Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN về Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thốngvề lĩnh vực thương mại điện tử

Quyết định Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê về lĩnh vực thương mại điện tử
... cáo thống định kỳ cho Hệ thống tiêu thống lĩnh vực thương mại điện tử, tổ chức tập huấn cho đơn vị để áp dụng thống toàn ngành; Xây dựng chương trình điều tra thống ngành lĩnh vực thương ... tiêu thống lĩnh vực thương mại điện tử Điều Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thu thập thông tin tiêu thống lĩnh vực thương mại điện tử địa bàn ... Bộ; - Website Bộ Công Thương; - Lưu: VT, TMĐT KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Lê Danh Vĩnh HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VỀ LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /2008/QĐ-BCT...
 • 5
 • 303
 • 0

Hệ thống mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 1

Hệ thống mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 1
... HD.PM. 01. 01 hớng dẫn qui trình Lần sửa đổi: phát triển phần mềm Ngày có hiệu lực: Mục đích: Hớng dẫn thực bớc qui trình qui trình phát triển phần mềm Viết tài liệu mô tả hớng dẫn sử dụng chơng trình ... ngữ trình bày tài liệu Hớng dẫn quản trị khai thác hệ thống Yêu cầu mô tả chi tiết toàn hệ thống thông tin, cấu hình phần cứng, phiên cấu hình phần mềm hệ thống, tham số hệ thống Mô tả qui trình ... Địa liên hệ: bao gồm địa chỉ, tên ngời, số điện thoại, email, fax liên hệ Mã hiệu: HD.PM. 01. 01 hớng dẫn qui trình Lần sửa đổi: phát triển phần mềm Ngày có hiệu lực: 4 .1. 2 Tài liệu hớng dẫn sử...
 • 8
 • 572
 • 6

Hệ thống mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 4

Hệ thống mẫu biểu hướng dẫn quy trình phát triển phần mềm 4
... tả Cách điền mã số tuân theo quy định sau: /xxx xxx : có giá trị từ 001 999 : mã số biểu mẫu cần tham chiếu tới Ví dụ : BM.PM.05. 04/ 001 Thiết kế chức 1.1 Sơ đồ khối ... vào biểu mẫu BM.PM.05.05) Số hiệu tài liệu: số hiệu đợc ghi bảng Danh sách reports Mẫu report: vẽ tay in giấy khuôn mẫu report Bảng mô tả chi tiết: Trang hớng dẫn viết mã chơng trình phần mềm ... liệu 4. 2 Mô tả cách sử dụng : (điền nội dung vào BM.PM.05. 04) Cách điền nội dung vào biểu mẫu BM.PM.05. 04 nh sau: Số hiệu tài liệu: (trùng với số hiệu tài liệu điền bảng Danh sách tiện ích mục 4. 1,BM.PM.05.01)...
 • 8
 • 337
 • 3

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
... đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước lắp đặt xây dựng khác Lắp đặt hệ thống điện Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi điều hoà không khí Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước Lắp đặt hệ thống ... đường sắt Vận tải hành khách đường sắt Vận tải hàng hóa đường sắt Vận tải xe buýt Vận tải đường khác Vận tải hành khách đường nội thành, ngoại thành (trừ vận tải xe buýt) Vận tải hành khách tàu ... tàu điện ngầm Vận tải hành khách taxi Vận tải hành khách xe lam, xe lôi, xe máy Vận tải hành khách xe đạp, xe xích lô xe thô sơ khác Vận tải hành khách đường khác Vận tải hành khách xe khách nội...
 • 68
 • 387
 • 0

Tài liệu Hệ thống mẫu biểu khảo sát ứng dụng CNTT tại đơn vị docx

Tài liệu Hệ thống mẫu biểu khảo sát ứng dụng CNTT tại đơn vị docx
... (5) Hệ điều hành Cơ sở liệu Các công cụ ứng dụng phục vụ công tác nghiệp vụ Các phần mềm khác Thủ trởng đơn vị Ngời lập biểu Mẫu khảo sát KS-ƯD01 Thống kê lực công nghệ thông tin Phần mềm ứng dụng ... cần ghi nhớ: Thủ trởng đơn vị Ngời lập biểu Mẫu khảo sát KS-HTKT03 Thống kê lực công nghệ thông tin Phần mềm hệ thống công cụ Tên đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: Ngày lập biểu: Loại tên phần mềm ... thiết kế hệ thống Cài đặt tích hợp hệ thống Kỹ thuật mạng truyền thông Quản trị hệ thống Sửa chữ bảo dỡng thiết bị Các loại khác Tổng số Thủ trởng đơn vị Ngời lập biểu Mẫu khảo sát KS-HTKT01 Thống...
 • 10
 • 409
 • 1

Mô hình ra quyết định – lựa chọn hệ thống chấm công và quản lý vào ra

Mô hình ra quyết định – lựa chọn hệ thống chấm công và quản lý vào ra
... Tiểu luận: hình định Lựa chọn hệ thống chấm công quản vào ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN L A CH N H TH NG CH M CÔNG VÀ QU N LÝ VÀO RA CÔNG TY C PH N VTC TRUY N THÔNG TR C ... Trang Tiểu luận: hình định Lựa chọn hệ thống chấm công quản vào I.2 Gi i thi u h th ng ch m công qu n vào Hi n Vi t Nam th gi i ng d ng r ng rãi có hi u qu h th ng ki m soát c a vào ... tính c a toàn h th ng ch m công qu n vào hay không? hóm Lớp Cao học quản trị kinh doanh 2010B Trang 10 Tiểu luận: hình định Lựa chọn hệ thống chấm công quản vào Chi phí tri n khai:...
 • 28
 • 500
 • 0

Một số định hướng về hệ thống câu hỏi khi dạy thể thơ TNTT đường luật NV 7

Một số định hướng về hệ thống câu hỏi khi dạy thể thơ TNTT đường luật NV 7
... tuyệt đường luật ta cần ý đến hệ thống câu hỏi phần câu hỏi luyện tập Từ giáo viên hình hệ thống câu hỏi theo loại câu hỏi Để giúp học sinh tiếp nhận nội dung nghệ thuật thơ cách tốt Một số đề ... tiếp nhận thơ Ngoài tổ chức ngoại khoá lớp viêc học tập tiếp cận thể thơ Đường luật Qua tiết ngoại khoá em trao đổi với thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ( cách gieo vần, bố cục…) Khi dạy thơ thất ngôn ... 1.5 Câu hỏi khái quát, tìm hiểu nội dung thơ thông qua kênh hình Giáo viên hưỡng dẫn học sinh tìm hiểu thơ thông qua dạng câu hỏi 2.1 Câu hỏi tác dụng nghệ thuật phép đối: Phép đối đặc điểm nghệ...
 • 7
 • 316
 • 0

TIẾP CẬN ĐỊNH NGHĨA VỀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT KINH DOANH

TIẾP CẬN ĐỊNH NGHĨA VỀ HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT KINH DOANH
... chức hiệu hiệu suất hệ thống quản lý hoạt động” (p.533) Bourne Hệ thống đo lường hiệu suất kinh doanh sử et at dụng nhiều khía cạnh đo lường hiệu suất cho (2003) việc hoạch định quản lý doanh ... vào đầu hoạch định chiến lược (1997) Hệ thống đo lường hiệu suất công cụ mà công ty sử dụng để giám sát mối quan hệ thỏa thuận này.” (p.26) Bititci et Hệ thống đo lường hiệu suất hệ thống thông ... sau: Đầu tiên, cung cấp định nghĩa phân tích định nghĩa hệ thống BPM khác tài liệu đo lường hiệu suất Thứ hai, dựa phân tích định nghĩa hệ thống BPM, nêu yếu tố khác mà hệ thống BPM phải có Thứ...
 • 26
 • 186
 • 0

Báo cáo Tiếp cận định nghĩa về hệ thống đo lường hiệu quả kinh doanh

Báo cáo Tiếp cận định nghĩa về hệ thống đo lường hiệu quả kinh doanh
... CỦA HỆ THỐNG BPM TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG BPM VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG BPM VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG BPM Để giúp nhà nghiên cứu trình xác định lựa chọn vai trò hệ thống BPM, đề xuất vai trò khác hệ thống ... THÀNH TRONG HỆ THỐNG BPM Phân tích ban đầu cho thấy định nghĩa cấu thành từ nhiều yếu tố đây: Tính (Features) hệ thống BPM Vai trò hệ thống BPM Quy trình hệ thống BPM Tính (Features) hệ thống BPM ... cận khác hệ thống BPM tạo định nghĩa khác hệ thống •Sự thiếu quán định nghĩa gây mơ hồ cho tính tổng quát tính so sánh lĩnh vực nghiên cứu 1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu: Định nghĩa đặc...
 • 21
 • 184
 • 0

Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp dụng trong các cuộc kiểm toán tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan

Xây dựng quy trình và hệ thống mẫu biểu kiểm toán áp dụng trong các cuộc kiểm toán tại cơ quan thuế và cơ quan hải quan
... mỡnh./ 46 Danh mục Mẫu biểu Báo cáo kèm theo Hồ sơ kiểm toán áp dụng kiểm toán quan hải quan STT Nội dung I Tại Tổng cục Hải quan Tổng hợp kết kiểm toán tình hình thực dự toán thu Ngân sách Nhà ... Cục Hải quan, Chi cục Hải quan Tổng hợp kết kiểm toán tình hình thực dự toán thu Ngân sách Nhà nớc năm 200 Cục Hải quan 01/BBKT-CHQ Tổng hợp kết kiểm toán tình hình hoàn thuế năm 200 Cục Hải quan ... liên quan đến quản lý thuế Cục Hải quan năm 200 07/BBKT-CHQ Tình hình kiểm toán nợ hạn thuế chuyên thu năm 200 Cục Hải quan 08/BBKT-CHQ Tình hình kiểm toán nợ hạn thuế tạm thu năm 200 Cục Hải quan...
 • 88
 • 116
 • 0

Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)
... ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÀO XUÂN DŨNG TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Các Hệ thống thông tin Mã số: 60 48 ... Forest (Breiman, 2001) để xây dựng hệ hỗ trợ định hỗ trợ quản tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Hệ thống tích hợp hệ thống thông tin địa (GIS) để trở thành hệ hỗ trợ hoàn chỉnh Nhu cầu ... Nguyễn Hà Nam Hà Nội - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Tìm hiểu xây dựng hệ hỗ trợ định dựa hệ thống thông tin địa (GIS)" công trình nghiên cứu thử nghiệm tôi, đơn vị công tác, tham...
 • 67
 • 430
 • 3

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố kinh tế quyết định rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố kinh tế quyết định rủi ro hệ thống trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... tế đến rủi ro hệ thống công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Các nhân tố đưa vào xem xét luận chủ yếu dựa nghiên cứu Các yếu tố kinh tế định rủi ro hệ thống thị trường chứng khoán ... tố đặc trưng công ty định rủi ro hệ thống 25 2.2 Các yếu tố kinh tế vĩ mô định rủi ro hệ thống 27 3.1 Các yếu tố kinh tế định rủi ro hệ thống mô hình nghiên cứu 41 4.1 Kết thống kê mô tả 44 4.2 ... Hai là, xem xét yếu tố kinh tế định rủi ro hệ thống thị trường chứng khoán Việt Nam Các yếu tố tác động đến rủi ro hệ thống xem xét đề tài chia làm hai nhóm Một là, nhóm yếu tố tài công ty bao...
 • 117
 • 419
 • 0

Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Tìm hiểu và xây dựng hệ hỗ trợ quyết định dựa trên hệ thống thông tin địa lý (GIS)
... năng khai thác thông tin, cung cấp thông tin có ích cho người sử dụng Đề tài hệ hỗ trợ định dựa GIS tìm hiểu vấn đề đưa mạnh dạn xây dựng phần mềm thử nghiệm áp dụng vào dự báo lưu lượng ... nơ-ron kết hợp với giải thuật di truyền, Đại học Công nghệ - Luận văn thạc sỹ Nguyễn Hà Nam (2009), Bài giảng khai phá liệu, Đại học Công nghệ Tiếng Anh Keen, P G W (1978), Decision support systems: ... Netherlands, 17-20 November, 1985 Springer, 1987 ISBN 9027724377 p.1-2 Efraim Turban, Jay E Aronson, Ting-Peng Liang (2008), Decision Support Systems and Intelligent Systems, p 574 "Gate Delays at...
 • 3
 • 68
 • 0

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ CAO SƠN HUYỆN HÀ BẮC TỈNH HÒA BÌNH

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI XÃ CAO SƠN HUYỆN HÀ BẮC TỈNH HÒA BÌNH
... Chiềng 10 Kilometers Tân Pheo Đồng Chum Tân Minh Hào Lý Đoàn Kết Đồng Ruộng Tu Lý TT Đà Bắc Trung Thành Yên Hoà Cao Sơn Hiền Lơng Toàn Sơn Tân Dân Tiền Phong Vầy Na Hỡnh V trớ c a i m nghiờn c ... theory and Practice of Agroforestry Design Science Publishers, Inc USA Ramachandran Nair P K, 1993 An introduction to Agroforestry, Kluwer Academic Publishers Dordrecht/boston/London in cooperate with ... ỏp d ng NLKH K T QU V TH O LU N 4.1 Khỏi quỏt v i u ki n t nhiờn kinh t xó h i xó Cao S n Cao S n l xó vựng nỳi cao n m phớa Tõy B c huy n B c, di n tớch t nhiờn 4,200 v i 80% di n tớch l i nỳi,...
 • 17
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu biểu hồ sơ kiểm toánquyết định 15 về hệ thống tài khoản kế toánđánh giá ban đầu về hệ thống ksnb và rủi ro kiểm toánquyết định vận hành hệ thống điệntìm hiểu về hệ thống màuquyết định ban hành hệ thống tài liệu isoquyết định 64 về hệ số điều chỉnh giá đấtđịnh nghĩa về hệ thống thông tinđịnh nghĩa về hệ thống kênh phân phốicác quan điểm khác nhau mà có các định nghĩa hệ thống thông tin khác nhau trên thực tế tồn tại một số định nghĩa về hệ thống thông tin khác sautuỳ thuộc vào từng quan điểm khác nhau mà có các định nghĩa hệ thống thông tin khác nhau trên thực tế tồn tại một số định nghĩa về hệ thống thông tin như sauđịnh nghĩa về hệ thốngra quyết định đầu tư hệ thống dựa trên đa tiêu chíhệ thống mẫu biểu theo hướng dẫn số 1539 tcqlđđ cđktkđịnh nghĩa về hệ thống phân tánBài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạNgân hàng đáp án trắc nghiệm Luật tố tụng dân sự LAW306 Topica theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhbai tap tieng anh lop 8 thi diemluu hoang tri ban wordSKKN toan lop 3 2017 v thuan HTBỨng phó sự cố hóa chất - Công ty Ajinomoto Việt NamBài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtDân số và phát triển (Tài liệu dùng cho Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ dân sốkế hoạch hoá gia đình)ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ BẢO HIỂMBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 17. Bài luyện tập 3Bài 2. ChấtUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc Kạn