Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tin học lớp 12 năm 2016 (có đáp án chi tiết)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)
... Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi thứ ... nhiều thang đo, 01 biến trở; - 01 nguồn điện chiều ổn định; - 01 nguồn sáng thay đổi cường độ sáng khoảng giá trị rộng; - Giá đỡ, dây nối, khoá K thi t bị che chắn cần thi t a) Vẽ sơ đồ thí nghiệm ... trở điện trở Rm điện áp hai đầu biến trở Um - Viết phương trình xác định Um theo Ig, Id α - Xác định Pm theo Rm, Ig, Id α Cho dụng cụ sau: - 01 pin quang điện; - 01 ampe kế 01 vôn kế chiều có...
 • 7
 • 278
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)
... giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ Ngày thi thứ nhất: 11/01 /2011 (Gồm 04 trang) Câu (4,5 điểm) Do ... điện thứ hai chiều dài L - x, lớp điện môi ε1 lớp điện môi ε2: 2πε C2 = (L − x) = B(L − x) R+r 2R ln + ln ε1 2r ε2 R + r Điện dung tương đương C = C1+C2 = Ax+B(L-x) = BL+(A-B)x = BL + (A-B)vt ... khỏi tụ điện, phần lại tụ điện chiều dài L - x Lúc này, tụ điện coi hệ gồm hai tụ điện mắc song song Tụ điện thứ chiều dài x, lớp điện môi không khí ε = lớp điện môi ε2: 2πε C1 = x =...
 • 6
 • 123
 • 0

10 đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 môn TOÁN tháng 3,4 năm 2015 (Có đáp án chi tiết)

10 đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 môn TOÁN tháng 3,4 năm 2015 (Có đáp án chi tiết)
... DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ơn Thi. C p nh t h ng ngày! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI ĐỀ THI THỬ ­ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 MƠN THI: TỐN Thời gian làm bài: 180 ... gia ngay!! Group Ơn Thi ĐH TỐN - ANH : www.facebook.com/groups/onthidhtoananhvan DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - Tài Li u Ơn Thi. C p nh t h ng ngày! ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC ... t h ng ngày! SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Mơn : TỐN Thời gian làm bài: 180 phút ,khơng kể thời gian giao đề T T De De Câu ( 2,0 điểm) Cho hàm...
 • 62
 • 234
 • 0

Đề thiđáp án thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 năm học 2012 20313 (vóng+vòng 2))

Đề thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 năm học 2012 20313 (vóng+vòng 2))
... vào mức độ điểm Phần ngoặc đơn thí sinh không thi t phải trình bày Điểm toàn tính đến 0,25 điểm SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH HẾT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 ... LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Khóa thi ngày 11 tháng 10 năm 2 012) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ (vòng 2) (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM Nội ... sản - Năm 1920, sau đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc 0,25 vấn đề thuộc địa Lênin, Người phát khuynh hướng cứu nước mới, khuynh hướng cách mạng vô sản Câu Sự kiện lịch sử mốc đánh dấu...
 • 6
 • 136
 • 0

Đề thiđáp án thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 năm học 2012 20313 (vóng+vòng 2))

Đề thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 năm học 2012 20313 (vóng+vòng 2))
... vào mức độ điểm Phần ngoặc đơn thí sinh không thi t phải trình bày Điểm toàn tính đến 0,25 điểm HẾT SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 ... LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Khóa thi ngày 11 tháng 10 năm 2 012) HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ (vòng 2) (Hướng dẫn chấm gồm 03 trang) I TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM Nội ... sản - Năm 1920, sau đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Lênin, Người phát khuynh hướng cứu nước mới, khuynh hướng cách mạng vô sản Câu Sự kiện lịch sử mốc đánh dấu...
 • 6
 • 127
 • 0

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 12 tỉnh bến tre

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 12 tỉnh bến tre
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP TỈNH BẾN TRE NĂM HỌC: 2009-2010 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN TASK TASK ... ………………… coming back in this summer as he’d planned to He 3………………… suggests I to go and visit him for my holiday, which ………………… doesn’t sound like a bad idea; I’m actual thinking ………………… about ... questions stop Please questions I have the impression that something is wrong Seems Something wrong I didn’t go to the party I studied Instead I ...
 • 15
 • 2,183
 • 8

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf
... THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Năm học: 2007 2008 - Ngày thi: 05/ 03/ 2008 MÔN THI: TIẾNG ANH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn có 01 trang) I Choose the word ... ……………………………………………………………………………………………… This is the first time he has ridden a motorcycle (used) => He …………………………………………………………………………………………………… GOOD LUCK TO YOU! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH TỈNH ... become fatter The word carcinogenic means most nearly the same as A Trouble- making B Color-retaining C Money-making D Cancer-causing Which of the following statements is not true? A Drugs are always...
 • 5
 • 1,279
 • 33

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý lớp 9 năm 2007 - 2008 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý lớp 9 năm 2007 - 2008 ppt
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Năm học: 2007 - 2008 Ngày thi 05 tháng 03 năm 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN : VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC ( Bản hướng ... m − n) - Trước khoảng thời gian là: 2mn(m + n) - Khi mắc Vôn kế vào A,B: IR1 + Iv = IBC 6 18 ⇔ + = (1) R1 RV R2 - Khi mắc Vôn kế vào B,C: IR2 + Iv = IAB 12 12 12 ⇔ + = (2) R2 R V R1 R - Từ (1) ... =1 Bài (4 điểm) 0.5 b/ - Khi dùng R1 mắc song song R2: Q = kU ( t4 = 0.5 (2) U2 t3 - Khi dùng R1 mắc nối tiếp R2: Q = k R1 + R2 - Từ (1), (2) (3) => t3 = t1 + t2 = 50 phút - Từ (1), (2) (4) =>...
 • 4
 • 806
 • 11

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 (2012 2013) – sở GDĐT bắc ninh

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12 (2012  2013) – sở GDĐT bắc ninh
... Nam Cách mạng Thanh niên nhằm….trụ sở tại….cơ quan lãnh đạo cao là… * Hoat động: - Mở lớp đào tạo cán bộ….sau học xong” bí mật nước truyền bá….một số gửi sang học .hoặc vào trường… - Ra báo… tập ... chống phát xít - Việt Nam bị Pháp Nhật thống trị, vơ vét mâu thuẫn dân tộc gay gắt - Tháng 1941, NAQ nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng từ ngày 10 đến ngày 19 1941 Hội nghị lần thứ BCH TƯ ... đến 22 10 1950 đường số … - Quân ta hoạt động mạnh buộc địch rút khỏi Hoà Bình chiến tranh du kích * Kết quả: Loại 8000 … giải phóng vùng biên giới với… chọc thủng hành lang Đông Tây…...
 • 5
 • 302
 • 1

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 (Lần 3)

Đề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Lam Kinh, Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 (Lần 3)
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Sở GD & ĐT Thanh Hoá Trường THPT Lam Kinh Câu Kỳ thi khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lần Năm học 2015 2016 Môn: Ngữ văn ĐÁP ... nhiều người - Đừng nến “bị bỏ quên ngăn kéo, không nhớ đến nữa” Hãy dũng cảm hành động, thân phải chịu thi t thòi để tỏa sáng cho đời 2a Nhà văn Nguyễn Đình Thi cho rằng: “Tác phẩm văn học lớn hấp ... nhận mới, tình cảm điều, việc mà 12, 0 biết rồi” (Trích “Nhà văn nói tác phẩm”, NXB Văn học, 1998) Anh/ chị hiểu điều nào? Bằng hiểu biết tác phẩm “Chí Phèo” nhà văn Nam Cao, anh/ chị làm sáng tỏ...
 • 4
 • 644
 • 4

de thi chon hoc sinh gioi cap tinh mon tieng anh lop 12 khong chuyen so gd dt bac ninh nam hoc 2015 2016

de thi chon hoc sinh gioi cap tinh mon tieng anh lop 12 khong chuyen so gd dt bac ninh nam hoc 2015 2016
... luật, biểu mẫu miễn phí UBND TỈNH BẮC NINH HƯỚNG DẪN CHẤM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: Tiếng Anh - Lớp 12 (Không chuyên) =============== ... activity during this period, the federal government was not inactive Its goals were the facilitation of western settlement and the development of native industries Toward these ends, the federal government ... high schools require all students to wear school uniforms Other high schools permit students to decide what to wear to school Which of these two school policies you think is better? In about 250...
 • 14
 • 319
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ nhất)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC Ngày thi thứ nhất: 11/01 /2011 (Gồm 06 trang) Câu (1,0 điểm) a) Hãy mô tả tiến ... tập tính tập tính đem lại lợi ích cho loài? HẾT - • • Thí sinh không sử dụng tài liệu Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI ... gia vào trình tổng hợp lipit, chuyển hoá đường giải độc Tế bào bạch cầu lưới nội chất hạt phát triển chúng chức tổng hợp tiết kháng thể Tế bào gan lưới nội chất trơn phát triển gan có...
 • 8
 • 293
 • 4

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)

Đề thi học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học lớp 12 năm 2011 - Có đáp án (Ngày thi thứ hai)
... số điểm n ≤ 100 - Hết • • Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Trang 3/3 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 BỘ GIÁO ... THPT NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TIN HỌC Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Gồm 01 trang) TỔNG QUAN NGÀY THI THỨ HAI Tên File chương trình File liệu vào File ... điểm) • • • • 50% số tests ứng với 50% số điểm ≤ n ≤ 100 Thuật toán tham lam trực tiếp với thời gian tính O(n2) đạt 50% số điểm Thuật toán tham lam với tổ chức liệu tốt với thời gian tính O(n...
 • 4
 • 235
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 12đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lí lớp 12đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng anh lớp 9đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng việt lớp 5 có đáp ánđề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tin họcđề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tinđề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn lịch sử lớp 9đề thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn sinh họcde thi hoc sinh gioi cap tinh mon tieng anh lop 9 co dap anđề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý lớp 9de thi hioc sinh gioi cap huyen mon sinh hoc 9đề thi học sinh giỏi các tỉnh môn lịch sứ lớp 12đề thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán thcsđề thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn tiếng anhđề thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn toán thptBài 17. Bài luyện tập 3Bài 2. ChấtỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 04. My neighbourhood. Lesson 1. Getting startedỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languagechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGKE HOACH NGHIEN CUUTìm hiểu về nghiệp vụ web designer Báo cáo THỰC tập tốt NGHIỆPNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớpĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaTHẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG NIMESULID