Đề thi và đáp án Anten và Truyền sóng

ôn tập chương II hóa 9 đề thidáp án

ôn tập chương II hóa 9 và đề thi có dáp án
... Thành phần % khối lợng chất A : 73 %Mg = 3.100 = 26, 39( %) 11, %MgCO3 = 8, 4.100 = 73, 69( %) 11, III Đề kiểm tra Đề 15 phút Đề Câu C Câu C Câu Chỉ CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl sinh chất khí ... 2NaOH(dd) + H2(k) + o Đáp án D Đáp án B A2;5 B1;3 Đáp án C Đáp án B a) Hiện tợng B 10 11 12 13 14 b) Hiện tợng C c) Hiện tợng A Đáp án C Đáp án : A ; B4 C1;5 Câu C Câu B Đáp án : A ; B ; C Câu ... vôi d thu đợc 10 gam kết tủa lại 2,8 lít khí không màu (ở điều kiện tiêu chuẩn) Viết phơng trình hoá học phản ứng xảy Tính thành phần phần trăm theo khối lợng chất hỗn hợp A III Đề kiểm tra Đề...
 • 33
 • 1,239
 • 28

ôn tập chương IV đề thiđáp án

ôn tập chương IV và đề thi có đáp án
... mạch cacbon nhánh, nhánh hay mạch vòng CH3 CH2 CH2 CH3 ; CH3 CH CH3 ; CH3 (không nhánh) CH2 H2C C H22 (mạch vòng) CH (có nhánh) IV Đồng đẳng, đồng phân Đồng đẳng Những chất hữu tính chất ... tự nhng thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 Thí dụ : CH4 C2H6 Đồng phân Những chất hữu công thức phân tử nhng công thức cấu tạo khác nhau, tính chất hoá học khác Thí dụ : Công thức ... cacbonat kim loại D Hợp chất nhiệt độ sôi cao Hãy chọn đáp án Công thức phân tử C5H11Cl số công thức cấu tạo : A B C D Hãy chọn đáp án Cho chất : H2O ; HCl ; Cl2 ; O2 ; CO2 Khí metan phản...
 • 5
 • 640
 • 1

10 phương pháp giải nhanh bài tập 25 đề thiđáp án!

10 phương pháp giải nhanh bài tập và 25 đề thi có đáp án!
... tớnh toỏn mt cỏch nhanh nht, thun li nht ng thi ỏp ng cho k thi tuyn sinh i hc v cao ng Chỳng tụi xin trõn trng gii thiu cun : 10 phng phỏp gii nhanh trc nghim húa hc v 25 thi th tuyn sinh i ... Khi lng mui gim 104 ,25 58,5 = 45,75 gam mNaI = 150ì 0,5 = 75 gam mNaCl = 104 ,25 75 = 29 ,25 gam (ỏp ỏn A) Vớ d 7: Ngõm mt vt bng ng cú lng 15 gam 340 gam dung dch AgNO 6% Sau mt thi gian ly vt ... 0,05.m x = 100 M 64 M + gim 0,05.m gam 100 (1) Pb(NO3)2 M(NO3)2 + Pb M (gam) mol 207, tng (207 M) gam x mol tng 7,1.m x = 100 207 M 7,1.m gam 100 (2) 0,05.m 7,1.m = 100 100 M 64 207...
 • 202
 • 243
 • 0

Tổng hợp đề thiđáp án lý thuyết thực hành cho viên chức thi tuyển vào bệnh viện Từ Dũ Hồ CHí Minh

Tổng hợp đề thi có đáp án lý thuyết và thực hành cho viên chức thi tuyển vào bệnh viện Từ Dũ Hồ CHí Minh
... chung viên chức? Đáp án: Nghĩa vụ chung viên chức Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí ... phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn thi hành công vụ, nhiệm vụ giao; d) Phát công chức, viên chức đơn vị thực không nghiêm túc quy định pháp luật nghĩa vụ công chức, viên chức phản ánh ... chữa bệnh chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho sở khám bệnh, chữa bệnh Được tham gia tổ chức xã hội – nghề nghiệp Điều 32 Quyền từ chối khám bệnh, chữa bệnh Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh...
 • 10
 • 551
 • 0

đề thi thử đáp án ma trận ngữ văn 12

đề thi thử đáp án và ma trận ngữ văn 12
... bảo yêu cầu kiến thức Trên ý thí sinh cần đáp ứng Trên đề luyện tập : GIỚI THI U WEBSITE DẠY- HỌC VÀ ÔN TẬP TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 NGỮ VĂN 12 Tiện ích phần mềm : - Với giáo viên: có ... nghiệm, học sinh cần đưa trỏ chuột vào tiêu đề, liên kết với bài, đánh dấu chọn vào câu Mỗi đề đưa có 04 lựa chọn Học sinh tự học, làm trực tiếp máy tính Cuối tập có đáp án tính câu theo tỉ lệ %, phần ... có phần tập đáp án Đọc hiểu) nghị luận tác phẩm văn xuôi ( HKII) 2.2.4/Bồi dưỡng thi học sinh Giỏi (trong dia CD 2) : Gồm đề thi gợi ý làm giúp GV học sinh có sở luyện tập để dự thi học sinh...
 • 8
 • 446
 • 1

Đề thi thử + đáp án vào lớp 10

Đề thi thử + đáp án vào lớp 10
... sau: + Hình ảnh ẩn dụ: giấc ngủ nói Bác Bác ngủ giấc ngủ vĩnh + Hình ảnh ẩn dụ : vầng trăng phản ánh không khí tĩnh lăng, ánh sáng đèn điện dịu nhẹ Nhà thơ biểu cảm xúc trớc hình ảnh Bác nhà ... trả lời đợc 0,25 điểm Câu Đáp án C B D B C A C B Câu II: (2,0 điểm) - Hình thức: Viết đoạn văn diễn dịch quy nạp từ đến câu - Nội dung: Đoạn văn cần đảm bảo ý sau: + Hình ảnh ẩn dụ: giấc ngủ ... tht hiu v ni dung, gii thớch cha t, trỡnh by cm nhn cũn s si, thiu c liu, ý cha tht hp lý Vn lng cng - im 1: Bi sa vo din xuụi th, thiu gii thớch xỏc ỏng ...
 • 4
 • 582
 • 3

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 01)

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 01)
... ? C.ĐÁP ÁN -HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1: (7 điểm) Câu 10 11 12 13 14 Ph .án A A D C D C B B B C C B A D Phần 2: ( điểm) Bài 1: t1 = s1/v1 = 3000/ = 1500s vtb= s1+ s2/ t1+ t2 = 3000 + 1950/ 1500 + 180 0 ... s1/v1 = 3000/ = 1500s vtb= s1+ s2/ t1+ t2 = 3000 + 1950/ 1500 + 180 0 = 1,5 m/s Bài 2: - Vẽ hình : 0,5 điểm - Nêu : ( 0,5 điểm ) Điểm đặt : A Phương : thẳng đứng Chiều : hướng từ xuống Độ lớn : ... trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ C.Bằng trọng lượng vật D Bằng trọng lượng riêng nước Câu 8: Áp lực là: A.Lực ép có phương song song với mặt bị ép B Lực ép có phương vuông góc với mặt bị...
 • 3
 • 298
 • 0

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 02)

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 02)
... công tối thi u cần thi t để đưa vật 1000kg lên cao 2m; A2 công tối thi u cần thi t để đưa vật 2000kg lên cao 1m a A1= 2A2 b A1=A2 c A2=2A1 d Chưa đủ điều kiện để so sánh A1 A2 II Bài toán: Hãy ... điểm - viết F = P ghi 0,25 điểm - số tính kết ghi 0,25 điểm - viết s = 2.h ghi 0,25 điểm - số tính kết ghi 0,25 điểm ¤ Answer Key & Answer Sheet - Both can be automatically scanned by Emp-MarkScanner: ... kéo dây ? Cho khối lượng ròng rọc ma sát dây ròng rọc không đáng kể ¤ Đáp án đề thi : 1[ 0,3]b 2[ 0,3]c 4[ 0,3]c 5[ 0,3]c 7[ 0,3]b 8[ 0,3]b 10[ 0,3]b 11[ 0,3]c 13[ 0,3]b 14[ 0,3]d 16[...
 • 6
 • 234
 • 0

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 06)

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 06)
... 10.000N/m3 ĐÁP ÁN I / Phần trắc nghiệm ( 7điểm ) Câu Đáp án A C II/ Phần tự luận : (3 điểm ) Bài : (2 điểm ) D 10 11 12 13 14 C D B D C D A A C D C v1=s1/t1=150m/30s=5m/s (0,5đ) v2=s2/t2 =80 m/20s=4m/s ... v1=s1/t1=150m/30s=5m/s (0,5đ) v2=s2/t2 =80 m/20s=4m/s (0,5đ) vtb=s1+s2/t1+t2 =150m +80 m/30s+20s=4,6m/s(1 đ ) Bài 2: (1 điểm ) FA=P1-P2=5N-3N=2N (0,5 đ ) FA=d.V =>V = FA/d =2N /10.000N/m3= 0,0002N ... học Câu 14 : Hai bạn Long Nam thi kéo nước từ giếng lên Long kéo gầu nước nặng gấp đôi gầu nước Nam Thời gian kéo gầu nước lên Nam lại nứa thời gian Long So sánh công suất trung bình Long Nam...
 • 3
 • 217
 • 0

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 07)

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 07)
... bình mà ngựa thực hiện? C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( _ 7_ _ điểm ) Câu Ph .án Câu Ph .án D C C 10 A C 11 B D 12 A A D B B Phần : ( _ 3_ _ điểm ) Bài/câu Câu 13: Đáp án Thời gian chuyển động ... Đáp án Thời gian chuyển động t = Vận tốc trung bình v = 60 18 + = 1,5 h 50 60 60 + 18 s = = 52 km / h 1,5 t Điểm 0.5đ 0.5đ Câu 14: Đáp án a.Công mà ngựa thực hiện: A = Fs = 230 N 5000m =1,15.10 ... tích là: A 25 cm3 B 50 cm3 C 250 cm3 D 500 cm3 Câu Chọn phát biểu 8: Khi vật hình lập phương sâu lòng chất lỏng, A Lực đẩy Ac- si -mét tác dụng lên vật lớn B Áp suất tác dụng lên vật lớn C Áp lực...
 • 4
 • 286
 • 0

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 09)

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 09)
... khối lượng riêng dầu hoả 80 0kg/m3 ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án B D A D C C D D D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 C Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài : Bài 2: Đáp án a Quãng đường đầu: s1 ... miếng đồng có khối lượng m1 = 2m2 nhúng chìm nước độ sâu Gọi F1 lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng đồng 1, F2 lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng đồng Biểu thức đúng? A B C D F2 = 2F1 F1 = 2F2 ... ,ta tính áp suất dầu hoả tác dụng lên hộp : P= 10 .80 0kg/m3.(1,5m- 0,3m ) =80 00N/m3.1,2 = 9600N/m2 (0,5đ ) 9600N/m2 > 1500N/m2 Hộp bị bẹp (0,5đ ) - Điểm ,5điểm 0,5điểm điểm ...
 • 4
 • 225
 • 1

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 10)

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 10)
... 1500N/m2, khối lượng riêng dầu hoả 80 0kg/m3 ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án B D A D C C D D D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 C Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài : Đáp án a Quãng đường đầu: s1 = 60 ... miếng đồng có khối lượng m1 = 2m2 nhúng chìm nước độ sâu Gọi F1 lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng đồng 1, F2 lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng đồng Biểu thức đúng? A B C F2 = 2F1 F1 = 2F2 F1 ... ,ta tính áp suất dầu hoả tác dụng lên hộp : P= 10 .80 0kg/m3.(1,5m- 0,3m ) =80 00N/m3.1,2 = 9600N/m2 (0,5đ ) 9600N/m2 > 1500N/m2 Hộp bị bẹp (0,5đ ) - điểm ...
 • 4
 • 243
 • 1

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 14)

Noel 2008-Đề thi HK1& đáp án - Lý lớp 8 (Đề 14)
... phẳng nghiêng C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( 20 điểm ) Câu Ph .án 10 A C B D C C A D D C 11 D 12 A 13 B 14 B 15 C 16 B 17 B 18 A 19 D Phần : ( 10 điểm ) Bài/câu Bài : Đáp án Điểm 4đ a Vận ... LUẬN Bài : ( 10 điểm ) điểm Một vận động viên xe đạp thực đua vượt đèo sau: - Đoạn lên đèo dài 45km chạy hết 2giờ30phút - Đoạn xuống đèo dài 30km chạy hết 30phút Hãy tính : a b c Bài : a b vận tốc ... kéo lượt lớn lực kéo lượt C công lượt lớn xe không nhanh D công lượt nhỏ kéo xe nặng chậm Câu 18 Công thức tính công học : A A= F.s B A= C A= F s s F D A = P.t Câu 19 Người ta dùng cần cẩu để...
 • 5
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi có đáp án môn kinh tế quốc tếđề thi có đáp án môn luật kinh tếđề thi có đáp án môn pháp luật đại cươngđề thi có đáp án môn xác suất thống kêđề thi có đáp án môn quản trị doanh nghiệpđề thi có đáp án môn quản trị họcđề thi có đáp án môn kế toán tài chínhđề thi có đáp án môn kinh tế vĩ môđề thi có đáp án môn tài chính tiền tệđề thi có đáp án môn thuếđề thi có đáp án iqde thi co dap an mon luat dat dai nam 2013de thi co dap an quan tri hocđề thi có đáp án môn quản trị marketingđề thi có đáp án môn luật doanh nghiệpĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại