BAI TAP KY THUAT LAP TRINH TAP 1 NGUYEN TAN TRAN MINH KHANG

bài giảng thuật lập trình chương 1 nhập môn kỹ thuật lập nguyễn diệu hương

bài giảng ký thuật lập trình chương 1 nhập môn kỹ thuật lập nguyễn diệu hương
... tiền Xác thực người dùng Màn hình nhắc người dùng nhập số tài khoản Người dùng nhập số TK (5 kí tự) Màn hình nhắc người dùng nhập số PIN Người dùng nhập số PIN Nếu số TK PIN: Đúng: menu Sai: thông ... 5 Case Study: Phần mềm máy ATM 5 .1 Xác định yêu cầu toán Bài toán Một ngân hàng muốn cài đặt máy ATM cho phép người dùng thực giao dịch tài Mỗi ... Đúng: menu Sai: thông báo lặp lại bước Menu Giao dịch rút tiền Giao dịch rút tiền Người dùng nhập lựa chọn (1- 6) Nếu số tiền muốn rút so với số tiền TK: > : thông báo lặp lại ...
 • 109
 • 467
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình chương 1

Bài giảng kỹ thuật lập trình  chương 1
... == 1) || (n == 0) return 1; return (GiaiThua(n - 1) * n); } Viết hàm viết chương trình Về đối tượng phục vụ :  Đối tượng phục vụ chương trình = người sử dụng  Đối tượng phục vụ hàm = lập trình ... tham chiếu Ví dụ private int TangSo(out int i) { i = i + 1; return i; } int a = 10 ; int b = TangSo(out a); Kết  a = 11  b = 11 Đệ quy Thuật toán đệ quy  Giải toán cách rút gọn liên tiếp toán ... tham số theo tham trị Ví dụ private int TangSo(int i) { i = i + 1; return i; } int a = 10 ; int b = TangSo(a); Kết  a = 10  b = 11 Truyền tham số theo tham chiếu Tham số chứa địa đến vùng nhớ...
 • 37
 • 95
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 2 ths trần quang hải bằng

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 2  ths trần quang hải bằng
... scanf C ng d ng: xóa ký tự thừa dư lại ñệm scanf bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Nhập/xuất liệu 11 04 /20 10 Kết hợp nhập xuất liệu Kết chương trình ? bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập ... bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Nhập/xuất liệu 04 /20 10 Hàm puts • Thư viện: “conio.h” • C ng dụng: in hình xâu ký tự • Ví dụ: bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Nhập/xuất liệu 04 /20 10 ... Xám Kỹ thuật lập trình C - Nhập/xuất liệu 15 04 /20 10 Một vài ví dụ nhập/xuất liệu Viết chương trình cho nhập hệ số phương trình b c ẩn ax+b=0 (với a≠0) in hình nghiệm phương trình cho Viết chương...
 • 9
 • 66
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 3 ths trần quang hải bằng

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 3  ths trần quang hải bằng
... bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Rẽ nhánh 04/2010 Viết chương trình nhập vào tọa độ ñiểm A, B, C mặt phẳng Kiểm tra xem tam gi c ABC c tam gi c không? bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - ... cho phép chọn hai phương án • Rẽ nhánh switch … case cho phép chọn nhiều phương án • C pháp: switch (biểu th c nguyên) { case n1: C c câu lệnh; case n2: C c câu lệnh; case nk: C c câu lệnh; ... mười) Viết chương trình cho phép nhập tọa độ điểm A, B, C mặt phẳng Hãy cho biết tam gi c ABC c tam gi c cân hay không? Chu vi diện tích tam gi c? bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Rẽ nhánh...
 • 9
 • 71
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 5 ths trần quang hải bằng

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 5  ths trần quang hải bằng
... c c tĩnh biến toàn c c C ng tồn suốt thời gian chương trình hoạt động • Sự kh c biến c c tĩnh biến toàn c c – Biến toàn c c ñư c sử dụng kể từ vị trí khai báo đến cuối chương trình – Biến c c ... toàn c c bị hủy chương trình kết th c – Sau hàm kết th c hoạt động tham số hình th c biến c c bị hủy bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Xây dựng Hàm 10 04/2010 Biến toàn c c, biến c c • ... bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Xây dựng Hàm 11 04/2010 Biến toàn c c, biến c c • Lưu ý – Biến toàn c c sử dụng khắp chương trình – Vi c thay đổi tùy tiện giá trị biến toàn c c sẽ: • Khó...
 • 15
 • 91
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 6 ths trần quang hải bằng

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 6  ths trần quang hải bằng
... bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Kiểu Dữ liệu nâng cao 15 04/2010 Kiểu c u tr c (struct) • Hàm c tham số kiểu c u tr c bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Kiểu Dữ liệu nâng cao 16 04/2010 ... Tổng c t = Tổng đường chéo Viết chương trình tính định th c ma trận vuông Anxn bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Kiểu Dữ liệu nâng cao 04/2010 Kiểu c u tr c (struct) • Kiểu c u tr c cho ... ñư c nối với hình để ghi • Ch c dòng chảy: – Tạo vùng đệm (buffer) chương trình chạy tệp tin đĩa – Làm giảm vi c chương trình truy c p tr c tiếp thiết bị phần c ng bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập...
 • 20
 • 137
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 7 ths trần quang hải bằng

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 7  ths trần quang hải bằng
... Nếu c i aj, ta gọi nghịch • Mảng chưa xếp c nghịch • Mảng c thứ tự khơng chứa nghịch bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Thuật tốn xếp bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Thuật ... bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Thuật tốn xếp 71 bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Thuật tốn xếp 72 04/2010 Merge sort – Ví dụ Merge sort – Ví dụ 12 15 Kỹ thuật lập trình C - Thuật ... Trộn c p đường chạy k = 2; 12 8 Trộn c p đường chạy k = 2; 12 15 15 Kỹ thuật lập trình C - Thuật tốn xếp bangtqh@hotmail.com 04/2010 77 Kỹ thuật lập trình C - Thuật tốn xếp bangtqh@hotmail.com 78 ...
 • 23
 • 135
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 4 ths trần quang hải bằng

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 4  ths trần quang hải bằng
... phím điều khiển bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - C u tr c lặp 23 04/ 2010 Bắt phím bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - C u tr c lặp 24 04/ 2010 Kỹ thuật bắt phím Mã Phím điều khiển ... bangtqh@hotmail.com a 59 2 -10 Kỹ thuật lập trình C - C u tr c lặp 13 04/ 2010 Kiểu array – Thao t c sở Giới hạn số mảng ? bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - C u tr c lặp 14 04/ 2010 Lặp dạng ... NNLT C ñịnh khối nhớ liên t c cho biến kiểu mảng • Kích thư c mảng ñư c x c định khai báo không thay ñổi bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - C u tr c lặp 10 04/ 2010 Khai báo array C kiểucơsở...
 • 14
 • 61
 • 0

bài giảng kỹ thuật lập trình plc chương 3 phần mềm step7 micro win tập lệnh plc s7 200 cài đặt phần mềm step7 micro win

bài giảng kỹ thuật lập trình plc chương 3 phần mềm step7 micro win tập lệnh plc s7 200 cài đặt phần mềm step7 micro win
... trúc chương trình Chương trình xử lý tuần hoàn bao gồm chương trình có thêm chương trình chương trình phục vụ ngắt : - Chương trình (main program) : phần mà ta đặt lệnh điều khiển ứng dụng Các lệnh ... c với S7- 200 No1 Sau cài đặt xong, bấm chọn STEP -MicroWin 32 để chạy chương trình : Trong trình làm việc với chương trình, cần giúp đỡ, ta nhấn : Copyright 2007 by AUTOMANVN page 1 23 / 37 7 Status: ... điều khiển c với S7- 200 No1 Đây cửa sổ giao tiếp phần mềm STEP -MicroWIN Lần đầu, có vẽ ngạc nhiên ta chưa lập trình PLC Nhưng không sao, bạn quen sau vài bước lập trình Sử dụng tập tin trợ giáo...
 • 9
 • 620
 • 12

bài giảng kỹ thuật lập trình plc chương 1 tổng quan về hệ thống điều khiển

bài giảng kỹ thuật lập trình plc chương 1 tổng quan về hệ thống điều khiển
... để lập trình Hệ thống điều khiển sử dụng PLC : Nhận xét : Qua việc khảo sát số hệ thống điều khiển tr ên, ta thấy : Phần cứng hệ thống điều khiển sử dụng PLC gồm thành phần : Thiết bị điều khiển ... nghị liên hệ : plcroomvn@yahoo.com ho ặc số điện thoại 0974.858 .10 1 Auto books Thiết kế hệ thống điều khiển c với S7-200 No1 Số cuối 54BH Bù Một số : 10 111 số biểu diễn số dương : 010 111 ; biểu ... 0974.858 .10 1 Auto books Thiết kế hệ thống điều khiển c với S7-200 No1 Hệ thống đóng thùng nhớt (1) Thiết bị điều khiển (PLC) (2) Encoder dùng kiểm soát tốc độ dây chuyền (Sensor) (3) Động servo điều khiển...
 • 95
 • 273
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 1 ths trần quang hải bằng

Bài giảng kỹ thuật lập trình c chương 1  ths trần quang hải bằng
... Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 04/2 010 Chương trình “Hello world” thị tiền xử lý Hàm chương trình Dấu bắt đầu kết th c định nghĩa hàm Kết thu ñư c biên dịch chạy chương trình Kỹ thuật lập trình ... lớn ≤ x C c biểu th c ph c tạp phải sử dụng biến đổi toán h c ñể c ñư c biểu diễn tương ứng C bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 18 04/2 010 Một số quy t c viết chương trình • ... ho c Ví dụ int sole; float tbc, tongam; char Enter = ’\n’; Lưu ý: Biến khai báo ñâu chương trình miễn trư c sử dụng bangtqh@hotmail.com Kỹ thuật lập trình C - Tổng quan 15 04/2 010 C u tr c chương...
 • 10
 • 91
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình bài 1 phạm đình sắc

Bài giảng kỹ thuật lập trình bài 1  phạm đình sắc
... khái niệm Lập trình máy tính ƒ Gọi tắt lập trình (programming) ƒ Nghệ thuật cài đặt nhiều thuật toán trừu tượng có liên quan với ngôn ngữ lập trình để tạo chương trình máy tính Thuật toán ƒ ... trình Thực chương trình NMLT - Các khái niệm lập trình PP ĐĐ SS Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên Đầu Đầu vào: a, b thuộc R ra: nghiệm phương trình ax + b = Nhập số thực a b Nếu a = 2 .1 Nếu b = 2 .1. 1 ... a = 2 .1 Nếu b = 2 .1. 1 Phương trình vô số nghiệm 2 .1. 2 Kết thúc thuật toán 2.2 Ngược lại 2.2 .1 Phương trình vô nghiệm 2.2.2 Kết thúc thuật toán Ngược lại 3 .1 Phương trình có nghiệm 3.2 Giá trị...
 • 9
 • 57
 • 0

Bài giảng kỹ thuật lập trình nâng cao chương 1 kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình c và c++

Bài giảng kỹ thuật lập trình nâng cao  chương 1  kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình c và c++
... chứa Project  Chọn tên Project  Open MỞ PROJECT C ch 2:  Mở thư m c chứa Project  Double click vào file *.sln C C KIẾN TH C CƠ BẢN TRONG C+ + 3 .1 Lệnh Lệnh biểu th c, th c ch c năng: khai báo, ... với tốn (Kiểu c u tr c - struct) 19 19 C C KIẾN TH C CƠ BẢN TRONG C+ + STT 3 20 KIỂU GHI CHÚ KIỂU LIÊN TU C (SỚ TH C) KÍCH THƢ C float double long double KIỂU RỜI R C (SỚ NGUN) char Ký tự Số ... sự chia nhỏ chương trình  M c đích sử dụng hàm: - Khi c c ng vi c giống c n th c nhiều vị trí - Khi c n chia chương trình lớn ph c tạp thành đơn thể để chương trình sáng, dễ hiểu 42 việc...
 • 52
 • 216
 • 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 1 ThS. Phạm Đào Minh

Bài giảng Kỹ thuật lập trình cơ bản: Chương 1 ThS. Phạm Đào Minh Vũ
... (n)        ( 1) n 1 n ,với n>0 Viết chương trình tính tiền cước TAXI Biết rằng: • km đầu tiên là 13 000đ • Mỗi km là 12 000đ • Nếu lớn 30km thì km thêm sẽ là 11 000đ Hãy nhập số km ... a>b THEN a=a-b ELSE b=b-a ENDIF ENDWHILE 14 Cách 3: Dùng lưu đồ (flowchart) 15 MÔ TẢ GIẢI THUẬT BẰNG PSEUDOCODE Dễ hiểu, không chi tiết đến kỹ thuật lập trình Ở cấp độ tổng quát: gần ngôn ngữ ... LẬP TRÌNH ? CÁC ĐẶC ĐIỂM CẦN CÓ CỦA CHƯƠNG TRÌNH  Đúng đắn, xác (correctness)  Chắc chắn (robustness)  Thân thiện (user friendliness)  Khả thích nghi (adapability): Chương trình có...
 • 26
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kỹ thuật lập trình cbài giảng kỹ thuật lập trình nguyễn duy phươngslide bài giảng kỹ thuật lập trìnhbài giảng kỹ thuật lập trình đặng bình phươngcác bài toán kỹ thuật lập trìnhnội dung và biện pháp thực hiện a tạo slide trắc nghiệm bằng kỹ thuật lập trình a 1 ưu điểmnội dung và biện pháp thực hiện b tạo slide điền khuyết bằng kỹ thuật lập trình b 1 ưu điểmnội dung và biện pháp thực hiện c tạo slide n xét p biểu bằng kỹ thuật lập trình c 1 ưu điểmkỹ thuật lập trình nguyễn tấn trần minh khangsách kỹ thuật lập trình nguyễn tấn trần minh khangkĩ thuật lập trình nguyễn tấn trần minh khangbài tập kỹ thuật lập trình cbài tập thực hành kỹ thuật lập trìnhbài tập kỹ thuật lập trình nâng caobài tập kỹ thuật lập trình có lời giảichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây