Ứng dụng của lực Lorentz

ỨNG DỤNG CỦA LỰC TỪ

ỨNG DỤNG CỦA LỰC TỪ
... Áp dụng : Xác đònh chiều lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường V B V + F F KIỂM TRA BÀI CŨ - Viết công thức tính lực Lorentz tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường ... Vậy từ trường làm lệch quỹ đạo electron + B C A1 A2 (M) SỰ LỆCH QUỸ ĐẠO CỦA TIA ELECTRON 2) Ứng dụng : - Cách làm lệch tia electron từ trường sử dụng ống phóng điện tử máy thu hình - Từ trường ... = q.v.B.sinθ với θ góc hợp B v Áp dụng : Tính độ lớn lực Lorentz tác dụng lên electron bay với vận tốc v = 2.107m/s theo phương vuông góc với đường cảm ứng từ từ trường B = 10-2 T B V Đáp : F...
 • 23
 • 273
 • 0

MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA LỰC TỪ

MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA LỰC TỪ
... tác dụng hai từ trường ống dây: + Một từ trường làm cho tia quét theo phương ngang + Một từ trường làm tia quét theo phương ứng → Tia e- quét khắp ảnh Tia electron quét theo phương thẳng ứng ... điện tích nguyên tố (e = 1,6.10-19C) B: cảm ứng từ (T) Sự lệch quỹ đạo tia electron ứng dụng ống phóng điện tử Ứng dụng: ống phóng điện tử máy thu hình * Từ trường máy tạo hai ống dây mang dòng ... vùng có từ trường: Chuyển động tròn tác dụng lực từ hướng tâm + Ra khỏi từ trường: Chuyển động thẳng theo phương tiếp tuyến với đường tròn điểm thoát r v  F r + B A1 – A2 * KẾT LUẬN: Từ trường...
 • 25
 • 434
 • 4

Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ ppt

Tiết 11. ỨNG DỤNG CỦA LỰC LO-REN-XƠ ppt
... thức tính bán kính quỹ đạo Viết công thức tính bán kính quỹ đạo mv |q| B Một số ứng dụng + Lực Lo-ren-xơ ứng dụng Ghi nhận cách làm để làm lệch quỹ đạo chùm tia Giới thiệu cách làm lệch chùm ... chuyển động hạt điện tích chịu tác góc với từ trường chuyển điện tích chịu tác dụng lực Lo-ren- động tròn mặt phẵng  dụng lực Lo-ren- xơ vuông góc với B , với bán kính xơ quỹ đạo tính theo công thức: ... chùm electron electron số thiết bị lệch chùm electron đèn hình điện tử đèn hình tivi + Lực Lo-ren-xơ ứng dụng tivi khối phổ kế để phân biệt hạt có điện tích có khối lượng khác nhau: Giới thiệu...
 • 5
 • 515
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng của rơle SEL - 551 vào bảo vệ quá dòng & đóng lặp lại cho máy biến áp lực

Nghiên cứu ứng dụng của rơle SEL - 551 vào bảo vệ quá dòng & đóng lặp lại cho máy biến áp lực
... biến áp  Phần 2: Ứng dụng rơle số SEL- 551 vào bảo vệ dòng đóng lặp lại Trong phần cung cấp kiến thức bảo vệ dòng đóng lặp lại, nghiên cứu rơle SEL- 551 bảo vệ dòng đóng lặp lại Nội dung gồm chương: ... thiệu khái quát đối tượng bảo vệ rơle SEL- 551 máy biến áp lực phương pháp bảo vệ máy biến áp nói chung Nội dung thể qua chương:  Chương 1: Đại cương máy biến áp  Chương 2: Bảo vệ máy biến áp  Phần ... http://tmv.vn 2.4.5 Bảo vệ có hướng 21 2.4.6 Bảo vệ khoảng cách .22 2.4.7 Bảo vệ so lệch dòng điện .23 PHẦN 2: ỨNG DỤNG RƠLE SỐ SEL- 551 VÀO 25 BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ ĐÓNG LẶP LẠI .25...
 • 7
 • 760
 • 11

nghiên cứu ứng dụng của rơle sel-551 vào bảo vệ quá dòng và đóng lặp lại cho máy biến áp lực

nghiên cứu ứng dụng của rơle sel-551 vào bảo vệ quá dòng và đóng lặp lại cho máy biến áp lực
... cương máy biến áp  Chương 2: Bảo vệ máy biến áp  Phần 2: Ứng dụng rơle số SEL-551 vào bảo vệ dòng đóng lặp lại Trong phần cung cấp kiến thức bảo vệ dòng đóng lặp lại, nghiên cứu rơle SEL-551 bảo ... vùng bảo vệ dòng I1.1 I2.1 pha bảo vệ tác động cắt máy cắt đầu dây 24 PHẦN 2 :ỨNG DỤNG RƠLE SỐ SEL-551 VÀO BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ ĐÓNG LẶP LẠI Chương 1: BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ ĐÓNG LẶP LẠI Bảo vệ dòng ... Bảo vệ so lệch Bảo vệ so lệch dùng làm bảo vệ máy biến áp công suất từ 4MVA trở lên, nhìn chung bảo vệ thường áp dụng cho máy biến áp bảo vệ dòng áp ứng yêu cầu độ chọn lọc độ nhạy Các máy biến...
 • 90
 • 529
 • 5

Nghiên cứu khoa học " ứng dụng của chỉ thị phân tử (RAPD và ADN lục lạp) trong nghiên cứu đa dạng di truyền và xây dựng v-ờn giống cây cóc hành " pptx

Nghiên cứu khoa học
... Kiến nghị: Đây nghiên cứu bớc đầu đa dạng di truyền (mới sử dụng mồi RAPD mồi lục lạp) Để phân tích sâu sắc toàn di n khác dòng Cóc hành, nên tiếp tục phân tích mẫu với số mồi lục lạp khác tất ... chọn giống rừng nên ứng dụng công nghệ sinh học nhiều nhằm rút ngắn thời gian kinh phí đánh đa dạng di truyền nguồn giống chọn lọc nh loại cặp trội có quan hệ di truyền gần gũi xây dựng rừng giống ... mẹ xây dựng vờn giống (Quan hệ di truyền trội Cóc Hành đợc thể hình hình 7) Qua biểu đồ quan hệ di truyền (hình 6) hệ số tơng đồng di truyền hình cho thấy trội chọn lọc có mối quan hệ di truyền...
 • 10
 • 318
 • 3

nghiên cứu ứng dụng của rơle sel-551 vào bảo vệ quá dòng và đóng lặp lại cho máy biến áp lực

nghiên cứu ứng dụng của rơle sel-551 vào bảo vệ quá dòng và đóng lặp lại cho máy biến áp lực
... cương máy biến áp  Chương 2: Bảo vệ máy biến áp  Phần 2: Ứng dụng rơle số SEL-551 vào bảo vệ dòng đóng lặp lại Trong phần cung cấp kiến thức bảo vệ dòng đóng lặp lại, nghiên cứu rơle SEL-551 bảo ... vùng bảo vệ dòng I1.1 I2.1 pha bảo vệ tác động cắt máy cắt đầu dây 24 PHẦN 2 :ỨNG DỤNG RƠLE SỐ SEL-551 VÀO BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ ĐÓNG LẶP LẠI Chương 1: BẢO VỆ QUÁ DÒNG VÀ ĐÓNG LẶP LẠI Bảo vệ dòng ... Bảo vệ so lệch Bảo vệ so lệch dùng làm bảo vệ máy biến áp công suất từ 4MVA trở lên, nhìn chung bảo vệ thường áp dụng cho máy biến áp bảo vệ dòng áp ứng yêu cầu độ chọn lọc độ nhạy Các máy biến...
 • 90
 • 251
 • 0

dáng tiệm cận của hệ đọng lực và một số ứng dụng của phương trình vi phân có chậm

dáng tiệm cận của hệ đọng lực và một số ứng dụng của phương trình vi phân có chậm
... hàm dorn vi thoà man v{t) = X > 0 a; < Vi du 1.7 (phuang phàp tìmg buóc) Xét phuong trình vi phàn co chàm sau: x{t) = 6x{t - 1) Ta se tìm nghiem x{to,(p),{to = l) , cùa phung trình vi phàn trén ... tu to,to -h A] vào R"' thoà man càc diéu kien: (i) x{to,(p) nghiem cùa phuang trinh (1) (ii) Xt^{to.^) = p: De thày (1) chùa cà phuang trình vi phàn thucmg (ODEs) va phuang trình vi phàn i{t) = ... DAU CHlTONG Mot so và' n de ve phuang trình vi phàn hàm Dinh nghia va ki hieu Diéu kien dù ve sir ón dinh déu va 6n dinh tiem càn déu Tuang duang tiem càn cùa phuang trình vi phàn co chàm khóng...
 • 88
 • 233
 • 0

Phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên lý hoạt động và khả năng ứng dụng của động cơ HCCI làm nguồn động lực cho ô tô, máy kéo

Phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên lý hoạt động và khả năng ứng dụng của động cơ HCCI làm nguồn động lực cho ô tô, máy kéo
... hứa hẹn sử dụng động HCCI Hibrid mình[6] Đề tài tốt nghiệp “ phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên hoạt động khả ứng dụng động HCCI làm nguồn lực cho ô tô, máy kéo ” trình bày rõ động HCCI: Giới ... 51CKOT Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã Ngành: 52510205 Tên đề tài: Phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên hoạt động khả ứng dụng động HCCI làm nguồn động lực cho ô tô, máy kéo Số trang:112 ... 51CKOT Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô Mã Ngành: 52510205 Tên đề tài: Phân tích đặc điểm kết cấu, nguyên hoạt động khả ứng dụng động HCCI làm nguồn động lực cho ô tô, máy kéo Số trang:112...
 • 124
 • 615
 • 5

Phân tích ứng xử động học của dầm nằm trên nền đàn hồi dưới tác dụng của lực di động

Phân tích ứng xử động học của dầm nằm trên nền đàn hồi dưới tác dụng của lực di động
... đại học quốc gia hà nội Viện khoa học công nghệ việt nam Trờng đại học công nghệ Viện học Lờ Th H PHN TCH NG X NG HC CA DM NM TRấN NN N HI DI TC DNG CA LC DI NG Ngnh : C hc Chuyên ngành: Cơ học ... Timoshenko ta gin n nm trờn nn n hi Pasternak di tỏc ng ca lc di ng cú tc khụng i [8] nh hng ca s thay i tc ca ti di ng ti ng x ca dm di tỏc ng ca lc trung v lc di ng iu hũa ln u tiờn c Abu-Hilal v cỏc ... trng di ng c bn Hỡnh 1.1: Bi toỏn ti trng di dng c bn ca dm nh hng cho vic nghiờn cu ti ca lun v hiu c cỏc yu t nh hng ti cỏc c trng ng hc ca dm chu ti di ng, mc ny xem xột bi toỏn ti trng di...
 • 71
 • 551
 • 1

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học chủ đề Ứng dụng của đạo hàm

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học chủ đề Ứng dụng của đạo hàm
... PHÁP D Y H C THEO HƯ NG PHÁT TRI N NĂNG L C H P TÁC CHO H C SINH QUA D Y H C CH ð NG D NG C A ð O HÀM 41 2.1 Xây d ng quy trình d y h c theo hư ng phát tri n l c h p tác 41 2.2 S d ng h ... t o h ng thú cho h c sinh mà ch y u ñưa h c sinh nh ng l p t p nh t ñ nh t ñó h c sinh th c hành GV chưa quan tâm nhi u ñ n vi c làm cho h c sinh hi u rõ v n ñ , giúp h c sinh t phát hi n, khám ... ñư c c th hóa thông qua ch ñ “ ng d ng c a ñ o hàm 40 Chương M TS BI N PHÁP D Y H C THEO HƯ NG PHÁT TRI N NĂNG L C H P TÁC CHO H C SINH QUA D Y H C CH ð NG D NG C A ð O HÀM 2.1 Xây d ng quy...
 • 116
 • 319
 • 0

ứng dụng của hệ thống phân loại tính cách MBTI trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp việt nam hiện nay

ứng dụng của hệ thống phân loại tính cách MBTI trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp việt nam hiện nay
... lực ứng dụng hệ thống phân loại tính cách MBTI công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng việc áp dụng hệ thống phân loại tính cách MBTI việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực ... TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH MBTI TRONG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Tổng quan quản trị nguồn nhân lực, đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân ... thành văn hóa doanh nghiệp 37 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VIỆC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH MBTI TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Tổng...
 • 81
 • 252
 • 0

Đề tài ứng dụng của hệ thống phân loại tính cách MBTI trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp việt nam hiện nay

Đề tài ứng dụng của hệ thống phân loại tính cách MBTI trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp việt nam hiện nay
... ng phân lo i tính cách MBTI công tác tài o phát tri n ngu n nhân l c t i doanh nghi p Vi t Nam hi n c u mong mu n tìm cách áp d ng hi u qu tri n ti i (MBTI) vào qu n tr ngu n nhân l c Công c MBTI ... ngu n nhân l c c tr ng vi c áp d ng h th ng phân lo i tính cách MBTI vi o phát tri n ngu n nhân l c t i doanh nghi p Vi t Nam hi n y m nh vi c áp d ng h th ng phân lo i tính cách MBTI o phát tri ... th ng phân lo i tính cách MBTI không phân bi t nh ng phân lo i (nhóm) theo tiêu chí t t hay x u mà xem t t c phân lo i khác bi t v i M i nhóm phân lo i s có nh ng phát tri i kh ng tính cách t...
 • 82
 • 72
 • 0

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học chủ đề ứng dụng của đạo hàm

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh qua dạy học chủ đề ứng dụng của đạo hàm
... PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHỦ ðỀ ỨNG DỤNG CỦA ðẠO HÀM 41 2.1 Xây dựng quy trình dạy học theo hướng phát triển lực hợp tác 41 2.2 Sử dụng ... hướng phát triển lực học hợp tác 23 1.4.3 Các yêu cầu dạy học theo hướng phát triển lực học tập hợp tác 29 iii 1.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng ñến việc dạy học theo hướng phát triển lực học hợp tác cho ... lực hợp tác 14 1.2.1 Năng lực 14 1.2.2 Năng lực học tập hợp tác 15 1.3 Phát triển lực hợp tác 16 1.3.1 Phát triển lực học hợp tác 16 1.3.2 Dạy học...
 • 10
 • 199
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của lực tĩnh điệnứng dụng của lực ma sát lănứng dụng của lực điện từứng dụng của lực đàn hồiứng dụng của thủy lực khí nénứng dụng của thủy lựcứng dụng của thủy lực trong nông nghiệpứng dụng của thủy lực trong ngành xây dựngứng dụng của tảo lụcứng dụng của cảm biến đo lựcứng dụng của bơm thủy lựcứng dụng của môn thủy lực công trìnhứng dụng của dầu thủy lựcứng dụng của máy nén thủy lựcứng dụng của máy ép thủy lực111Nghi quyet DHCD 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungbao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016111BC hop nhat giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signed3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI2. Phieu dang ky du thichuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHướng dẫn số 78.CĐVC ngày 27.3.2017