Đề cương kiểm tra mac lenin

Đề cương kiểm tra học kì II tổ toán tin

Đề cương kiểm tra học kì II tổ toán tin
... a,b:integer c Var a,b:integer: integer; a,b:integer: integer; II/ Phần tự luận: sử dụng chương trình để giải toán sau: 12345- Viết ct tính tổng (hoặc tích) số nguyên nhập vào từ bàn phím Viết ct hoán ... chương trình D Không dùng chương trình Câu 28: Function tinh(a: byte): Integer; Var i: byte; tam: word; Begin Tam:=1; For i:= to a Tam:=tam* i; Tinh:= tam; End; Kết trả hàm thuộc kiểu liệu nào? A...
 • 5
 • 401
 • 4

de cuong kiem tra 11 Nang cao

de cuong kiem tra 11 Nang cao
... không khí mắc vào nguồn U = 200V Hai tụ cách 4mm Mật độ lượng điện trường A 0, 011 J/m3 B 0 ,11 J/m3 C 1,1 J/m3 D 11 J/m3 Câu3: Sau ngắt tụ khỏi nguồn tònh tiến để khoảng cách chúng tăng lên lần ... tương tác điện tích 10N Điện tích điện tích điểm : a) 4.10-6C b) - 4.10-6C c) a b d) Chỉ có a Câu11: Hai điện tích điểm đặt khơng khí cách 12cm lực tương tác 10N Đặt điện tích vào đầu đưa chúng ... nằm đường thẳng qua điện tích cách điện tích a) 18000V/m b) 45000V/m c) 3600V/m d) 12500V/m Câu11: Như câu 10 ( M cách q1 5cm cách q2 15cm ) a) 45000V/m b) 36000V/m c) 18000V/m d) 16000V/m ...
 • 18
 • 360
 • 0

Đề cương kiểm tra chương hidrocacbon chưa no

Đề cương kiểm tra chương hidrocacbon chưa no
... a.CH3Cl HCl b.CH2Cl2 HCl c.CHCl3 HCl d.CCl4 HCl e.(a)(b)(c)(d) Câu 7:Chọn mệnh đề sai: a.Xicloankan hidrocacbon no mạch vòng có công thức chung CnH2n(n≥3) b.Xicloankan có tính chất hoá học tương ... xuất clo nhất.Vậy A là: a.metan b.etan c.neo-pentan d.iso-pentan Câu 5:Đốt cháy hoàn toàn 7,2g hidrocacbon A thu 0,5molCO2.Công thức đơn giản A là: a.C10H24 b.C25H6 c.C2H3 d.C5H12 e.kết khác ... phân d.9 đồng phân Câu 3:isô-pentan tác dụng với clo điều kiện chiếu sáng tạo số lïng dẵn xuất mono clo đồng phân là: a.4 b.3 c.4 d.5 e.kết khác Câu 4:Đốt cháy hoàn toàn lượng didrocacbon A ta...
 • 4
 • 1,283
 • 41

Đề cương kiểm tra 1 tiết địa 7 kì 1

Đề cương kiểm tra 1 tiết địa 7 kì 1
... làm gì? (2điểm) Câu 15 : Nguyên nhân dẫn đến sóng di dân đới nóng? (2điểm) ĐÁP ÁN A PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu hỏi 10 Đáp án D A B C D D B B B C Câu hỏi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D A B C ... Hải D Huyện Kiến Xương 10 Mật độ dân số huyện Tiền Hải: A Trên 3000 người/1km2 B 10 00-2000 người/1km2 C Dưới 10 00 người/1km D 2000-3000 người/1km2 II Môi trường nhiệt đới 11 Vùng có nhiều cỏ cao ... Đới ôn hòa B Đới nóng C Cả D Câu a đúng, b sai 37 Ngày 23 siêu đô thị giới, đới nóng chiếm: A 13 siêu đô thị B 12 siêu đô thị C 11 siêu đô thị D 10 siêu đô thị 38 Siêu đô thị đô thị có số dân:...
 • 8
 • 11,475
 • 55

Đề cương kiểm tra 1tiết địa 8 kì 1

Đề cương kiểm tra 1tiết địa 8 kì 1
... Dân cư xã hội châu Á Câu 11 : Em vẽ biểu đồ nhận xét gia tăng dân số châu Á theo số liệu thống kê đây: Năm 18 0 0 19 00 19 50 19 70 19 90 2002 Số dân (triệu 600 88 0 14 02 210 0 311 0 3766 người) ... châu Á là: A < người/km2 B 1- 50 người/km2 C 51- 100 người/km2 D > 10 0 người/km2 B TỰ LUẬN: I Vị trí địa lí, địa hình khoáng sản châu Á Câu 1: Hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ ... Á D Vùng nội địa, Tây Nam Á III Sông ngòi cảnh quan châu Á Câu 11 : Em khoanh tròn chữ đầu câu mà em cho Con sông dài châu Á là: A Mê Công B Xưa Đa-ri-a C Ô-bi D Trường Giang Câu 12 : Em khoanh...
 • 4
 • 5,147
 • 45

đề cương kiểm tra 45 toán 10 tháng 9

đề cương kiểm tra 45 toán 10 tháng 9
... x 3/ y = x+3 x 3x + 2 x +1 4/ y = y= 5/ x 5x + 6/ y = x 7/ y= x +1 x + 8/ y= x2 9/ y = x +1 10/ y = x x+2 11/ y = 12/ x( x + 1) x y = 1+x 13/ y = x x + 3x + 14/ y = x2 3x + x ... + 3) + x 13/ y = x + x 2x + 14/ y = x x 5x + 11/ y = 2x x3 3x + x 7/ y = x + 10/ y = x 5/ y = 2x x x 9/ y = x x T LUN : IM Cõu 1: ( im ) Cho A, B Tỡm A B ; A B ; A \ B ; B\A ; CR A ; ... (-4 ,9] ; B = (1,8) f/ A = (-6,2] ; B = ( 4, + ) Cõu 2: ( im ) Xột tớnh chn l ca hm s 1/ y = 2x2 - 6/ y = 2/ y = x 7/ y = 3/ y = x4 - 3x + + x3 x 8/ y = 4/ y = x5 + 3x3 - x x + x2 2x x4 + 9/ y...
 • 3
 • 171
 • 1

đề cương kiểm tra 1 tiết sinh học 10

đề cương kiểm tra 1 tiết sinh học 10
... trung thể C Lục lạp D thành tế bào Đáp án: 1c 2a 3d 4a 5b 6c 7b 8a 9c 10 d 11 d 12 b 13 d 14 a 15 b 16 d 17 d 18 b 19 b 20c 21c 22a 23b 24c 25d 26b 27a 28d 29a 30c 31a 32a 33d 34d 35a 36d 37c 38 39b 40c ... ba thành phần là: A Tế bào chất, màng sinh chất, vùng nhân nhân B Màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân; C Màng sinh chất, tế bào chất vùng nhân nhân D Màng sinh chất, tế bào chất nhân; 36 Bào ... sinh vật sau đây: A Vi khuẩn, động vật, thực vật B Vi khuẩn, vi khuẩn lam, động vật nguyên sinh C Động vật, thực vật, nấm; D Vi khuẩn lam, động vật, nấm; 31 Điểm giống loại ARN tế bào là: A Đều...
 • 2
 • 908
 • 16

đề cương kiểm tra 1 tiết kì II

đề cương kiểm tra 1 tiết kì II
... hạt có độ lớn A v = 4,9 .10 6 (m/s) f = 2,82 .11 0 -12 (N) B v = 9,8 .10 6 (m/s) f = 5,64 .11 0 -12 (N) C v = 4,9 .10 6 (m/s) f = 1, 88 .11 0 -12 (N) D v = 9,8 .10 6 (m/s) f = 2,82 .11 0 -12 (N) 38 Hai hạt bay vào ... 1, 66 .10 -27(kg), điện tích q1 = -1, 6 .10 -19 (C) Hạt thứ hai có khối lượng m2=6,65 .10 -27(kg), điện tích q2 = 3,2 .10 -19 (C) Bán kính quỹ đạo hạt thứ R1=7,5(cm) bán kính quỹ đạo hạt thứ hai A R2 = 10 ... A 0,8 (V) B 2,4 (V) C 1, 6 (V) D 3,2 (V) ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ II – VẬT LÝ 11 56 Dòng điện qua ống dây tăng dần theo thời gian từ I = 1, 2 (A) đến I2 =1, 8 (A) thời gian 0, 01 (s) Ống dây có hệ số...
 • 8
 • 405
 • 0

DE CUONG ON THI MAC LENIN

DE CUONG ON THI MAC  LENIN
... Thi n đường vĩnh - Hy Lạp cổ đại: Con người tiểu vũ trụ vũ bao la - Thời kỳ Trung cổ: Con người sản phẩm sáng tạo thượng đế Cuộc sống trần tạm bợ, hạnh phúc giới bên - Triết học Phục hưng: Con ... thành, phát triển hoàn thi n với hoạt động thực tiễn người * Trong tính thực nó, chất người tổng hoà quan hệ xã hội Trong tác phẩm Luận cương Feuerbach, K.C.Mác khẳng định: “Trong tính thực nó, chất ... CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN Con người chất người a Quan niệm người Triết học Phương đông - Phật giáo: Con người kết hợp sắc danh (vật...
 • 29
 • 271
 • 0

đề cương triết học Mác Lênin

đề cương triết học Mác Lênin
... - Lênin cống hiến cho khoa học phương pháp định nghĩa Tính thống vật chất giới Vấn đề tính thống giới gắn liền với cách giải vấn đề triết học Chủ nghĩa vật biện chứng ... Một bạn học giỏi sau lớp học tập noi theo - thành tích lớp CMT10 Nga mở đường lên CNXH, từ nước sang nhiều nước + Mốt thời trang Ngược lại: CN Mác- lênin thành nhận loại: BH áp dụng Cn Mác- lênin ... Phạm trù vật chất kế thừa tư tưởng Mác Angghen tổng kết thành tựu KHTN cuối TK XIX đầu TK XX từ đấu tranh chống CNDT, Lênin định nghĩa: “Vật chất phạm trù triết học Hạnh Ngô _ PR32 dùng để thực...
 • 18
 • 2,944
 • 2

de cuong kiem tra 1 tiet hk2

de cuong kiem tra 1 tiet hk2
... khác Câu : Sinh vật sống nơi có ánh sáng ? Câu 10 : Ánh sáng có ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí thực vật ? Quang hợp , hô hấp , thoát nước Câu 11 : Sự khác quần thể người với quần thể sinh vật ... sinh tỉ lệ tử vong thấp, tuổi thọ trung bình cao Nhóm tuổi nhỏ hỏn 15 chiếm nhỏ 30% dân số Nhóm tuổi già lớn 10 % dân số Câu 13 : Ý nghóa phát triển dân số hợp lí quốc gia ? Đảm bảo chất lượng ... Tập hợp quần thể sinh vật gồm loài khác Khác loài :+ hỗ trợ +cạnh tranh Tập hợp cá thể loài Cùng loài : + Hỗ trợ + Cạnh tranh Câu 15 : Hệ sinh thái ? Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có thành phần ?...
 • 3
 • 240
 • 0

De cuong kiem tra hoc ki II

De cuong kiem tra hoc ki II
... Hóa học : VD : Ki ̀m hóa rơm và rạ , đường hóa tinh bột Vi sinh vât : VD : ủ men Phương pháp dự trữ: ... nuôi khoa học Chuồng nuôi giúp quản lí chăn nuôi tốt , thu phân trâu bò làm phân bón , tra nh ô nhiểm môi trường 8)Vật nuôi bị bệnh là thể bị rối loạn về sinh lí tác động...
 • 2
 • 116
 • 0

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA TRỌNG TÂM ÔN THI ĐỊA doc

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA TRỌNG TÂM ÔN THI ĐỊA doc
... n ch v thi n nhiờn c a cỏc KV ủ i nỳi v ủ/b ng phỏt Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, Ti ... d Thi n tai: - Bóo l n, súng l ng, l l t - S t l b bi n Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009 = GV: Lơng Bá Hùng= THPT Lê Văn Linh http://ebook.here.vn - T i mi n phớ eBook, thi, ... l lờn nhanh, khụ thi u n c, khụ h n kộo di (Ninh Thu n, Bỡnh Thu n) c n cú h th ng thu l i ủ gi i quy t v n ủ n c t i - Thi n tai th ng x y 30 Đề cơng kiến thức trọng tâm ôn thi tốt nghiệp 2009...
 • 47
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương kiểm tra môn hóa 12đề cương chủ nghĩa mác lêninđề cương triết học mác lênin phần 1đề cương triết học mác lênin phần 2đề cương triết học mác lênin 1đề cương kiểm tra hóa lớp 10 nâng caode cuong kiem tra 1 tiet cong nghe 8đề cương kiểm tra tài chính đảngđề cương kiểm tra công tác đoànđề cương nguyên lý mác lêninđề cương nguyên lý mác lênin 1đề cương chủ nghĩa mác lênin 1đề cương ôn tập mac lenin 1de cuong nguyen ly mac lenin 1de cuong on tap mac lenin 1Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấm