Bo de thi 2015 lop 7 hay hoyt

ĐỀ THI HSG LỚP 7 - HAY

ĐỀ THI HSG LỚP 7 - HAY
... án biểu điểm đề thi chọn học sinh giỏi Môn: Tiếng Anh lớp I / Chọn từ mà phần gạch chân có cách đọc khác với từ lại (2,5 điểm) ( Mỗi câu cho 0,25 điểm) D that 6.A early C pretty 7. D vacation ... để hoàn thành câu sau: (4 điểm )- Mỗi câu cho 0.5 điểm 1.take on the right for make get her at 8.scoring VI Mỗi câu sau có lỗi sai em tìm sửa lại cho đúng: (2 điểm )- Mỗi câu cho 0.2 điểm neither ... bathroom has a sink, a tub and a shower No houses on the street are older than my house How much does this dictionary cost? Where you live? 10 What a beautiful girl! VIII Dùng từ gợi ý viết thành câu...
 • 2
 • 1,287
 • 23

Bo de thi HKI lop 7 da tham dinh cuaPGD

Bo de thi HKI lop 7 da tham dinh cuaPGD
... mở K • • •• •• K Đ Hình + Đ Đ - * Điền từ thích hợp vào chỗ trống câu sau từ câu 17 đến câu 19 ( điểm): Câu 17 ( 0,5 điểm): Trong mạch điện mắc…………………… dòng điện có cường độ điểm mạch Câu 18( ... Căn vào đặc tính chì mà người ta dùng dây chì để làm cầu chì ? A Nhiệt độ nóng chảy chì thấp (3 270 C) so với kim loại khác Qúa nhiệt độ dây chì đứt B Mềm, dẻo, dễ uốn C Dẫn nhiệt tốt D Cho dòng ... chịu dòng điện có cường độ lớn 0,5A Nếu cho dòng điện có cường độ trường hợp đèn sáng mạnh ? A 0,7A C 0,45A B 0,4A D 0,48A Câu 16: Cho sơ đồ mạch điện hình Trong trường hợp có đèn Đ , Đ sáng? K...
 • 6
 • 344
 • 4

Đề thi OLYPIC lớp 7 (hay)

Đề thi OLYPIC lớp 7 (hay)
... => 2x2 = 77 = 74 x2 = 37 (KTM) + Với y2 = => 2x2 = 77 27 = 50 x2 = 25 x =5 x = -5 + Với y2 = 25 => 2x2 = 77 75 = x2 = x = x = -1 (0,5 đ) Vậy ta có trờng hợp sau: 0,5 đ (nếu thi u trờng ... f 120 120 60 p 120 p e 11 .7 77 a 5 .7 35 c 7. 7 49 = = = = = => = ; ; (0,5 điểm) f 6.2 12 b 4.2 d 5.2 10 Gọi phân số cần tìm là: Câu3: điểm Từ 2x2 + 3y2 = 77 => y 77 => y 25 kết hợp với 2x2 ... 20 07 Câu1: điểm Từ: a + b + c = 20 07 =>a = 20 07 (b + c); b = 20 07 (a + c); c = 20 07 (b + a)(1đ) 20 07 (b + c ) 20 07 (a + c ) 20 07 (a + b) + + (0,5 điểm) = b+c a+c a+b 1 223 193 20 07 +...
 • 3
 • 1,258
 • 7

đề thi HSG lớp 7

Bô đề thi HSG lớp 7
... vuông cân Đề thi học sinh giỏi toán lớp Câu 1: (2đ) Rút gọn A= x x2 x + x 20 Câu (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng ... 129219 97 + 333319 97 Theo toán ta có 129219 97 = M 333319 97 = D3 nh tổng hai số sẻ có tận 129219 97 + 333319 97 b) Chứng minh 162819 97 + 129219 97 10 Ap dụng qui tắc tìm chử số tận ta có 162819 97 sẻ ... 0,5 im 0,5 im ( x 7) x +1 ( x 7) ( x 7) x +11 =0 0,5 im ( x ) 10 = ( x +1) ( x ) 10 = ( x 7) x +1 0,5 im x x +1=0 ữ 1( x 7) 10 =0 x 7= 0 x =7 10 ( x 7) =1 x=8 Bi 3: (4...
 • 36
 • 964
 • 8

bo de thi vao lop 10 -Hay

bo de thi vao lop 10 -Hay
... ………………………) I think we should collect books and paper for poor students (I suggest ………………… ) This is the first time I have been to Ha Noi (I have never …………………………………… ) ®Ò thI VµO LíP10 I Choose ... entire evening just looking at everything If you decide to buy something , you won’t be disappointed The prices are very reasonable There are a lot of wonderful attractions in Chiang Mai , but ... not enough simple talking about the problem We must save the world This is an important duty nowadays Questions: Who are destroying the earth? In what areas are we destroying the earth? 3.Is...
 • 15
 • 326
 • 11

Bộ đề thi HKI.lớp 7

Bộ đề thi HKI.lớp 7
... Hoang Middle name : Thi First name : Lien Age : 12 Address : 32, Tran Phu St Class : 7A School : Le Loi III Match a line in A with a line in B to make up pieces of dialogue A B This is An, my classmate ... class 7B What class are you in? C I am,too How is everything? D How you do? IV Read and answer the questions I am Lan I live with my parents at 36 Ngo Quyen Street, Da Nang I am in class 7B I ... call again after seven No This is Nga’s sister, Huong, Who’s calling? When will she be back? This is Hoa Can I speak to Lan, please? Sorry She’s not in at the moment Hello This is 831 645 I have...
 • 31
 • 456
 • 1

Đề thi toán lớp 7 hay nhất

Đề thi toán lớp 7 hay nhất
... tích miếng đất hình chữ chữ nhật biết chu vi 70 ,4 m haii cạnh tỉ lệ với ; Bài 3: Tính số trồng cùa lớp 7A 7B biết tỉ số trồng lớp 8:9 số trồng 7B 7A 20 Bài 4: Theo hợp đồng hai tổ sản xuất chia ... + x + x + x + 349 + + + + =0 3 27 326 325 324 b, x − ≥ C©u2:(3 ®iĨm) a, 20 07 a, TÝnh tỉng: S =  −  +  −  +  −  + +  −           7 7 7 7 99 b, CMR: + + + + ...
 • 24
 • 2,424
 • 7

Tuyển tập bộ đề thi vào lớp 10(hay)

Tuyển tập bộ đề thi vào lớp 10(hay)
... z số thực dương Hãy tìm giá trị lớn biểu thức: xyz M = ( x + y )( y + z )( z + x) Đề thi vào trường THPT Đề thi chung Năm học 1998 – 1999 (150 phút) Bài (1,5đ): Cho - < x < Hãy rút gọn biểu thức: ... trình chứng tỏ: A = x17 + x27 số nguyên & phân tích số A thành thừa số nguyên tố Đề thi vào trường THPT Đề thi chung Năm học 1999 – 2000 (150 phút) Bài (2đ): 1, Chứng minh đẳng thức:   x+ ... Trong trường hợp ABKN hình bình hành tính góc hình bình hành tính độ dài đoạn MN Đề thi vào trường THPT Đề thi chuyên toán + toán tin Năm học 1999 – 2000 (150 phút) Bài (2,5đ): 1, Chứng minh...
 • 53
 • 404
 • 7

TUYEN TAP CAC DE THI HSG LOP 7 HAY NHAT

TUYEN TAP CAC DE THI HSG LOP 7 HAY NHAT
... 10 Vì x Z x = {-6; -2; 0; 1; 3; 4; 6; 10} A Z b (0,5đ) 76 + 75 74 = 74 (72 + 1) = 74 55 55 Bài (4 điểm) a) Chứng minh 76 + 75 74 chia hết cho 55 14 b) Tính A = + + 52 + 53 + + 549 + ... 2n+2 chia hết cho Đề 1.3 A/ Phần đề chung Câu (2,5điểm): a (1 ,75 đ) Tính tổng: M = 1 76 1 ì ì4 + 4 17 762 139 76 2 4 17. 762 139 b (0 ,75 đ) Tính giá trị đa thức sau x = -1 x2 + x4 + x6 + x8 + + x100 ... => DA = DE b) Vì ABD = EBD nên góc A góc BED Do góc A 900 nên góc BED 900 e a Bài 5: 4đ a) Tam giác ABC tam giác ABG có: a 1 DE/ /AB, DE = AB, IK//AB, IK= AB 2 Do DE // IK DE = IK b) GDE = GIK...
 • 24
 • 250
 • 0

BO DE THI VAO LOP CHON HAY

BO DE THI VAO LOP CHON HAY
... cùng chảy vào một bể nước, sau giờ thi còn 27,2 lít nước nữa đầy bể Nếu chỉ mở vòi A thi sau giờ bể đầy nước Nếu chỉ mở vòi B thi sau giờ bể đầy nước Hỏi bể đó ... số đó thi được phân số có giá trị bằng b) Một phép nhân có hai thừa số Thừa số thứ nhất có hai chữ số Nếu viết thêm chữ số vào bên trái thừa số thứ nhất thi tích ... chung, cả hai nhóm làm được 117,3 m Hỏi đoạn đường AB dài mét, biết rằng nếu làm riêng thi nhóm I làm 10 ngày, nhóm II làm ngày xong đoạn đường đó Bài Cho tam giác ABC có...
 • 7
 • 246
 • 0

ĐỀ THI HSG LỚP 7 HAY NHẤT

ĐỀ THI HSG LỚP 7 HAY NHẤT
... (2đ) Ba lớp 7A,7B,7C có 94 học sinh tham gia trồng Mỗi học sinh lớp 7A trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7B trồng đợc cây, Mỗi học sinh lớp 7C trồng đợc cây, Hỏi lớp có học sinh Biết số lớp trồng ... chia hết cho 37 , mà 37 số nguyên tố n+1 ...
 • 30
 • 105
 • 0

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 HAY

BỘ ĐỀ THI VÀO LỚP 10 HAY
... TẠO LÂM ĐỒNG KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Khóa ngày: 18 tháng năm 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm trang) Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1: (0.5đ) ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2009 – 2 010 ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN THI : TOÁN Thời gian làm 120 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Ngày thi : 24 tháng năm 2009 A ... SỞ GD & ĐÀO TẠO TỈNH KIÊN GIANG ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2009 – 2 010 Môn thi : Toán Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 25/6/2009 Bài 1: (1,5 điểm)...
 • 18
 • 112
 • 0

Bo de thi HSG Lop 7

Bo de thi HSG Lop 7
... biểu hành động thi t thực cụ thể, nh: chăm học, chăm làm, tích cực rèn luyện tu dỡng để trở thành ngời có ích cho xã hội III Kết bài: - Khẳng định tình yêu nớc thi ng liêng, cần thi t - Liên hệ, ... 2: 7 iểm a Về kỹ năng: Học sinh trình bày theo nhiều cách khác sở hiểu rõ yêu cầu đề, cần nói đợc cảm nghĩ hình ảnh Bác Hồ qua hai thơ, xúc động biết thêm tình cảm cao đẹp tâm hồn Bác: Yêu thi n ... bày đợc số ý sau: - Cảm động tự hào trớc vẻ đẹp tâm hồn Bác, tâm hồn yêu thi n nhiên, nhạy cảm rung động trớc cảnh đẹp thi n nhiên nơi chiến khu Việt Bắc Cảnh rừng Việt Bắc qua cảm nhận Ngời đẹp...
 • 34
 • 100
 • 0

Bộ đề thi HSG lớp 7

Bộ đề thi HSG lớp 7
... http://violet.vn/sonhienhoa1981 Tuyển chọn đề thi HSG Toán ( x 7) x +1 ( x 7) ( x 7) x +11 =0 ( x ) 10 = ( x +1) ( x ) 10 = ( x 7) x +1 x x +1=0 ữ 1( x 7) 10 =0 x 7= 0 x =7 10 ( x 7) =1 x=8 Bi ... http://violet.vn/sonhienhoa1981 27 Tuyển chọn đề thi HSG Toán Đề số 18: đề thi học sinh giỏi (Thời gian làm 120 phút) Câu 1: (2 điểm) 2 1 + 0,25 + 11 a) Thực phép tính: M = 7 1,4 + 0, 875 + 0 ,7 11 1 1 1 b) Tính ... 25 Tuyển chọn đề thi HSG Toán Đề số 16: đề thi học sinh giỏi (Thời gian làm 120 phút) Câu 1: (2 điểm) Tính: 16 +3 19 : A= 24 14 34 34 17 1 1 1 B= 54 108 180 270 378 Câu 2: ( 2,...
 • 38
 • 123
 • 0

Xem thêm