thực trạng học sinh lớp tôi thấy kết quả học sinh học tốt phân môn tập làm văn nhiều hơn và đa số các em đều thích và ham học phân môn này PHẦN III : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 13 I- KẾT LUẬN: Ngày nay trong sự nghiệp đổi mới để xây dựng đất nước ta trở thành một. .. chứng tỏ rằng: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh là biện pháp tích cực khoa học .Việc đổi mới phương pháp đó nhằm nâng cao chất lượng dạy –học, nó làm cho mỗi giáo viên, mỗi học sinh năng động hơn, tự tin hơn Trong thời gian giảng dạy tôi đã tiến hành tìm hiểu quy trình dạy phân môn tập làm văn lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh,.. .trong chương trình Tiếng Việt của bậc Tiểu học, phân môn Tập làm văn mang tính tổng hợp có tác dụng tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh, góp phần đắc lực trong việc thực hiện đồng thời bốn kỹ năng : Nghe, nói, đọc, viết Hình thành nhân cách phát triển toàn diện ở học sinh Như vậy nhiệm vụ cơ bản của phân môn tập làm văn chính là: Tập làm văn là phân môn thực hành... trình tập làm văn như sau: Bước 1: Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số - ổn định nề nếp Bước 2: Kiểm tra bài cũ Bước 3: Bài mới a) Giới thiệu bài: b) Tìm hiểu ví dụ: c) Ghi nhớ: d) Luyện tập: Bước 4: Củng cố dặn dò * Kết quả khảo sát lần 1: Xếp loại Tổng số Lớp học 4A sinh 30 Tốt TS 15 Khá % 50 TS 10 % 33,3 Đạt yêu cầu TS % 5 16,7 So với các phân môn khác của Tiếng Việt thì phân môn tập làm văn là một phân. .. được học tập các nội dung như: Mục tiêu giáo dục tiểu học, định hướng phát triển đào tạo 2001-2010 các tài liệu liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học Tạo điều kiện cho giáo viên đi tham quan học hỏi kinh nghiệm một số trường là điểm sáng trong việc đổi mới phương pháp dạy học vì qua thực tế giúp cho giáo viên có quan niệm đúng đắn về phương pháp dạy học mới 1.2 Kết hợp sử dụng thiết bị dạy học với... giúp học sinh từng bước giải quyết những vấn đề còn thiếu sót trong qua trình học tập Giáo viên trao đổ cặn kẽ với cha mẹ những em học yếu để phối kết hợp giúp học sinh tiến bộ 12 2 XÂY DỰNG QUY TRÌNH DẠY PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Ở LỚP 4 1 Quy trình: Căn cứ vào mục tiêu môn Tiếng Việt, căn cứ nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 ( Chương trình tiểu học mới) cũng như những cơ sở lý luận đã... mới phương pháp dạy học ở tiểu học NXB GD 1996 3 Điều lệ trường học NXB GD 4 Luật giáo dục NXB chính trị quốc gia Hà nội năm1998 5 Luật phổ cập giáo dục 6 Nghị quyết BCH TW khóa VIII 7 Nghị quyết TW IV khóa VIII 8 Nguyễn Kế Hào- Nguyễn Hữu Dũng - Đổi mới nội dung phương pháp dạy học ở tiểu học, NXB GD 1998 9 Tiếng việt 4 ( Tập 1, tập 2), Nhà xuất bản Giáo dục 10 10 Tiếng việt – Sách giáo viên 4( Tập. .. tuần 35 ôn tập cuối học kỳ II Thông qua hệ thống bài học theo chủ điểm và những câu hỏi tìm hiểu bài, phân môn tập làm văn cung cấp cho học sinh những hiểu biết về thiên nhiên xã hội và con người, cung cấp vốn từ, tăng cường khả năng diễn đạt, trang bị một số hiểu biết ban đầu về tác phẩm văn học ( như đề tài, cốt truyện nhân vật ) và góp phần rèn luyện nhân cách cho học sinh 11 Trên đây là một số vấn ... nói chung, phương pháp dạy học môn Tiếng Việt phương pháp dạy phân môn tập làm văn lớp theo chương trình SGK C TỔNG KẾT VÀ RÚT RA NHỮNG BIỆN PHÁP TRONG VIỆC DẠY HỌC PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP CHƯƠNG... ưu phương pháp dạy học tích cực phương phap dạy học truyền thống B- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT NÓI CHUNG VÀ PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP NÓI RIÊNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC: Ở bậc tiểu học phương. .. học tập, nghiên cứu lý luận phương pháp dạy học môn Tiếng Việt, cụ thể phân môn tập làm văn qua điều tra thực tế trường tiểu học Nhật Tân – Kim Bảng – Hà Nam Vấn đề dạy phân môn tập làm văn lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4 , SKKN một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4 , SKKN một số phương pháp trong việc dạy phân môn tập làm văn lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay